Sınavların Başlama Saati ve Süresi

Madde 49 — Yazılı sınavlara en geç sabah saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'de başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.

Sözlü ve uygulamalı sınavlara sabah 9.00'da başlanır. Sözlü sınavların, saat 17.00'ye kadar bitirilememesi ve sınava alınacak öğrenci sayısının 10'dan fazla olması hâlinde sınav ertesi güne bırakılabilir.

Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.

Sınav Odası veya Sınav Salonuna Girebilecekler

Madde 50 — Sınav odasına veya sınav salonuna, sınav komisyonu üyeleri ve gözcüler dışında, müdürün görevlendireceği müdür yardımcıları ile okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir.

Kaynak: 2011 MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği