MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Not Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi

Öğretmen Not Defteri
Madde 24 — (RG:04.9.2010/27692) Yürürlükten kalktı

Not Çizelgesi

Madde 25 —Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve notu rakamla yazılır.