…………………………………….. LİSESİ MUDÜRLÜĞÜ'NE



2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında derse girdiğim sınıflardaki derslerle ilgili ders kesim raporu aşağıya çıkarılmıştır.


Gereğini bilgilerinize arz ederim.

.../..../2011

Ders öğretmeni

1. Yıllık plana göre konuların bitirilip bitirilmediği;



2. Bitirilmeyen konular varsa nedenleri;



3. Konuların işlenmesi sırasında karşılaşılan güçlükler;