.............................. .................... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
YAZILI KAĞITLARI TESLİM TUTANAĞI
2010-2011 öğretim yılında tarafıma verilen sınıflarda girdiğim derslerde yıl sonuna kadar yapılan yazılı sınav evrakı arşivlenmek üzere çizelgede belirtilen miktarda ekte sunulmuştur. Yazının ve eklerinin kabulünü arz ederim.

EKLER:


DERS SINIF-ŞUBE SINAV KAĞIDI MİKTARI
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………
……………………… ……………………… ………………………

..../..../2011

Teslim Eden Ders Öğretmeni


Yukarda belirtilen............adet yazılı sınav kağıdı tarafımdan arşivlenmek üzere teslim alınmıştır.


..../..../2011

Teslim Alan Adı Soyadı
……………………