HAZIRLIK ÖDEVİ

1. Serbest nazımcılar hangi nedenlerle klasik nazma karşı çıkmışlardır?


2. Serbest nazmın özelliklerini yazınız.


3. Serbest nazımda ahenk nasıl sağlanır?


4. Toplumcu gerçekçi şiirde hangi temalar işlenir?


5. Toplumsal gerçekçilik akımının edebiyatımızdaki temsilcilerini yazınız.


6. Toplumsal Gerçekçi şiirin özelliklerinden yedisini yazınız.


7. Nazım Hikmet’in edebi özelliklerinden beşini yazınız.8. Nazım Hikmet’in eserlerini yazınız.