HEZİL, HEZEL: Divan edebiyatında kaba şaka, sataşma, taşlama kınama iğrenç yerme ve sövme olarak yazılan manzum veya mensur eserler.