Tunç Uyak

Birbiri ile uyaklı sözcüklerden biri, diğerinin içinde aynen yer alırsa tunç kafiye oluşur. Yine unutulmamalıdır ki tunç kafiye (tunç uyak) bir zengin uyak türüdür. Yani ses benzerlikleri en az üç sesten (harften) meydana gelmeli. Örneğin:

——— su
——–dolusu

burada su sözcüğü ikinci dizedeki dolusu sözcüğünün içinde yer almış buna rağmen tunç kafiye değildir. Çünkü tunç kafiyede en az üç ses benzerliği gerekmektedir.

Tunç Uyak Örnekleri:

Var gez kayalıkta, dağda, kırda.
Düş bir çukura, geber, kakırda

N’oldu sana? Sanki yeşil pancurun indi
Karanlık akşamlara döndü ikindi

Tara da zülfünü gerdana bırak
Görüşmek isterim yolllarım ırak

----------------------------------------------------

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var

Mehmet Âkif Ersoy

----------------------------------------------------

Her şey akar, su tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

Necip Fazıl Kısakürek

----------------------------------------------------

Durgunlaşıp engin, silinirken k ı r ı ş ı k l a r

Oklar gibi fışkırmada her yandan ı ş ı k l a r…

Orhan Seyfi Orhon

----------------------------------------------------

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın

Mehmet Âkif Ersoy

----------------------------------------------------

Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal dal
Baktım, süzülüp geçti açıktan iki sandal
----------------------------------------------------

Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açık
Güneşli bir havada yaylımız yola çık

----------------------------------------------------

Âhir ömrümüzü ederler talan
Bu sözüm dinleyip nasihat alan
İşidip tutanı duymak isterim.