T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. BÖLGE YILSONU
EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ İL ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Dersin Adı : Dil ve Anlatım, T. Edebiyatı, Seçmeli Dil ve Anlatım,Seçmeli Türk Edebiyatı Zümre No : 3 (üç)
Zümre Başkanı: Mehmet ÇOŞKUN Toplantı Yeri : TokatTek. ve End. Meslek Lisesi
Toplantı Tarihi : 22.06.2011 Toplantı Saati : 10.00TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE BAŞKANLARI VE ZÜMRE BAŞKANLARININ OKULLARI
1
Mehmet COŞKUN (Gazi Osman Paşa Lisesi) 4 A.Zeki ÖĞÜT(Ticaret Lisesi)
2
Murat İPEK (And. İmam Hatip Lisesi)
5
Şükrü YILDIZ (End. Meslek Lisesi)
3
Yunis AKKOÇ (Tokat Plevne Lisesi)GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış, yoklama, zümre başkanının belirlenmesi, toplantı kâtibinin seçimi
2. İkinci dönemde yapılan ikinci İl Zümre Toplantı Tutanağının değerlendirilmesi.
a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 15.Maddesinin değerlendirilmesi ve “çalışma takviminin” incelenmesi
b) Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitim ’in Genel Amaçlarının uygulanma sonuçlarının değerlendirilmesi
c) Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçlarının uygulanma sonuçları.
d). Anadolu Liseleri, genel liseler ve meslek liseleri ile ilgili yeni haftalık ders çizelgesinin değerlendirilmesi
e) Müfredat programlarının ders yılı uygulanma sonuçları.
f) Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve tekniklerle ilgili değerlendirmeler.
g) Atatürk İlke ve İnkılâplarının yıllık planlara işlenip işlenmediğinin değerlendirilmesi. (2488 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki konular)
h) Yıllık planların uygulanmasının değerlendirilmesi ve günlük planlar (Ağustos-2003, 2551 sayılı T.D.)
ı) Yıllık ödevlerle ilgili değerlendirmeler. (2300 sayılı TD)
i) Diğer zümrelerle gerçekleştirilen ortak çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları
j) Yazılı ve sözlü sınavlar, Ölçme-değerlendirme sonuçları.
k) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin değerlendirme sonuçları (19 EKİM 2005 tarihli 2567 sayılı TD ve 25971 Sayılı Resmi Gazete) )
l) Ders kitapları ve kaynak kitaplarla ilgili görüşlerin (olumlu veya olumsuz) tartışılması.
m) İl çapında yapılan okullar arası deneme sınavlarının değerlendirilmesi.
n) Okul kütüphanelerinin ve ildeki diğer kütüphanelerin ders yılı boyunca kullanımları ile ilgili görüşler.
o) 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca okullarda uygulanan kitap okuma etkinliklerinin değerlendirilmesi.
ö)Öğretim yılı boyunca Türk Dilinin doğru ve düzgün kullanılması ile ilgili çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi.
p) Eğitim ve Öğretim yılı boyunca gerek il çapında gerekse ülke çapındaki çeşitli yarışmalara katılan öğrencilerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi.
3.Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları göz önüne alınarak başarılı olmaları konusunda alınması gereken önlemler.(Bilhassa meslek lisesi ağırlıklı okullar…)
4.Eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesi.
5. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve bu konuda çözüm önerileri.
6. Dilek ve temenniler.
KARARLAR:

1. Toplantı belirlenen saatte ve yerde başladı, yoklama yapıldı. Yoklama sonucu 2. Bölge okul zümre başkanları Mehmet ÇOŞKUN, A. Zeki ÖĞÜT, Şükrü YILDIZ Murat İPEK ve Yunis AKKOÇ’un toplantıda hazır oldukları görüldü. Zümre başkanlığına Mehmet ÇOŞKUN, yazmanlığa da Murat İPEK seçildi. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı ikinci döneminde yapılan zümre toplantısında alınan kararlar madde madde incelendi ve aşağıya çıkarıldı:

a) Bütün zümre toplantıları Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 15.Maddesine göre yapılmıştır. Ders yılı boyunca birinci ve ikinci zümre toplantılarında belirlenen “ÇALIŞMA TAKVİMİ’ sonuçları esas alınmıştır. Zümrelerde belirlenen kararlara uyulmuştur.

b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları End. Meslek Lisesi zümre başkanı Şükrü YILDIZ tarafından tekrar okundu. Ders yılı boyunca bütün okullarda verilen eğitimin bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiği tespit edildi.1739 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda hareket edilmenin birlik beraberlik açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Plevne Lisesi zümre başkanı Y. AKKOÇ bu amaçların değişmez olduğu ve yıllarca uygulandığı dile getirdi. Bölgedeki bütün okullarda bu amaçların esas alınmasının daha sonraki yıllarda da aynı güzel sonuçları vereceğini ifade etti. Buna göre ilgili maddeyle ilgili aşağıdaki görüş kabul edildi: Derslerin işlenişinde 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda hareket edilmiştir. Öğrencilerin yetiştirilmesinde bu amaçların uygulanması esas alınmıştır. Ders konularının verilmesinde bu amaçlar her zaman birinci planda olmuştur.

c) Derslerin işlenişi sırasında Genel Amaçların yanında o dersin özelliğine göre Özel Amaçlar da belirlenmiş ve bu amaçların öğrenci tarafından günlük hayata uygulanması sağlanmıştır.

d) Yeni uygulama 9, 10 ve 11. Sınıfları kapsayacaktır. Yeni uygulama 12. Sınıfları kapsamayacaktır. 12. Sınıflarda alan uygulaması devam edecektir. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında değişen bu uygulamaya dikkat edilecektir. (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı kararına göre 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.)

e) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı kararına göre 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı uygulamanın yürürlükten kaldırılması sonucu 9. ve 10. Sınıflarda yeni ders çizelgesine göre yıllık planlar hazırlanmıştır ve bu plana göre 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı tamamlanmıştır. Seçmeli Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı derslerinde zümrece kabul edilen müfredat konuları yıllık planlarda gösterilmiştir. (Dil ve Anlatım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. Türk Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.) (2575 sayılı Tebliğler Dergisi'ndeki müfredat programı 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler dergisinde yer alan açıklamalar ve Talim Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı incelendi. Yıllık planların yapılmasında bu açıklamalara uyulmuştur.)

f) Derslerin işlenişinde uyulması gereken yöntem ve teknikler birinci ve ikinci İl Zümrelerinde belirlenmiştir. Bölgemizdeki bütün okullarda ilgili yöntemler ve teknikler doğrultusunda hareket edilmiştir.

g) Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konular yıllık planlara işlenmiştir. Birinci ve ikinci zümrede alınan kararlar doğrultusunda hareket edilmiştir. Atatürk ev Atatürkçülükle ilgili konular ders müfredatının özelliğine göre yıllık planlarda gösterilmiştir. Yeri geldiği zaman o konu ders saatinde öğrencilerin istifadesine sunulmuş ve konuyla ilgili kaynaklar sınıflara getirilmiştir. Ders öğretmeni gerekli rehberliği ve açıklamaları yapmıştır.

h) Yıllık planlar ilgili açıklamalar doğrultusunda düzenlenmiştir. Yıllık planlar yapılırken Yıllık Çalışma Takvimi esas alınmıştır. Konular , amaçlar, kazanımlar, ders araç ve gereçleri, yazılı saatleri, değerlendirmeler yıllık planlarda açık bir şekilde gösterilmiştir. Bölgedeki bütün okullarda bu konularda ortaklık sağlanmıştır. Yıllık planlar hazırlanırken Anadolu Liseleri, genel liseler ve meslek liseleri ile ilgili yeni haftalık ders çizelgesi esas alınmıştır.( 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Ortaöğretim kurumları Ders Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları ise 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı)

2010- 2011 eğitim ve öğretim yılında müfredatlarda yer alan konular dengeli bir şekilde yıllık planlarda gösterilmiştir. Yıllık planlar yapılırken zümre öğretmenleri ortak hareket etmişlerdir. İşlenecek konular ve bu konulardan elde edilecek kazanımlar, davranışlar, hedefler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Planlar yapılırken resmi tatil günlerine, dini bayram tatillerine, özel gün kutlamalarına dikkat edilmiştir. Yıllık planlarda hafta dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Eylül:2 Hafta Ekim:4 Hafta Kasım:3 Hafta Aralık:5 Hafta Ocak:4 Hafta ( Toplam 18 Hafta)
Şubat:2 Hafta Mart:5 Hafta Nisan:4 Hafta Mayıs:4 Hafta Haziran:3 Hafta (18 Hafta)

I) Yıllık ödevlerin verilmesinde ilgili yönetmeliklere uyulmuştur, belirlenen takvim doğrultusunda ödevler verilmiş ve toplanmıştır. Ödevlerin değerlendirilmesi de ilgili yönetmeliğe göre yapılmış ve sonuçlar öğrenciyle paylaşılmıştır. (Yıllık ödevler 2300 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda verilmiştir. ) Konular belirlenirken yerel şartlar, YGS ve LYS’ler, öğrencinin imkanları, müfredat, kaynakların çeşitliliği ve kaynaklara ulaşmada yaşanılan güçlükler, öğrencinin yetenek ve ilgisi, Milli eğitimin temel kanunlarına uygunluğu, Atatürk ilke ve inkılaplarına yakınlığı gibi hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Yıllık ödevler Nisan ayının üçüncü haftası toplanmıştır. Ödevler notla değerlendirilmiş ve öğrenciye değerlendirme sonuçları bildirilmiştir. Ödevlerin hazırlanması aşamasında ödevi veren öğretmenle ödevi alan öğrenci sürekli iletişim halinde olmuşlardır. Yıllık ödevlerin verilmesi 1. Dönemde yapılan zümredeki kararlara göre olmuştur. (Veriliş tarihi, ödev konularının belirlenmesi, ödevlerin takibi gibi hususlar…)

Değerlendirme aşağıdaki ölçülere göre yapılmıştır:

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN
Ödev Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı 10
Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması Ve Kullanılması 10
Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması 10
Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması 10
Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Guruplar İle İletişim Kurabilme 10
Ödevin Doğruluk Ve Kullanabilirlik Derecesi 10
Ödevin Yazım Ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu 10
Düzgün İfade Kullanma Ve Anlaşılabilir Olması 10
Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü 10
Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi 10i) And. İmam Hatip Lisesi zümre başkanı Murat İPEK, konuların özelliğine göre diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilmiştir. Daha önceki yıllarda güzel örnekleri görülen bu işbirliğinin il düzeyinde gerçekleşmesi ilimizde belli bir başarı düzeyi oluşturmuştur, görüşünü dile getirdi. Plevne Lisesi zümre başkanı Yunis AKKOÇ ,bu ortak hareket etmenin 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında da devam etmesi hepimiz için çok faydalı olacaktır.. Birliktelik ve ortak hareket etme başarıyı daha da arttıracaktır.2010-2011 eğitim ve öğretim yılının bu bakımdan başarılı geçmiştir, dedi. End. Meslek Lisesi zümre başkanı Şükrü YILDIZ, yapılan işbirliğini 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında meslek liselerinde de belli bir hareketlilik sağladığını belirtti.
Konuyla ilgili 2011-2012 yılında da bu örnek uygulamanın devam etmesini desteklediğini ifade etti.

Duruma göre Tarih, TC İnkılap Tarihi, Resim, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Sanat Tarihi gibi zümrelerle işbirliği yapılmasının başarılın sonuçlar getireceğini dile getirdi.

Bu görüşler doğrultusunda birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de zümreler arası işbirliğine devam edilecektir. Bu işbirliğinin gerçekleşmesi konuların özelliğine göre olacaktır. Örneğin Tasavvuf edebiyatı işlenirken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe grubu öğretmenleriyle, edebiyat dönemlerimiz işlenirken Tarih, TC İnkılap Tarihi öğretmenleriyle, hikaye ve romanlarda mekan konusu işlenirken Coğrafya öğretmenleriyle, edebiyat ve sanat ilişkisi işlenirken Resim ve Sanat Tarihi öğretmenleriyle işbirliğine devam edilecektir:

j)Ölçme ve değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 16, 17, 18 ve 19. Maddelerine göre yapılmıştır ve bu maddelerde belirtilen ölçülere göre hareket edilmiştir. Ortak sınavların uygulanmasında Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre hareket edilmiştir. Sözlü sınavların uygulanmasında Ortaöğretim Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre hareket edilmiştir. Yazılı sınavlar ve ortak sınavlar yapılırken zümre öğretmenleri sürekli işbirliği halinde olmuşlardır. Sorular sınıfın düzeyine göre hazırlanmıştır. Seçilen sorular öğrencinin ,ilgisini, yeteneğini, becerisini ortaya çıkaracak düzeyde olmasına dikkat edilmiştir. Başarı yüzdesi çok düşük olan konular sınıfta tekrar ele alınmış ve tüm öğrencilerin anlaması sağlanmıştır. Duruma göre ortak sınavlar, klasik sınavlar, test sınavları yapılmıştır. Ölçme değerlendirme yapılırken soruların çeşitliliğine dikkat edilmiştir. Yazılı sınavlarda dersin haftalık ders saatine göre hareket edilmiştir. Haftalık ders saati üç veya daha fazla olan derslerde her dönemde en az üç sınav, iki veya daha az olan derslerde en az iki sınav yapılmıştır. Ortak sınavlarda her sınıfın seviyesi göz önünde bulundurulmuş ve sorular buna göre hazırlanmıştır. Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmamıştır. Sözlü notları verilirken daha önceki zümre kararları doğrultusunda hareket edilmiştir. Sadece derslerindeki başarısına göre sözlü notu verilmemiş öğrencinin sosyal alandaki aktifliği, okuldaki sosyal faaliyetlere katılım gibi hususlar da sözlü notu ile değerlendirilmiştir. Takdir edilen sözlü notu öğrenciye duyurulmuştur. Sözlü notları verilirken sayı yönünden eşitliğin sağlanmasına dikkat edilmiştir. Aynı uygulamanın 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında da uygulanmasının faydalı olacağını dile getiren İmam Hatip Lisesi zümre başkanı M. İPEK bu açıklamanın daha önceki zümrelerde olduğu gibi aynen bu zümrede de yer almasını istedi. İstek oybirliği ile kabul edildi.

KARAR: Örneğin bir öğrenciye sadece bir sözlü notu başka bir öğrenciye birden fazla sözlü notu verilmeyecektir. Bütün okulda bu konuda zümre öğretmenleri birliktelik sağlayacaklardır. Her okuldaki zümre öğretmenleri verilecek sözlü notu sayısını mutlaka belirleyeceklerdir. Hiçbir zümre öğretmeni belirlenen bu sayının dışına çıkmayacaktır. (Örneğin haftalık ders saati iki olan dersler için bir, üç veya daha fazla olan dersler için iki sözlü notu veya bütün dersler için iki sözlü notu takdir edilecektir gibi…)Önceden bu karar alınacaktır ve o okuldaki zümre öğretmenleri bu karar mutlaka uyacaklardır. k) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ile ilgili 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. maddeleri tekrar gözden geçirildi. Ders yılı boyunca ilgili maddelere göre hareket edildiği tespit edildi. Yönetmeliğin sık sık değişikliğe uğradığı bu nedenle zümrelerin sorun yaşamamaları için okul idaresiyle sıkı ilişki içinde olunması kararlaştırıldı.

l) Ticaret Lisesi zümre başkanı A. Z. ÖĞÜT 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılı ikinci dönem İl Zümresinde alınan kararları okudu. Ders yılı boyunca bu kararlara göre ders kitaplarının ve kaynak kitaplarının belirlendiğini ifade etti. GOP Anadolu lisesi zümre başkanı M.Çoşkun konuyla ilgili olarak ders kitaplarında konularla ilgili herhangi bir bilgi ve açıklamanın olmadığını dolayısıyla öğrencinin mutlaka ek kaynaklara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ek kaynakların aldırılması veya tavsiye edilmesi noktasında okul idaresi ile bazı sorunların yaşandığını dile getirdi. Bu durumun öğretmen, veli ve idarece tartışılıp bir karara varılmasının faydalı olacağını söyledi. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında konunu açıklığa kavuşturulmasının faydalı olacağı görüşü benimsendi. m) Şükrü YILDIZ, ilimizin sözel derslerdeki başarısının temelinde, yapılan deneme sınavlarının kalitesi vardır. Bilhassa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işi sıkı tutması, sınavların gerçekleşmesindeki gayreti bu başarının sebeplerindendir. Sınavlar amacına uygun ve ciddi yapılırsa öğrencilerimizin başarısı artmaktadır. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında da bu tür sınav uygulamalarına devam edilmesi olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Sınavlara verilen önem öğrenciyi de pozitif yönde etkileyecektir. Sadece dershanelerin yaptığı sınavların ciddi olduğu, diğer sınavların ciddi olmadığı önyargısı kırılmıştır. Bu başarılı uygulama bazı düzenlemelerle devam edilsin, dedi. A. Zeki ÖĞÜT, deneme sınavlarının formatının gözden geçirilmesi verimi daha da arttıracaktır. Deneme sınavlarının fazlalığını dile getirerek öğrencinin usandığını ve sınavlara gereken ilgiyi göstermediğini belirtti. Gönüllülük esasına dayanmasının öğrenciyi motive edeceğini, üç saat boyunca bazı öğrencilerin hiçbir şey yapmadan beklediklerine şahit olduğunu söyledi. Dolayısıyla daha özgür bir ortamın denemesinde fayda mülahaza ediyorum dedi. Murat İPEK, deneme sınavlarındaki soru sayılarının okullara göre seçilmesi başarının artırılması yönünde dikkat çekecektir, dedi. Mehmet ÇOŞKUN, deneme sınavlarının yapılmasında okullarla il milli eğitim müdürlüğü ve dershaneler sürekli iletişim halinde olmalıdırlar. Sınav sayısı sınırlandırılmalıdır. Yunis AKKOÇ, deneme sınavlarındaki öğretmen değişiminin sınavın ciddiyetini arttırdığını belirtti. Okullar arası değişim gerçekleştiğinde daha objektif ve gerçekçi bir değerlendirme yapılmasını mümkün olacağını ifade etti. Dershanelerin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve okulların kendi bünyelerinde yaptığı deneme sınavlarının çokluğuna dikkat çekerek bunun öğrenciyi olumsuz yönde etkileyebileceği hususunu da nazara verdi. - Deneme sınavlarına yeni bir düzen verilmesi uygun olacaktır. - Deneme sınavlarının sayısı azaltılmalıdır. - İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar ve dershaneler sınavlar konusunda işbirliği içerisinde olmalıdır. - Deneme sınavına girmek gönüllülük esasına dayalı olmalıdır. Bu olmazsa sınavda zorunlu bekleme süresi azaltılmalıdır. Çünkü zorla sınavda bekletilen öğrenciler diğer öğrencilerin sınavlarını olumsuz etkilemektedir. n) İkinci İl Zümresinde alınan kararlar doğrultusunda hareket edilmiştir. Öğrenciler mümkün olduğunca gerek okul gerekse ildeki diğer kütüphanelere yönlendirilmişlerdir. Okul kütüphanelerinin mesai saatleri boyunca açık kalmaları sağlanmıştır. (Her kütüphanede memur olmadığı için nöbetçi öğrenci uygulaması ile kütüphanelerin açık kalmaları sağlanmıştır.) Edebiyat grubu öğretmenleri ders saatlerinin dışındaki zamanlarını mümkün olduğunca kütüphanelerde geçirmişler bu konuda öğrencilere örnek olmaya çalışmışlardır. İldeki diğer kütüphaneler ve bu kütüphanelerin çalışma sistemleri tanıtılmıştır. Öğrencilerin internet ortamın kirliliğinden kurtulup gerçek bilgiye ulaşmaları konusunda seçici olmaları istenmiştir. o) Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün Türkiye çapında başlattığı “TÜRKİYE OKUYOR” kampanyası doğrultusunda ilimizdeki okullarda da bu güzel etkinlik uygulanmıştır. Her okul kendi şartları ve imkânları doğrultusunda bu kampanyaya katılmıştır. Belirlediği bir veya iki saati okumaya ayırmıştır. Bu etkinliğin planlı ve düzenli yürümesi sağlanmıştır. Ders yılı boyunca bu uygulamadan taviz verilmemiştir. p) Gerek il gerek ülke genelinde yapılan çeşitli yarışmalar öğrencilere duyuruldu. Öğrencilerin bu yarışmalara katılmaları teşvik edildi. İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genlik ve Spor Bayramı etkinliklerine öğrencilerin katılması sağlandı. 3- Öğrencileri teşvik amacıyla çeşitli yarışmaların düzenlenmesi faydalı olacaktır. Yarışmalara katılan öğrencilere mutlaka ödüller verilmelidir. Ödül katılımı artıracak ve öğrencilerin faydasına olacaktır. Kütüphanelerin öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde yenilenmesi, düzenlenmesi okumaya, kütüphaneye ilgiyi artıracaktır. Velilerin okulla bağları artırılmalıdır. Veli ziyaretleri yapılması faydalı olacaktır. Okullarda yapılan çeşitli kültürel etkinliklere velilerin katılımı sağlanmalıdır. Velilere yönelik konferanslar faydalı olacaktır. 4- Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetiçi eğitimlerine öğretmenlerin katılımı faydalı olacaktır. Katılmaları yönünde öğretmenler teşvik edilmelidir. Eğitimle ilgili yayın organları takip edilmelidir. 5- 9. Sınıf müfredatı çok yoğun. Ya ders sayısı artırılmalı ya da müfredat yeniden düzenlenmelidir. Metinlerin seçiminde öğrencinin ilgisini çekebilecek metinlere yer verilmelidir. Metinler çok uzun öğrenciyi sıkıyor. Kitaplar bu bakımdan yeniden düzenlenmeli. Metinle ilgili soruların içeriği yeterli değil. Yazarların, şairlerin hayatlarıyla ilgili kısa metinleri seçilmelidir. Öğrencilerin alanlara yönlendirilmesi titizlikle yapılmalıdır. 6- Başarı dilekleriyle toplantı sona erdi. 22.06.2011


Mehmet ÇOŞKUN A.Zeki ÖĞÜT Yunis AKKOÇ Şükrü YILDIZ Murat İPEK

Gazi Osman Paşa Lisesi Ticaret Lisesi Plevne Lisesi End. Meslek Lisesi İmam Hatip Lisesi


Kaynak: (gönderen) Mehmet Coşkun