GÜLBANK: Osmanlı Devletinde yeniçerilerin ulufe aldıklarında topluca ettikleri dualar.