DARİYE: Divan şiirinde ev ile ilgili kasidelere dariye adı verilir.

Divan şairlerinin caize (armağan alma) amacıyla ortaya çıkan fırsatçılıkları sonucu gelişmiş bir türdür.

Bazıları gazel tarzında da yazılmıştır. Yeni yaptırılan köşk, saray, yalı benzeri binalar için yazılır. Şair eserden çok az bahseder hemen yaptıranı övmeye geçer.

Binalar için hazırlanan kitabeler de bir tür dariye sayılır.