Anlatım (Takrir, Sunma) metodu

Yazdırılabilir Görünüm