İdrak, idrak etmek nedir?

İdrak , idrak etmek nedir?

idrak -ki

isim (idra:k) Arapça

1. isim Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
“Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var.” – Ç. Altan

2. Erişme, ulaşma

3. ruh bilimi Algı

4. ruh bilimi Algılama

idrak etmek

 

1. akıl erdirmek, anlamak, kavramak
“Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” – E. Şafak

2. erişmek, ulaşmak
“Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.”

3. ruh bilimi algılamak

Başa dön tuşu