RAHŞİYE: Atlar için yazılmış kaside.

Nesib bölümünde atlar övülür.

Nefi'nin IV. Murat'ın atlarını övdüğü rahşiyesi meşhurdur.