Sınavlarda Kopya Çekme

Madde 52 — Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınav için sıfır (0) puan verilir. Durum görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

Kaynak: 2011 MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği