DİBACE: Çoklukla mensur, bazen de manzum eserlerin başında yer alan ve eserin yazılış nedeni ile içeriğini açıklayan başlangıç kısmı.