ELİFNAME: Mısra başlarındaki kelimelerin ilk harflerinin alt alta elif'den ye'ye kadar alfabetik olarak devam ettirilmesiyle yazılan şiir.