Reklam
Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 15 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  Not: Tüm soruların cevapları en son sayfada yer almaktadır.

  EDEBİ BİLGİLER


  1. Türk edebiyatının milli ölçüsüne ……….… adı verilir.
  2. Tevfik Fikret’in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı ……………’dir.
  3. Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya ……….. adı verilir.
  4. Batıdan alınan ve ilk defa Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım biçimleri şunlardır:……………………………………………
  ……………………..
  5. Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri ……….… ve ………..…’dur.
  6. Tek dörtlükten oluşan, Divan edebiyatına Fars edebiyatından geçmiş olan ve kendine özgü 24 kalıbı olan nazım şekline ………… adı verilir.
  7. Tuyuğ denilince akla ilk gelen Divan edebiyatı sanatçımız ……………………..…’dir.
  8. Nefeslerinde insan sevgisini dile getiren, “Gelin canlar bir olalım.” felsefesiyle şiirler yazan Halk edebiyatı ozanımız ………………………’dır.
  9. Tanzimat döneminden önce, Divan edebiyatında hikâye ve roman türünün yerini tutan nazım şekline ……………… adı verilir.
  10. “Merhametli bir peri \ Isıtır sanki yeri” dizelerinde …………… uyak vardır.
  11. “a-b-b-a” diziliş ile oluşan uyak örgüsüne ………….. adı verilir.
  12. Çoban yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatan pastoral şiire ................. denir.
  13. Abdülhak Hamit’e ait olan “Sahra” adlı şiir ….………. türde yazılmıştır.
  14. “Kuşlar konar dallara / Yıldızlar inci göllere” dizelerinde ………..…………… uyak vardır.
  15. “Ne arzum, ne emelim / Yaralanmış bir elim” dizelerinde ……… eki redif olarak kullanılır.
  16. Düz, sarmal ve çapraz kafiye şekilleri ............dan Türk edebiyatına geçmiştir.
  17. Felsefi ve toplumsal konuların işlendiği ve beyit nazım birimi ile oluşan nazım şekline ………… denir.
  18. "Çöle sürdüm atımı \ Gidişim ok atımı" dizelerindeki …………… uyak vardır.
  19. Ölen bir kişi için yazılan Divan şiiri türüne …………… adı verilir.
  20. Savaş, yiğitlik gibi konuları işleyen; esnaf, bekçi, deprem gibi çeşitleri olan en uzun Aşık edebiyatı nazım şekline ………..… adı verilir.
  21. Kasidede "şairin kendini övdüğü" bölüme ………….… adı verilir.
  22. “Üç Şehitler Destanı” ............. şiir türünün güzel bir örneğidir.
  23. 8’li hece ölçüsüyle yazılan ve kendine özgü bir ezgisi olan Aşık edebiyatı nazım şekline ………..… adı verilir.
  24. İçinde “hre, hey” gibi ünlemlerin olduğu Aşık edebiyatı nazım şekline …………..… adı verilir.
  25. Divan edebiyatı döneminde hece ölçüsünü kullanmış olan sanatçımızın ………..…’dir.
  26. İki dizeden oluşan nazım birimine …………… adı verilir.
  27. Beyitler ile yazılan ve medhiye, fahriye, tegazzül gibi bölümleri olan nazım şekline …………..… adı verilir.
  28. 11’li hece ölçüsüyle yazılan ve Divan edebiyatında “gazel”in karşılığı olan Aşık edebiyatı nazım şekline ………..… denir.
  29. Tarikata yeni giren müritlere tarikatın ilkelerini öğretmek amacıyla yazılan Tekke edebiyatı nazım şekline ………..… adı.
  30. Halk edebiyatında "mani"nin karşılığı olan nazım şekline divan edebiyatında …………… denir.
  31. Allah aşkından söz eden ve özel bir ezgisi olan Tekke edebiyatı nazım şekline …………… adı verilir.
  32. Bektaşi tarikatının görüşlerini dile getiren ilahilere ………… adı verilir.
  33. 5-15 beyit sayısına sahip, Halk edebiyatında “koşma”nın karşılığı olan Divan edebiyatı nazım şekline ………..… adı verilir.
  34. Allah’la konuşuyor, şakalaşıyor gibi söylenen Tekke edebiyatı nazım şekline …………….… adı verilir.
  35. İnsanın Allah’tan ayrılarak dünyaya geldiğini ve tekrar Allah’a döneceğini anlatan Tekke edebiyatı nazım şekline ………….… adı verilir.
  36. Bireylerin ve toplumların kötü yönlerini ele alarak bunları eleştirel bir bakış açısı ile anlatan koşma türüne …………..… adı verilir.
  37. Terkib-i bend nazım şekliyle “Kanuni Mersiyesi”ni ……….… yazmıştır.
  38. Uyaklardan sonra gelen, anlamca ve görevce aynı olan eklere, yardımcı seslere veya sözcüklere ...............… denir.
  39. Duyguların coşkulu bir şekilde dile getirildiği şiir türüne …………. şiir adı verilir.
  40. Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşan şiir türüne ................... şiir denir
  41. Satirik şiirler yazan ve “Hamarme” adlı eseri ile ün kazanan Divan edebiyatı sanatçımız …………..…’dir.
  42. Acı ve tatlı olayları bir arada anlatan, tiyatro yapıtlarındaki şiirlere .................... şiir denir.
  43. Divan edebiyatında didaktik şiir denince akla ilk gelen …………’dir.
  44. Saz şairlerinin aruz ölçüsüyle söylediği şiir türlerinden birinin adı. ……………………….
  45. Özellikle toplumun sevilen önderleri, din adamları etrafında hep iyiliği yücelten ve o insanların faziletlerini anlatan efsanelere ……………….… adı verilir.
  46. “İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan gibi destanlar, yapma destanlara örnek olarak gösterilebilir.” cümlesinde …………..… kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.
  47. “Şehname, Hint kültürünü tanıtması açısından önemli bir destandır. Bu Hint destanı 200.000 dizeden oluşmaktadır.” cümlesinde …………….… kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.
  48. …………… ve ……………..… Saka Türklerinin destanlarıdır.
  49. Türeyiş ve Göç destanları .................. Türklerin önemli kaynakları arasında yer almaktadır.
  50. “Efsane tamamen hayal ürünüdür. Evrensel öğeler ve temalar içerir. Bu türde eğiticilik esastır.” cümlesinde …………… kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.
  51. Trajedi ve dramın bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şekline ………….… adı verilir.
  52. “Sophokles, eski Yunan'da şiir alanında önemli bir isimdir. Yazarın ‘İşler ve Günler’ adlı yapıtı vardır.” cümlesinde ……………..… kelimesinde bilgi yanlışı vardır.
  53. “Boccacio’ya ait olan Çılgın Orlando adlı eser yapma destanın güzel örneklerindendir.” cümlesinde ……………..… kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.
  54. Tanzimat’a kadar ………….. türünün yerini destanlar, efsaneler, mesneviler, halk hikayeleri ve masallar tutmuştur.
  55. Öykücülükte “durum (kesit) tarzının” kurucusu ………...…’dur.
  56. “Yazar, bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Biri çevreyi, bu çevrenin kişilerini görmüş biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra, zihninde yalnız birtakım olayların izleri kalıyor...” bu parçada edebiyat türlerinden …………..…ye özgü nitelik ağır basmaktadır.
  57. Kısa, yoğun, günübirlik gazete yazılarına ………..… adı verilir.
  58. ……………’de açık, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır. Öğreticilik esastır. Yazar tarafsız, tutarlı ve bilimsel bir üslup kullanır.
  59. “Mecalisü'n Nefais” edebiyatımızda ‘biyografi’ anlamına gelen ilk ………….... örneğidir.
  60. Divan edebiyatında “hiciv”, Halk edebiyatında “taşlama”, Yeni Türk edebiyatında ise “yergi” olarak adlandırılan şiir türüne ……………... şiir denir.
  61. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı tartışılmasına .................... denir. Bu sözlü edebi tür özellikle okullarda öğrenciler arasında gerçekleştirilir.
  62. Panel sonrasında tartışma dinleyicilere de geçerse tartışma ................... halini alır.
  63. Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara …………….. adı verilir. Bu konuşmalar bir veya birkaç gün sürebilir.
  64. “Fars, Feeri, Tirad, Monolog” ..................... ile ilgili terimlerdir.
  65. ………………...… Aşık Paşa'nın ünlü eserinin adı.
  66. Kısa pastoral şiir çeşidine …………….. adı verilir.
  67. Milletleri derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum olan edebi eserlere ……………….. denir.
  68. ..…………….….. bilinen en eski destandır. M.Ö. 3000’1i yıllarda Mezopotamya’da ortaya çıkan bu destan Sümerlere aittir.
  69. Hun Türklerine ait olan ..……………….….. Destanı 13. yy’da Uygur harfleriyle yazıya geçirilmiştir.
  70. …………….… ve …………….. destanları Göktürklere aittir.
  71. ………….… Kırgız Türklerinin dünyaca ünlü destanıdır.
  72. "Vatan yahut Silistre" adlı oyunun kahramanı …………..……
  ………’dir.
  73. Cervantes’in ……………..… adlı eseri Batı’da roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilmektedir.
  74. Türk edebiyatında ………….… türünün örnekleri Cumhuriyet’ten sonra verilmeye başlanmıştır. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin bu türün ustaları arasında yer alır.
  75. Divan edebiyatında gezi yazısı örneklerine, .......................... denirdi.
  76. Bir eserin veya sanatçının yalnızca bir yönünü derinlemesine inceleyen yazı türüne ..................... denir.
  77. Halide Edip’in “Handan”, Reşat Nuri Güntekin’in “Bir Kadın Düşmanı”, Yakup Kadri’nin “Bir Serencam’ı” …………. tarzında yazılan romanlardır.
  78. Ruşen Eşref Ünaydın edebiyatımızda ………………… türünün en başarılı ismidir.
  79. Katip Çelebi’nin ………………… adlı eseri bibliyografi türünün önemli bir örneğidir.
  80. Koçaklamalar, destanlar, varsağılar .............. şiir türüne örnek olarak gösterilebilir.
  81. “İlim ilim bilmektir / İlim kendini bilmektir / Sen kendini bilmezsen / İlim nice bilmektir.” şiiri, ................. şiir türünün güzel bir örneğidir.
  82. ............... sonunda kıssadan hisse biçiminde bir dersin verilmesi yönüyle masaldan ayrılır. Bu türün ilk örnekleri arasında Beydeba’nın “Kelile ve Dinme” adlı eseri yer alır.
  83. “Ana karakterlerin halktan olması, trajedi türünün en önemli özelliğidir.” cümlesinde …………..… kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  EDEBÎ SANATLAR

  1. “Gökyüzünün mayınları yıldızlar” dizesinde ………….… sanatı vardır.
  2. “Kalem böyle çalınmıştır yazıma / Yazım uymaz, kışım yazıma” dizelerinde ………….. sanatı vardır.
  3. İki ya da daha çok şeyi andıktan sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatına ……………… denir. Düzenli ve düzensiz olmak üzere iki çeşidi vardır.
  4. “İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece” dizesinde ……. …….….… sanatı vardır.
  5. “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” dizesinde …….……. sanatı yapılmıştır.
  6. Açık istiarenin bir metne bütünüyle yayılmış kullanımları da vardır. Örneğin Y Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" şiirinde 'Ölüm / Tabut' 'Sessiz Gemi'ye benzetilmiştir. Bu istiare türüne ........................ denir.
  7. “Havaya su yazsaydı sel akardı” dizesinde …………….… sanatı vardır.
  8. “Bu kamburu sırtında ömür boyu taşıyacak.” cümlesindeki altı çizili sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu sanata …………….… adı verilir.
  9. “Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar.” cümlesinde altı çizili sözcük gerçek iki anlamı çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. Bu dizede yakın anlam değil uzak anlam kastedilerek oluşturulan bu sanata …………..… denir.
  10. "Ne zaman seni düşünsem/Bir ceylan su içmeye iner." cümlesinde yazar bilinen bir şeyin meydana gelişini güzel bir sebebe bağlamıştır. Bu dizelerde hakim olan sanatın ……… ……..…dir.
  11. "Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: -Tenimde bir yara işler gibisin / Titrerim rüzgarlar zarar vermesin." dizelerinde ………….… sanatı hakimdir.
  12. “Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer?” dizesinde ........................ sanatı yapılmıştır.
  13. “...................”in söylendiği istiare çeşidine kapalı istiare denir.
  14. “İndim yârin bahçesine, parsellenmiş.” cümlesinde …………… sanatı yapılmıştır.
  15. "Sanat hür bir ortamda boy atar." cümlesinde sanat fidana benzetilmiş ama cümlede fidan söylenmemiştir. Bu yolla yapılan istiareye ………………..… adı verilir.
  16. “Karanlıkta ona bir ışık tutalım.” dizesinde altı çizili sözcükler hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılarak ................. sanatı yapılmıştır.
  17. “Bir an önce görülsün diye Akdeniz / Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır.” dizelerinde hâkim olan ………………… sanatıdır.
  18. “Besbelli her saat artar kederi / Belki de yüreği yanar dağların” dizelerinde …………….… sanatı kullanılmıştır.
  19. Benzetme (Teşbih) sanatının iki temel unsurundan (benzeyen-benzetilen) birinin kullanılmamasıyla yapılan sanata ……………… adı verilir.
  20. “Bir çift göz bizi izliyor.” dizesinde ………………….… sanatı yapılmıştır.
  21. Şairin coşku ve heyecan içinde olay ve varlıklara ünlemlerle seslenmesiyle ………….. sanatı yapılır.
  22. Süslü nesirde (düzyazıda) cümleler içinde bulunan iç uyağa …………. adı verilir.
  23. “Gökyüzünde İsa ile / Tur dağında Musa ile / Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni” dizelerindeki ………… sanatı yapılmıştır.
  24. Anlamı güçlendirmek amacıyla anlamın yoğunlaştığı sözcüğü, sözcük öbeğini arka arkaya yineleme sanatına ………..… adı verilir.
  25. “Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda.” Bu dizede benzeyen söylenmiş, benzetilen söylenmemiştir. Bu yolla yapılan sanata …………………..… adı verilir.
  26. “Yağmurların okşadığı kalbime / Yağmurlar küskün şimdi” dizelerinde …………..… sanatı yapılmıştır.
  27. "Arım, balım, peteğim / Gülüm, dalım, çiçeğim / Bilsem ki öleceğim /Yine seni seveceğim." dizelerinde aralarında ilgi bulunan sözcükler kullanılarak ...............… sanatı yapılmıştır.
  28. Anlamca birbirleriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanılmasına …………….… sanatı denir.
  29. “O kadar açık (!) konuştu ki sözlerinden hiçbir şey anlamadık.” dizesinde yazar “açık” sözcüğünü tam tersini düşündürecek şekilde kullanmıştır. Bu sanata ………… adı verilmiştir.
  30. “Kızıl kanım tükendi, kara terim aktı.” dizesinde “k” sesi yinelenerek ………………..… sanatı yapılmıştır.
  31. Söz arasında bilinen bir olayı ya da kişiyi anımsatma sanatına …………..… denir.
  32. Temsil-i istiare sanatına ................ edebiyatında bolca yer verilmiştir. (Diş inciye; kirpik oka benzetilmiştir.)
  33. “Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i / Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.” dizelerinde …………..… sanatı yapılmıştır.
  34. "Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece." dizesinde ……..….. sanatı yapılmıştır.
  35. “Bir nîm tebessümle o afet gülü verdi / Bir buse mi gül mü verirsin dedi gönlüm” beytinin birinci beytinde …………… edebî sanatı yapışmıştır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  DÜZYAZI TÜRLERİ

  1. Bir sanat ya da düşünce yapıtının özünü ve yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yanlarını gerektiğinde belgelerle, örneklerle belirten yazı türüne ………….… adı verilir.
  2. Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat döneminde görülen bu tür, insanı ve toplum yaşamını geniş bir zaman açısından ele alan olaya dayalı türe ………..… roman denir.
  3. Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüne ………………… adı verilir.
  4. Yazar …………..…’te denemeden farklı olarak görüş ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş havası içerisinde dile getirir.
  5. Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yazılan kısa ve günübirlik yazılara ………..… adı verilir.
  6. Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara ………..… adı verilir. Çiçero bu türün ustalarındandır.
  7. Batıda ………….… türünün ilk örneklerini Boccacio vermiştir. Edebiyatımızda ise Sait Faik, Memduh Şevket Esendal ve Ömer Seyfettin bu türün başarılı sanatçılarındandır.
  8. Ahmet Haşim’in “Frankfurt Seyahatnamesi”, Ahmet Mithat’ın “Avrupa’da Bir Cevalan”, Cenap Şahabettin’in “Hac Yolunda”sı ……………..…’nın en güzel örnekleri olarak gösterilebilir.
  9. Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu çeşitli olay ve olguları, gözlemlerine ve izlenimlerine dayanarak anlattığı türe ………… adı verilir. Bu türde yazar olayları öznel bir bakış açısı ile ele alır.
  10. Konusunu günlük yaşamdan alan, kahramanları genellikle alt tabakadan olan, genellikle manzum olarak yazılan tiyatro türüne …………..… adı verilir. Aristophanes bu türün başarı!ı sanatçılarındandır.
  11. Yalnız işaretlerle oynanan tiyatro türüne …………….. adı verilir.
  12. Oyuncuların sahnedeki hareketlerine …………….… adı verilir.
  13. Ahmet Kutsi Tecer’in “Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı” adlı eserlerine …………..… adı verilir.
  14. En önemli kişileri “Pişekar ve Kavuklu” olan seyirlik halk oyununa ……………….. adı verilir.
  15. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâye, söylencelere …………..… adı verilir.
  16. Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince akla …fıkra… türü gelir.
  17. Divan edebiyatında karşılığı “ruzname” olan türe …………… adı verilir.
  18. ................. bir sanat veya düşünce yapıtı üzerine yazılan yazıdır.
  19. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Montaigne gibi yazarların başarılı olduğu yazı türü ………………’dir.
  20. Fuzuli'nin "Şikayetname" adlı eseri ………….... türünde yazılmıştır.
  21. Edebiyatımızda Ruşen Eşref Ünaydın denilince akla ……………….… türü gelir.
  22. Divan edebiyatında "tezkire" bu türün karşılığı ………..…..…’dir.
  23. İinsan ve toplum yaşamını sahnede canlandırma yoluyla yansıtan türe ……………… denir. Bu tür genellikle oynanmak için yazılır. Bu türün okunmak için yazılmış örnekleri de vardır.
  24. ………….… türünün ilk örnekleri Fransız edebiyatından yapılan çevirilerdir. Bu türün ilk örneğini Yusuf Kamil Paşa vermiştir.
  25. Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" ………..… türünün başlangıcı sayılmaktadır.
  26. Bir kişinin görüş ve düşüncelerini günü gününe yazdığı türe ……………… adı verilir. Oktay Akbal, Salah Birsel bu türün güzel örneklerini vermişlerdir.
  27. Eğiticiliğin esas olduğu, milli ve dini motiflere hemen hemen hiç yer verilmeyen ………….… türünün güzel örneklerini Eflatun Cem Güney ve Alman Grimm Kardeşler vermişlerdir.
  28. ………………’de konular ya tarihten ya da mitolojiden seçilir. Öldürme, yaralama gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Racine, Corneille, Sophokles bu türün başarılı sanatçılarındandır.
  29 Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya …………….… adı verilir.
  30. ................ piyeste kahramanın kendi kendine konuşup düşünmesine denir.
  31. Karagöz oyununun bölümleri nelerdir: ………………………….
  ……………………………….
  32. Tiyatroda mesajını seyirciye vermek amacıyla yapılan uzun konuşmaya ………..… adı verilir.
  33. Dramda üç birlik kuralına ……………....
  34. Muallim Naci'nin "Ömer'in Çocukluğu" adlı eseri …………………... türünde kaleme alınmış güzel bir eserdir.
  35. Bir konunun çok çeşitli yönlerden bir topluluk önünde sohbet havasında tartışılmasına ………….… adı verilir.
  36. Bir konu üzerinde farklı insanlar tarafından bir veya birkaç gün boyunca yapılan seri konuşmalara ………………..… adı verilir.
  37. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren …………… türü bir sav (tez) ve kanıtlama yazısıdır. Bu türde belli kanıtlar, belgeler ve inandırıcı veriler kullanılır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI-DESTANLAR

  1. Bilinen ilk büyük milli destanımız olan ……………….…, konusu İranlıların millî destanı olan ve Firdevsi tarafından kaleme alınan Şehname'den alınmıştır. Bu destan Saka Türklerine aittir.
  2. İslam öncesinde şimdiki atasözlerinin ilk örnekleri olarak kabul edilen türe …………. adı verilir.
  3. Sığır denilen sürek avları sırasında savaş, yiğitlik, doğa, aşk gibi konularda söylenen şiirlere …………..… adı verilir. Bu tür Halk edebiyatında "koşma"nın, Divan edebiyatında "gazel"in karşılığı olarak kabul edilmektedir.
  4. "Bozkurt" adlı destan …………….…lere aittir.
  5. Hintlilerin en önemli destanları …………….… ve …………………’dır.
  6. Yuğ adı verilen yas törenlerinde söylenen şiirlere ………….… denir. Bu tür şiirlere Halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” adı verilmektedir.
  7. İslam öncesinde şairlere verilen adlar: ……………………….
  ………………
  8. Fin mitolojisinin anlatıldığı doğal destana ……………… adı verilir.
  9. Almanlara ait olan ……………….… destanında Burgondların Hunlar tarafından kılıçtan geçirilmesi anlatılmaktadır.
  10. "İgor" adlı doğal destan ………………’a aittir.
  11. …………..… Japonlara ait doğal destandır.
  12. Bozkurt destanının devamı niteliğinde olan …………….… destanı Göktürklerin egemenlik savaşını anlatılmaktadır.
  13. "Chansen de Röland" adlı doğal destan ……………..…a aittir.
  14. İngilizlere ait olan "Kaybolmuş Cennet" adlı yapma destan ……………… tarafından yazılmıştır.
  15. "Kutadgu Bilig" adlı eser …………… ölçüsüyle yazılmıştır.
  16. ………………………, İtalyan şair Aristo tarafından yazılan yapma destandır.
  17. "Divan-ı Hikmet" adlı eser ………..… ölçüsüyle yazılmıştır.
  18. ………………..… alegorik bir tarzda yazılmış, iki dünyada da mutlu olmanın yolları öğreten bir eserdir. Bu eser edebiyatımızın ilk mesnevisidir.
  19. Tekke edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen ………….
  ……………… tasavvuf felsefesini öğretmek amacıyla yazılan didaktik bir eserdir. Bu eser koşma nazım şekliyle kaleme alınmıştır.
  20. İslamiyet'in etkisiyle verilen ilk eserler …………….… lehçesiyle kaleme alınmıştır.
  21. "Divan-ı Lügati't Türk" adlı ilk Türkçe sözlük ………..……..
  …………….… tarafından yazılmıştır.
  22. Kayıkçı Kul Mustafa'nın "Genç Osman Destanı", Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Üç Şehitler Destanı" edebiyatımızda ..................... destana örnek olarak gösterilebilir.
  23. …………….… Destanı, Sümer yaşantısı hakkında bilgi verir ve pek çok Anadolu destanına kaynaklık eder. Bu destanda Sümer kralının serüvenleri anlatılmaktadır.
  24. …………………….… İslam etkisinde yazılmış ilk eserlerdendir. "Gerçeklerin ışığı" anlamına gelen bu eser didaktik bir anlayışla Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır.
  25. "Kurtarılmış Kudüs" adlı yapma destan …………… tarafından yazılmıştır.
  26. "Kutadgu Bilig"de ……………… nazım şekli kullanılmıştır.
  27. …..……… ve …………..…destanları Uygurlara aittir.
  28. ………….… Anıtlarında Bilge Kağan'la Kul Tigin'in Çinlilere karşı verdikleri kurtuluş savaşı anlatılmaktadır. Bu yazıtlar Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
  29. İslam öncesinde yas törenlerine ……….… adı verilir.
  30. İslam öncesi şiirlerde en çok ………………… kullanılır.
  31. …………..… İspanyolların ünlü doğal destanının adıdır.
  32. 500 bin beyitten oluşan ve dünyanın en büyük destanı sayılan ……………………… Kırgız Türklerinin özgürlük mücadelesi anlatılmaktadır.
  33. İslamiyet'in kabulünden sonra oluşan ilk destan olan "Satuk Buğra Han" adlı destanda …………………... Hükümdarının İslamiyet’i yaymak için verdiği mücadele anlatılmaktadır.
  34. ………………….… eski Türk hükümdarlarından Şu’nun İskender'le olan mücadelesinin anlatmaktadır.
  35. ……………………….… Hun imparatorunun hayatının anlatan Türk destanın adıdır.
  36. Hintlilere ait 200 bin dizeden oluşan doğal destan ……………………’dır.
  37. İran-Türk savaşlarını konu alan …………………….… mesnevi tarzında yazılmış olup 60 bin beyitten oluşmuştur. Yazarı Firdevsi'dir.
  38. “Boewulf” adlı doğal destanın ……………….’e aittir.
  40. “İlyada ve Odysseia” adlı dünyaca ünlü destanlar ……………….… milletine aittir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  HALK EDEBİYATI

  1. Aşık edebiyatı nazım şekillerinden olan ………..…’nin koşmadan tek farkı kalıp sayısıdır. Kendine özgü bir ezgisi vardır.
  2. …………… koşmanın bir türüdür. Bu türe Divan edebiyatında “mersiye” denilmektedir.
  3. 19. yy halk şairlerinden olan …………………’ni çağının aksaklıklarını ve değersiz yöneticilerini yererek dile getirmiştir.
  4. .....................… 17. yy halk şairlerin en tanınmışıdır. Çukurova bölgesinde yaşayan bu şairimiz sade bir Türkçe ile tabiat, aşk ve yiğitlik gibi konuları işlemiştir.
  5. Halk arasında söylenen ve söyleyeni belli olmayan bir düzyazı türüne …………………… denir. Bu türün en önemli örnekleri: Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun'dur.
