İNŞA: Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim.

İnşa yazanlara "münşi" denir.

İnşaların toplandığı eserlere de münşeat adı verilir.