Korkak bezirgân ne kâr eder ne zarar (ziyan)

Yazdırılabilir Görünüm