  6. Tek kişilik halk tiyatrosuna ………….... denir. Bu türde sanatçı bastonu bazen bir saz, bazen bir silah gibi kullanır.
  7. Seyirlik oyunlardan olan Ortaoyunun başkahramanları ………….… ve …………….’dur.
  8. Halk edebiyatında en çok kullanılan ………….… uyaktır.
  9. Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan ……….... genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir, “aaxa” şeklinde uyaklanır.
  10- Destandan halk hikayesine geçiş ürünü olan ………………..
  ............… hikayeleri, Oğuzların yaşadığı bölge, gelenek ve görenekler hakkında bilgi verir. Bu yapıt nazım ve nesir şeklinde kaleme alınmıştır.
  11. Temelinde nükte, mizah, eleştiri ve hiciv öğesi bulunan düzyazı biçimindeki kısa öykülere ………….… denir.
  12. ……………..… kavganın ve özgürlüğün sembolü olmuş halk şairimizdir.
  13. Sivas’ın Banaz ilçesinde yaşayan Bektaşi ozanı ……………..
  …………, bir ayaklanmaya katıldığı gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından öldürtülmüştür.
  14. ………………………..… Bektaşiliğin kurucusu sayılır. “Makalat” adlı eserinde kısa öykü ve nüktelerle Allah aşkı ve coşkusunu anlatmıştır.
  15. Koşmanın ilk dörtlüğü ………….… şeklinde uyaklanır.
  16. Bir olayı, akıldışı ve olağanüstü yoldan gerçekleşmiş gösteren söylentiye …………..… denir. Bu tür; tarihi, dini ve olağanüstü kişileri, varlıkları ve güçleri anlatan bir türdür.
  17. ………….…’da eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir. Milli ve dini motiflere yer verilmez. Eflatun Cem Güney bu türün temsilcilerindendir.
  18. Koşmanın bir türü olan ……………..... divan edebiyatında “gazel” ile benzerlik gösterir.
  19. Semai .................. hece ölçüsüyle yazılır. Koşmadan ayrılan tek yönü de budur.
  20. ……………………..… 19. yy halk şairlerimizdendir. Divan şiirine hâkimiyetiyle tanınan bu şairimizin koşma ve semaileri ünlüdür.
  21. 8’li hece ölçüsüyle söylenen semaiden farklı olarak yiğitçe bir söyleyişin (behey, bre, hey) hâkim olduğu …………..… Aşık edebiyatı nazım şekillerindendir.
  22. Dini duygu ve düşüncelerle “alay” ediyormuş hissi veren Tekke edebiyatı nazım şekline ……………..… adı verilir.
  23. Çocuk oyunlarında ve masalların girişlerinde kullanılan, ses ve söz benzerliğinden yararlanılarak meydana getirilen Anonim Halk edebiyatı düzyazı türüne ……………….… adı verilir.
  24. Temel amacı çocukların düşsel dünyalarını zenginleştirerek çocuklara ders vermek olan ……………..… türü Türk ve dünya edebiyatının en eski ve en yaygın türlerindendir.
  25. Bebekleri uyutmak için söylenen ………….… nazım biçimi her zaman bir ezgi ile söylenir.
  26. Karagöz ve Ortaoyununda karşılıklı konuşmaların yapıldığı bölüme ………………..… adı verilir.
  27. Karagöz ve Ortaoyununda belli bir olayın anlatıldığı bölüme ……………… denir.
  28. Avşar Türklerinden olan ………………..... özlü ve içli bir dil ile yiğitçe söyleyişi bir arada kullanır ve türkü türünde başarılı olmuştur.
  29. Düzenleyicisi pek bilinmeyen ………….... çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde değişikliklere, bozulmalara ve kırpılmalara uğrayabilir. Her zaman bir ezgi ile söylenir.
  30. Türkünün asıl bölümüne ………….. adı verilir.
  31. Türkünün nakarat bölümüne ……………….… adı verilir.
  32. Tekke edebiyatının en büyük sanatçısı olan …………………
  ………...’nin insan ve Allah sevgisi şiirlerinin temel temasıdır. Aruzu ve heceyi kullanan şairin “Risaletü’n Nushiye” adlı mesneviyi yazmıştır.
  33. Bir Bektaşi ozanı olan ve şiirlerinde hicivli bir dil kullanan KaygusuzAbdal’ın en önemli eseri …………………..’dir.
  34. 20. yy'ın en önemli halk şairi olan ………………..…. Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş; insan, yurt ve toprak sevgisini değişik bir üslupla dile getirmiştir.
  35. Koşmanın bir türü olan …………..… Divan edebiyatında “hiciv”, Batı edebiyatında “satir” ile benzerlik gösterir.
  36. Halk ozanları arasında memurluk yapmış ender tiplerden biri olan ………….… Divan edebiyatı nazım şekillerini de kullanmıştır.
  37. Yeniçeri ozanlarının en tanınmışlarından olan ………………
  …………..’nın “Genç Osman Destanı” edebiyatımızın yapma destanları arasında sayılmaktadır.
  38. En önemli kişileri Pişekar ve Kavuklu olan, ………………… yazılı bir metne bağlı olmadan oynanır.
  39. Divan, Halk ve Tekke şiir geleneğinin üçünü de temsil eden ………………..… Tekke şiirinin öncüsü olarak kabul edilir.
  40. Herhangi bir tarikatın izini taşımayan, Allah'ı övmek ve yüceltmek için yazılan şiirlere ………………. adı verilir.
  41. “Aşıkname” adlı eserin sahibi ………………’dir.
  42. Ciddi bir düşünceyi ya da duyguyu iğneli ve alaylı bir şekilde anlatan Tekke edebiyatı şiirlerine ……………… adı verilir.
  43. Toplumları derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikayelere …………… adı verilir.
  44. ………………..… Tekke edebiyatının asıl kurucusu olup Türkistanlı şairdir.
  45. Pirlerin tarikata katılan kişileri bilgilendirmek ve adabı öğretmek amacıyla yazdıkları şiirlere ………….. adı verilir.
  46. “Mani, türkü, ninni, ağıt” gibi nazım biçimleri ……………... halk edebiyatı ürünleridir.
  47. Manide anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son ............. dizede bulunur.
  48. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünlerinden biri olan ………………’de oyununda temel kişilerin yanında konuya göre Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Laz, Zenne gibi kahramanlar yer alır. .
  49. Yazılı bir metne bağlı olmadan oyuncuların oyunun akışı içinde geliştirdikleri söz ve tavırlarla oluşan sahne oyunlarına genel olarak …………….… adı verilir.
  50. Ortaoyunun temel iki kahraman ……………… ve …Pişekâr…’dır.
  51. Dörtlük sayısı en az 3, en fazla 6 olan, genellikle hecenin 11’li kalıbıyla yazılan, aşk, sevgi ve doğa güzelliklerini anlatan Aşık edebiyatı nazım şekline ………….… adı verilir.
  52. “Kırık çanağı yok ayran içecek / Kahveye gelir de fincan beğenmez.” bu dizeler koşmanın bir çeşidi olan .................dan alınmıştır.
  53. Annelerin çocuklarını uyutmak için söyledikleri Anonim Halk edebiyatı ürünlerine ………….… adı verilir.
  54. Divan edebiyatında “hicviye” denilen alaylı yergi şiirlerinin Halk edebiyatındaki karşılığına …………..… adı verilir.
  55. Asıl adı “Ruşen” olan ve koçaklamaları ile tanınan ünlü halk şairimiz ………….…’dur.
  56. “Divan”ı bir kaç kez taş baskıyla basılan ve aruzu başarı ile kullanan Bektaşi şairimiz ………………’dir.
  57. …………….…, yaşadığı devrin büyüklerini hicvettiği için İstanbul’dan kovulan taşlama ustası halk ozanımızdır.
  58. Divan edebiyatında “mersiye”, eski Türk şiirinde “sagu” olarak bilinen tür Halk edebiyatında ………..… olarak karşımıza çıkar.
  59. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Ankara’ya yürüyerek gelip ilk şiirlerini Cumhuriyet Bayramı’nda söyleyen halk ozanımız ……………..…’in “Deyişler, Sazımdan Sesler” adlı eserleri çok meşhurdur.
  60. …………………….., Yunus Emre’nin mesnevi nazım şekliyle yazdığı eserinin adıdır.
  61. Türkülerde tekrarlanan dizelere ……………… adı verilir.
  62. Deyimleri ve halka özgü söyleyişleri kullanmada çok başarılı olan ve aynı zamanda nefesleri ile ünlü olan 16. yy. halk ozanımız ……………………… kendinden sonraki birçok şairi etkilemiştir.
  63. Hacı Bektaş-ı Veli ……………… adlı eserinde kısa hikaye ve nüktelerle Allah aşkını anlattır.
  64. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden biri olan …………..… oyununda, oyuncu her öykünün sonunda “kıssadan hisse” çıkararak dinleyenlere öğütler verir. Elindeki bastonu ve mendili kullanıp değişik tipleri canlandırarak hikâyeler anlatır.
  65. Halk edebiyatında çoban türkülerine ………….… adı verilir.
  66. Divan edebiyatında küçük divanlara …………..… adı verilir.
  67. Halk edebiyatında az da olsa .............. ölçüsü kullanılmıştır.
  68. Olayların belli bir zamana bağlanmadığı, belli bir yazarının olmadığı, eğitici nitelik taşıyan, milli duygu ve dini inançların işlenmediği evrensel ürünlere ………….… adı verilir.
  69. Mutlak olan tek varlık vardır. O da Allah’tır. Buna tasavvufta …………………..… denir. Allah, ayrıca mutlak güzelliği temsil eder. Buna ise …………………..… denir. Diğer varlıklar ise mutlak yokluğu temsil eder. Allah’ın emirleri karşısında nefsinin isteklerinden vazgeçme haline yani ermişlik mertebesine ise ………………….. denir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  DİVAN EDEBİYATI

  1. Divan şiirinde ……………………..… deyince akla "tuyuğ" gelir. Bu şairimiz Azeri lehçesiyle güzel şiirler yazmıştır.
  2. Divan edebiyatı düzyazı ustalarından olan …………………… “Tazarruname” adlı eseriyle tanınır.
  3. Divan edebiyatının ilk büyük seyahatname yazarı ……… ……………’dir.
  4. Batılı görüşe ve bilime değer veren ilk yazar ve düşünür olarak bilinen ………………………’nin “Keşfü’z Zünun” adlı bir bibliyografya kitabı vardır.
  5. Katip Çelebi’nin ünlü coğrafya kitabının adı …………………’dır
  6. Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerinden olan “Hamame”nin yazarı ………………’dir.
  7. 15.yy’ın kaside ve hiciv ustası olan ............… hicve düşkünlüğü yüzünden öldürülür. Bu sanatçı “Siham-ı Kaza” adlı eseriyle ünlenmiştir.
  8. 15. yy Divan edebiyatı düzyazı ustalarından olan Mercimek Ahmet’in ……………..… adında “Öğütler Kitabı” anlamına gelen mesnevisi vardır.
  9. Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustası olan Nabi'nin mesnevilerinin adı: ……………………….
  10. Türkiye Türkçesini başlatan ilk şair olarak kabul edilen Aşık Paşa'nın ünlü mesnevisinin adı …………………dir.
  11. Hz. Muhammed’in hayatını anlatan eserlere …………… adı verilir.
  12. Müstezatın nazım birimi ……………tir.
  13. Divan edebiyatında ................., şiirin gölgesinde .kalmıştır.
  14. Divan edebiyatında beyitler arası konu bütünlüğü …………………
  15. Divan edebiyatında kalıplaşmış sözlere ……………… adı verilir.
  16. Divan edebiyatında dörtlüklerden oluşan ………………, dini ve didaktik konularla övgü, yergi gibi düşünceleri işlemeye uygun bir nazım şeklidir. Ayrıca bestelenmiş şarkı ya bu ad verilir.
  17. …………………… nazım şeklinin en büyük ustası Bağdatlı Ruhi’dir. Bu nazım şeklinde her bent arasında değişen veya değişmeyen vasıta beyitleri vardır. Tanzimat döneminde de Ziya Paşa bu nazım şekliyle başarılı ürünler vermiştir. Baki ünlü ………………………’ni bu nazım şekliyle yazmıştır.
  18. Rubai ve Tuyuğ .............. dörtlükten oluşur.
  19. Tuyuğ halk edebiyatında ................nin karşılığıdır.
  20. Ali Şir Nevai “Muhakemetü'l Lügateyn” adlı eserinde Türkçenin ...Farsça...dan üstün olduğunu göstermeye çalışmıştır.
  21. ..................... 17. yy şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren sosyal, didaktik bir eserdir.
  22. Çağatay edebiyatının en ünlü şairlerinden olan ……………
  …….. ilk şairler tezkiresi olan “Mecalisü'n Nefais”in sahibidir.
  23. 14. yy’ın şairlerinden olan ……………… “İskendername” adlı mesnevinin sahibidir.
  24. Divan şiirinin kurallarına ve söz sanatlarına sıkıca bağlı olan ………..… din dışı şiirler yazmıştır. “Kanuni Mersiyesi” adlı ünlü bir terkib-i bendi vardır.
  25. Divan edebiyatında şairlerin şiirlerini toplandığı kitaba ………….… verilen ad.
  26. Gazellerinde “Malumdur benim sühanım mahlas istemez.” diyerek haklı olarak övünen …………… aynı zamanda “şarkı” türünün yaratıcısıdır.
  27. “Mesnevi” adlı eseri olan …………..…, hoşgörülü düşünceleriyle tüm insanları bir araya getirmeye çalışan bir düşünce adamımızdır.
  28. Azeri lehçesi ile yazdığı şiirlerinde platonik aşkı işleyen ……………… 16.yy’ın en büyük lirik şairidir. “Su Kasidesi, Şikâyetname, Hadikatü’s Süeda” adlı eserlerin sahibidir.
  29. Divan edebiyatında iyi nesir yazılarına ……….… adı verilir.
  30. Divan edebiyatında "Sebk-i Hindi" akımının en büyük temsilcisi olan ……………….… alegorik bir dile sahiptir. Bu sanatçı Divan edebiyatının son büyük temsilcisi sayılmaktadır.
  31. ………… “Tuhfetü’l Haremeyn” adlı gezi kitabının yazarıdır.
  32. Divan edebiyatında .............. için uyak anlayışı hakimdir.
  33. Divan edebiyatında daha çok tam ve ................. uyak kullanılmıştır.
  34. Divan edebiyatında beyit nazım birimiyle yazılan ve beyit sayısı 5-15 olan nazım şekline ……………. denir.
  35. Divan edebiyatında beş mesneviye ………….… adı verilir.
  36. Tek dörtlükten oluşan nazım şekillerinden biri olan …………..…nin kendine özgü 24 kalıbı vardır. Aşk, tasavvuf, felsefe, hayatın geçici oluşu gibi konular işlenir. Edebiyatımızda Ömer Hayam ve Yahya Kemal Beyatlı bu nazım şekliyle güzel şiirler yazmıştır.
  37. Bir şairin başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire …………..… adı verilir.
  38. Şarkının üçüncü dizesine .…………… adı verilir
  39. Beyitlerden oluşan nazım şekillerinden olan …………..…. nazım biçimi bir gazeli oluşturan beyitlerdeki dizelerin arasına kısa dizeler ekleyerek oluşturulur.
  40. Beyitlerden oluşan nazım şekillerinden biri olan ……….....da felsefi ve toplumsal konular işlenir. Bu nazım biçimi Halk edebiyatındaki dörtlükle genellikle karıştırılır.
  41. Divan edebiyatının en büyük tarihçisi olan ………….…’nın kendi adıyla anılan bir eseri vardır.
  42. …………….…’nin en ünlü eseri “Hüsrev ü Şirin”dir.
  43. “Beng ü Bade” adlı eserinde Kerbela Olayı'nı mükemmel bir şekilde işleyen sanatçımızın …………..…’dir.
  44. Divan edebiyatında bir nazım biçimi olan ..................… aa-bb-cc-dd... şeklinde kafiyelenir. Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir. Öyküleme gerektiren konular bu türde işlenmektedir.
  45. Fuzuli’nin sosyal aksaklıkları dile getiren ve ilk edebî mektup sayılan eseri ………………….…’dir.
  46. ………………, “Mahallileşme” akımını başlatan, İstanbul’u ve İstanbul Türkçesini şiirimize getiren şairimizin adı.
  47. Türk edebiyatındaki ilk hamsenin sahibi olan …………. ………… “Muhakemetül Lügateyn” adlı eserinde Türkçeyi devrin dilleri ile karşılaştırmış; Türkçe ile de güzel ve bilimsel eserler verilebileceğini savunmuştur.
  48. Divan edebiyatının en kuvvetli hiciv örneği sayılan eser ……………….…’dir.
  49. “Şairler Sultanı” olarak anılan ………….… 16. yy. Divan edebiyatı şairimizdendir.
  50. Divan edebiyatında şiir ağırlıklı bir yer tutar, ...........… ikinci plandadır. “Sade, orta ve süslü” olmak üzere üçe ayrılır.
  51. Murabba ve şarkının nazım birimi …………….…tür.
  52. Her beyitte aynı konudan bahseden gazele ……………… adı verilir.
  53. Her beyti aynı derecede güzel olan gazele ……………… adı verilir.
  54. Kıta ve müstezatın nazım birimi …………….…tir.
  55. Allah’a yalvarmak için yazılan kasidelere ……………… adı verilir.
  56. İskendername, Harname, Kabusname, Garipname, Tazarruname gibi eserler .................. nazım şekliyle yazılmıştır.
  57. Beşer dizelik beyitlerden oluşan nazım biçimine ………………..… adı verilir.
  58. Divan şiirinde “.................. güzelliği” önemsenmiştir.
  59. Gazelleriyle ün salmış olan Baki'nin, ölümü üzerine mersiye yazdığı padişah ………………’dir.
  60. Müseddes .................. beyitten oluşan bir nazım biçimidir.
  61. Mevlevi tarikatı şeyhlerinden olan ……………..… zamanının Galata Mevlevihanesi’nde yaşamış ve burada eserler vermiştir.
  62. Kasidede şairin kendisini ve sanatını övdüğü bölüme ………………… adı verilir.
  63. Divan edebiyatında aynı şairin yazdığı beş hikayeden oluşan beş mesneviye ………….… adı verilir.
  64. ……………..…, Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirlere verilen isimdir.
  65. İskender’i anlatan ve ahlak ile ilgili öğütler veren 10.000 beyitlik mesnevinin adı …………………..…’dir.
  66. Kalemini kılıç gibi kullanan ve söz sanatında eşsiz bir güce sahip olan ………….… 17. yy hiciv ustasıdır.
  67. Divan edebiyatında ilk defa dindışı konular işleyen ……… ………….…’nin “Selçuklu Şehnamesi”ni yazdığı söylenir.
  68. Divan edebiyatında nazım biçimleri genellikle ………..… edebiyattan alınmıştır.
  69. Divan edebiyatında sanatçılar .................... adı verilen kalıplaşmış birtakım benzetme ve mecazlar kullanmıştır. “Boy” için “servi”, “kirpik” için “ok” demişlerdir.
  70. Divan edebiyatında nesir türündeki ürünlerin toplu olarak bulunduğu eserlere ……………… adı verilir.
  71. Batılıların "Hacı Kalfa" olarak tanıdıkları ………………...… bir bilim adamıdır. Divan edebiyatı nesir ustalarından olan bu sanatçının Arapça olarak yazdığı “Keşfü’z Zünun” da birçok bilim dalı ile ilgili 1450 kitabı tanıtır.
  72. Kasidenin içine yerleştirilen gazele ……………… denir.
  73. Gazel, kaside gibi nazım şekilleri ..............… edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir.
  74. Rubai ve tuyuğ ............ dörtlükten oluşan nazım biçimleridir.
  75. Bize İran edebiyatından geçmiş olan ………….. dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Genellikle felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.
  76. Musammatın bir türü olan …………..… dörtlük nazım birimiyle oluşturulur. Bu nazım şekline bestelenmiş şarkı da denir.
  77. Terkib-i bentte değişen, terci-i bente ise değişmeyen beyte ……………… adı verilir.
  78. Başka bir şairin yazdığı gazelin her beytinin dizeleri arasına ikişer ya da üçer mısra eklenerek oluşturulan nazire çeşidine ……………… adı verilir.
  79. Halk edebiyatında türkü ve koşmanın karşılığı olan ……… nazım şeklinin en tanınmış şairi Nedim ve Yahya Kemal’dir. Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları

  EDEBÎ AKIMLAR

  1. Yunan ve Latin edebiyatlarına bağlı olan ………………… akımı, Descartes’in “akılcı” felsefesi ışığı altında gelişmiştir.
  2. “Meyhane, Nana, Germinal” gibi eserlerin yazarı ……….. ……...…’dır.
  3. Realizmden etkilenen Fransız yazarlarından olan ……………, “Goriot Baba, Vadide Zambak” gibi eserlerin sahibidir.
  4. ………………..… akımına bağlı sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; dış dünyaya, milli tarih ve renklere, örf ve adetlere önem vermişlerdir. Bu akımın etkisi ile yazılmış eserlerde ak-kara çatışması hâkimdir.
  5. ……………..… akımına bağlı sanatçılar şiirde gözlem ve tarihe önem vermişlerdir. Nazım şekli olarak soneyi kullanmışlardır. Bu akımın edebiyatımızdaki temsilcileri Yahya Kemal ve Tevfik Fikret'tir.
  6. Romantizmden etkilenmiş Alman sanatçı ………………’in en önemli eseri, “Wilhelm Tell”dir.
  7. ………………… akımında olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiş ve “deneysel roman” türü meydana getirilmek istenmiştir.
  8. Sembolizme yakın olan ………………..… akımında dünya sadece edinilen “izlenimlerle” anlatılır. Rilke, Rimbaud, Verlaine gibi şairler bu akımın etkisiyle şiirler yazmışlardır.
  9. Edebiyatımızda ………………..… akımının en önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Ce nap Şehabettin’dir. 10. ……………….…, Freud’un görüşlerine dayanır ve “bilinçaltı” dünyasını anlatmaya çalışıw.
  11. “Kırmızı ve Siyah, Vadideki Zambak, Müfettiş” gibi eserler …………….. akımının etkisiyle yazılmıştır.
  12. Realizmin şiire uygulanmış biçimine ………………… denir. Bu akımın önemli temsilcileri Lisle, Heredia, Coppee gibi yazarlardır.
  13. …………….… akımında seçkin ve soylu insanlar ele alınmış; “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla hareket edilmiştir. “İnsan doğası ve sağduyu” bu akımın önem verdiği kavramlardır.
  14. Realizmden etkilenmiş ve durum öykücülüğünün kuramcısı olan ünlü Rus yazarı ………………’dur.
  15. Moliere, Boileau ve La Fontaine gibi Fransız yazarlar ....................… akımından etkilenmişlerdir.
  16. Baudelaire ………………..… akımının etkisiyle şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermiş; açıklıktan kaçınmış ve kapalılığa yönelmiştir.
  17. ……………..… akımına bağlı sanatçılara göre roman, “Uzun bir yol üzerinde dolaştıran ayna gibidir. Bu ayna yol üzerinde iyi veya kötü, güzel veya çirkin her ne varsa aynen aksettirir.”
  18. Nesnellikten öznelliğe, somuttan soyuta, açıktan kapalılığa yönelen ………………. akımı sanatçıları, müzik ve ahenge önem vermişlerdir.
  19. ……………….… yalnız gözlemlerden değil bilimsel deneylerden de yararlanma amacı güden bir edebiyat akımıdır. Bu akımda determinizm edebiyata uygulanmıştır.
  20. …………….… akımında ayrım gözetilmeden “bütün insanlığa” seslenilmiştir. Ortaçağ’ın baskıcı sistemlerine karşı özgürlük savunulmuştur. Bu akımın en büyük sanatçıları: Dante, Petrarca ve Boccacio'dur.
  21. Romantizmden etkilenmiş Alman yazar …………….…’nin “Genç Werther’in Acıları” adlı eseri gençler arasında büyük yankı uyandırmıştır.
  22. “Dışavurumculuk” diye tanımlanan ………………….… doğayı ve insanı mizaca göre anlatır. Kafka, T.S.Eliot, Joyce gibi yazarlar bu akımın temsilcileridir.
  23. Empresyonizme tepki olarak doğan …………….. akımı daha çok “resim” alanında görülür.
  24. “Kuralsızlık kuraldır.” ilkesinin benimsendiği ……………… akımının temsilcisi T.Tzara’dır.
  25. Klasisizmden etkilenmiş olan bu ünlü Fransız komedi yazarı ……………..…’in “Gülünç Kibarlar, Tartuffe, Hastalık Hastası” gibi eserleri çok bilinmektedir.
  26. “Cromwell” adlı dramının önsözünde romantizmin ilkelerini açıklayan bu Alman sanatçı ……………….…’nun en ünlü eseri: "Notre Dame'ın Kamburu"dur.
  27. “Hind Tarzı” denilen ……………….… akımının Divan edebiyatındaki en büyük temsilcisi Şeyh Galip'tir.
  28. İnsanın varlığını ve özgürlüğünü savunan ……………………..… akımı kısaca “varoluşculuk” diye tanımlanabilir. Sartre, Camus gibi sanatçılar bu akımın temsilcileridir.
  29. ........................ natüralizmde önemle üzerinde durulan kavramlardan biridir.
  30. Edebiyatımızda klasisizmin temsilcilerinden biri olan …………………….…’nın “Şecere-i Türk” adlı çevirisi vardır.

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ocak.2013, 00:11
 2. ses bilgisi soruları
  Konu Sahibi _ece_ Forum Soru-Cevap
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 01.Ekim.2012, 20:44
 3. Test Soruları-Güzel Sanatlar ve Edebiyat
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Nisan.2012, 10:14
 4. Boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları
  Konu Sahibi arsenuta Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Aralık.2011, 10:41
 5. Dil ve Anlatım Soruları
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Mayıs.2011, 15:06

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •