2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ..................... İLÇESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETMENLERİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi: 22/02/2011
Toplantı Saati:14:00
Karar No: 2
Toplantı Yeri:
Toplantıya Katılanlar: Sedat SÖYLEMEZ, Kadir GÜMÜŞ, Burkay Atsız ŞAHİN, Mustafa DURAN

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama. Zümre yazmanının seçimi.
2. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı toplantı tutanağının incelenmesi, alınan kararların uygulanma durumlarının görüşülmesi ve uygulanmayan kararların uygulanmama nedenlerinin tespiti ve değerlendirilmesi.
3. Zümre toplantılarının yönetmelikten okunması. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun okunması. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması. Ödev yönetmeliğinin okunması. Öğretim yılında başarı için yapılacakların karara bağlanması.
4. 2010–2011 öğretim yılı ilçe genelinde branş başarı değerlendirilmesi.
5. 2010–2011 öğretim yılı ilçe genelinde branş başarısızlık nedenlerinin tespiti ve 2010–2011 eğitim-öğretim yılında başarıya arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
6. Diğer zümrelerle işbirliğinin planlanması:
a.2010 -2011 öğretim yılı zümre başkanları toplantısında alınan kararlar gereği yapılması gereken zümreler arası işbirliği çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi.
b.2010–2011 öğretim yılı okul içi zümreler arası işbirliği çalışmalarının değerlendirilmesi
7. Belirli günler ve haftaların zümre kararlarına yansıtılması ve yapılacakların tespiti.
8. Atatürkçülük konularının her branş için plana aktarılması, işlenmesi ve derslerde ödevlerin verilmesi.
9. Ders araç gereçlerinin korunması, bakımı ve kullanımında ortak kararların alınması, araç gereçlerin öğrenmedeki yerinin tartışılması.
10. Türkçenin doğru kullanımı konusunda yapılacakların belirlenmesi.
11. Ortak sınavların belirlenmesi. Sınav sorularının, cevap anahtarlarının hazırlanması ve değerlendirmesinde ortak kararların alınması.
12. Teklifler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış:Yapılan yoklamada her liseden bir öğretmenin bulunduğu görülmüştür. Yapılan oylamada İlçe Zümre Başkanı Kozaklı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sedat SÖYLEMEZ seçilmiştir.
Zümre başkanı Sedat SÖYLEMEZ’in, hayırlı bir eğitim-öğretim yılı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin mevcut olduğu belirlendi. Kurul yazmanlığına oy birliğiyle Kozaklı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kadir GÜMÜŞ seçildi.

2. 2010–2011 eğitim ve öğretim yılı dönem başı zümre toplantı tutanağının incelenmesi, alınan kararların uygulanma durumlarının görüşülmesi ve uygulanmayan kararların uygulanmama nedenlerinin tespiti ve değerlendirilmesi.
2010–2011 Eğitim - Öğretim yılında alınan zümre kararları zümre başkanı Sedat SÖYLEMEZ tarafından okundu. Burada alınan kararlar doğrultusunda hareket edildiği belirtildi. Alınan kararların çoğunluğunun uygulandığı görülmüştür.

3. Zümre toplantılarının yönetmelikten okunması. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun okunması. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması. Ödev yönetmeliğinin okunması. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde de başarı için yapılacakların karara bağlanması.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddeleri, ödev yönetmeliği zümre başkanı Sedat SÖYLEMEZ tarafından okundu, birlikte inceledi. Öğrencilerin Milli beraberlik şuuru sosyal ve kültürel yönlerden zenginleştirilerek din ve vicdan hürriyetine sahip kişiler olarak yetiştirilmesi gereği üzerinde duruldu.

4–2010–2011 öğretim yılı ilçe genelinde branş başarı değerlendirilmesi.
İlçe düzeyindeki başarının iyi ama istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.
Başarıyı artırmak için şunların yapılması gerektiği kararlaştırıldı;
• Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
• Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
• Planlı çalışma yollarının verilmesi,
• Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
• Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması
• Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
• Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
• Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
• Üniversiteye hazırlık için Lise 3. Sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
• Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
• Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
• Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,

Burkay Atsız ŞAHİN:
Etkinliklerin amaca uygun olanlarının yaptırılması gerektiğini belirtti.

Kadir GÜMÜŞ:
9 sınıflarda programın çok yoğun olduğunu belirtmiştir.19-Mayıs provaları nedeniyle konuların zor yetiştirildiğini yıllık planlarda buna dikkat edilmesini ve konuları yetiştirmek için konu atlamadan müfredatın yetiştirilmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Burkay Atsız ŞAHİN:
Meslek liselerinde öğrencilerin ilgisiz davrandığını ve amaçsız olduğunu dolayısıyla derse katılımın az olduğunu belirtmiştir.

Sedat SÖYLEMEZ:
Derslerde sunulardan yararlanılması gerektiğini hatta bir sunu bankası oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.

Burkay Atsız ŞAHİN:
Etkinliklerin hayatımızla uyuşması gerektiğini belirtmiştir

Kadir GÜMÜŞ:
Dil ve anlatım, Türk edebiyatı kitaplarında yer alan bazı ünitelerin uzun bir sürede işlenebilmesi nedeniyle bunların ders saatine uygun olarak kısaltılması, öğrenciyi gramer kurallarına boğucu bir yapıdan kurtarılması gerekmektedir.
Öğrenci ve okul düzeyine uygun olarak her öğretmen ünitelerin işleniş biçimini ve yoğunluğunu kendisi belirlemeli; başarılarını diğer zümre arkadaşlarıyla paylaşmalı, olumlu uygulamalar genelleştirilmelidir.

5- 2009–2010 öğretim yılı ilçe genelinde branş başarısızlık nedenlerinin tespiti ve 2010–2011 eğitim-öğretim yılında başarıya arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
Sedat SÖYLEMEZ:
Geçmiş yıllara bakıldığında Öss başarılarında Kozaklı Anadolu Lisesi birinci, Kozaklı Lisesi de ikincidir. Öğrencilerin YGS ve LYS sınav sistemlerine kolay alışması sağlanmalıdır. Bu konuyla ilgili rehber öğretmenlerden yardım alınabilir. YGS sınavında 40 Türkçe sorusu, LYS sınavında da 56 tane de Edebiyat sorusu çıkması branşımızın başarı yakalamadaki önemini göstermektedir. Bunun için öğrencilere yeni sınav sistemi tanıtılmalıdır. Derslerde de kalan müfredat bittikten sonra arta kalan zamanda YGS ve LYS sınavlarına hazırlık yapılmalıdır.

Başarıyı arttırmak için:
- Derslerde konu bitimlerinde test çözülmesi
- Dersleri öğrenci merkezli işlemek,
- Okul-veli ilişkisini sağlamak,
- Öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri, alan/meslek seçimi ve YGS ve LYS konularında rehberlik yapmak,
- Deneme sınavlarına ağırlık vermek
- Dersle ilgili önemli konuların kısa özetler halinde öğrencilere verilmesi
- Okuma alışkanlığı kazandırmak
Burkay Atsız ŞAHİN:
İletişim ve basın sektörünün olumsuzluklarından öğrencilerimizi koruyamadığımızı, kütüphanelerimizde fazla kitap bulunmamasının öğrencilerimizi olumsuz etkilediğini söyledi.
Sedat SÖYLEMEZ:
Kütüphanelerin okullarda en ulaşılması zor yerlerde olduğu için öğrencinin fazla yararlanamadığını belirtmiştir.
Kadir GÜMÜŞ:
Kitap sayısının okul kütüphanesinde az olduğunu belirtmiştir.
Burkay Atsız ŞAHİN:
Öğrencilerinin az kitap okuduğunu ve yeterli sayıda kitabın kütüphanede bulunmadığını belirtmiştir. Kitap toplama kampanyasının iyi olacağını belirtmiştir.

Mustafa DURAN:
Öğretmenlerin toplum içinde yer alan, topluma yön veren öğrencileri yetiştirmemiz gerektiğini, dolayısıyla meslek lisesi öğretmenlerine daha fazla görevler düştüğünü belirtti.

Kadir GÜMÜŞ:
Öğrenciyi onure edelim, ödüllendirelim. Küçük birer hediye bile öğrencinin davranışlarını düzenler. Daha dikkatli olmasını sağlar.
Sedat SÖYLEMEZ:
Öğrenciye öğretmenin model olması gerekir. Öğrenci öğretmenin elinde göreceği bir kitabın dahi onun üzerinde etkisi vardır. Biz öğretmenler kitap okuyarak onların önünde birer örnek olalım.Öğrencinin öğretmenini sevmesini sağladık mı başarı ardından gelir.

Yeni müfredat programının getirdiği değişikliklerle ilgili olarak Zümre başkanı Sedat SÖYLEMEZ “Müfredat programının öncelikle öğretmen tarafından çok iyi anlaşılması ve uygulamaya yönelik yeni projeler geliştirmesi lazım.”dedi. Kadir GÜMÜŞ konuyla ilgili olarak “Müfredat programının lise 1 seviyesinde öğrenciye edebiyat dersini sevdirdiğini, bir romana yahut şiire nasıl bakması ve neler anlaması noktasında teknikler öğrettiğini gördük. Birinci sınıfta sıkılmadan, zorlanmadan yapılan bu edebiyat derslerinin, üst sınıflardaki öğrencilerimizde edebiyat zevki oluşturacağı kanaatindeyiz.” dedi.

Derslerin genel ve özel amaçlarının planlara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yansıtılacağı vurgulandı.

6- Diğer zümrelerle işbirliğinin planlanması:
a.2010 -2011 öğretim yılı zümre başkanları toplantısında alınan kararlar gereği yapılması gereken zümreler arası işbirliği çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi.
b.2010-2011 öğretim yılı okul içi zümreler arası işbirliği çalışmalarının değerlendirilmesi
Burkay Atsız ŞAHİN:
Öğretimin bütünlüğü ilkesini göz önünde bulundurarak bir konuyu işlerken o konuyla ilgili olabilecek diğer ders öğretmenleriyle birlikte hareket etmemiz gerekir. Tekrarların bilginin kavranmasında önemli yer tuttuğu unutulmamalıdır. Meselâ, Türk Edebiyatı dersinde 18 Mart’la ilgili bir parça var. Bu parçanın işlenmesin de Tarih öğretmenleriyle iş birliğine gidilmesi gerekir.” dedi. Söz alan Kadir GÜMÜŞ “Gezi ve anı yazılarında Coğrafya ve Tarih öğretmenleriyle iş birliği yapılabilir.” dedi. Söz alan Sedat SÖYLEMEZ “ Dilin anlatımı aslında zaman zaman aynı. Bu sebeple bazı konularda İngilizce zümresiyle iş birliği yapılmalıdır.” dedi. Yine aynı konuda Kadir GÜMÜŞ “İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım gibi günlere denk gelen derslerde Tarih zümresiyle, imlâ-noktalama konularında bütün öğretmen arkadaşlarla iş birliğine gidilmesi gerekir.” dedi.
7- Belirli günler ve haftaların zümre kararlarına yansıtılması ve yapılacakların tespiti.
Her okulun ilçe çapında farklı gün ve haftalar ile ilgili müdürler toplantısında paylaşımı yapıldığı için o toplantıya uygun faaliyetler yapılacaktır.
Kadir GÜMÜŞ:
Anma ve kutlama günlerini birer görev savma olarak görmeyelim.bu günlerde bazı olayları durumları drama halinde yapalım.Tarih ve coğrafya öğretmenleri ile diyalog kurarak o dönemler canlandırılabilir.dedi
Söz alan Neslihan Koçak BULUT; “Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak derslerimizde gereken zamanı ayırmalıyız. Yeri ve zamanı geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle de işbirliği yaparak öğrenciye gereken açıklamaları yapmalıyız. Belirli gün ve haftalarla ilgili derslerimizde öğrencilere şiir, kompozisyon yazma gibi çalışmalar da yaptırmalıyız dedi.

8-Atatürkçülük konularının her branş için plana aktarılması, işlenmesi ve derslerde ödevlerin verilmesi.
Yıllık planlarda Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürkçülük konularının ders konularına uygun konularla iç içe dönemler halinde aktarılması amacıyla 2457 ve 2488 sayılı tebliğler dergileri incelendi.Dil ve Anlatım –Türk Edebiyatı derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler seçilmesi, kompozisyon derslerinde de veciz sözlerden yararlanılması kararlaştırıldı.

9-Ders araç gereçlerinin korunması, bakımı ve kullanımında ortak kararların alınması, araç gereçlerin öğrenmedeki yerinin tartışılması.
Söz alan Sedat SÖYLEMEZ, “Derslerimizde konuların uygunluğuna göre araç-gereçleri kullanıyoruz. Derslerin araç-gereçle işlenmesinin yeri tartışılmaz derecede önem taşımaktadır. Öğrencilere öğrettiğimiz konuların daha kalıcı olması için araç-gereçlerden faydalanmak çok önemlidir.” dedi. Söz alan Kadir GÜMÜŞ, “Öğrencilere ders araç gereçlerinin bakımı, korunması ve kullanımı konusunda gereken uyarıları ve rehberliği yapmalıyız.” dedi. Derslerde bu araç ve gereçlerin kullanımı öğrencinin öğrenmesi için daha yararlı olmaktadır.


10-Türkçenin doğru kullanımı konusunda yapılacakların belirlenmesi.
Öğrencilerin okul ve çevresinde ağız özellikleriyle konuştukları tespit edildi. Bu aksaklığın giderilmesi için diğer zümre öğretmenlerinin de en az bir edebiyat öğretmeni kadar hassasiyet göstermesi gerektiği Burkay Atsız ŞAHİN tarafından belirtildi.

11-Ortak sınavların belirlenmesi. Sınav sorularının, cevap anahtarlarının hazırlanması ve değerlendirmesinde ortak kararların alınması.
Her okul kendi çapında ortak sınavlar yapacaktır. Bu sınavlarda sorular kısa cevaplı olmasına ve test usulüne uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.
12-Zümre başkanı Sedat SÖYLEMEZ iyi ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçmesi dilekleriyle toplantı sona ermiştir.

Türk Dili ve Edb Öğr Türk Dili ve Edb Öğr Türk Dili ve Edb Öğr Türk Dili ve Edb Öğr