HİLYE: Hazreti Muhammed'in fiziksel ve kişisel özellikleriyle örnek davranışlarını konu alan eserlere "hilye" denir.

Zamanla hilye'nin kapsamı genişlemiş halifeler için de hilyeler yazılmıştır.

Divan edebiyatında bu türün ilk örneği Hakani'nin, Hilye-i Hakani'sidir.

Zamanla hilyelerin levhalara hattatlar tarafından yazılması geleneği de ortaya çıkmıştır.