Reklam
Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 21 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2008–2009 BİLECİK EGL 10.SINIFLAR TED DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA
  1) Gülşehri, kaçıncı yüzyıl şairidir? Mantıkut Tayr isimli eserin İranlı şairin adını yazınız.

  14.YY. RERİDUN ATTAR.
  2) Anadolu’da mesnevi nazım şeklini yaygınlaştıran yazarımızın adını yazınız.

  AHMEDİ
  3) Dede korkut hikâyeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

  15.YY
  4) Bektaşilerde ilahi nazım şeklinin adını yazınız.

  NEFES
  5) Asıl adı Gaybi olan şairimizin adını yazınız.

  KAYGUSUZ ABDAL
  6) Kaygusuz Abdal’ın eserinin adını yazınız.

  BUDALANAME
  7) Makalat kimin eseridir

  HACI BEKTAŞİ VELİ
  8) 13.14.yüzyıl tasavvufçularından ÜÇ isim yazınız.
  YUNUS EMRE, MEVLANA, KAYGUSUZ ABDAL

  9) Divan edebiyatının kurucusu kimdir ve şairin kullandığı en yaygın nazım şeklinin adını yazınız.

  HOCA DEHHANİ. GAZEL
  10) Risale tün Nushiye , kimin kitabıdır? Bu şair kaçıncı yüzyıl şairidir.

  YUNUS EMRE, 13.YY
  11) Geçiş döneminde yazılan ilk eserin adını yazınız.

  KUTADGU BİLİG,
  12) Türkler aruz ölçüsünü ilk kez hangi eserde kullanmışlardır.

  KUTADGU BİLİG
  13) Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla yazılan eserin adını ve bu eserin kaçıncı yüzyıla ait olduğunu yazınız.
  DİVANI LUGATİT TÜRK, 11.YY
  14) 63 yaşından sonra toprağın altında yaşayan şairimizin adını yazınız.

  AHMED YESEVİ
  15) Türk edebiyatında bilinen ilk Türk yazarımızın adını yazınız.

  YOLLUG TİGİN
  16) Türklerin kullandığı alfabeleri sırası ile yazınız.

  GÖKTÜRK, UYGUR, ARAP, LATİN
  17) Türk tarihinde söylev niteliği taşıyan ilk eserimizin adını yazınız.
  GÖKTÜRK KİTABELERİ

  18) Ziya paşa’nın siyasi hiciv olan eserinin adını yazınız.

  ZAFERNAME
  19) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceleyen bilim dalının adını yazınız.

  EDEBYAT TARİHİ
  20) Göç destanı hangi milletindir

  UYGUR
  21) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan iki ölçüt yazınız.

  DİN, COĞRAFİ FAKTÖR
  22) Ergene…DİK………, Kon…GEÇİT………demektir.


  23) Ağıtın divan edebiyatındaki karşılığını yazınız.
  MERSİYE

  24) Eski Türklerde devlet büyüklerinin ölümü üzerine yazılan ağıtın adını yazınız.

  SAGU
  25) Edebiyatımızda soru sorma sanatına ne denir?
  İSTİFHAM.
  -----------------------------------------------------------------

  2008–2009 BİLECİK EGL 10.SINIFLAR TED DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  1) Gülşehri, Mantıkut Tayrı tercüme ederken kimlerin hangi eserlerinden faydalanmıştır.

  MEVLANA-MESEVİ, BEYDABA-KELİLE DİMNE

  2) Danişmend nameyi 2. kez yazıya geçiren yazarın adını yazınız.

  ARİF ALİ
  3) Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü olan eserin adını yazınız.
  DEDE KORKUT HİKAYELERİ
  4) Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım şeklinin adını yazınız.
  GAZEL
  5) Geçiş döneminde verilen hangi eserde 4 alegorik unsur kullanılmıştır?

  KUTADGU BİLİG

  6) Ahmedi’nin tarih niteliğinde olan eserinin adını yazınız
  İSKENDERNAME
  7) Vesile tün Necat kimindir.
  SÜLEYMAN ÇELEBİ
  8) Divan edebiyatının son temsilcisi kimdir ve bu yazarın en önemli eserinin adını yazınız.
  ŞEYH GALİB, HÜSN Ü AŞK

  9) Konu bütünlüğü olan gazellere ne denir.
  YEK AHENK
  10) Geçiş döneminde yazılan 2. eserin adını yazınız.

  DİVAN-I LUGATİT TÜRK
  11) Türkler mesnevi nazım şeklini ilk kez hangi eserde kullanmışlardır
  KUTADGU BİLİG
  12) Hikmet nazım şekliyle şiir yazan şairimizin adını yazınız.

  AHMET YESEVİ
  13) Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekillerin adları

  ŞARKI, TUYUĞ
  14) Doğal destan ile yapma destan arasındaki en belirgin fark nedir.
  YAZARININ BELLİ OLUP OLMAMASI
  15) Sözlü edebiyat döneminde şairlerimize verilen iki isim yazınız.

  KAM, BAKSI
  16) Türk tarihinde söylev niteliği taşıyan ilk eserimizin adını yazınız.
  GÖKTÜRK KİTABELERİ
  17) Derste okuduğumuz GENÇ OSMAN TÜRKÜSÜ hangi şairimize aittir.

  KAYIKÇI KUL MUSTAFA
  18) Toplumların yaşamlarını her yönüyle inceleyen bilim dalının adını yazınız.
  UYGARLIK TARİHİ
  19) Araba sevdası kimin eseridir.
  RECAİZADE MAHMUT EKREM
  20) Mitler hangi dönemde ortaya çıkmıştır.
  DESTAN DÖNEMİNDE.
  21) Türklerin destanlarında geçen 2 mitolojik unsurun adını yazınız.
  BOZKURT. AĞAÇ

  22) Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığın adını yazınız.
  KOŞMA
  23) İlyada destanı hangi ülkenindir. Ve kim derlemiştir.

  YUNAN. HOMEROS
  24) Edebiyatımızda soru sorma sanatına ne denir.
  İSTİFHAM
  25) Kendisine benzetilen olup benzeyen olmazsa bu sanata AÇIK İSİARE denir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2007– 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GAFFAR OKKAN LİSESİ 1.DÖNEM 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ3.SINAVI

  ADI: SOYADI:
  NO: SINIFI:10/FA-B
  1.Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz?
  A) Kültürel değişim
  B) Din değişimi
  C) Coğrafya değişimi
  D) Lehçe ve şive ayrılıkları
  E) Gelir dağılımı

  2-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
  A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk

  3.Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?
  A) Edebiyatı dönemlere ayırmak.
  B) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
  C) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek.
  D) Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
  E) Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.

  4.Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?
  A) Sagu B) Koşma C) Semai D) Gazel E) Ağıt

  5.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Çok süslü bir dil vardır.
  B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dilde millilik hakimdir.
  D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
  E)Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.

  6.Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi şairlerine verilen adlardan biri değildir?
  A) Ozan B) Baksı C) Yuğ D)Kam E)Şaman

  7.Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
  A) Çatlak dudaklarımı ıslatmıyor kan
  Toprakta yangı var toprakta volkan
  B) Taşmda toprağımda bereket
  Köklerimden başar hürriyet
  C) Dünyada ne ikbal ne servet dileriz
  Hatta ne de saadet dileriz
  D) Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden
  Akşam yine bahsettik ela gözlerinizden
  E) Sırmalı kemeri takmış beline
  Kendi benzer has bahçenin gülüne

  8.Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?

  A) Kişi B) Zaman C) Tip D) Mekan E) Olay

  9.Aşağıdakilerden hangisi XIII. ve XIV. yüzyıl mutasavviflarindan birisi değildir?
  A) Yunus Emre B) Süleyman Çelebi
  C) Aşık Paşa D) Hacı Bektaş-ı Veli E) Mevlana

  10) Edebiyat tarihi kitaplarında aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yoktur?
  A) Edebi eserlerin tam metni
  B) Şair ve yazarların hayatları
  C) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar
  D) Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri
  E) Edebi dönemler

  11) Edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Edebi eserlerde tarihi olaylar anlatılır.
  B) Tarihi gelişmeler edebi zevk ve görüşleri etkiler.
  C) Bazı tarihi olaylar edebi eserleri yönlendirir.
  D)Tarihi olaylar edebiyatı sadece muhteva bakımından etkiler.
  E) Tarihi olaylar, edebi dönemlerin başlamasında etkili olur.

  12) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A)Batı edebiyatının etkisiyle birçok edebi tür edebiyatımıza girmişir.
  B)Türk edebiyatı tarih boyunca farklı kültürlerden etkilenmişir.
  C) İslamiyetin kabulü Türk edebiyatında köklü değişikliklere sebep olmuşur.
  D)İslamiyetten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır
  E)Türklerin çok geniş bir coğafyaya yayılmaları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuşur.

  13) I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
  II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
  III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?

  A) Divan-ı Hikmet B) Atebetü’l Hakayık
  C) Kutadgu Bilig D) Mesnevi
  E) Divanü Lugati’t –Türk


  DEVAMI ARKADA  14. Yazılı edebiyat dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle ilişkisi de anlatılmıştır.
  B)Köktürk Yazıtları 1. Köktürk Devleti Döneminde dikilmişir.
  C) Uygur metinleri dini ağrlıklıdır.
  D) Köktürk YazıtlarıTonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E) Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanılmıştır.

  15. Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Ahmet Yesevı B) Yunus Emre C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Bilge Kağan E) Yollug Tigin

  16.Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B)Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca… şeklindedir,
  Mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  C)Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D)Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E)Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  17. Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  A)Atebet’ül Hakayık
  B)Kutadgu Bilig
  C)Divan-ı Hikmet
  Divan-ü Lügati’t Türk
  E)Muhakemet’ül Lügateyn

  18. Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mumlayın başdan ayaga,
  Nedür bu yanmagın payanı yok mı Hoca Dehhani

  Yukarıdaki beyitin teması aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Dertlerin dermansızlığı
  B. Aşk
  C. Aşk acısı
  D. Ayrılık
  E. Sevgilinin vefasızlığı  19. “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa. karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır”
  Yukarıdaki parça hangi sanatçının hayatından bir kesittir?
  A) Kaygusuz Abdal B)Yunus Emre C. Mevlana
  D) Hoca Dehhani E). Hacı Bektaşi Veli

  20.
  I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV-Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

  A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.


  CEVAPLAR

  1. (A) (B) (C) (D) (E) 14. (A) (B) (C) (D) (E)
  2. (A) (B) (C) (D) (E) 15. (A) (B) (C) (D) (E)
  3. (A) (B) (C) (D) (E) 16. (A) (B) (C) (D) (E)
  4. (A) (B) (C) (D) (E) 17. (A) (B) (C) (D) (E)
  5. (A) (B) (C) (D) (E) 18. (A) (B) (C) (D) (E)
  6. (A) (B) (C) (D) (E) 19. (A) (B) (C) (D) (E)
  7. (A) (B) (C) (D) (E) 20. (A) (B) (C) (D) (E)
  8. (A) (B) (C) (D) (E)
  9. (A) (B) (C) (D) (E)
  10. (A) (B) (C) (D) (E)
  11. (A) (B) (C) (D) (E)
  12(A) (B) (C) (D) (E)
  13 (A) (B) (C) (D) (E)


  Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

  BAŞARILAR
  ŞEHMUS CENGİZ
  Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
  --------------------------------------------------------------------------------

  2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GAFFAR OKKAN LİSESİ 1.DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3.SINAVI
  1-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?
  I.İstanbul’un Fethi
  II- İslamiyet’in kabulü
  III- Batılılaşma hareketleri
  IV- Matbaanın kullanılması
  A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

  2 Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi iIe ilgili değildir?
  A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişilerin görülmesi
  B) Destanları oluşturan çekirdek olayların bu dönemde yaşanması
  C) Mitlerin bu dönemde ortaya çıkması
  D) Destanlarda milletlere ait özelliklerin görülmesi
  E) Destanların bu dönemde yazıya geçirilmesi

  3. Aşağıdakilerden hangisinde Türk destanları bir arada verilmiştir?
  A) Oğuz Kağan, Ergenekon, Şehname
  B) Oğuz Kağan, Türeyiş, Ramayana
  C) Mahabarata, Bozkurt, Türeyiş
  D) Bozkurt, Şehname, Göç
  E) Ergenekon, Alp Er Tunga, Şu

  4. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Sav, yuğ denilen ölüm törenlerinde ölen kişinin ardından söylenen şiirdir
  B)Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir
  C)İlk Türk destanları , Alp Er Tunga ve Şu destanlarıdır
  D) Koşuklar, coşkun bir ifadeyle söylenir
  E) Köktürk Yazıtları, Türk edebı dilinin başlangıcı kabul edilir

  5. I. Köktürk Devleti'nin tarihine ışık tutar.
  II. Anlatımda aliterasyonlar görülür.
  III. Bir söylev niteliğindedir.
  IV. 9. yüzyılda dikilmişlerdir.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde Köktürk Yazıtları'nın özellikleri bir arada verilmiştir?

  A)I-II B)I-III C)II-III D) I - IV E) III - IV


  6. Aşağıdakilerden hangisi islamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Köktürk ve Uygur olmak üzere iki alfabe kullanılmıştır.
  B) Uygur metinlerinde dini konular geniş yer tutmaktadır.
  C) Anonim özellik gösterir.
  D) Hece ölçusu kullanılmıştır.
  E) Köktürk Yazıtları'yla başlar.

  7. Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla verilmiştir?
  A) Köktürk - Uygur - Arap – Latin
  B) Arap - Uygur - Köktürk - Kiril
  C) Uygur - Arap - Mani – Brahmi
  D) Mani - Uygur - Köktürk - Latin
  E) Köktürk - Uygur - Latin – Brahmi

  8. Hangisi doğal destan ile yapma destan arasındaki en belirgin farktır?
  A) Olağanüstü olayların ve kişilerin bulunması
  B) Konusunu oluşturan bir çekirdek olayın olması
  C) Halk arasında zamanla zenginleşmesi
  D) Söyleyeninin belli olup olmaması
  E) Yüzyıllar sonra derlenip yazıya geçirilmesi

  9. Aşağıdakilerin hangisinde redif, kullanılmamıştır?
  A) Kaçtı o bakışan, o dudaktan
  Baktı ona sessizce uzaktan
  B) İki turnam gelir aklı karalı
  Birin şahin vurmuş biri yaralı
  C) Kandilli eski bahçelerde
  Akşam kapanınca perde perde
  D) Bir şeyler uçar ellerimizden
  Her saniye mazilere bizden
  E) Bir merhaleden güneşe derya görünür
  Buradan her iki dünya görünür

  10. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından birisi değildir?
  A) Manas B) Köroğlu C)Şehname D) Şu E) Battal Gazi

  11) Aşağıdakilerin hangisi doğrudan edebiyat tarihinin kapsamına girmez? A)Siyasi olaylar B)Yazınsal ürünlerC) Edebiyat akımları

  D)Teknolojik gelişmeler E) Edebi şahsiyetlerin hayatı

  12) Aşağıdakilerden hangisi sanatçı sanat eseri ve toplum hayatı arasıdaki ilişkilerden birisi değldir?
  A) Sanat eserinin toplumun aynası oluşu
  B)Toplum hayatının sanat eserinin oluşmunu etkilemesi
  C)Sanatçının toplum hayatını düzenlemeyi amaçlaması
  D)Sanat eserlerinin toplum üzerinde belirli bir etkiye sahip olması
  E)Bazı sanat eserlerinin sanatçının hayatından izler taşması


  13) Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destanın adı nedir?
  A) Dede Korkut B) Oğuz Kağan destanı C) Battalname
  D) Cemşid-ü Hurşid E) Ergenekon

  14. Kutadgu Bilig'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır.
  B) KarahanlıTürkçesi ile yazılmıştır.
  C) Nazım birimi beyittir.
  D)Eserde kullanılan dil günümüze kadar ulaşmamıştır.
  E) Redif ve kafiye kullanılmıştır.

  15. Hangisi Divanü Lügat’t- Türk'ün özelliklerinden biri değildir?
  A)Türkçenin ilk sözlüğdür.
  B)Divan-ı Hikmet'le aynı yüzyılda yazılmıştır.
  C)Araplara Türkçe öğetmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
  D)Kaşgarlı Mahmut eserini yazarken birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
  E)Kaşgarlı Mahmut eserinde sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır.

  16. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre için söylenemez?
  A)Eserleriyle çağını ve kendinden sonraki dönemleri etkilediği
  B) Şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullandığı
  C) Risaletü'n Nushiyye ve Divan olmak üzere iki eserinin olduğu
  D) Şiirlerinde tasavvuf, sevgi, hoşgörü gibi konuları işlediği
  E) Arapça ve Fasça kelimeleri sıkça kullandığı

  17Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?
  A) Bozkurt B) Ağaç C) Nevruz D) Su E) Işık

  18) Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  A)Kaside- Mesnevi
  B)Mesnevi-Mersiye
  C)Mesnevi-Gazel
  D)Mersiye-Gazel
  E)Mersiye-Kaside
  19)Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  A)İlahi-nutuk-deme-mani
  B)Nefes-devriye-mani-şathiye
  C)İlahi-nefes-deme-nutuk
  D)Mersiye-ilahi-nefes-deme
  E)Nutuk-semai-nefes-deme

  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

  20) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  A)Yunus Emre
  B)Yusuf Has Hacib
  C)Mevlana
  D)Kaygusuz Abdal
  E)Hoca Dehhani

  Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

  BAŞARILAR
  Şehmus CENGİZ
  Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
  -------------------------------------------------------------------------

  2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GAFFAR OKKAN LİSESİ 1.DÖNEM 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3.SINAVI
  1.“Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Ak kuğular sökün etti yurdundan
  B) Gül budanmış dal dal olmuş
  C) Güzel gitti diye pınar ağladı
  D) Kara yerde mor menekşe biter mi
  E) Gözlerim kapıda kulağım seste

  2. Aşağıdakilerden hangisi, destan(epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi ürünüdür?
  A)Kutadgu Bilig B)Divan-ı Lügat’it Türk C).Atabetü’l Hakayık
  D)Kitab- Dede Korkut E)İskendername

  3.Aşağıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerdeki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  “Kitab-ı Dede Korkut sanatçısı belli olmayan , halkın ortak malı olan bir eserdir.(I)Nazım nesir karışımı olan 12 hikayeden oluşur.(II)Hikayelerde daha çok Oğuzların , düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılır.(III)Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur(IV)Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlıklarıyla ün kazanmış Oğuz Beylerinden biridir(V)
  A.I B.II C.III D.IV E.V

  4.Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
  A. Aruz vezni ile yazılmış olma
  B. Kaside , mesnevi , gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
  C.Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme
  D.Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
  E.Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.
  5). Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tamamı yapay destandır?
  A)Üç Şehitler Destanı, Kaybolmuş Cennet ,Tasso
  B)İlyada, Kaybolmuş Cennet , Tasso
  C) Oğuz Kağan, kaybolmuş Cennet, Kalevela
  D)Odysseia, Üç Şehitler Destanı, Şehname
  E) Ramayana, Şehname, Şu

  6) “Fuzuli, Leyla ile Mecnun’u ile bütün edebiyat boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir.Baki’nin Mersiye’si gibi onun mesnevisi de uzun zamanı kapatan eserlerdendir.Çağdaşı Yahya Bey gibi,Atai gibi bu yolla heves edenler, az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.” Bu parçaya göre Fuzuli’nin mesnevisi ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Bu eserde mesnevi ile mersiye devrinin kapanmış olması
  B. Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları
  C.Uzun zaman , eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması
  D.Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları
  E.İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmaları.

  7)Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Gazel – Divan edebiyatı
  B) Koşma – Âşık edebiyatı
  C) İlahi – Tekke edebiyatı
  D) Mesnevi – Divan edebiyatı
  E) Semai – Tekke edebiyatı

  8.Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
  A) Gazel, Divan Edebiyatına; koşma, Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

  9. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde redif yoktur?
  A) Ey, genç kanı kaynayan pınar
  Ey, altında yatıp kalktığım çınar
  B) Uzaktan görenler yine aldanır
  Gözlerde bir hayal gibi canlanır
  C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım
  Ey, bülbüllü derem, mineli dağım
  D) Yatıyor can evimde hep sonsuz emeller
  Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller
  E) Akşam sanki boşluk içime dolar
  Dağların cilası gittikçe solar.

  10.Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema Tanrı aşkı ve insan sevgisidir.Felsefesi “Gel ! Ne olursan ol gel!”dir.
  Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  A) Yunus Emre B) Yusuf Has Hacip C) Mevlana
  D) Sultan Veled E) Hacı Bayram Veli

  11.Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
  A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
  B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
  C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
  D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
  E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia
  12.)Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi sözlü edebiyat ile Âşık edebiyatının ortak özelliği değildir?
  A)Hece ölçüsünün kullanılması
  B)Müzik eşliğinde söylenmesi
  C)Dörtlük nazım biriminin kullanılması
  D)Ürünlerinin anonim (ortak) olması
  E) Dilin yalın olması

  DEVAMI ARKADA
  13)Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan Edebiyatı ürünlerindendir?
  A) şarkı – ağıt – rubai – müstezat – mani
  B) müstezat – mersiye – gazel – naat – Münacaat
  C) tuyuğ – kaside – murabba – türkü – gazel
  D) rubai – muhammes – destan –tuyuğ – masal
  E) gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi

  14) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Tonyukuk Anıtı, Bilge Tonyukuk adına 720'de dikilmiştir.
  B)Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları'dır.
  C)Göktürk Yazıtları'nı Danimarkalı bilgin Thomsen okumuştur.
  D)Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ilk yapıt, Göktürk Yazıtlarıdır.
  E)Göktürk Yazıtlarının konusu Göktürklerin tarihidir.

  15. .(I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber
  (II) Bakarım, bakarım sılam görünmez
  Birincisi Baki’den, İkincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için, hangisi söylenemez?
  A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
  B)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
  C) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
  D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.
  E) İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.
  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

  16) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  A)Yunus Emre
  B)Yusuf Has Hacib
  C)Mevlana
  D)Kaygusuz Abdal
  E)Hoca Dehhani

  17)Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir destandır?
  A)Türeyiş Destanı B)Manas Destanı
  C)Oğuz Kağan D)Bozkurt Destanı E)Şu Destanı
  18. Mesneviye ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Uyak düzeni aa/ ba/ca…. biçimindedir.
  B)Beyit sayısı konunun işlenişine göre belirlenir.
  C)Daha çok aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.
  D)Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.
  E)Genellikle uzun hikayeler işlenir.
  19)Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig adlı eserin sembolik kişilerinden değildir?
  A)Kün Togdı B)Ay Toldı C)Yollug Tiğin

  D)Ögdülmüş E)Odgurmuş

  20) “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib/Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”
  Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
  A) Aşk derdine derman bulunamayışı
  B) Sevgiliye duyulan özlem
  C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
  D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
  E) Aşk acısından duyulan mutluluk

 3. #3
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  BAYBURT LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR
  TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA


  1) Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisi göz önüne alınmamıştır?
  a) Dini hayat
  b) Kültürel farklılaşma
  c) Dil anlayışı
  d) Dil coğrafyası
  e) Ekonomik durum

  2) Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  a) Edebiyat tarihi edebi türlerin gelişimini inceler.
  b) Tezkireler ve süreli yayınlar tarihe ışık tutar.
  c) İlk özel gazete tercümanı Ahval’dir.
  d) Tarihi olaylar edebiyatı sadece içerik açısından etkiler.
  e) Edebiyat tarihçisi edebi dönemler hakkında genelleme ve sınıflandırmalarda bulunur.

  3) İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
  b) Dörtlüklerden oluşur.
  c) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  d) Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
  e) Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

  4) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
  a. Battal Gazi Destanı
  b. Şu Destanı
  c. Oğuz Kağan Destanı
  d. Bozkurt Derstanı
  e. Alp Er Tunga Destanı

  5) Aşağıdakilerden hangisi halk şiirimizin özelliklerinden değildir?
  a) Hece ölçüsü kullanılması
  b) Dörtlüklerden oluşması
  c) Genellikle yarım kafiye kullanılması
  d) Sözlü olarak yaratılması
  e) Sanatlı anlatım kullanılması

  I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  6) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?
  a) I. b) II. e) V.
  c) III. d) IV.

  “Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su”
  7) Yukarıdaki beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi bulunmamaktadır?
  a) Nida b) Teşhis c) Tenasüp
  d) Hüsn-ü talil e) Tezat  “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
  Kılma derman kim helakim zehr-i dermandadır”
  8) Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
  a) Aşk acısından duyulan mutluluk
  b) Sevgiliye duyulan özlem
  c) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
  d) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
  e) Aşk derdine derman bulunamayışı

  9) Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?
  a) Bozkurt b) Ağaç c) Nevruz
  d) Su e) Işık

  10) Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  a) Kaside- Mesnevi
  b) Mesnevi-Mersiye
  c) Mesnevi-Gazel
  d) Mersiye-Gazel
  e) Mersiye-Kaside

  11) Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
  a) Buğulandıkça yüzü her aynanın
  Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
  b) Üstünde uçanlara düşme korkusu verir
  Bir kirpi sırtı gibi dikenli duran şehir
  c) Karadutum, çatal karam, çingenem
  Nar tanem, nur tanem, bir tanem
  d) Bu cihan onun kendi iç yüzünün çevresi
  Yanardağdan kopan kükremiş lavlar gibi
  e) Dağarcıkta tükenmeyen bir garip kısmettir
  Kimi zaman sevda, kimi zaman hikmettir

  12) Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
  a. İlyeda, Kalevela, Oğuz Kağan
  b. İlyeda, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
  c. Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
  d. İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevela
  e. Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odyseseia

  13) Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  b) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir,
  Mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  c) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  d) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  e) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.


  14) Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  a. Atebet’ül Hakayık
  b. Kutadgu Bilig
  c. Divan-ı Hikmet
  d. Divan-ü Lügati’t Türk
  e. Muhakemet’ül Lügateyn

  Yalancı dünyaya konup göçenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler
  Üzerinde türlü otlar bitenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler Yunus Emre
  15) Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?
  a) Dini b) Siyasi c) Ekonomik
  d) Askeri e) Sivil
  16) Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  a) İlahi-nutuk-deme-mani
  b) Nefes-devriye-mani-şathiye
  c) İlahi-nefes-deme-nutuk
  d) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  e) Nutuk-semai-nefes-deme

  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”
  17) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  a) Yunus Emre
  b) Yusuf Has Hacib
  c) Mevlana
  d) Kaygusuz Abdal
  e) Hoca Dehhani

  I. Yunus Emre
  II. Mevlana
  III. Hoca Dehhani
  18) Yukarıdaki şairlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dini-tasavvufi konular işlemişlerdir.
  b) Aynı yüzyılın şairleridir.
  c) Gazel şairi olarak tanınırlar.
  d) Bütün eserlerini Türkçe ile oluşturmuşlardır.
  e) Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.

  Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mumlayın başdan ayaga,
  Nedür bu yanmagın payanı yok mı Hoca Dehhani
  19) Yukarıdaki beyitin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Dertlerin dermansızlığı
  b. Aşk
  c. Aşk acısı
  d. Ayrılık
  e. Sevgilinin vefasızlığı

  20) “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa. karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır”
  Yukarıdaki parça hangi sanatçının hayatından bir kesittir?
  a. Kaygusuz Abdal b. Yunus Emre c. Mevlana
  d. Hoca Dehhani e. Hacı Bektaşi Veli

  21) Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?
  A) Kişi B) Zaman C) Tip
  D) Mekan E) Olay
  22) Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
  a) Manas b) Şehname c) Yaratılış
  d) Danışmendname e) Oğuz Kağan
  23) Aşağıda Battalname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Bu destan sözlü geleneğin özelliklerini taşır.
  b) Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destan sayılır.
  c) Eser 15. yy’da yazıya geçirilmiştir.
  d) Battalgazi’nin Mısırlılarla yaptığı savaşlar anlatılır.
  e) Bu destanın teması “kahramanlık”tır.
  24) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü ürünlerinden değildir?
  a. Sav b. Sagu c. Mesnevi
  d. Destan e. Koşuk
  25) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?
  a. Destan b. Masal c. Deneme
  d. Roman e. Hikaye

 4. #4
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  NUSAYBİN LİSESİ 1. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. SINAVI

  A GRUBU

  1-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?

  I- İstanbul’un Fethi II- İslamiyet’in kabulü
  III- Batılılaşma hareketleri IV- Matbaanın kullanılması

  A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

  2 Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi iIe ilgili değildir?
  A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişilerin görülmesi
  B) Destanları oluşturan çekirdek olayların bu dönemde yaşanması
  C) Mitlerin bu dönemde ortaya çıkması
  D) Destanlarda milletlere ait özelliklerin görülmesi
  E) Destanların bu dönemde yazıya geçirilmesi
  3. Aşağıdakilerden hangisinde Türk destanları bir arada verilmiştir?
  A) Oğuz Kağan, Ergenekon, Şehname B) Oğuz Kağan, Türeyiş, Ramayana
  C) Mahabarata, Bozkurt, Türeyiş D) Bozkurt, Şehname, Göç
  E) Ergenekon, Alp Er Tunga, Şu
  4. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Sav, yuğ denilen ölüm törenlerinde ölen kişinin ardından söylenen şiirdir
  B) Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir
  C) İlk Türk destanları , Alp Er Tunga ve Şu destanlarıdır
  D) Koşuklar, coşkun bir ifadeyle söylenir
  E) Köktürk Yazıtları, Türk edebı dilinin başlangıcı kabul edilir
  5. I. Köktürk Devleti'nin tarihine ışık tutar.
  II. Anlatımda aliterasyonlar görülür.
  III. Bir söylev niteliğindedir.
  IV. 9. yüzyılda dikilmişlerdir.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde Köktürk Yazıtları'nın özellikleri bir arada verilmiştir?
  A) I-II B)I-III C)II-III D) i - IV E) III - IV
  6. Aşağıdakilerden hangisi islamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Köktürk ve Uygur olmak üzere iki alfabe kullanılmıştır.
  B) Uygur metinlerinde dini konular geniş yer tutmaktadır.
  C) Anonim özellik gösterir. D) Hece ölçusu kullanılmıştır.
  E) Köktürk Yazıtları'yla başlar.
  7. Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla verilmiştir?
  A) Köktürk - Uygur - Arap – Latin B) Arap - Uygur - Köktürk - Kiril
  C) Uygur - Arap - Mani – Brahmi D) Mani - Uygur - Köktürk - Latin
  E) Köktürk - Uygur - Latin – Brahmi
  8. Hangisi doğal destan ile yapma destan arasındaki en belirgin farktır?
  A) Olağanüstü olayların ve kişilerin bulunması
  B) Konusunu oluşturan bir çekirdek olayın olması
  C) Halk arasında zamanla zenginleşmesi
  D) Söyleyeninin belli olup olmaması
  E) Yüzyıllar sonra derlenip yazıya geçirilmesi
  9. Aşağıdakilerin hangisinde redif, kullanılmamıştır?
  A) Kaçtı o bakışan, o dudaktan - Baktı ona sessizce uzaktan
  B) İki turnam gelir aklı karalı - Birin şahin vurmuş biri yaralı
  C) Kandilli eski bahçelerde Akşam kapanınca perde perde
  D) Bir şeyler uçar ellerimizden - Her saniye mazilere bizden
  E) Bir merhaleden güneşe derya görünür Buradan her iki dünya görünür
  10. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından birisi değildir?
  A) Manas B) Köroğlu C) Şehname D) Şu E) Battal Gazi
  11) Aşağıdakilerin hangisi doğrudan edebiyat tarihinin kapsamına girmez? A) Siyasi olaylar B) Yazınsal ürünler C) Edebiyat akımları
  D)Teknolojik gelişmeler E) Edebi şahsiyetlerin hayatı

