FAHRİYE: Bir şairin kendini övmek için yazdığı şiirlerdir. Şairler kasidelerin fahriye bölümlerinde ve gazellerin mahlas beyitlerinde kendi şairliklerinin üstülüğünü dile getirmişlerdir.

Özellikle Nefi, şiirlerinde fahriyeye önem vermiştir.