FARS: Toplumdaki düzensizlikleri alaylı bir dille eleştiren oyun.

  • Farslar - İran'ın nüfusunun yarısını oluşturan etnik grup.
  • Fars - İran'ın güneyinde yer alan bir eyalet.
  • Fars Körfezi - Basra Körfezi
  • Fars - (farce) Kaba güldürü anlamına gelen bir tiyatro terimi