  12) Aşağıdakilerden hangisi sanatçı sanat eseri ve toplum hayatı arasıdaki ilişkilerden birisi değldir?
  A) Sanat eserinin toplumun aynası oluşu
  B)Toplum hayatının sanat eserinin oluşmunu etkilemesi
  C) Sanatçının topIum hayatını düzenlemeyi amaçlaması
  D) Sanat eserlerinin toplum üzerinde belirli bir etkiye sahip olması
  E) Bazı sanat eserlerinin sanatçının hayatından izler taşması
  13) Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısıdan bir değer ifade etmez?
  A) Günlük B) Roman C) Deyim D) Gezi yazısı E) Hatıra (Anı)
  14. Kutadgu Bilig'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır.
  B) KarahanlıTürkçesi ile yazılmıştır. C) Nazım birimi beyittir.
  D) Eserde kullanılan dil günümüze kadar ulaşmamıştır.
  E) Redif ve kafiye kullanılmıştır.
  15. Hangisi Divanü Lügat’t- Türk'ün özelliklerinden biri değildir?
  A)Türkçenin ilk sözlüğdür. B) Divan-ı Hikmet'le aynı yüzyılda yazılmıştır.
  C) Araplara Türkçe öğetmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
  D) Kaşgarlı Mahmut eserini yazarken birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
  E) Kaşgarlı Mahmut eserinde sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıtır.
  16. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre için söylenemez?
  A) Eserleriyle çağını ve kendinden sonraki dönemleri etkilediği
  B) Şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullandığı
  C) Risaletü'n Nushiyye ve Divan olmak üzere iki eserinin olduğu
  D) Şiirlerinde tasavvuf, sevgi, hoşgörü gibi konuları işlediği
  E) Arapça ve Fasça kelimeleri sıkça kullandığı

  17Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?
  a) Bozkurt b) Ağaç c) Nevruz
  d) Su e) Işık


  18) Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  a) Kaside- Mesnevi
  b) Mesnevi-Mersiye
  c) Mesnevi-Gazel
  d) Mersiye-Gazel
  e) Mersiye-Kaside

  19)Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  a) İlahi-nutuk-deme-mani
  b) Nefes-devriye-mani-şathiye
  c) İlahi-nefes-deme-nutuk
  d) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  e) Nutuk-semai-nefes-deme

  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

  20) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  a) Yunus Emre
  b) Yusuf Has Hacib
  c) Mevlana
  d) Kaygusuz Abdal
  e) Hoca Dehhani

  ---------------------------------------------------------

  B GRUBU

  2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  NUSAYBİN LİSESİ 1. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. SINAVI
  1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz?
  A) Kültürel değişim B) Din değişimi C) Coğrafya değişimi D) Lehçe ve şive ayrılıkları E) Gelir dağılımı
  2-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
  A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk
  3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?
  A) Edebiyatı dönemlere ayırmak.
  B) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
  C) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek.
  D) Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
  E) Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.
  4. Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?
  A) Sagu B) Koşma C) Semai D) Gazel E) Ağıt
  5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Çok süslü bir dil vardır. B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dilde millilik hakimdir. D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
  E) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.
  6. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi şairlerine verilen adlardan biri değildir?
  A) Ozan B) Baksı C) Yuğ D)Kam E)Şaman
  7. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanımıştır?
  A) Çatlak dudaklarımı ıslatmıyor kan -Toprakta yangı var toprakta volkan
  B) Taşmda toprağımda bereket - Köklerimden başar hürriyet
  C) Dünyada ne ikbal ne servet dileriz - Hatta ne de saadet dileriz
  D) Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden -Akşam yine bahsettik ela gözlerinizden
  E) Sırmalı kemeri takmış beline – Kendi benzer has bahçenin gülüne
  8.Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?
  A) Kişi B) Zaman C) Tip D) Mekan E) Olay

  9. Aşağıdakilerden hangisi XIII. ve XIV. yüzyıl mutasavviflarindan birisi değildir?
  a) Yunus Emre b) Süleyman Çelebi
  c) Aşık Paşa D) Hacı Bektaş-ı Veli E) Mevlana
  10) Edebiyat tarihi kitaplarında aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yoktur? A) Edebi eserlerin tam metni
  B) Şair ve yazarların hayatları C) Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar
  D) Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri E) Edebi dönemler
  11) Edebiyat ve tarih arasıdaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Edebi eserlerde tarihi olaylar anlatılır.
  B) Tarihi gelişmeler edebi zevk ve görüşleri etkiler.
  C) Bazı tarihi olaylar edebi eserleri yönlendirir.
  D) Tarihi olaylar edebIyatı sadece muhteva bakımından etkiler.
  E) Tarihi olaylar, edebi dönemlerin başlamasında etkili olur.
  12) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) Batı edebiyatının etkisiyle birçok edebi tür edebiyatımıza girmişir.
  B) Türk edebiyatı tarih boyunca farklı kültürlerden etkilenmişir.
  C) İslamiyetin kabulü Türk edebiyatında köklü değişikliklere sebep olmuşur.
  D) İslamiyetten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır
  E) Türklerin çok geniş bir coğafyaya yayılmaları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuşur.
  13. I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
  II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
  III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?
  A) Divan-ı Hikmet B) Atebetü'l Hakayık
  C) Kutadgu Bilig D) Mesnevi E) Divanü Lugati't -Türk
  14. Yazılı edebiyat dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle ilişkisi de anlatılmıştır.
  B) Köktürk Yazıtları 1. Köktürk Devleti Döneminde dikilmişir.
  C) Uygur metinleri dini ağrlıklıdır.
  D) Köktürk YazıtlarıTonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E) Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanımıştır.
  15. Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Ahmet Yesevı B) Yunus Emre C) Kaşgarlı Mahmut D) Bilge Kağan
  E) Yollug Tigin
  16.Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  b) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir,
  Mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  c) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  d) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  e) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  17. Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  a. Atebet’ül Hakayık
  b. Kutadgu Bilig
  c. Divan-ı Hikmet
  d. Divan-ü Lügati’t Türk
  e. Muhakemet’ül Lügateyn

  18. Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mumlayın başdan ayaga,
  Nedür bu yanmagın payanı yok mı Hoca Dehhani

  Yukarıdaki beyitin teması aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Dertlerin dermansızlığı
  b. Aşk
  c. Aşk acısı
  d. Ayrılık
  e. Sevgilinin vefasızlığı

  19. “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa. karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır”
  Yukarıdaki parça hangi sanatçının hayatından bir kesittir?
  a. Kaygusuz Abdal b. Yunus Emre c. Mevlana
  d. Hoca Dehhani e. Hacı Bektaşi Veli

  20. I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

  a) I. b) II. c) III d) IV. e) V.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  TALAS LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  10. SINIFLAR 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

  ADI: SOYADI: SINIFI: NO:

  1) “Deli Dumrul Hikayesi” ile ilgili olarak aşağıdaki bölümleri uygun şekilde doldurunuz.(5x10)

  *Hikayenin unsurları:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayenin olay örgüsü:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayedeki destan unsurları:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………
  *Hikayenin teması:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayede Dede Korkut’un rolü:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………

  2)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(8x5)

  *Cemşid ü Hurşid mesnevisi, …………………….…….tarafından yazılmıştır.
  *Deli Dumrul Hikayesi……...... . yüzyılda derlenip yazıya geçirilmiştir.
  *Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve onu ……………………….…..yapmaktır.
  *Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır.Buna da ………………………………denir.
  *Allah dışındaki her şeye yani çokluk (kesret) alemine …………………………denir.
  *Vesilet’ün Necat, ………………………………………tarafından yazılmıştır.
  *Kutadgu Bilig,……………………….lehçesiyle yazılmıştır.
  *…………………………………………..,Türkçe nin ilk sözlüğüdür.


  3) “Su gibi kanumu toprağa kardun
  Ne sanursın garibin kanı yok mı”

  Yukarıdaki beyitte…………………..ve……………………..sa natları kullanılmıştır.(5x2)

 6. #6
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2006-2007 EĞTİM- ÖĞRETM YILI ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ ATL, AML, TL, EML
  10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR (A)
  ADI= SINIFI=
  SOYADI= NO=

  1) “Deli Dumrul Hikayesi” ile ilgili olarak aşağıdaki bölümleri uygun şekilde doldurunuz.(5x3)

  *Hikayenin unsurları:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayenin olay örgüsü:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayedeki destan unsurları:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………
  *Hikayenin teması:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayede Dede Korkut’un rolü:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  2)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10x1)

  *Cemşid ü Hurşid mesnevisi, …………………….…….tarafından yazılmıştır.
  *Dede Korkut Hikayeleri……...... . yüzyılda derlenip yazıya geçirilmiştir.
  *Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve onu ……………………….…..yapmaktır.
  *Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır.Buna da ………………………………denir.
  *Allah dışındaki her şeye yani çokluk (kesret) alemine …………………………denir.
  *Vesilet’ün Necat, ………………………………………tarafından yazılmıştır.
  *Kutadgu Bilig,……………………….lehçesiyle yazılmıştır.
  *…………………………………………..,Türkçe nin ilk sözlüğüdür.
  *Allah’a ulaşıp Allah’ta yok olmaya veya Allah’ta beka bulmaya ………………………………..denir.
  * Divan edebiyatında sevilinin yan bakışına …………………………….denir.

  3. Yazılı edebiyat dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10)
  A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle ilişkisi de anlatılmıştır.
  B) Köktürk Yazıtları 1. Köktürk Devleti Döneminde dikilmişir.
  C) Uygur metinleri dini ağrlıklıdır.
  D) Köktürk YazıtlarıTonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E) Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanımıştır.

  4.Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10)
  a) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  b) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir,
  Mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  c) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  d) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  e) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  5. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile İslamiyet sonrası Türk şiirini nazım şekli, nazım birimi, kafiye şeması, ölçü, tema, dil ve ses, zihniyet yönlerinden karşılaştırınız. (20)

  6. “Çıkarmak etseler tenden çekip peykanın ol servin ten:vücut, can peykan: okun ucundaki demir servi: sevgili
  Çıkan olsun dil-i mecruh, peykan olmasın ya Rab” dil-i mecruh: yaralı gönül

  Yukarıdaki beyti nesre çevirerek bu beyitte anlatılanlardan hareketle tasavvuf anlayışını dile getiriniz. (20)

  7. “Geceyle bir durgunluk oldu suda


  Yukarıdaki beytin ölçü ve kafiyelerini bulunuz. (10)

  8. Yukarıdaki beyitte kullanılan edebi sanatı bularak açıklayınız. (5)

  Gülcan PERK Aydın ALBAYRAK Eyüp KÖKSAL

  -------------------------------------------------------------------

  2006-2007 EĞTİM- ÖĞRETM YILI ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ ATL, AML, TL, EML
  10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR (A)
  ADI= SINIFI=
  SOYADI= NO=

  1) “Battalname” ile ilgili olarak aşağıdaki bölümleri uygun şekilde doldurunuz.(5x3)
  *Hikayenin unsurları:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayenin olay örgüsü:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayedeki destan unsurları:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………
  *Hikayenin teması:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………
  *Hikayede Battal Gazi’nin rolü:
  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………… …………………

  2)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10x1)

  *İlahinin Bektaşi tarikatında kullanılan şekline ………………………denir.
  *Divan edebiyatının ilk temsilcisi…………………………………………...d ir.
  *Tasavvufda varlığın bir tek olmasına …..……………………….…..yapmaktır .
  *İçki dağıtan veya yol gösteren kişiye divan edebiyatında ………………………………denir.
  *Meyhane, tasavvuf edebiyatında …………………………yer anlamına gelir.
  *Risaletü’n-Nushiyye, ………………………………………tarafından yazılmıştır.
  *…………………………………….tasavvuf şiirinin ilk örneği sayılır.
  *6645 beyitten oluşan ve mutluluk veren bilgi anlamına gelen eser ………………………………….dir.
  *Battal Gazi’nin Türk versiyonu…………………………………………dir.
  * Tasavvuf okullarına…………………….veya………………… ……………denir.

  3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? (10)
  A) Çok süslü bir dil vardır. B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dilde millilik hakimdir. D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
  E) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.

  4. I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir? (10)

  a) I. b) II. c) III d) IV. e) V.

  5. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile İslamiyet sonrası Türk şiirini nazım şekli, nazım birimi, kafiye şeması, ölçü, tema, dil ve ses, zihniyet yönlerinden karşılaştırınız. (20)

  6. “Cefa vü cevr ile mutâdem anlarsız nolur halim cefa: üzüntü cevr: eziyet mutadem: alışığım hadd: sınır
  Cefasına hadd ü cevrine pâyân olmasın ya Rab” payan: son

  Yukarıdaki beyti nesre çevirerek bu beyitte anlatılanlardan hareketle tasavvuf anlayışını dile getiriniz. (20)

  7. “Tarihin dilinden düşmez bu destan


  Yukarıdaki beytin ölçü ve kafiyelerini bulunuz. (10)

  8. Yukarıdaki beyitte kullanılan edebi sanatı bularak açıklayınız. (5)


  Gülcan PERK Aydın ALBAYRAK Eyüp KÖKSAL

  Türk Edebiyatı Öğretmenleri

 7. #7
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DARICA NEŞET YALÇIN LİSESİ, 10TMD SINIFI, TÜRK EDEBİYATI–2 DERSİ, I. DÖNEM, III. YAZILI


  A. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. (10p.)

  Hikmet Vahdet-i Vücud Nefes Abdal  B. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile İslamiyet sonrası Türk şiirini karşılaştırınız. (20p.)

  İslamiyet öncesi Türk şiiri İslamiyet sonrası Türk şiiri


  C. Tasavvuftaki aşk anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10p)  D. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (12p)
  1. Göktürk Yazıtları, ………………………., ……………………….., ……………………… adına dikilmiştir.
  2. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, ……………………………….. ve …………………………… olmak üzere ikiye ayrılır.
  3. Hun hakanı Mete’nin doğumu ve maceralarının anlatıldığı destan …………………………dır.
  4. Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı …………………………………. dir.
  5. Karahanlılar …………………….. alfabesini kullanmışlar ve ……………... kullanmışlarıdır.
  6. Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve ……………………………….yapmaktır.

  E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her biri 4 puandır.)

  1. Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde tasavvufi konuları işlememiştir?
  A. Âşık Paşa D. Yunus Emre
  B. Hoca Dehnani E. Kaygusuz Abdal
  C. Mevlana

  2. Aşağıdakilerden hangisi “ilahi”nin özelliklerinden değildir?
  A. Divan edebiyatı nazım şeklidir.
  B. Uyak düzeni abab cccb dddb… şeklindedir.
  C. Dini konular işlenir.
  D. Son bölümde şairin adı geçebilir.
  E. Genellikle 8’li hece ölçüsü kullanılır.

  3. Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden değildir?
  A. Bu şiirlerde daha çok sevgi, aşk konuları işlenir.
  B. Beyit ve aruz ölçüsü vardır.
  C. Uyak düzeni aa, bb, cc …. şeklindedir.
  D. Arapça, Farsça kelimeler kullanılır.
  E. Anadolu’da ilk kez gazel yazanlardan biri Hoca Dehhani’dir.

  4. “Dini – tasavvufi Türk edebiyatı temsilcilerindendir. 13. yüzyılda yaşamış ve halka halk diliyle seslenmiştir. En önemli eserleri Divan ve Risaletü’n – Nushiyye’dir.” Burada adı geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yunus Emre D. Taptuk Emre
  B. Hacı Bektaşi Veli E. Şems-i Tebrizi
  C. Mevlana

  5. Aşağıdakilerden hangisi İslami dönem eserlerinden değildir?
  A. Kutadgu Bilig D. Divan-ı Hikmet
  B. Göktürk Yazıtları E. Divan-ı Lügatit Türk
  C. Atabetü-l Hakayık

  6. “11. yüzyılda yazılan ilk İslami eserlerdendir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser Türkçe’nin ilk gramer kitabıdır. Sözlü eserlere ulaştığımız kaynak bir kitaptır. Kaşgarlı Mahmut’un bu eseri yazmasındaki amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir.” Burada adı geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Muhakemetü’l Lügateyn D. Risaletü’n Nushiyye
  B. Sekiz Yükmek E. Mesnevi
  C. Divan-ı Lügatit Türk

  7. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Yesevi’nin özelliklerinden değildir?
  A. Tasavvufun temellerini atmıştır.
  B. En önemli eseri Divan-ı Hikmet’tir.
  C. Yesevilik tarikatının kurucusudur.
  D. Değişik coğrafyalara gönderdiği öğrencileri sayesinde tasavvuf yayılmıştır.
  E. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

  8. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de geçen isimlerden değildir?
  A. Aytoldı D. Odgurmuş
  B. Küntoğdı E. Ögdülmiş
  C. Tonyukuk

  9. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla verilmiştir?
  A. Göktürk-uygur-kiril-arap-latin
  B. Uygur-göktürk-arap-latin-kiril
  C. Göktürk-uygur-arap-kiril-latin
  D. Göktürk-kiril-uygur-arap-latin
  E. Göktürk-arap-uygur-kiril-latin

  10. Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Oğuz Kağan Destanı
  B. Göktürk Metinleri
  C. Uygur Metinleri
  D. Kutadgu Bilig
  E. Manas Destanı

  11. Yunus Emre ile Mevlana arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İşledikleri konu
  B. Kullandıkları dil
  C. Yaşadıkları dönem
  D. Sonraki dönemleri etkilemeleri
  E. Hoşgörü

  12. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
  A. Kutadgu Bilig Türk Edebiyatında ilk mesnevidir.
  B. Atabetü’l Hakayık “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
  C. Dini – tasavvufi konular hem divan edebiyatında hem de halk edebiyatında ele alınır.
  D. Divan-ı Hikmet edebiyatımızda ilk siyasetnamedir.
  E. İslami dönem eserlerinde hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılır.

Benzer Konular

 1. 2011-2012 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:20
 2. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 03:30
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 14:16
 4. 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 22:23
 5. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •