Reklam
Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 21 adet sonuctan sayfa basi 8 ile 14 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #8
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  SAVAŞTEPE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  10 SINIFLAR I. DÖNEM ORTAK YAZILI YOKLAMASI
  Mail oldum senin ince beline
  Canım kurban olsun tatlı diline
  Aşık olup senin hüsnün bağına
  Kırmızı güllerin dermeye geldim

  Menevşe derede sümbül borçtadır
  Kasapların gözü daim koçtadır
  Gözel sever diye yiğit suçtadır
  Bahar geçer koklar güz menevşeyi
  Ercişli Emrah
  1- Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
  b) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
  c) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
  d) Uyak düzeni; Düz Kafiye şeması şeklindedir.
  e) Tam kafiye ve redif kullanılmış

  2- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’ten sonraki Türk destanlarından değildir ?
  a) Manas Destanı b) Seyit Battal Gazi Destanı c) Köroğlu Destanı
  d) Danişment Gazi Destanı e) Göç destanı
  3 -Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü
  yoktur ?
  a) Roman b) Deneme c) Destan d) Hikâye e) Masal

  Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı
  ***
  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

  4- Yukarıdaki şiirden hareketle Divan şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Şairler mahlaslarını son beyitte kullanırlar
  b) Ölçü olarak, Aruz vezni kullanılır
  c) Sosyal konularda şiirler yazılır
  d) Nazım birimi beyittir
  e) Gamze,yâr, âh vb. mazmunlar kullanılır

  5- İlk İslâmi eserlerden hangisi diğerlerine göre didaktik özellik taşımaz ?
  a) Divân-ı Hikmet b) Kutadgu Bilig
  c) Atabetü’l Hakâyık d) Divan-ı Lûgati’t Türk
  e) Hiçbiri

  6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışlığı
  vardır ?
  a) Tasavvufta amaç insanı, Kamil insan durumuna ulaştırmaktır
  b) Yunus Emre hem aruz hem de hece ölçüsü ile şiir yazmıştır
  c) Gazeller 5-12 beyit arasında yazılır
  d) Divan şiirinde söz sanatlarına fazlaca yer verilir
  e) Destanlarda milletlere ait özellikler görülür

  7- Aşağıdakilerden hangisi Türklerde görülen mitolojik öge değildir?
  a) Kılıç b) Demir c) Bozkurt d) Afrodit e) At

  8- Aşağıdakilerin hangisi Yunus Emre ve Mevlânâ’nın ortak özelliklerinden biri olamaz ?
  a) Eserlerinde sade, anlaşılır Türkçe kullanmaları
  b) Vahdet-i Vücut felsefesini işlemeleri
  c) Genellikle dini – tasavvufi konularda yazmaları
  d) İnanç ayrılığına karşı çıkıp hoşgörü sahibi olmaları
  e) 13. yüzyılda yaşamış olmaları

  9- Aşağıdakilerden hangisi “Dede korkut Hikâyelerinin” bir özelliği değildir?
  a) Bir ön söz ve 14 hikâyeden oluşur.
  b) Nazım ve nesir birlikte kullanılmıştır
  c) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir
  d) 15.yy sonlarında yazıya geçirilmiştir
  e) Dede Korkut tüm hikayelerde yer almıştır

  10-Aşağıdaki Şairlerden hangisi mutasavvıflardan biri değildir ?
  a) Mevlânâ b) Bâki c) Yunus Emre
  d) Hacı Bektaşi Veli e) Süleyman Çelebi
  Aşkın aşıklar öldürür
  Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur
  Bana seni gerek seni

  11-Yukarıdaki şiirler hangi yönleri ile aynıdırlar?
  a) Nazım birimi b) Hece ölçüsü sayısı c) Nazım biçimi
  d) İlahi Aşk Konusu e) Bağlı Oldukları Edebiyat anlayışı


  12- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Sözlü ürünlerden biri değildir ?
  a) Sav b) Sagu c) Tuyuğ d) Destan e) Koşuk

  13 - Aşağıdakilerden hangisinde Halk Edebiyatı Ürünleri bir arada verilmiştir?
  a) Semâi –Şarkı – Türkü - Koşma
  b) Koşma –İlahi – Varsağı- Tuyuğ
  c) Mani –Mesnevi – Nefes - Ninni
  d) Türkü – Koşma –Semâi - Mani
  e) Rubai –Semâi – İlahi – Sagu

  • İslâmiyet öncesi kültür ve İslâmi kültür iç iççedir.
  • Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmıştır
  • Eserlerde dini- ahlaki ve öğretici nitelik taşır
  14- Yukarıdaki özellikler hangi dönem için geçerlidir ?
  a) İslâmiyet Öncesi Devir b) Geçiş Dönemi Devri c) İslâmi Devir
  d) Klasik Türk Edebiyatı Dönemi e) Milli Edebiyat Devri

  15-- (I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Sagu
  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir ?
  a) I – III -V b) II – III –V c) I – II- IV d) II- IV – V e) III- IV – V

  16- Aşağıdaki İlk İslâmi eserlerden hangisinin yazarı “ Adına tarikat kurulan ve Tasavvuf Edebiyatının kurucusu”sayılan kişidir?
  a) Divân-ı Kebir b) Dıvanı- Lügati’t Türk
  c) Divân-ı Hikmet d) Kutadgu Bilig
  e) Atebetü’l Hakâyık

  17- Göktürk Yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  a) Atatürk’ün 10. yıl Nutku ile benzerlik taşır b) Üç kitabeden oluşur
  c) Türk Edebiyatının İlk yazılı ürünü d) 10. yüzyılda dikilmiştir
  e) Hitabet türünde yazılmıştır
  18-Aşağıdaki eser yazar eşleştirmesinde hangisi yanlıştır ?
  a) Divân-ı Kebir- Mevlânâ b) Divân-ı Hikmet -Ahmet Yesevi
  c) Risalet’ün Nushiyye- Yunus Emre d) Kutadgu Bilig –Yusuf Has Hacip
  e) Mektubat – Süleyman Çelebi
  19- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet Öncesi Türk Şiiri ile Halk şiirinin ortak özelliği değildir?
  a) Cönk denilen kitaplarda şiirlerin toplanması
  b) Hece ölçüsü ile yazılması
  c) Nazım birimlerinin dörtlük olması
  d) Sözlü olarak söylenmesi ve dilin sade olması
  e) Aşk, tabiat, ölüm ,kahramanlık konularının işlenmesi

  20- “En önemeli eseri Makalat olan Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şair” aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Mevlânâ b) Hoca Ahmet Yesevi
  c) Yunus Emre d) Hacı Bektaşi Veli
  e) Kaşgarlı Mahmut


  Not : LÜTFEN CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ KUTUCUKLARA YAZINIZ
  > SINAV SÜRESİ 20 DAKİKADIR
  BAŞARILAR
  ÜLKÜ MERAL İ.HAKKI YALÇIN

 2. #9
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI (ORTAK SINAV)

  A GRUBU

  1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Türk Edebiyatı‘nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Şiirlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Genellikle zengin uyak kullanılmıştır.
  C) Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür.
  D) Şiirler bir ezgi eşliğinde söylenmiştir.
  E) Dönemin başlıca ürünleri, destan, sav, sagu ve koşuktur.

  2- I .Yapıt Türk dilinin ilk büyük sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.
  II. Yapıta o döneme ait Türk illeri haritası eklenmiştir.
  III.Yapıtta,Sözlü Türk Edebiyatı ‘ na ait bilgiler de vardır.
  IV.Yapıt,İslâm ahlâkını öğretmeye çalışan,didaktik bir nitelik taşır.
  V.Yapıtta 7500 Türkçe sözcüğün açıklaması vardır.
  Divan ü Lügati ‘t Türk ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden
  hangisi yanlıştır?
  A ) I . B ) II . C ) III . D ) IV . E ) V .

  3- Tümen çiçek tizildi Binlerce çiçek dizildi
  Bükünden ol yazıldı Tomurcuktan yayıldı
  Ökünç yatıp üzüldi Çok yatarak sıkıldı
  Yirde kopa adrışur Yerden biter açılır

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dili yabancı asıllı sözcüklerle doludur.
  B) Konusunu doğadan almıştır.
  C) 7 ‘ li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.
  E) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.

  4-Destan Dönemi Türk edebiyatında aşk,tabiat,yiğitlik konularını işleyen şiir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşma B) Sav C) Sagu D) Koşuk E) Destan


  5- Aşağıdakilerden hangisinde Yunus Emre ile ilgili bir bilgi
  yanlışı vardır?
  A) Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır.
  B) Kolay gibi görünen ancak çok güçlü bir üslubu vardır.
  C) Tasavvufi halk şiirinin en güçlü şairlerinden biri kabul edilir.
  D) Başlıca konuları Tanrı aşkı,insan sevgisi ve hoşgörüdür.
  E) Risaletü’n Nushiyye adlı bir mesnevisi vardır

  6-Aşağıdaki eserlerin hangisinde aruz ölçüsü kullanılmıştır?
  A)Orhun Abideleri B)Divan-ü Lügati’t-Türk C)Kutadgu Bilig D)Dede Korkut Hikayeleri E)Alp Er Tunga Sagusu  7- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?
  A) Yabancı etkilerden uzaktır
  B) Koşuk,sagu,sav,destan başlıca ürünleridir.
  C) Bütünüyle sözlü ürünlerden oluşur.
  D) Aşk,doğa,yiğitlik başlıca konulardır.
  E) Öz ve biçim yönünden milli bir edebiyattır.

  8-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevleri arasında yer almaz?
  A)Edebiyatı dönemlere ayırmak.
  B)Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
  C)Şair ve yazarların hayatlarını incelemek
  D)Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
  E)Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.

  9-Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısından bir değer ifade etmez?
  A)Günlük B)Roman C)Deyim D)Gezi yazısı E)Hatıra

  10-Dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Göç B)Manas C)Bozkurt D)Şu E) Türeyiş

  11-Türk Edebiyatının ilk yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

  D)Bilge Kağan E)Kaşgarlı Mahmut

  12-Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler
  sırasıyla verilmiştir?
  A)Arap-Uygur- Köktürk-Kiril
  B)Köktürk-Uygur-Arap-Latin
  C)Uygur-Arap-Brahmi-Mani
  D)Mani-Uygur-Köktürk-Latin
  E)Köktürk-Uygur-Latin-Brahmi

  13-İlk Türk Mutasavvıf şairi ve söylediği şiirlerin genel adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A)Yunus Emre-Gazel B)Dehhâni-İlahi C)Ahmet Yükneki-Deme
  D)Ahmet Yesevi-Hikmet E)Kaygusuz Abdal-Nefes

  14-Mutasavvıf şairlerin şiirlerinde “insanların eğitildiği yer” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Şarap B)Kadeh C)Meclis D)Sâki E)Meyhane

  15-Divan edebiyatının ilk şairi (temsilcisi) olarak kabul edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yusuf Has Hacip B)Yunus Emre C)Hoca Dehhani
  D)Kaşgarlı Mahmut E)Ahmet Yesevi  16-Aşağıdakilerden hangisi İslâmi Devir Türk Edebiyatının bilinen ikinci eseridir?
  A)Divan-ı Hikmet B)Atabetü’l Hakâyık C)Kutadgu Bilig D) Divan-ü Lügati’t-Türk E)Orhun Abideleri

  17- “Yanaram mumlayın başdan ayaga
  Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı”
  Dehhâni
  Yukarıdaki şiirde bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A)Kinaye-Tevriye B)Tekrir-Tezat C)Teşbih-İstifham D)Nida-İntak E)Cinas-Tezat

  18-“Vesiletü’n-Necât” kimin eseridir?
  A)Evliya Çelebi B)Hasan Çelebi C)Yunus Emre D)Ahmet Yükneki E)Süleyman Çelebi

  19-“Aşk,âşık,tecelli,çile,sû fi” kavramları hangi düşünceyi yansıtmaktadır?
  A)Bilisel düşünceyi B)Tasavvufi düşünceyi C)Felsefi düşünceyi D)Dünyevi düşünceyi E)Beşeri düşünceyi

  20-Tasavvufi düşüncedeki “mâsiva” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.
  B)Nefsin mertebelerini tamamlayıp kemâle erme.
  C)Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmek.
  D)Varlık tektir. Bu tek varlık mutlak varlık Allah’tır.
  E)Kulun kendi sıfatlarından kurtularak Allah’ın sıfatları ile sonsuza kadar yaşaması.

  NOT: Her soru 5 puandır.
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI (ORTAK SINAV)

  1-“Vesiletü’n-Necât” kimin eseridir?
  A)Evliya Çelebi B)Hasan Çelebi C)Yunus Emre D)Ahmet Yükneki E)Süleyman Çelebi

  2-“Derviş, mürşit, tecelli, çile, sûfi” kavramları hangi düşünceyi yansıtmaktadır?
  A)Bilisel düşünceyi B)Tasavvufi düşünceyi
  C)Felsefi düşünceyi D)Dünyevi düşünceyi E)Beşeri düşünceyi

  3-“Güler düşmen benüm agladuguma
  Acep şol kâfirin imanı yok mı”
  Dehhâni
  Yukarıdaki şiirde bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A)Kinaye-Tevriye-Tekrir B)Tekrir-Tezat-İstifham C)Tezat-İstiare-İstifham D)Nida-İntak E)Cinas-Tezat

  4- Tasavvufi düşüncedeki “Vahdet-i vücûd” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.
  B)Nefsin mertebelerini tamamlayıp kemâle erme.
  C)Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmek.
  D)Varlık tektir. Bu tek varlık mutlak varlık olan Allah’tır.
  E)Kulun kendi sıfatlarından kurtularak Allah’ın sıfatları ile sonsuza kadar yaşaması.

  5-Aşağıdakilerden hangisi İslâmi Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinden değildir?
  A)Divan-ı Hikmet B)Atabetü’l Hakâyık C)Kutadgu Bilig D) Divan-ü Lügati’t-Türk E)Orhun Abideleri

  6-Divan edebiyatının ilk şairi (temsilcisi) olarak kabul edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yusuf Has Hacip B)Yunus Emre C)Ahmet Yesevi
  D)Kaşgarlı Mahmut E)Hoca Dehhani

  7- Mutasavvıf şairlerin şiirlerinde “Allah” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Âşık B)Kadeh C)Maşuk D)Sâki E)Meyhane

  8-İlk Türk Mutasavvıf şairi, Ahmet Yesevi’nin söylediği şiirlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gazel B)Şarkı C)Deme D)Hikmet E)Nefes

  9- İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
  B)Şiirlerde yalın bir dil kullanılmıştır.
  C)Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  D)Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
  E)Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.  10- Tarihlerin açık seçik bilinmediği dönemlerde ulusların başlarından geçen savaş, zafer, yenilgi, göç gibi olayları
  I
  olağanüstü unsurlarla süsleyerek ulusal kahramanlık maceraları
  II III
  biçiminde anlatan mensur eserlere destan denir.
  IV V
  Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
  A)I B)II C)III D)IV E)V

  11- I .Yapıt Türk dilinin ilk büyük sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.
  II. Aruz ölçüsü ile yazılan ilk eserdir.
  III.Yapıtta,Sözlü Türk Edebiyatı ‘ na ait bilgiler de vardır.
  IV. Yapıta o döneme ait Türk illeri haritası eklenmiştir.
  V.Yapıtta 7500 Türkçe sözcüğün açıklaması vardır.
  Divan ü Lügati ‘t Türk ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden
  hangisi yanlıştır?
  A ) I . B ) II . C ) III . D ) IV . E ) V .

  (Metnin aslı) (Günümüz Türkçesi)
  12- Tümen çiçek tizildi Binlerce çiçek dizildi
  Bükünden ol yazıldı Tomurcuktan yayıldı
  Ökünç yatıp üzüldi Çok yatarak sıkıldı
  Yirde kopa adrışur Yerden biter açılır

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 7 ‘ li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  B) Konusunu doğadan almıştır.
  C) Dili yabancı asıllı sözcüklerle doludur.
  D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.
  E) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.

  13- Aşağıdakilerden hangisi destan Dönemine ait nazım biçimlerinden biri değildir?
  A)Sav B)Sagu C)Koşuk D)Destan E)Ağıt

  14- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarından değildir?
  A)Battalgazi B)Şu C)Bozkurt D)Göç E)Atilla

  15-Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre ile Mevlânâ’nın ortak özelliklerinden olamaz?
  A)13. Yüzyılda yaşamış olmaları.
  B)Genellikle dini-tasavvufi konuları işlemeleri
  C)İçinde yaşadıkları toplumu derinden etkilemeleri
  D)Engin bir hoşgörüye sahip olmaları
  E)Eserlerini sadece Türkçe ile yazmaları

  16-Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında ölçüt olarak kullanılamaz?
  A)Kültürel değişim B)Din değiştirme C)Coğrafi değişimler D)Gelir dağılımı E)Lehçe ve şive ayrılıkları  17-Aşağıdakilerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin kapsamına girmez?
  A)Teknolojik gelişmeler B)Siyasi olaylar C)Yazılı ürünler D)Edebiyat akımları E)Edebi şahsiyetlerin hayatları

  18-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı ikinci alfabedir?
  A)Göktürk B)Arap C)Uygur D)Kiril E)Latin

  19- İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatında, eski Türklerin ölenler için düzenledikleri…………………….. törenlerinde okunan yas şiirlerine ……………. Denilmiştir.Bunlar Halk edebiyatındaki………………………… ve Klâsik edebiyattaki ………………….türlerinin ilk örnekleri sayılır.

  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Sığır-yuğ-mersiye-ağıt B)Yuğ-sagu-ağıt-mersiye C)Yuğ-sagu-ağıt-methiye D)Yuğ-ağıt-sagu-sav E)Şölen-ağıt-sagu-gazel

  20- Aşağıdaki Göktürk Yazıtları ile ilgili varılan yargılardan hangisi yanlıştır?
  A)Türk kültürünü yansıtan ilk yazılı eserlerdir.
  B)Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
  C)Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
  D)Bu metinlerde Bilge Kağan dini nasihatler verir.
  E)Yazılar yukarıdan aşağıya doğru yazılmıştır.

  CEVAP ANAHTARI
  A

  1-B 2-D 3-A 4-D 5-A 6-C 7-C 8-D 9-C 10-B 11-A 12-B 13-D 14-E 15-C 16-D 17-C 18-E 19-B 20-A


  B
  1-E 2-B 3-C 4-D 5-E 6-E 7-C 8-D 9-D 10-D 11-B 12-C 13-E 14-A 15-E 16-D 17-A 18-C 19-B 20-D

 3. #10
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2006–2007 ÖĞRETİM YILI GÜLVEREN LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI SINAVI
  AD-SOYAD: SINIF: NO : PUAN :
  [15p] S1. Hoca Dehhani’ye ait aşağıdaki şiiri yorumlayınız.

  Sabr ile gönül derdine derman ire umma
  Can atma oda bihüde canan ire umma

  (Ey gönül! Sabır sayesinde derdine derman erişeceğini,
  bu aşk ıstırabından kurtulacağını umma. Sevgilinin geleceği
  ümidine düşerek nafile ateşe can atma.)
  [15p] S2. Aşağıdaki beyitlerde geçen edebî sanatları bulunuz.

  Deniz ve mehtap sordular seni: Neredesin?
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………..

  Ben de gördüm güneşin doğarken battığını
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………..
  O kadar çaldı ki yürekten
  Türküler aşındırdı kavalı.
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………..
  Kurban olam, kurban olam
  Beşikte yatan kuzuya

  [10p] S3. Makalat’tan alınan aşağıdaki parçaya göre insanın kendini bilmesi neden gereklidir? Tasavvufa göre açıklayınız.
  İnsanın kendisini bilmesinin gerektiğini belirtmenin sebebi şudur: Bir insan, Rahmanî ile şeytanî olanı ayırmayı bilmeyince kendini de bilmez. Bir insan kendini bilmeyince Çalap Taâla’yı da bilmez. Şimdi her kim bu sözlerin manasını anlamışsa Rahmanî ile şeytanîyi ayırmasını bilirse o kişi kendisini de bilmiş olur. Bir kişi ne zaman kendisini bilirse aşk gelir, o kişiyi Hak’tan yana çağırır.


  [15p] S4. Dirse Han Oğlu Bogaç Han hikâyesinden, Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili hangi özellikler tespit edilebilir, yazınız.
  Bir nice müddetten sonra bir oğlan doğurdu. Oğlancığını dadılara verdi baktırdı. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. Oğlan on beş yaşına girdi.(… )Çağırdılar, Dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: Der:
  Hey Dirse han beylik ver bu oğlana
  Taht ver erdemlidir
  Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana
  Biner olsun hünerlidir.
  Altın başlı otağ ver bu oğlana
  Gölge olsun erdemlidir.
  Bayındır Han’ın ak meydanında bu oğlan cenk etmiştir, bir boğa öldürmüş senin oğlun, adı Boğaç olsun, adını ben verdim yaşını Allah versin, dedi. Dirse han oğlana beylik verdi, taht verdi. Oğlan tahta çıktı, babasının kırk yiğidini anmaz oldu. O kırk yiğit haset eylediler, birbirlerine söylediler: Gelin oğlanı babasına çekiştirelim, olur ki öldürür, gene bizim izzetimiz, hürmetimiz babasının yanında hoş olur dediler.

  [15p] S5. Budizm, ilk siyasetname, gazel, Kaygusuz Abdal, somut konular, Hikmet, şölen, kopuz, rakib,
  sözcüklerini ait oldukları dönemi göz önünde bulundurarak aşağıdaki uygun yerlere yazınız.

  İslamiyet Öncesi dönem

  Geçiş Dönemi (11.-12. yy)

  İslamî Dönem (13.-14. yy)


  [30p] S6. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
  1. Edebî eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceleyen bilim dalı.
  2. Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçişin ürünü.
  3. İlk yazılı eserimiz olan kitabeler.
  4. Din dışı şiirleriyle Divan edebiyatının ilk şairi.
  5. İnsan ruhunun asıl kaynağı olan gerçek varlıktan ayrılıp, tekrar ona dönünceye kadar geçireceği evreleri anlatan şiir.
  6. Tek varlık vardır o da Allah’tır görüşü.
  7. Türklerin kullandığı ikinci alfabe.
  8. Kutadgu Bilig’de saadeti temsil eden kişi.
  9. Türk destanlarında kullanılan bir mit.
  10. Allah’ın varlığını bilme, kainat ve insanın var oluş sebebini anlama ve insanı mükemmel bir varlık haline getirebilme felsefesi.
  11. Nefis mertebelerini tamamlayıp olgunluğa ulaşmış kişi .
  12. İslamiyet öncesi dönemde atasözü.
  13. İslamiyet öncesi dönemde tabiat, kahramanlık, aşk gibi konuları işleyen şiir.
  14. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu, türeyişi ile ilgili hayali, alegorik anlatımı olan efsaneler..
  15. Tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı mizahi manzumeler.

 4. #11
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bafra Lisesi 10 Sosyal B Sınıfı Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Sorularıdır.

  1. Aşağıdakilerden hangisinde yalnızca Türk destanları verilmiştir?
  A) Şu – Şehname - Oğuz Kağan – Gılgamış
  B) Kalevala – Türeyiş – Oğuz – Manas
  C) Göç - Oğuz Kağan– Türeyiş – Ramayana
  D) Oğuz – Alp Er Tunga – Şu – Türeyiş
  E) Ergenekon – Şu – Gılgamış – Bozkurt

  2. 1069 yılında Karahanlı hükümdarı Buğra Han’a sunulan bu yapıtta adalet, saadet, devlet ve akıl kavramları hayali kişilerle sembolleştirilerek devlet yönetimi, toplumsal yaşamın nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçiminde yazılan bu yapıtta dörtlüklere de yer verilmiştir. Türk edebiyatında ilk siyasetnâme olarak da kabul edilir.
  Bu parçada özelliklerinden söz edilen yapıtın ve yazarın adını yazınız.  3. 12 hikâyeden oluşan eser, destandan halk hikâyeciliğine geçiş dönemi ürünüdür. Oğuz Türkçesi ile yazılmıştır. Eserde bir yandan Türkler’in İslamiyet öncesi hayatları anlatılırken öte yandan İslamiyet’e ait özellikler yer almaktadır. Eser XV. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
  Yukarıda tanıtılan eserin adı nedir?


  4. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirimizin özelliklerinden değildir?
  A) Hece ölçüsü kullanılması
  B) Dörtlüklerden oluşması
  C) Genellikle yarım kafiye kullanılması
  D) Sözlü olarak yaratılması
  E) Sanatlı anlatım kullanılması

  5. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kaşgarlı Mahmut hakkındaki yargılardan değildir?
  A) Türkçe ilk sözlüğü yazandır.
  B) İslamiyet öncesi sözlü ürünlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.
  C) Alp Er Tunga sagusunu yazmıştır.
  D) Türkçe’nin Arapça kadar gelişmiş olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.
  E) İlk Türk dil bilimcisidir.

  S. 6. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Gazel – Divan edebiyatı
  B) Koşma – Âşık edebiyatı
  C) İlahi – Tekke edebiyatı
  D) Mesnevi – Divan edebiyatı
  E) Semai – Tekke edebiyatı
  7. Aşk hikâyelerinde ve uzun konuların işlendiği şiirlerde “mesnevi” nazım şeklinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aruz kalıplarının çok zengin olması.
  B) Şairlerin mesnevi nazım şeklini çok sevmiş olması.
  C) Her beyti kendi içinde kafiyeli olduğundan uyak sıkıntısı çekilmemesi.
  D) Mesnevilerin sıradan bir nazım şekli olması.
  E) İran şairlerinin bu nazım şeklini tercih etmeleri.

  8. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmamıştır.
  b) (...) İslamiyet’ten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır.
  c) (...) Sagu ve koşuklar hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılır.
  d) (...) Destanlardan toplumun yaşama biçimi ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.
  e) (…) Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı Yollug Tigin’dir.

  9. Aşağıdaki kavramları tasavvufî düşünceye göre tanımlayınız. (2+2+2+2+2=10 P)

  Vahdet-i Vücut:
  Derviş:
  Hüsn-i mutlak:
  Meyhane:
  Âşık:

  Lâle-hadler kıldılar gül-geşt-i sahrâ semt semt
  Bâğ u râgı gezdiler idüp temâşâ semt semt
  Bâkî
  Açıklaması: Lâle gibi al yanaklı güzeller kırın her yönünü dolaşıp çiçek seyrine çıktılar. Her yanı seyrederek bahçeyi, çimenliği gezdiler.

  S. 10. Yukarıdaki şiir hangi nazım şekli ile yazılmıştır? Bu nazım şeklinde kullanılan nazım birimi, ölçü, uyak örgüsü ve konu hakkında bilgi veriniz. (2+1+1+2+4= 10 P)
  Nazım şekli:
  Nazım birimi:
  Ölçü:
  Uyak örgüsü:
  Konu:

  11. Doğa, aşk, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuları işlemesi bakımından halk edebiyatındaki koşmaya benzer.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçiminin adı nedir?

  12. Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların bir özelliği değildir?
  A) Destanlar birer epik şiirdir.
  B) Destanlar toplumu etkileyen büyük bir olaydan doğar.
  C) Destanların mutlaka bir yazarı vardır.
  D) Destanlar gelecek kuşaklarda toplumsal bir bilinç oluştururlar.
  E) Destanlar uzun bir süreçte olgunlaşır.


  13. İslamiyet öncesi sözlü dönem Türk edebiyatı ürünlerindendir. “Yuğ” denilen yas törenlerinde okunur. Ağıtın ilk şeklidir. Hece ölçüsü ve dörtlük birimiyle yazılır.
  Sözü edilen şiir türünün adı nedir?
  14. Aşağıdakilerden hangisi Türkler’in İslamiyet’i kabulünden sonra oluşmuş bir Türk destanıdır?
  A) Ergenekon Destanı B) Göç Destanı
  C) Oğuz Kağan Destanı D) Cengiz Han Destanı
  E) Şu Destanı

  15. XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler, toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları verir. Yabancılara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
  Bu paragrafta sözü edilen eserin ve yazarının adını yazınız.
  16. “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen yapıt XII. Yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Hakaniye lehçesiyle yazılan bu yapıt, dine ve ahlâkın ilkelerine ilişkin öğütleri içeren didaktik bir yapıttır.
  Yukarıda tanıtılan eserin adı nedir?
  17. 13 yüzyılda yaşamış, halk şairi olarak kabul görmüştür. Halka, dönemin konuşma diliyle seslenerek halkın gönlünde taht kurmuştur. Başarısının asıl sırrı halka, halkın dili ve duygularıyla seslenmeyi bilmesindendir. Şiirlerini genellikle heceyle söylemiştir; ancak aruz ölçüsüyle söylediği şiirleri de vardır. “Risalet’ün Nushiyye” ve “Divan” iki önemli eseridir.
  Bu parçada sözü edilen şair kimdir?


  18.
  Susamış topraklar gibi gönüller
  Tükenmiş, yok olmuş, nerde sevgililer?
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cinas B) Teşbih C) Telmih
  D) Tevriye E) Tariz


  19. İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Dörtlüklerden oluşur.
  B) Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
  C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
  E) Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

  S. 20. Aşağıdaki cümlede noktalı yeri doldurunuz.
  Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazel, Tasavvuf edebiyatında ise ………….. lirik şiir kabul edilir.
  Gazelin ilk beyitine …………….. denir.

  S. 21. Aşağıdaki cümlede noktalı yerleri doldurunuz.
  Köktürk Yazıtları ……… yüzyılda ………………………….. devleti tarafından dikilmiştir.  Puanlama: 14. soru 2 puan, 8., 9. ve 10. sorular 10’ar puan, diğer sorular 4’er puandır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

  Başarılar dilerim. 10. 01. 2007  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  -CEVAP ANAHTARI-

  1. D) Oğuz – Alp Er Tunga – Şu – Türeyiş

  2. Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

  3. Dede Korkut Hikâyeleri

  4. E) Sanatlı anlatımın kullanılması

  5. C) Alp Er Tunga sagusunu yazmıştır.

  S. 6. E) Semai – Tekke edebiyatı

  7. C) Her beyti kendi içinde kafiyeli olduğundan uyak sıkıntısı çekilmemesi.

  8.
  a) (Y) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmamıştır.
  b) (Y) İslamiyet’ten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır.
  c) (D) Sagu ve koşuklar hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılır.
  d) (D) Destanlardan toplumun yaşama biçimi ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.
  e) (D) Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı Yollug Tigin’dir.

  9.
  Vahdet-i Vücut: Tek ve gerçek varlık Allah’tır. Bütün evren onunla bir birlik bütünlük içindedir.
  Derviş: Tekke öğrencisine derviş denir.
  Hüsn-i mutlak: Gerçek güzellik yalnızca Allah’ta vardır; ona özgüdür.
  Meyhane: İlahi aşk şarabının içildiği tekedir.
  Âşık: Allah’a erişmek isteyen (seven).

  S. 10.
  Nazım şekli: Gazel
  Nazım birimi: Beyit
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Uyak örgüsü: aa, ba, ca, da… şeklindedir
  Konu: Aşk, ayrılık, hasret, ölüm, şarap ve tabiat güzellikleri gibi lirik konuların işlendiği şiir türüdür.

  11. Koşuk

  12. C) Destanların mutlaka bir yazarı vardır.

  13. Sagu

  14. D) Cengiz Han Destanı

  15. Divan-ı Lügat’it Türk – Kaşgarlı Mahmut

  16. Atabet’ül Hakayık

  17. Yunus Emre

  18. B) Teşbih

  19. B) Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.

  S. 20. Aşağıdaki cümlede noktalı yeri doldurunuz.
  Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazel, Tasavvuf edebiyatında ise İlahi lirik şiir kabul edilir.
  Gazelin ilk beyitine matla denir.

  S. 21. Aşağıdaki cümlede noktalı yerleri doldurunuz.
  Köktürk Yazıtları 8. yüzyılda II. Göktürk (Kutluk) devleti tarafından dikilmiştir.

 5. #12
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  1. Destansı öğelerin de yer aldığı 12 öyküden oluşan eser destandan halk hikâyeciliğine geçiş dönemi ürünüdür. Oğuz Türkçesi ile yazılmıştır. 15. yüzyılda yazıya geçirildiği sanılmaktadır. Nazım ve nesir karışımı bir anlatımla oluşturulan bu eserin el yazması bir nüshası Dresten’de, eksik bir nüshası da Vatikan’dadır.
  Bu parçada sözü edilen eserin adı nedir?  2. Aşk hikâyelerinde ve uzun konuların işlendiği şiirlerde “mesnevi” nazım şeklinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aruz kalıplarının çok zengin olması.
  B) Şairlerin mesnevi nazım şeklini çok sevmiş olması.
  C) Her beyti kendi içinde kafiyeli olduğundan uyak sıkıntısı çekilmemesi.
  D) Mesnevilerin sıradan bir nazım şekli olması.
  E) İran şairlerinin bu nazım şeklini tercih etmeleri.

  3. Aşağıdakilerden hangisi, doğal destanların özelliklerinden biri değildir?
  A) Konusu bir ulusun yaşamı ile ilgilidir.
  B) Dili, ana dilin en güzel şeklidir.
  C) Uzun soluklu olağanüstü olaylarla yüklüdür.
  D) Okuyanları tarafından kaleme alınmıştır.
  E) Konuları savaş, göç, doğal afetlerdir.

  4. “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde ölen kişilerin arkasından onun dürüstlüğünün, iyiliğinin ve ahlâkının, faziletinin anlatıldığı şiirlerdir. Hece ölçüsü, dörtlük birimi ve yarım kafiye ile söylenir. Divan edebiyatında mersiye adını alır bu şiirler.
  Bu parçada sözü edilen edebiyat ürününün adı nedir?  5. Aşağıdakilerden hangisi Türkler’in İslamiyet’i kabulünden sonra oluşmuş bir Türk destanıdır?
  A) Ergenekon Destanı B) Göç Destanı
  C) Oğuz Kağan Destanı D) Köroğlu Destanı
  E) Şu Destanı

  6. 11 yüzyılda yazılmış olan eser sadece bir sözlük olmayıp İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, Türk tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır. Yabancılara Türkçe’yi öğretmen amacıyla yazılmıştır. Kitapta 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilirken atasözleri, ağıtlar, şiirler ve destan parçaları da bu eserde yer almıştır.
  Bu paragrafta sözü edilen eserin ve yazarının adını yazınız.  7. “Hakikatlerin eşiği” anlamındadır. XII. Yüzyılda Edip Ahmet Yüknekî tarafından aruz vezniyle mesnevi tarzında yazılmıştır. Didaktik bir eserdir; cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işlenir. Bir ahlâk ve öğüt kitabı niteliğindedir.
  Yukarıda tanıtılan eserin adı nedir?  8. 1069 yılında Karahanlı hükümdarı Buğra Han’a sunulan bu yapıtta adalet, saadet, devlet ve akıl kavramları hayali kişilerle sembolleştirilerek devlet yönetimi, toplumsal yaşamın nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçiminde yazılan bu yapıtta dörtlüklere de yer verilmiştir. Türk edebiyatında ilk siyasetnâme olarak da kabul edilir.
  Bu parçada özelliklerinden söz edilen yapıtın ve yazarının adını yazınız.  9. Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını, taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema, Tanrı aşkı ve insan sevgisidir. “Risalet’ün Nushiyye” ve “Divan” iki önemli eseridir.
  Yukarıda özellikleri bahsedilen şair kimdir?  10. Aşağıdaki gruplardan hangisi tamamıyla Türk destanlarından oluşmaktadır?
  A) Şu – Oğuz Kağan – Bozkurt – Türeyiş – Ergenekon
  B) Oğuz Kağan – Kalevala – Ergenekon – Göktürk – İlyada
  C) Oğuz Kağan– Alp Er Tunga – Türeyiş – Bozkurt – İlyada
  D) Ergenekon – Kalevala – Alp Er Tunga – Türeyiş – Şu
  E) Şehname – Oğuz Kağan – Ergenekon – Bozkurt – Göç

  11. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  12. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri için söylenemez?
  A) Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut tarafından yazılmıştır.
  B) Dede Korkut Hikâyeleri, İslamiyet öncesi toplumsal yaşam hakkında bilgi veren önemli bir yapıttır.
  C) İslamiyet öncesi Türkçe’nin özellikleri hakkında bize ışık tutmaktadır.
  D) Destandan halk hikâyeciliğine geçişin ilk örneğidir.
  E) Dede Korkut Hikâyeleri, hikâye-masal özelliği gösterir.

  13.
  Yolcuyum bir kuru yaprak misali
  Rüzgârın önüne kapılmışım ben
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cinas B) Teşbih C) Telmih
  D) Mecaz-ı mürsel E) Tezat

  14. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi
  D) Şarkı E) Rubaî

  15. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmuştur.
  b) (...) İslamiyet’ten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmıştır.
  c) (...) Sözlü edebiyat ürünleri ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir.
  d) (...) Koşuklar coşkun bir ifadeyle söylenir.
  e) (…) Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da beşerî aşk denir.

  16. Aşağıdaki kavramları tasavvufî düşünceye göre tanımlayınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  Maşuk:

  Saki:

  Mutasavvıf:

  Tekke:

  İnsan-ı Kâmil:
  Lâle-hadler kıldılar gül-geşt-i sahrâ semt semt
  Bâğ u râgı gezdiler idüp temâşâ semt semt
  Bâkî
  Açıklaması: Lâle gibi al yanaklı güzeller kırın her yönünü dolaşıp çiçek seyrine çıktılar. Her yanı seyrederek bahçeyi, çimenliği gezdiler.
  S. 17. Yukarıdaki şiir hangi nazım şekli ile yazılmıştır? Bu nazım şeklinde kullanılan nazım birimi, ölçü, uyak örgüsü ve konu hakkında bilgi veriniz. (2+1+1+2+4= 10 P)
  Nazım şekli:
  Nazım birimi:
  Ölçü:
  Uyak örgüsü:
  Konu:

  S. 18. Aşağıdaki cümlede noktalı yeri doldurunuz.
  Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazel, Tasavvuf edebiyatında ise ………….. lirik şiir kabul edilir.
  Gazelin son beyitine ………….. denir.

  S. 19. Aşağıdaki cümlede noktalı yerleri doldurunuz.
  Tamamı manzum olan ……………. ………………… 400.000 mısradan fazladır ve dünyanın en uzun destanıdır.

  S. 20. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Gazel – Divan edebiyatı
  B) Koşma – Âşık edebiyatı
  C) İlahi – Tekke edebiyatı
  D) Mesnevi – Divan edebiyatı
  E) Semai – Tekke edebiyatı

  21. Anadolu’nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
  A) Manas B) Şehname C) Yaratılış
  D) Danışmendname E) Oğuz Kağan


  Puanlama: 14. soru 2 puan, 15., 16. ve 17. sorular 10’ar puan, diğer sorular 4’er puandır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

  Başarılar dilerim. 10. 01. 2007  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -CEVAPLAR-

  1. Dede Korkut Hikayeleri

  2. C) Her beyti kendi içinde kafiyeli olduğundan uyak sıkıntısı çekilmemesi.

  3. D) Okuyanları tarafından kaleme alınmıştır.

  4. Sagu

  5. D) Köroğlu Destanı

  6. Divan-ı Lügat’it Türk – Kaşgarlı Mahmut

  7. Atabet’ül Hakayık

  8. Kutadgu Bilig – Kaşgarlı Mahmut

  9. Yunus Emre

  10. A) Şu – Oğuz Kağan – Bozkurt – Türeyiş – Ergenekon

  11. E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  12. A) Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut tarafından yazılmıştır.

  13. B) Teşbih

  14. B) Kaside

  15.
  a) (D) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmuştur.
  b) (D) İslamiyetten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmıştır.
  c) (Y) Sözlü edebiyat ürünleri ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir.
  d) (D) Koşuklar coşkun bir ifadeyle söylenir.
  e) (Y) Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da beşerî aşk denir.

  16. Aşağıdaki kavramları tasavvufî düşünceye göre tanımlayınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  Maşuk: Allah (sevilen)

  Saki: İlahi aşk şarabını sunan mürit.

  Mutasavvıf: Tasavvufu benimseyen ve onun ilkelerine bağlı olarak düşünen ve yaşayan kişilerdir.

  Tekke: Tasavvuf okullarına denir.

  İnsan-ı Kâmil: Nefis mertebelerini tamamlayıp kemale ulaşmış kişi.

  S. 17.
  Nazım şekli: Gazel
  Nazım birimi: Beyit
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Uyak örgüsü: aa, ba, ca, da… şeklindedir
  Konu: Aşk, ayrılık, hasret, ölüm, şarap ve tabiat güzellikleri gibi lirik konuların işlendiği şiir türüdür.

  S. 18. Aşağıdaki cümlede noktalı yeri doldurunuz.
  Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazel, Tasavvuf edebiyatında ise İlahi lirik şiir kabul edilir.
  Gazelin son beyitine makta denir.

  S. 19. Aşağıdaki cümlede noktalı yerleri doldurunuz.
  Tamamı manzum olan Manas Destanı 400.000 mısradan fazladır ve dünyanın en uzun destanıdır.

  S. 20. E) Semai – Tekke edebiyatı

  S. 21. C) Danışmendname

  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.

 6. #13
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  İĞDİR LİSESİ 2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10-A SINIFI 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI SORULARIDIR

  1- “Derviş, mürşit, tecelli, çile, sûfi” kavramları hangi düşünceyi yansıtmaktadır?
  A)Bilisel düşünceyi B)Tasavvufi düşünceyi
  C)Felsefi düşünceyi D)Dünyevi düşünceyi E)Beşeri düşünceyi

  2-Aşağıdakilerden hangisi İslâmi Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinden değildir?
  A)Divan-ı Hikmet B)Atabetü’l Hakâyık C)Kutadgu Bilig D) Divan-ü Lügati’t-Türk E)Orhun Abideleri

  3- Mutasavvıf şairlerin şiirlerinde “Allah” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Âşık B)Kadeh C)Maşuk D)Sâki E)Meyhane

  4- İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatında, eski Türklerin ölenler için düzenledikleri…………………….. törenlerinde okunan yas şiirlerine ……………. Denilmiştir.Bunlar Halk edebiyatındaki………………………… ve Klâsik edebiyattaki ………………….türlerinin ilk örnekleri sayılır.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Sığır-yuğ-mersiye-ağıt B)Yuğ-sagu-ağıt-mersiye C)Yuğ-sagu-ağıt-methiye D)Yuğ-ağıt-sagu-sav E)Şölen-ağıt-sagu-gazel

  5- Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden değildir?
  a)Bu şiirlerde daha çok sevgi, aşk konuları işlenir. b)Beyit ve aruz ölçüsü vardır.
  c)Uyak düzeni aa, bb, cc …. şeklindedir. d)Arapça, Farsça kelimeler kullanılır.
  e)Anadolu’da ilk kez gazel yazanlardan biri Hoca Dehhani’dir.

  6- “11. yüzyılda yazılan ilk İslami eserlerdendir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser Türkçe’nin ilk gramer kitabıdır. Sözlü eserlere ulaştığımız kaynak bir kitaptır. Kaşgarlı Mahmut’un bu eseri yazmasındaki amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir.” Burada adı geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  a- Muhakemetü’l Lügateyn c. Risaletü’n Nushiyye
  b- Divan-ı Hikmet d. Mesnevi
  e-Divan-ı Lügatit Türk
  7- Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
  A. Kutadgu Bilig Türk Edebiyatında ilk mesnevidir.
  B. Atabetü’l Hakayık “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
  C. Dini – tasavvufi konular hem divan edebiyatında hem de halk edebiyatında ele alınır.
  D. Divan-ı Hikmet edebiyatımızda ilk siyasetnamedir.
  E. İslami dönem eserlerinde hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılır.

  8- “Arz-ı hal etmeye seni tenha bulamam
  Seni tenha bulıcak kendimi asla bulamam” şiirin türü, açıklaması nedir?

  9- Mantıku’t tayr ve Cemşid ü Hurşit hakkında bilgi veriniz.

  10- Kaside türünün özelliklerini yazınız.

  Başarılar
  İlker BALÇIK

 7. #14
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  1. Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak kabul edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız. (5 p )  2. “Divan-ı Lugatit Türk’ün yazılış amacını nedir?
  ( 5 p )


  3. Dini tasavvufi Türk edebiyatının ilk temsilcisini ve eserini yazınız.(5 p)
  İkilikten usandım
  Aşk donuna donandım
  Derdin hanuna kandum
  Dermanım, yağma olsun (Y. EMRE)
  4. Yukarıdaki dörtlüğü şekil yönünden inceleyiniz. (10 p)  5. Yukarıdaki dörtlükten hareketle Yunus’un şiir dili hakkında bilgi veriniz. ( 10 p )


  6. Yunus’un aşk anlayışını açıklayınız. (10 p)

  “Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı”
  7. Yukarıdaki beyitte geçen edebi sanatları açıklayınız. (10 p)


  8. Dede Korkut Hikayeleri’nin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 p)

  9. Dede Korkut hikayelerindeki kadın tipinin özelliklerini yazınız. (10 p)
  10. Dede Korkut Hikayeleri’nin edebiyatımız açısından önemini yazınız. (10 p)  KOŞUK
  “Türlü çeçek yarıldı (Türlü çiçekler açıldı)
  Barçın yadhım kerildi (İpek kumaştan yaygı serildi)
  Uçmak yeri körüldi (Cennetin yeri görüldü)
  Tumluğ yana kelgüsüz” (Kış gene gelecek değildir)

  İLAHİ MESNEVİ
  Akar sulayın çağlaram Allah adın zikr idelüm evvelâ
  Detlü cigerüm dağlaram Vacip oldur cümle işte her kula
  Şeyhüm anuban ağlaram
  Gel gör beni aşk neyledi Allah adı olsa her işin öni
  Hergiz ebter olmaya anun sonu

  11. Yukarıdaki şiirlerden hareketle İslamiyet öncesi Türk şiiri ve İslami dönem Türk şiiri arasındaki benzerlikleri; nazım birimi, nazım şekli, ölçü, dil ve ses yönünden de farklılıkları yazınız. ( 10 p )

  BENZERLİKLER:


  FARKLILIKLAR:

  NAZIM BİRİMİ

  NAZIM ŞEKLİ

  ÖLÇÜ

  DİL ve SES


  12. “Fenafillah” nedir? (5 p)


  SÜRE: 40 dakika
  Mehmet YILMAZ
  TDE Öğr.

  ------------------------------------------------
  1.Türk edebiyatında ilk mesnevi olarak kabul edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.( 5 p )  2. Koşuk, sav, sagu gibi sözlü edebiyat dönemine ait ürünleri ilk olarak kim, hangi eserinde derlemiştir.
  ( 5 )  3. Vahdet-i vücut ne demektir? ( 5 p)  4. Divan şirinin ilk temsilcisi ve son temsilcisi kimlerdir? (5 p )  KOŞUK
  “Türlü çeçek yarıldı (Türlü çiçekler açıldı)
  Barçın yadhım kerildi (İpek kumaştan yaygı serildi)
  Uçmak yeri körüldi (Cennetin yeri görüldü)
  Tumluğ yana kelgüsüz” (Kış gene gelecek değildir)

  İLAHİ MESNEVİ
  Akar sulayın çağlaram Allah adın zikr idelüm evvelâ
  Detlü cigerüm dağlaram Vacip oldur cümle işte her kula
  Şeyhüm anuban ağlaram
  Gel gör beni aşk neyledi Allah adı olsa her işin öni
  Hergiz ebter olmaya anun sonu

  5. Yukarıdaki şiirlerden hareketle İslamiyet öncesi Türk şiiri ve İslami dönem Türk şiiri arasındaki benzerlikleri; nazım birimi, nazım şekli, ölçü, dil ve ses yönünden de farklılıkları yazınız. ( 10 p )

  BENZERLİKLER:


  FARKLILIKLAR:

  NAZIM BİRİMİ

  NAZIM ŞEKLİ

  ÖLÇÜ

  DİL ve SES

  “Su gibi kanumu toprağa kardun
  Ne sanursun garibin kanu yok mu”

  6. Yukarıdaki beyitte geçen edebi sanatları açıklayınız. (10 p )

  7. Dede Korkut hikayelerindeki “Dede Korkut” tipini
  yazınız. (10 p)  8. Dede Korkut Hikayeleri’nde anlatılan olaylar hangi coğrafyada geçmektedir, hikayelerde genel olarak nelerden bahsedilmektedir? (10 p)
  9. Dede Korkut Hikayeleri’nin dil anlatım özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 p)


  İkilikten usandım
  Aşk donuna donandım
  Derdin hanuna kandum
  Dermanım, yağma olsun (Y. EMRE)

  10. Yukarıdaki dörtlüğü şekil yönünden inceleyiniz. (10 p )  11. Yukarıdaki dörtlükten hareketle Yunus’un şiir dili hakkında bilgi veriniz. ( 10 p )

  12.Yunus Emre şiirlerinde daha çok hangi konuları işlemiştir? (5 p)  13. İslami dönem Türk edebiyatının ilk destanı hangisidir? (5 p)

Benzer Konular

 1. 2011-2012 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:20
 2. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 03:30
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 14:16
 4. 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 22:23
 5. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •