SALNAME: Osmanlı döneminde yılda bir kez yayımlanan ve o yıla ilişkin önemli olayları, etkinlikleri kapsayan kitap.

salname
isim, eskimiş (salna:me) Farsça s¥l + n¥me

Yıllık.