GALAT: Yanlış, kurala uymayan söz veya anlatım. Herkesçe benimsenmiş yanlışlara galat-ı meşhur adı verilir.

"Galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır.":

Örnekler:


  • "sükut'u hayale uğramak". bu deyim," sessiz hayale uğramak" gibi bir mana taşır. doğrusu "sukutu hayale uğramak"tır ve sukut, kırılmak, parçalanmak manasındadır. ama bunu her duyduğumuzda uyarmaya, avcılık yapmaya gerek yoktur. zira artık sükutu hayale uğramak "galat-ı meşhur" olmuştur.
  • "saatler olsun" deyiminin doğrusu aslında "sıhhatler olsun"dur; ama dilimize "saatler olsun" şeklinde yerleşerek galatı-ı meşhur olmuştur.