Sınav Programı

Madde 44 — (Değişik birinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Sınavlardan önce hazırlanan sınav programı ''5 iş günü''(13) öncesinden okulda ilân edilir. Sınav programında; sınavı yapılacak dersler, görevli öğretmenler, sınav tarihleri ile uyulacak usul ve esaslar yer alır. İşletmelerde meslekî eğitime devam eden öğrencilerin sınavları, beceri eğitimi sonunda yapılacak şekilde planlanır. Sınava alınacak öğrenci bulunmadığı takdirde o derse sınav programında yer verilmez.

Sınav programının onaylı bir örneği bilgi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri imza karşılığında duyurulur.

Kaynak: 2011 MEB Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği