…………………………………….. LİSESİ MUDÜRLÜĞÜ'NE2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında derse girdiğim sınıflardaki derslerle ilgili ders kesim raporu aşağıya çıkarılmıştır.


Gereğini bilgilerinize arz ederim.

.../..../2011

Ders öğretmeni

1. Yıllık plana göre konuların bitirilip bitirilmediği;2. Bitirilmeyen konular varsa nedenleri;3. Konuların işlenmesi sırasında karşılaşılan güçlükler;