Reklam
Sayfa 3 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123
Toplam 21 adet sonuctan sayfa basi 15 ile 21 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #15
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2007– 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……./12/2007
  BAŞÖĞRETMEN ANADOLU LİSESİ
  10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI

  ADI: SOYADI: NO: SINIFI: 10 …

  GENÇLIK BÖYLEDIR ISTE

  İçimi titreten bir sestir her gün.
  Saat her çalisinda tekrar eder:
  "Ne yaptin tarlani, nerede hasadin?
  Elin bos mu gireceksin geceye?
  Bir düsünsen yariyi buldu ömrün.
  Gençlik böyledir iste, gelir gider;
  Ve kırılr sonra kolun kanadın;
  Kosarsın pencereden pencereye."
  Ah o kadrini bilmediğim günler,
  Koklamadan attığım gül demeti,
  Suyunu sebil ettiğim o çeşme,
  Eserken yelken açmadığım rüzgâr
  Gel gör ki, sular batıya meyleder,
  Ağaçta bülbülün sesi değişti,
  Gölgeler yerleşiyor pencereme;
  Çağınız başlıyor ey hâtıralar.
  Cahit Sitki Taranci
  1.Şair , şiirde geçen altı çizili kelimelerle ( hasat , çeşme ) neler anlatmak istemektedir?(10p)

  2.Aşağıda verilen tasavvuf remizlerini açıklayınız.(10p)
  aşk :
  sufi:
  fenafillah:
  humhane (meyhane):
  saki:

  3. Dağlar ile taşlar ile Dörtlükten hareketle Yunus Emre’nin şiir anlayışını “zihniyet ,dil ve
  Çağırayım mevlam seni anlatım,ses ve söyleyiş” yönleriyle açıklayıp “eserlerini” yazınız. (10p)
  Seherlerde kuşlar ile
  Çağırayım mevlam seni  4. Sekiz cennet yaptın sen Adem içün Tasavvuf edebiyatı nazım şekli olan bu türün adı nedir?
  Adın büyük onun bağışla suçun Bu nazım şeklinin, söyleyiş ( üslup ) özelliklerini açıklayınız.(10p)
  Adem’i cennetten çıkardın niçün
  Buğday nene lazım harmancı mısın


  5.“...Ben bu kitabı hikmet,seci,atalar sözü,şiir ,recez gibi şeylerle süsleyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim.Türklerin her boyunun dilinden kendisinden kelimeler çıkan kökler aldım;çünkü uzun bir sözü kısaltmakta fayda var….“
  Yukarıdaki bölümden hareketle metnin tamamını düşünerek Divan-ı Lügat’it Türk’ün dilimize katkısını açıklayınız.
  a)
  b)
  c)


  6) Kutadgu Bilig’in konusunu yazınız. Bu eserdeki alegorik unsurları ve karşıladıkları kavramları yazınız.(2+8p)


  7. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su
  Alp Er Tunga öldi mü
  Issız ajun kaldı mu
  Ödlek öçin aldı mu
  Emdi yürek yırtılur
  Yukarıdaki şiirleri aşağıdaki unsurlara göre karşılaştırınız. (2+2+2+2+2p)
  Ait olduğu dönem: ……………………………………………………….. ………………………………………………………………… ………..
  Nazım şekli: ……………………………………………………….. ………………………………………………………………… ………..
  Nazım birimi : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………… ………..
  Ölçü : ……………………………………………………….. ………………………………………………………………… ………..
  Tema: ……………………………………………………….. ………………………………………………………………… ………..

  8. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su (Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem) (4+3+3p)
  Beyitte kullanılan Tenasüp sanatı :
  Hüsn-i Talil sanatı :
  Tecahül – i Arif sanatı :
  9. Geldi ana göğsüne, aldı emdi sütünü, Bu metin hangi metinden alıntı yapılmıştır ?
  İstemedi bir daha içmek kendi sütünü Metindeki tipin genel özelliklerini yazınız.
  Pişmemiş etler ister; aş, yemek ister oldu!
  Etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu!
  Ansızın dile geldi, söyler, konuşur oldu
  Kırk gün geçtikten sonra yürür oynaşır oldu


  10. Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  a) Kasideler ……………………..……………….. ve ……………….…………………………. şiirleridir.
  b) Koşuk ………………….……………………..gibi konuları işlemesi bakımından halk edebiyatımızdaki koşmaya benzer.
  c) Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı ……………….……;divan edebiyatındaki karşılığı…………………………dır.
  d) Oğuz Kağan Destanı tek kişinin maceralarının anlatılması bakımından Homeros’un …………………………………. destanına benzer.
  NOT: Sınav kağıdının değerlendirmesinde kağıt düzeni ,yazım kurallarına - noktalama işaretlerine uygunluk % 10 etkili olacaktır.
  BAŞARILAR DİLERİZ……
  İ.ÖZKAN A. ÖZCAN B. CAMBAZ R. SEZGİN M.CEBESOY
  T.Ed./Dil ve An. Öğ. T.Ed./Dil ve An. Öğ. T.Ed./Dil ve An. Öğ. T.Ed./Dil ve An. Öğ. T.Ed./Dil ve An. Öğ.


  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su
  Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem..
  Tecahül-i Arif: Gökyüzünün mavi olduğunu bilmez gibi davranması
  Hüsnü-i Talil: Göğe kendi gözyaşlarının renk verdiğini söylemesi
  Mübalağa: Gözyaşlarının gökyüzünü kapladığını söylemesi
  Tenasüp: ‘Göz, aşk, su, saç-; od, dutuş-’ kelimeleri arasında anlam ilgileri vardır.
  Soru (istifham): Gökyüzü su renginde midir?
  Tenasüp: Göz, ab, su kelimeleri arasında

 2. #16
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI

  1-Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat'ın özelliklerinden biri değildir?


  A) Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
  B) Bu veriler anonimdir.
  C) Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olur.
  D) Konular, günübirlik yaşamdan alınır.
  E) Düz yazıyla önemli ürünler verilir.


  2-Aşağıdakilerden hangisinde "Kutadgu Bilig'de değinilmemiştir?


  A) Din - felsefe - edebiyat
  B) Eğitim - öğretim - bilim
  C) Devlet - siyaset - yasa - töre
  D) Erdemlilik - görgü kuralları
  E) Arapça'nın yetersizliği - Türkçe'nin zenginliği


  3-"1069 - 1970'te tamamlanıp dönemin hükümdarına sunulmuştur. Eski Doğu ve Hint eserlerini bu kitap 'alegorik' olup, atasözleri, bilgece deyimlerle süslenmiş, dört kişi arasında geçen diyaloglu bir sahne oyununa benzer."


  Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  B) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet
  C) Divan ü Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
  D) Divan - ı Hikmet - Ahmet Yesevi
  E) Muhakemetü'l Lügateyn - Ali Şir Nevaî


  4-+"1072 yılında bitirilip dönemin Abbasi halifesine sunulmuştur. Türkçenin Arapça kadar zengin olduğunu kanıtlamaya çalışır. 7500 Türkçe sözcüğe Arapça karşılık veren bir sözlüktür."
  Bu eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Divan'ü Lügatit Türk - Kaşgarlı Mahmut
  B) Divan - ı Hikmet - ahmet Yesevi
  C) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  D) Hadikatü's Süeda - Fuzuli
  E) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet


  5-'Divan ü Lügat'ıt Türk' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Bir dilbilgisi kitabı olduğu
  B) Türk lehçeleriyle ilgilenmediği
  C) Zengin bir edebiyat antolojisi olduğu
  D) Ulusal bilinçle yazıldığı
  E) Birçok bilim dalını ilgilendiren bilgiler bulundurduğu

  6-'Göktürk Yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) İlkinde, Tonyukuk'un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği
  B) Onbiri sessiz, üçü sesli ondört harfli uygur alfabesiyle yazıldığı
  C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği
  D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı
  E) 1983'te Danımarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı

  7- Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Göktürk - Uygur - Arap - Latin
  B) Uygur - Göktürk - Arap - Latin
  C) Uygur - Arap - Göktürk - Latin
  D) Göktürk - Arap - Uygur - Latin
  E) Göktürk - Uygur - Latin - Arap

  8-Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca 'yapma' destanları kapsamaktadır?


  A) Gılgamış - Şehname - İlyada - Kaybolmuş Cennet
  B) Odise - Kalevala - Kurtarılımış Kudüs - Niebelungen
  C) Mahabharata - Sid - Çılgın Orlando - Şu
  D) Çılgın Orlando - Kurtarılmış Kudüs - Henriade - Kaybolmuş Cennet
  E) Şehname - Şu - Hendiade - Sid
  9- Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısından bir değer ifade etmez?


  A)Günlük B)Roman C)Deyim D)Gezi yazısı E)Hatıra


  Dadaloğlu yarın kavga kurulur
  Öter tüfek davlumbazlar vurulur
  Nice korkunç yiğetler yere serilir.
  Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.


  "Koşmanın kendine özgü ve ezgiyle söylenen bir türüdür. Uyak düzeni koşma gibidir. Hecenin sekizli ölçüsüyle söylenir. Yiğit, mertçe bir havası vardır. 'Behey, bre ...' gibi ünlemlerle başlar. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir."


  10-Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı şiir türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai B) Mani C) Nefes D) Varsağı E) İlahi

  11-Aşağıdakilerden hangisi 'semai'nin özelliklerinden biri değildir?


  A) Aruzun belli kalıplarıyla yazılanları da vardır.
  B) Aruzla yazılanların farklı bir ezgileri olup, bunlar hecenin 8 + 8 kalıbına uyarlar.
  C) Konuları kahramanlık, yiğitliktir.
  D) Aruzlu semailer gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde olabilirler.
  E) Eklemeliler 'ayaklı = yedekli' semai adını alır.

  12-Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla ilgilenmemiştir?


  A) Kaygusuz Abdal

  B) Pir Sultan Abdal
  C) Yunus Emre

  D) Dadaloğlu
  E) Mevlana


  13-Aşağıdakilerden hangisi 'tecelli = yansıma' görüşünün özelliklerinden biri değildir?


  A) Tanrı her şeyde, evrende belirmiş, görünmüştür.
  B) Yaratılış sözle başladığından , söz oldukça önemlidir.
  C) Tecelli süreklidir; önsüz sonsuz zaman bu oluşumun içindedir.
  D) Bütün varlık sürekli var olmakta, yok olmaktadır.
  E) Tanrı çekilse de oluşum sürecek, evren düzenli bir biçimde gelişecektir.  14-Aşağıdakilerden hangisi 'tasavvufun' konularından biri değildir?
  A) Tanrı'nın niteliği
  B) Çalışmanın, kazanmanın gerekliliği
  C) Evrenin oluşumu
  D) Tanrı - halk ilişkileri
  E) Fizikötesi gerçeklik  Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bektaşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıtması, bu inancın savunucusu olmalıdır."


  15- Yukarıdaki sözü edilen bu şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B) Deme C) Devriyye D) Nefes E ) Şathiyye


  16-Aşağıdakilerden hangisi 'Anonim Halk edebiyatı' ürünlerinden biri değildir?
  A) Mani B) Türkü C) Ninni D) Koşma E) Bilmece


  17. 'Yunus Emre' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Dili, düşüncesi engin sevgisiyle belirginleşen Yunus, Anadolu Türk edebiyatının en büyük ozanı olarak değerlendirilir.
  B) Halk, Tekke, Divan şiirini sürekli etkilemiştir.
  C) Canlı, cansız tüm varlığı birlik düşüncesiyle işlemiş, sevgiyi yaşamının odağı edinmiştir.
  D) Tanrı'lma ilişkileri, ölüm, yaşam gibi konuları sevginin sınırsız hoşgörüsüyle almış, duymuş, yaşamıştır.
  E) Tüm şiirlerinde heceyi kullanmış, Divan türleriyle şiir vermemiştir.


  18 Aşağıdakilerden hangisi XIII. ve XIV. yüzyıl mutasavviflarindan birisi değildir?


  a) Yunus Emre

  b) Süleyman Çelebi
  c) Aşık Paşa

  D) Hacı Bektaş-ı Veli

  E) Mevlana


  19.Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?


  A) Çatlak dudaklarımı ıslatmıyor kan -Toprakta yangı var toprakta volkan
  B) Taşmda toprağımda bereket - Köklerimden başar hürriyet
  C) Dünyada ne ikbal ne servet dileriz - Hatta ne de saadet dileriz
  D) Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden -Akşam yine bahsettik ela gözlerinizden
  E) Sırmalı kemeri takmış beline � Kendi benzer has bahçenin gülüne


  19-Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi şairlerine verilen adlardan biri değildir?
  A) Ozan B) Baksı C) Yuğ D)Kam E)Şaman


  20- Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  a. Atebet�ül Hakayık
  b. Kutadgu Bilig
  c. Divan-ı Hikmet
  d. Divan-ü Lügati�t Türk
  e. Muhakemet�ül Lügateyn
  21-Halk şiirindeki �ağıt ve güzelleme� nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  a) Kaside- Mesnevi
  b) Mesnevi-Mersiye
  c) Mesnevi-Gazel
  d) Mersiye-Gazel
  e) Mersiye-Kaside  22-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
  a. Battal Gazi Destanı
  b. Şu Destanı
  c. Oğuz Kağan Destanı
  d. Bozkurt Derstanı
  e. Alp Er Tunga Destanı  �Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su�


  23-Yukarıdaki beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi bulunmamaktadır?
  a) Nida b) Teşhis c) Tenasüp d) Hüsn-ü talil e) Tezat
  24-Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  a) İlahi-nutuk-deme-mani
  b) Nefes-devriye-mani-şathiye
  c) İlahi-nefes-deme-nutuk
  d) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  e) Nutuk-semai-nefes-deme  25-Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?


  a) Bozkurt b) Ağaç c) Nevruz d) Su e) Işık

 3. #17
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI
  1-Aşağıdaki dizelerin hangisinde 'yarım uyak' ve 'ek redif' vardır?


  A) Yar yüreğimi yar
  Gör ki neler var
  B) Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Şahin pençesinde yavru kuş gibi
  C) Aşamazsın Karam'ın ilini
  Köprüsü yok geçemezsin selini
  D) Kalem böyle çalışmıştır yazıma
  Yazım kışıma uymaz kışım yazıma
  E) Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara
  Kimini arkasından görünüyor Ankara


  2-"El ettiler turnalara kazlara
  Dağlar yeşillendi döndü yazlara
  Çiğdemler takınsın söylen kızlara
  Niçin gitmez Yıldız dağı dumanın"


  Bu dörtlüğün uyak düzeni, aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Çapraz düzen
  B) Sarma düzen
  C) Koşma düzen
  D) Düz (mesnevi) uyak düzeni
  E) Mani düzeni


  3-Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatına özgü bir terim değildir?
  A) Mazmun B) Mecaz C) Seci D) Teşbih E) Ayak


  4-Aşağıdakilerden hangisi 'koşma'nın özelliklerinden biri değildir?


  A) Dörtlük sayısı genellikle 3 � 5 arasıdır.
  B) Halk edebiyatının en az kullanılan nazım biçimidir.
  C) On birli hece ölçüsüyle söylenir.
  D) Hem bir nazım biçimi, hem bir ezginin adı olup Divandaki gazeli andırır.
  E) Konusuna göre koçaklama, güzelleme, ağıt, taşlama adlarıyla adlandırılır
  5. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla ilgilenmemiştir?


  A) Kaygusuz Abdal B) Pir Sultan Abdal C) Yunus Emre D) Dadaloğlu E) Mevlana


  6-Aşağıdakilerden hangisi 'tecelli = yansıma' görüşünün özelliklerinden biri değildir?


  A) Tanrı her şeyde, evrende belirmiş, görünmüştür.
  B) Yaratılış sözle başladığından , söz oldukça önemlidir.
  C) Tecelli süreklidir; önsüz sonsuz zaman bu oluşumun içindedir.
  D) Bütün varlık sürekli var olmakta, yok olmaktadır.
  E) Tanrı çekilse de oluşum sürecek, evren düzenli bir biçimde gelişecektir.


  "Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bektaşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıtması, bu inancın savunucusu olmalıdır."


  7-Yukarıdaki sözü edilen bu şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?


  A) İlahi

  B) Deme
  C) Devriyye

  D) Nefes
  E) Şathiyye


  8-Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?


  A. Manas-İran

  B .Ramayana-Hint

  C. Nibelungen �Alman

  D. Kalevala- Fin
  E. Ergenekon-Türk


  9-. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?


  A) Gazel, Divan Edebiyatına; koşma, Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11�li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.


  10-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


  A) Tonyukuk Anıtı, Bilge Tonyukuk adına 720'de dikilmiştir.
  B) Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları'dır.
  C)Göktürk Yazıtları'nı Danimarkalı bilgin Thomsen okumuştur.
  D)Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ilk yapıt, Göktürk Yazıtlarıdır.
  E)Göktürk Yazıtlarının konusu Göktürklerin tarihidir.


  11. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür?


  A)Nesib C)Fahriyye B)Tegazzül D)Methiye E)Dua

  12- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?


  A) Yabancı etkilerden uzaktır
  B) Koşuk,sagu,sav,destan başlıca ürünleridir.
  C) Bütünüyle sözlü ürünlerden oluşur.
  D) Aşk,doğa,yiğitlik başlıca konulardır.
  E) Öz ve biçim yönünden milli bir edebiyattır.

  13-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevleri arasında yer almaz?


  A)Edebiyatı dönemlere ayırmak.
  B)Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
  C)Şair ve yazarların hayatlarını incelemek
  D)Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
  E)Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.

  14-Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısından bir değer ifade etmez?


  A)Günlük B)Roman C)Deyim D)Gezi yazısı E)Hatıra

  15-Dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Göç B)Manas C)Bozkurt D)Şu E) Türeyiş

  16-Türk Edebiyatının ilk yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Yollug Tigin B)Yunus Emre C)Ahmedi
  D)Bilge Kağan E)Kaşgarlı Mahmut


  17-Aşağıdakilerden hangisi İslâmi Devir Türk Edebiyatının bilinen ikinci eseridir?


  A)Divan-ı Hikmet B)Atabetü�l Hakâyık C)Kutadgu Bilig

  D) Divan-ü Lügati�t-Türk E)Orhun Abideleri


  18- �Yanaram mumlayın başdan ayaga
  Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı�
  Dehhâni
  Yukarıdaki şiirde bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A)Kinaye-Tevriye B)Tekrir-Tezat C)Teşbih-İstifham D)Nida-İntak E)Cinas-Tezat

  19-�Vesiletü�n-Necât� kimin eseridir?


  A)Evliya Çelebi B)Hasan Çelebi C)Yunus Emre D)Ahmet Yükneki E)Süleyman Çelebi

  20-�Aşk,âşık,tecelli,çile,s ûfi� kavramları hangi düşünceyi yansıtmaktadır?


  A)Bilisel düşünceyi B)Tasavvufi düşünceyi C)Felsefi düşünceyi

  D)Dünyevi düşünceyi E)Beşeri düşünceyi

  21-Tasavvufi düşüncedeki �mâsiva� kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A)Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.
  B)Nefsin mertebelerini tamamlayıp kemâle erme.
  C)Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmek.
  D)Varlık tektir. Bu tek varlık mutlak varlık Allah�tır.
  E)Kulun kendi sıfatlarından kurtularak Allah�ın sıfatları ile sonsuza kadar yaşaması.

  22-Aşağıdakilerden hangisi halk şiirimizin özelliklerinden değildir?


  a) Hece ölçüsü kullanılması
  b) Dörtlüklerden oluşması
  c) Genellikle yarım kafiye kullanılması
  d) Sözlü olarak yaratılması
  e) Sanatlı anlatım kullanılması

  23-Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat'ın özelliklerinden biri değildir?


  A) Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
  B) Bu veriler anonimdir.
  C) Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olur.
  D) Konular, günübirlik yaşamdan alınır.
  E) Düz yazıyla önemli ürünler verilir.


  24-Aşağıdakilerden hangisinde "Kutadgu Bilig'de değinilmemiştir?


  A) Din - felsefe - edebiyat
  B) Eğitim - öğretim - bilim
  C) Devlet - siyaset - yasa - töre
  D) Erdemlilik - görgü kuralları
  E) Arapça'nın yetersizliği - Türkçe'nin zenginliği


  25-"1069 - 1970'te tamamlanıp dönemin hükümdarına sunulmuştur. Eski Doğu ve Hint eserlerini bu kitap 'alegorik' olup, atasözleri, bilgece deyimlerle süslenmiş, dört kişi arasında geçen diyaloglu bir sahne oyununa benzer."


  Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  B) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet
  C) Divan ü Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
  D) Divan - ı Hikmet - Ahmet Yesevi
  E) E) Muhakemetü'l Lügateyn - Ali Şir Nevaî

 4. #18
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2007-2008 ÖĞRETİM YILI BARBAROS LİSESİ 10 F SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI SINAV SORULARI
  NOT: Puanlandırırken yazının okunaklığına, imla ve noktalamaya dikkat edilecektir.

  S. 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 15 puan)
  1. VIII. yüzyılda yazılmış olan bu metinler Türklerin en eski yazılı eserlerindendir. Bunlar, büyük taş abidelere kazınmıştır. Onun için sonsuz ebedi taş anlamında “bengü taş” denilmektedir.Bu eserlerde kullanılan işlek edebi dil, yazılı edebiyatın daha eski olduğunu göstermektedir. Devrin Türk hükümdarları adına oluşturulan bu abideler, aynı zamanda tarih, hatıra ve nutuk(hitabet) türünün de ilk örnekleri sayılır.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Dede Korkut Hikâyeleri
  B. Divân-ı Lügâti’t- Türk
  C. Göktürk Kitâbeleri
  D. Divân-ı Hikmet
  E. Manas Destanı 2. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta(son) beyti olabilir?
  A. Ey Fuzulî şem’veş mutlak açılmaz yanmadan
  Tablâr kîm sümbülinden rişte-i cânundadır.

  B. Ah eylediğim serv-i harmânın içindir
  Kan ağladığım gonce-i handânın içindir

  C. Gönlüm açılır zülf-i perîşânını görgeç
  Nutkum dutulur, gonce-i handânını görgeç

  D. Hakir bakma bana kimseden sağınma kemem
  Fakir-i padişâh-âsâ gedâ-yı muhteşemem

  E. Sahn-ı çemende durma salınsın sabâyile
  Âzâdedir nihal bugün berg ü bârdan

  3. Konuları bakımından aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A. Sagu, ağıt, mersiye
  B. Sav, atasözü, darb-ı mesel
  C. Taşlama, hicviye, satir
  D. Koşuk, koşma, gazel
  E. Mesnevi, methiye, epik

  4. Aşağıdakilerden hangisi İslami devir Türk edebiyatının ilk örneklerinden değildir?
  A. Atâbetü’l- Hakâyık
  B. Divân-ı Hikmet
  C. Divân-ı Lügâti’t-Türk
  D. Kutadgu Bilig
  E. Yunus Emre Divanı

  5. Sagu, İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatı ürünlerinden olup ……………denilen yas törenlerinde okunurdu.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A. Sığır
  B. Şölen
  C. Yuğ
  D. Toy
  E. Kurultay


  S. 2.İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırınız. (3+3+3+3+3= 15 P)
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi

  Ölçü

  Kullanılan dil

  Alfabe

  Konu

  SORU 3-Aşağıdaki kavramları tasavvufî düşünceye göre tanımlayınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  Maşuk:

  Saki:

  Mutasavvıf:

  Tekke:

  İnsan-ı Kâmil:

  İlahi öküş hamd ayur men sanga (İlâhi, pek çok hamdederim sana)
  Sening rahmetingdin umar men onga (Senin rahmetinden hayır umarım)

  Bilig birle bilnür törütgen (Bilgiyle bilinir yaratan Tanrı)
  Biligsizlig içre kanı hayr yidi (Bilgisizlikten nerde, gören hayrı?)
  Bilig bilmegendin bir ança budun (Bilgi bilmemekten nice insanlar)
  Özelgin but itip idim bu tidi (Elleriyle put yapıp rabbim dedi)

  S. 4. Yukarıda Atabet’ül Hakayık adlı eserden alınan bölümlerden hareketle, bu eserin nazım birimini, ölçüsünü, yazarının adını, Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiğini ve eserde nelerden bahsedildiğini yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  Nazım birimi


  Ölçüsü

  Yazarın adı

  Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiği

  Eserde nelerden bahsedildiği  S.5. Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  1-Destanlar …………………….. ve …………………….. ...destan olarak ikiye ayrılır.
  2-Köktürk alfabesi Türklerin kullandığı ……………… alfabedir.
  3-İlk Müslüman türk devleti …………………………………..dır.
  4-Yusuf Has Hacip’in yazdığı eserin adı ……………………………………….. dir.
  5-Dini konularda yazılan şiirlere ………………………………….. denir.

  S.6. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmuştur.
  b) (...) İslamiyet’ten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmıştır.
  c) (...) Sözlü edebiyat ürünleri ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir.
  d) (...) Koşuklar coşkun bir ifadeyle söylenir.
  e) (…) Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da beşerî aşk denir


  SORU 7- İslami Dönem Türk Edebiyatının Devirleri tablosunda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2+2+2+2+2=10 P)

  S.8. 11 yüzyılda yazılmış olan eser sadece bir sözlük olmayıp İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, Türk tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır. Yabancılara Türkçe’yi öğretmen amacıyla yazılmıştır. Kitapta 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilirken atasözleri, ağıtlar, şiirler ve destan parçaları da bu eserde yer almıştır.
  Bu paragrafta sözü edilen eserin ve yazarının adını ve yazılış amacını yazınız. . (3+2+5=10 P)

  Eserin ve yazarının adı:

  Yazılış amacı:


  S.9.Yunus Emre hakkında bildiklerinizi yazın? (10 P)


  C. 1. 1/C 2/A 3/C 4/E 5/C
  2-İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırılması:
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi Dörtlük Beyit ve dörtlük

  Ölçü Hece Aruz ve hece ölçüsü
  Kullanılan dil Halkın kullandığı öz Türkçe İslamiyet’in etkisi ile Arapça ve Fasça


  Alfabe Göktürk ve Uygur alfabesi Uygur ve Arap alfabesi


  Konu İslamiyet öncesinde verilen ürünlerde Türk milletinin yaşayışını, inançlarını, üzüntülerini, sevinçlerini vb. görmekteyiz.
  İslamiyetin kabulüyle beraber İslami unsurlar (Allah, peygamber, melek vb.) eserlere girmiştir.

  3-Verilen kavramların tasavvufî düşünceye göre tanımlanması:
  Maşuk: Allah (sevilen)
  Saki: İlahi aşk şarabını sunan mürit.
  Mutasavvıf: Tasavvufu benimseyen ve onun ilkelerine bağlı olarak düşünen ve yaşayan kişilerdir.
  Tekke: Tasavvuf okullarına denir.
  İnsan-ı Kâmil: Nefis mertebelerini tamamlayıp kemale ulaşmış kişi.

  4- Atabet’ül Hakayık’ın :
  Nazım birimi Dörtlük ve beyit.
  Ölçüsü Aruz ölçüsü
  Yazarın adı Edip Ahmet Yükneki
  Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiği Gerçeklerin (hakikatlerin) eşiği
  Eserde nelerden bahsedildiği Eser, dinî ögelerden bahseder (Allah’tan, peygamberden, Dört Halife’den vb.)


  5. İfadelerin uygun bir şekilde tamamlanması:
   Destanlar YAPMA ve DOĞAL destan olarak ikiye ayrılır.
   Köktürk alfabesi Türklerin kullandığı İLK alfabedir.
   İlk Müslüman türk devleti KARAHANLILAR dır.
   Yusuf Has Hacip’in yazdığı eserin adı KUTADGU BİLİG dir.
   Dini konularda yazılan şiirlere İLAHİ denir.
  6. Doğru yanlış
  a) (D) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel değişim, dinî değişim, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılıkları etkili olmuştur.
  b) (D) İslamiyetten önceki yazılı kaynaklar günümüze kadar ulaşmıştır.
  c) (Y) Sözlü edebiyat ürünleri ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir.
  d) (D) Koşuklar coşkun bir ifadeyle söylenir.
  e) (Y) Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da beşerî aşk denir.

  7-İslami Dönem Türk Edebiyatının Devirleri tablosunda boş bırakılan yerlerin doldurulması:

  8-Paragrafta sözü edilen eserin ve yazarının adını: Divan-ı Lügat’it Türk – Kaşgarlı Mahmut
  Yazılış amacı:Türkçe’nin Arapça kadar güçlü bir dil olduğunu kanıtlamak ve Araplara Türkçe’yi öğretmek.


  9- Yunus Emre:
  13 yüzyılda yaşamış, halk şairi olarak kabul görmüştür. Halka, dönemin konuşma diliyle seslenerek halkın gönlünde taht kurmuştur. Başarısının asıl sırrı halka, halkın dili ve duygularıyla seslenmeyi bilmesindendir. Şiirlerini genellikle heceyle söylemiştir; ancak aruz ölçüsüyle söylediği şiirleri de vardır. “Risalet’ün Nushiyye” ve “Divan” iki önemli eseridir.

  Başarılar dilerim
  Aziz ERDOĞAN
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2007-2008 ÖĞRETİM YILI BARBAROS LİSESİ 10 F SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI SINAV SORULARI
  NOT: Puanlandırırken yazının okunaklığına, imla ve noktalamaya dikkat edilecektir.

  S. 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 15 puan)
  1. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beyti olamaz?
  A. Bahâr boldu ve gül meyli kılmadı könlüm
  Açıldı gonca ve lîkin açılmadı gönlüm
  B. Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdum şem’i yanmaz mı
  C. Nâm u nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan
  Düşdü çemende berk-i diraht i’tibârdan
  D. Tûti-i mucize-gûyem ne desem lâf değil
  Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil
  E. Hicran çekerek zeki mülâkâtı unuttuk
  Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık 2. Aşağıdakilerden hangisi İslâmlık öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?
  A. Dilde yabancı etkisi görülmez, dil sade ve yalındır.
  B. Manzum ürünlerde yiğitlik, kahramanlık, aşk, hüzün, doğa… gibi konulara yer verilir.
  C. Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki başlık altında incelenir.
  D. Şiirler ölçülü ve kafiyelidir.
  E. Yazılı ve sözlü ürünlerin kim tarafından söylendiği ya da yazıldığı belli değildir.
  3. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’le ilgili değildir?
  A. Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
  B. “Mesut olma bilgisi” anlamına gelmektedir.
  C. Karşılıklı konuşma havası içinde anlatılmıştır.
  D. Araplara Türkçe’yi öğretmek amacı taşır.
  E. İslâmi dönem ilk eserlerdendir.

  4. (I) Sözle ifade edilen edebi eserlere sözlü edebiyat adı verilir. (II) Türklerin, yazının bulunmasından önce ortaya koydukları sözlü edebiyat ürünleri vardı. (III) Eski Türklerde sürek avlarına sığır, kurban törenlerine şölen denilirdi. (IV)Bu törenler aşık adı verilen din adamları tarafından yönetilirdi. (V)Bu kişiler hekimlik, büyücülük, şairlik ve müzisyenlik yeteneğine sahipti.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A. I.
  B. II.
  C. III.
  D. IV.
  E. V. 5. Göktürk devri Türk tarihinin en önemli kaynağıdır. Türklerin Çinlilerle yaptığı mücadelelere geniş yer verilmektedir. Beylerin ve halkın Çinlilere olan hayranlıkları sonucu devletin dağılıp milletin esir olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık kültürel kimliğe sahip çıkıp birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerinde yeniden bağımsız bir devlet kurmayı başardıkları anlatılmaktadır. Bu yapıtlar aynı zamanda tarih, hatıra ve nutuk türünün ilk örnekleridir.
  Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangidir?
  A. Naimâ Tarihi
  B. Cihannümâ
  C. Orhun Âbideleri
  D. Divân-ı Lügâti’t-Türk
  E. Battalnâme


  S. 2.Dini tasavvufi halk edebiyatı ürünü ilahi ile divan edebiyatı nazım şekli gazeli (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, kafiye şeması ve konu bakımından karşılaştırınız. (3+3+3+3+3= 15 P)
  İlahi Gazel
  Nazım birimi

  Ölçü

  Kullanılan dil

  Kafiye şeması

  Konu

  S.3.Yunus Emre’de ve birçok büyük şairde görülen sehl-i mümteni nedir? Tarif ediniz. ( 1O puan)

  S.4. Kutadgu Bilig’in özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız. ( 1O puan)

  S.5. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  A. Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabı …………………………………. olarak kabul edilir.
  B. Yunus Emre’nin iki önemli eseri var : …………………….…… ve …………………………………..
  C. Divan edebiyatının ilk şairi …………………………….
  D. …………….. günümüzde Ergenekon’dan çıkış günü olarak kutlanmaktadır.

  S.6. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız. (10 P)
  A. Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. ( Y )
  B. Atebetü’l-Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür. ( D )
  C. Divan-ı Hikmet din dışı konuların işlendiği bir mesnevidir. ( Y )
  D. Divanü Lügati’t-Türk Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır. ( D )
  E. Gılgamış Hun Türklerine ait bir destandır. ( Y )


  SORU 7- İslami Dönem Türk Edebiyatının Devirleri tablosunda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2+2+2+2+2=10 P)

  8.Aşağıdaki kelimelerden ne anladığınızı karşılarına yazınız? (2+2+2+2+2=10 P)
  Yolluğ Tiğin:
  Kopuz:
  Kam:
  Sığır:
  Sav:
  S.9. Aşağıdaki bulmacayı doldurunuz. (10 P)

  1) Göktürk yazıtlarının bulunduğu bölge
  2) Destanların ana konusu
  3) Şu destanının ait olduğu Türk devleti
  4) Sözlü edebiyat türlerinden biri
  5) Yunan destanı
  6) Eskiden atasözlerine verilen ad
  7) Adına yazıt diktiren Göktürk veziri
  8) Sözlü edebiyatta ağıtlara verilen ad
  9) Bir Türk destanının adı
  10) Asya’da eski Türklerden kalmış mezarların adı

  C. 1. 1/E 2/E 3/D 4/D 5/C

  C. 2.Dini tasavvufi halk edebiyatı ürünü ilahi ile divan edebiyatı nazım şekli gazeli (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, kafiye şeması ve konu bakımından karşılaştırınız. (3+3+3+3+3= 15 P)
  İlahi Gazel
  Nazım birimi Dörtlük Beyit

  Ölçü Hece ölçüsü
  Aruz ölçüsü
  Kullanılan dil Sade Ağır (Osmanlıca)

  Kafiye şeması
  abab cccb dddb eeeb
  aa ba ca da fa şeklindedir.

  Konu
  Dini konular

  Aşk, kadın, içki… konularını işler.

  C. 3. İlk okunduğunda çok kolay söylenmiş izlenimi uyandıran fakat benzeri yazılmaya kalkındığında zorluğu anlaşılan ifade biçimidir. Kelime anlamı imkansızı (mümteni) kolyaca (sehl) ifade erme demektir.
  C. 4..İlk siyasetnamedir.
  Aruz vezninin kullanıldığı ilk Türkçe eserdir.
  İslami Türk edebiyatının ilk eseri.
  İlk mesnevi.
  Alegorik bir eserdir.
  C. 5. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  A. Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabı DİVAN-I LÜGATİ”T-TÜRK olarak kabul edilir.
  B. Yunus Emre’nin iki önemli eseri var : DİVAN ve VESİLETÜ’N-NUSHİYYE
  C. Divan edebiyatının ilk şairi HOCA DEHHANİ
  D. NEVRUZ günümüzde Ergenekon’dan çıkış günü olarak kutlanmaktadır.
  C. 6. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
  A. Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. ( Y )
  B. Atebetü’l-Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür. ( D )
  C. Divan-ı Hikmet din dışı konuların işlendiği bir mesnevidir. ( Y )
  D. Divanü Lügati’t-Türk Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır. ( D )
  E. Gılgamış Hun Türklerine ait bir destandır. ( Y )


  C. 7. İslami Dönem Türk Edebiyatının Devirleri tablosunda boş bırakılan yerlerin doldurulması:

  C. 8. Yolluğ Tiğin: Göktürk kitabelerinin yazarının adına denir.
  Kopuz:İ. Ö. kullanılan bir tür bağlama, ozanların kullandığı saz.
  Kam:İslamiyetten önceki Türk edebiyatında şairlere verilen ad.
  Sığır: İslamiyetten önceki Türk edebiyatında baharın gelişiyle beraber yapılan tören, sürek avı.
  Sav: İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözü niteliğindeki manzum sözlere verilen isim

 5. #19
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR


  1) Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisi göz önüne alınmamıştır?
  a) Dini hayat
  b) Kültürel farklılaşma
  c) Dil anlayışı
  d) Dil coğrafyası
  e) Ekonomik durum

  2) İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
  b) Dörtlüklerden oluşur.
  c) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  d) Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
  e) Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

  3) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
  a. Battal Gazi Destanı
  b. Şu Destanı
  c. Oğuz Kağan Destanı
  d. Bozkurt Derstanı
  e. Alp Er Tunga Destanı
  4) Aşağıdakilerden hangisi halk şiirimizin özelliklerinden değildir?
  a) Hece ölçüsü kullanılması
  b) Dörtlüklerden oluşması
  c) Genellikle yarım kafiye kullanılması
  d) Sözlü olarak yaratılması
  e) Sanatlı anlatım kullanılması

  5) Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  a. Atebet’ül Hakayık
  b. Kutadgu Bilig
  c. Divan-ı Hikmet
  d. Divan-ü Lügati’t Türk
  e. Muhakemet’ül Lügateyn


  6)Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?
  A) Kişi B) Zaman C) Tip
  D) Mekan E) Olay


  7)Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
  a) Manas b) Şehname c) Yaratılış
  d) Danışmendname e)Oğuz Kağan

  Yalancı dünyaya konup göçenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler
  Üzerinde türlü otlar bitenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler Yunus Emre
  8) Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?
  a) Dini b) Siyasi c) Ekonomik
  d) Askeri e) Sivil
  9)Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü ürünlerinden değildir?
  a. Sav b. Sagu c. Mesnevi
  d. Destan e. Koşuk
  10)Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?
  a. Destan b. Masal c. Deneme
  d. Roman e. Hikaye
  11) Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?
  A) Sagu B) Koşma C) Semai D) Gazel E) Ağıt
  12) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Çok süslü bir dil vardır.
  B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dilde millilik hakimdir.
  D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır. E) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.
  13). I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
  II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
  III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?
  A) Divan-ı Hikmet B) Atebetü'l Hakayık
  C) Kutadgu Bilig D) Mesnevi
  E) Divanü Lugati't –Türk
  14)Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi iIe ilgili değildir?
  A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişilerin görülmesi
  B) Destanları oluşturan çekirdek olayların bu dönemde yaşanması
  C) Mitlerin bu dönemde ortaya çıkması
  D) Destanlarda milletlere ait özelliklerin görülmesi
  E) Destanların bu dönemde yazıya geçirilmesi
  15)Aşağıdakilerden hangisinde Türk destanları bir arada verilmiştir?
  A) Oğuz Kağan, Ergenekon, Şehname
  B) Oğuz Kağan, Türeyiş, Ramayana
  C) Mahabarata, Bozkurt, Türeyiş
  D) Bozkurt, Şehname, Göç
  E) Ergenekon, Alp Er Tunga, Şu
  16)Yazılı edebiyat dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle ilişkisi de anlatılmıştır.
  B) Köktürk Yazıtları 1. Köktürk Devleti Döneminde dikilmişir.
  C) Uygur metinleri dini ağrlıklıdır.
  D) Köktürk YazıtlarıTonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E) Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanımıştır.
  17) Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mumlayın başdan ayaga,
  Nedür bu yanmagın payanı yok mı
  Hoca Dehhani
  Yukarıdaki beyitin teması aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Dertlerin dermansızlığı
  b. Aşk
  c. Aşk acısı
  d. Ayrılık
  e. Sevgilinin vefasızlığı

  18) I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

  a) I. b) II. c) III d) IV. e) V.

  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”
  19) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  a) Yunus Emre
  b) Yusuf Has Hacib
  c) Mevlana
  d) Kaygusuz Abdal
  e) Hoca Dehhani
  20)Aşağıda Battalname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Bu destan sözlü geleneğin özelliklerini taşır.
  b) Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destan sayılır.
  c) Eser 15. yy’da yazıya geçirilmiştir.
  d) Battalgazi’nin Mısırlılarla yaptığı savaşlar anlatılır.
  e) Bu destanın teması “kahramanlık”tır.

  NOT:Her soru 5 puandır.

 6. #20
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  1. Türk lehçeleriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) XI. yüzyıldan sonra Oğuzca Anadolu, Azerbeycan, İran'da geniş bir alana yayılır.
  B) Oğuzca ilk ürünlerini on üçüncü yüzyılda verir.
  C) Osmanlı egemenliğinin başlamasıyla Oğuzca, Anadolu ve Azeri lehçelerine ayrılır.
  D) İlk İslamî ürünler Azeri lehçesiyle verilir.
  E) Anadolu Türkçesi Halk, Divan edebiyatı olmak üzere iki koldan oluşumunu sürdürür.

  2. Aşağıdakilerden hangisinde "Kutadgu Bilig'de değinilmemiştir?
  A) Din - felsefe - edebiyat
  B) Eğitim - öğretim - bilim
  C) Devlet - siyaset - yasa - töre
  D) Erdemlilik - görgü kuralları
  E) Arapça'nın yetersizliği - Türkçe'nin zenginliği

  3. "1069 - 1970'te tamamlanıp dönemin hükümdarına sunulmuştur. Eski Doğu ve Hint eserlerini bu kitap 'alegorik' olup, atasözleri, bilgece deyimlerle süslenmiş, dört kişi arasında geçen diyaloglu bir sahne oyununa benzer."
  Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  B) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet
  C) Divan ü Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
  D) Divan - ı Hikmet - Ahmet Yesevi
  E) Muhakemetü'l Lügateyn - Ali Şir Nevaî

  4. "Türk dili'nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ara sıra içime doğar dururdu..."
  Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  B) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet
  C) Divan ü Lügat't Türk - Kaşgarlı Mahmut
  D) Divan - ı Hikmet Ahmet Yesevi
  E) Bakırgan Kitabı - Süleyman Ata

  5."Kutadgu Bilig'den sonra Kaşgar diliyle yazılmış ikinci önemli eserdir, manzumdur. On ikinci yüzyılda verilen bu eser, kişinin İslam inançları çerçevesinde, terbiyesini, eğitim - öğretimini işleyen bir ahlâk kitabıdır."
  Bu parçada sözü edileneser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  B) Risaletü'n Nushiyye - Yunus Emre
  C) Divan ü Lügat'i Türk - Kaşgarlı Mahmut
  D) Atabetü'l Hakayık - edip Ahmet
  E) Divan - ı Hikmet - Ahmet Yesevi


  6. 'Divan ü Lügatit Türk' için yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Tarih, coğrafya, dilbilim, edebiyatı ilgilendirdiği
  B) 300'e yakın atasözü, 240 kadar şiir örneği bulundurduğu
  C) Oldukça güzel beyit, dörtlük, hikmet, seci örnekleri verdiği
  D) Türk dilinin yapısı, dilbilgisi kuralları, Türklerin yaşamı konularında ilk önemli kaynak olduğu
  E) İslami inancı yaymaya çalıştığı

  7. Edip Ahmet atım edep, pend sözüm
  Sözüm bunda kalur barur bu özüm
  Kalür küz, keçer yaz, baru; bu ömür
  Tüketür ömürni bu yazım küzüm

  Edip Ahmet sözüm öğüttür
  Özüm göçer, sözüm kalır
  Yaz geçer, güz gelir, ömür biter
  Yazım, güzüm ömrüm tüketir
  Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Yoğun, derinlik, çoşkun olduğu
  B) Arapça, Farsça sözcükler kullanılmaya başlandığı
  C) İlk İslâm ürünlerden olduğu
  D) Mani biçimi uyaklandığı
  E) Yarım uyak kullanıldığı

  8."Yesevi tarikatındaki dervişlerin şiirlerini toplayan eserlerdir. Hikmeti söyleyenler, adlarını belirtmedikleri için eser anonimdir. Hikmetler dinsel, ulusal niteliklidir. Bu şiirler coşkusuz, kuru şiirlerdir."
  Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Atabetü'l Hakayık B) Kutadgu Bilig
  C) Divan - ı Hikmet D) Şecere - i Ensab
  E) Yunus Divanı


  9. 'Divan ü Lügat'ıt Türk' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bir dilbilgisi kitabı olduğu
  B) Türk lehçeleriyle ilgilenmediği
  C) Zengin bir edebiyat antolojisi olduğu
  D) Ulusal bilinçle yazıldığı
  E) Birçok bilim dalını ilgilendiren bilgiler bulundurduğu

  10. 'Atabetü'l Hakayık'ı anlatan aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?
  A) Girişi 'kaside' biçiminde uyaklanmıştır.
  B) Asıl konunun anlatıldığı bölümler 'mani' biçiminde uyaklanmıştır.
  C) Ölçü, heceyi andıran aruzun özel bir kalıbıdır.
  D) Beyit nazım birimiyle yazılmıştır.
  E) Sanatsal yönden sıradan bir eserdir.

  11. Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?
  A) Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.
  B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.
  C) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
  D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
  E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

  12. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan'ın oluşum özelliklerinden biri değildir?
  A) Toplumu derinden etkileyen bir olayın olması
  B) Bu olayın toplumun katkılarıyla çeşitlenip, boyutlanması
  C) Dilce yoğunlaşması, neşelenmesi; olaylarda birlikteliğin sağlanması
  D) Usta bir 'derleyici' tarafından derlenerek yazıya geçirilmesi
  E) Derleyenin olayları kişisel yeteneklerini kullanarak düzenlemesi, gerekirse yeniden oluşturması

  13. "Yuğ töreninde söylenen ağıtlardır. Ölenin ardından, onun ölümünden duyulan acıları anlatmak iiçn söylenir; çoğunlukla ölenin kahramanlıklarını, erdemlerini anlatan bu şiirde ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür."
  Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşuk B) Sav
  C) Destan D) Sagu
  E) Nefes

  14. 'Sözlü edebiyat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği
  B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu
  C) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği
  D) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği
  E) Bu verilerin yazarının kişiselliğini yansıttığını

  15.Alp Er Tunga öldü mi Alp Er Tunga öldü mi
  Isız ajun kaldı mu Kötü dünya kaldı mı
  Özlek öcin aldı mı Felek öcünü aldı mı
  Emdi yürek yırtılır Şimdi yürek yırtılır
  Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Türünün sagu olduğu
  B) Hece ölçüsüyle söylendiği
  C) Sözlü ürünler dönemi özelliklerini yansıttığı
  D) Arapça, Farsça sözcüklere rastlanıldığı
  E) Uyak, rediften yararlanıldığı

  16. Aşağıdakilerden hangisi 'doğal destan'ın özelliklerinden biri değildir?
  A) Olaylar toplumsaldır.
  B) Manzum, oylumlu eserlerdir.
  C) Yer, zaman, olay bütünselliği içinde öykülenirler.
  D) Kişiler, çoğunlukla gerçek kişilerdir.
  E) Destan zamanı, masal zamanı gibi belirsizdir.


  17. "Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır."
  Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sagu B) Koşuk
  C) Sab D) Destan
  E) Deme

  18. "Göktürk yazıtları" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, etnografya için de önemlidir.
  B) Göktürk yazıtları, ilk yazılı ürünler olarak değerlendirilir.
  C) Yazıtlarda 'söylev' özellikleri daha belirgindir.
  D) Uygur lehçesinin, tüm incelikleri görülür yazıtlarda.
  E) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı belgelerdir.

  19- Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Göktürk alfabesi, ilk ulusal alfabedir.
  B) Sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır.
  C) Yerini sonradan Arap alfabesine bırakır.
  D) Otuz sekiz harfli Göktürk alfabesi oldukça kullanışlıdır.
  E) Hayvanlara vurulan damgalardan esinlenerek oluşturulduğu sanılmaktadır.


  20. Oluşumunu halen sürdürmekte olan destanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Kaan B) Kalevala
  C) Manas D) Çılgın Orlanda
  E) Ramayana

  21. 'Türk destanları, konuları' eşleştirilmesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
  A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga'nın halkıyla Çin'e göçü
  B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han'ın yaşamı
  C) Şu: Makedonya kralı İskender'le Şu'nun savaşları
  D) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
  E) Ergenekon: Ergenekon'da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları
  22. 'Göç' destanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Uygur destanı olduğu
  B) Kansu eyaletinde, Doğu Türkeli'ne yapılan göçü anlattığı
  C) Beş Balığ kentinin kurulmasına değinildiği
  D) Türklerin toprağa verdikleri önemi vurguladığı
  E) Uygur - İran savaşlarını konu edindiği
  23. Aşağıdaki yapma destan'lardan hangisi bir başka ozanındır?
  A) Köroğlu destanı
  B) Üç Şehitler Destanı
  C) Yedi Mehmetler Destanı
  D) Çakırın Destanı
  E) İnönüler
  24. Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Göktürk - Uygur - Arap - Latin
  B) Uygur - Göktürk - Arap - Latin
  C) Uygur - Arap - Göktürk - Latin
  D) Göktürk - Arap - Uygur - Latin
  E) Göktürk - Uygur - Latin – Ara
  25. Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca 'yapma' destanları kapsamaktadır?
  A) Gılgamış - Şehname - İlyada - Kaybolmuş Cennet
  B) Odise - Kalevala - Kurtarılımış Kudüs - Niebelungen
  C) Mahabharata - Göç - Çılgın Orlando - Şu
  D) Çılgın Orlando - Kurtarılmış Kudüs - Henriade - Kaybolmuş Cennet
  E) Şehname - Şu - Hendiade - Göç

  26-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Fuzuli - Şikayetname
  B) Nabi - Hayriyye
  C) Nefi - Siham - ı Kaza
  D) Baki - Hüsn - i Aşk
  E) Alişir Nevai - Hamse

  27. Divan şairlerini ilgilendiren aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Şeyh Galip, yoğun hayalleri, canlı betimlemeleri, karmaşık diliyle Divan şiirini son çizgisine ulaştırır.
  B) Nedim'in tasavvufun etkisinde yazdığı şiirler, dinsel yönlendirmeye yöneliktir.
  C) Bakı kullandığı mecaz ve mazmunlarla gelişmiş bir zevki, ince bir beğeniyi simgeler.
  D) Nabi 'hakimane' denilen felsefe ve düşünceye dayalı öğretici şiir çığırını açar.
  E) Övgü ve yergide uçlarda olan Nefi, özellikle kaside alanında başarılıdır.

  28. "Belli uğraşlar veren kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserler; konularına göre çeşitlenirler. Şair, evliya yaşamlarını anlatanlar gibi. Türk edebiyatında bu türün ilki Ali Şîr Nevai'nin Mecalisü'n Nefais'idir."
  Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tezkire B) Münşeat
  C) Tarih D) Seferatname
  E) Divan


  29. Aşağıdakilerden hangisi 'kaside'nin bir özelliği değildir?
  A) Beyit birimiyle yazılır; uyaklanışı gazeldeki gibidir.
  B) Beyit sayısı 33 - 99 arası olup, aruzun her kalıbıyla yazılır.
  C) Kasidelerin övgü bölümlerine 'tegazzül' denir.
  D) Tanrı'ya yakaranlar 'münacat', Tanrı birliğini anlatanlar 'tevhid' adını alır.
  E) Çoğu övgü amacıyla yazılır; özel bir plana uyarlar.

  30. "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tir. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."
  Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fuzuli - Şikayetname
  B) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
  C) Nabi - Hayriye
  D) Süleyman Çelebi - Mevlid
  E) Nef'i - Siham - ı Kaza

  31. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatını etkileyen kaynaklardan biri değildir?
  A) Kuran B) Hadisler
  C) Türk destanları D) Ayetler
  E) Şeyhname motifleri
  32. Aşağıdakilerden hangisi Divan sürecine özgü eserlerden biridir?
  A) Cezmi B) Divanü Lügat'it Türk
  C) Dede Korkut D) Köroğlu Destanı
  E) Şikayetname

  33. "Bilimsel anlayış, yansızlıkla yazılanları oldukça azdır. Çoğunlukla 'süslü nesir'le yazılırlar. Vakanüvisler olayları olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi verirler. Bilimsel olmamalarına karşın gerçeği oldukları gibi yansıtmaya çalışanları da vardır."
  Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tezkire B) Münşeat
  C) Seferatname D) Divan
  E) Tarih

  34. Aşağıdakilerden hangisi 'Divan şairleri'nin pek önemsemedikleri konulardan biridir?
  A) Aşk, ayrılık acısı
  B) Sevgilinin vefasızlığı
  C) Yönetenlerin baskısı
  D) Dünyanın geçiciliği
  E) Ölüm endişesi

  35. "Şiire egemendir; ölçü ve uyağı gerektiği gibi kullanır. Yeni tamlama ve deyimlerden oluşmuş zengin sözlüğü renkli, süslü, abartılı anlatımıyla kendine özgü bir yol oluşturmuştur. Övgüde, yergide sınır tanımaz. Türkçe, Farsça divanlarından başka yergilerinin toplandığı 'Siham - i Kaza' adlı bir eseri vardır."
  Yukarıda sözü edilen Divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fuzuli B) Nefi C) Nabi
  D) Necati E) Baki

  36. "Elçi, elçilik görevlerinin gördükleri, izlenimlerini, bulundukları ülkeyle ilgili görüşlerini yazdıkları eserlerdir. Bu tür eserlere XVIII. yüzyıldan sonra rastlanılır. Bunlardan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'nin, Ahmet Rasim'in, Mustafa Sami'nin verdikleri oldukça önemlidir."
  Yukarıda sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Münşeat B) Tezkire
  C) Seferatname D) Tarih
  E) Seyahatname

  37. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatına özgü bir terim değildir?
  A) Mazmun B) Mecaz
  C) Seci D) Teşbih
  E) Ayak
  38. Divan edebiyatı konusunda verilmiş, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Türklerin, İslamiyet'i benimsedikten sonra Arapça ve Farsça'nın etkisiyle oluşturdukları, belli biçim ve özü olan, belli ilkelere bağlı edebiyattır.
  B) Uyağın koşullara bağlanması, Divan şairlerinin yaratıcılığını arttırmıştır.
  C) Nazım birimi beyittir. Şair, ne söyleyecekse iki dizeden oluşmuş 'beyit'te söylemek zorundadır.
  D) Nedim ve kimi şairlerin birer türküsü dışında ölçü 'aruz' ölçüsüdür.
  E) Uyak kurallara bağlıdır: Tam ve zengindir; hem kulak hem göz içindir.

  39. Aşağıdakilerden hangisi 'koşma'nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Dörtlük sayısı genellikle 3 – 5 arasıdır.
  B) Halk edebiyatının en az kullanılan nazım biçimidir.
  C) On birli hece ölçüsüyle söylenir.
  D) Hem bir nazım biçimi, hem bir ezginin adı olup Divandaki gazeli andırır.
  E) Konusuna göre koçaklama, güzelleme, ağıt, taşlama adlarıyla adlandırılır.

  40. 'Tasavvuf edebiyatı'yla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek varlık (Vahdet - i vücut): varlığın tekliği, birliği
  B) Tecelli (yansıma): Tanrı'nın her şeyde görünmesi
  C) Aşk: insan ruhunun Tanrı'ya ulaşması, Tanrı'da eriyip yok olması
  D) Enel Hak: evrenin yaratılış kuramı
  E) Ayan - ı sabite (değişmez görüntüler): her şeyin Tanrı bilgisiyle olması, hiçbir şeyin değişmemesi
  41. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla ilgilenmemiştir?
  A) Kaygusuz Abdal B) Pir Sultan Abdal
  C) Yunus Emre D) Dadaloğlu
  E) Mevlana


  42. "Dinsel halk şiirinde Tanrı'yı öven ya da din, ahlâk konularında söylenen şiirlerdir. Tasavvufa özgü gizemleri, Tanrısal sevgiyi işler. Koşma biçiminde, hecenin 7, 8, 11'li kalıplarıyla yazılır. Tekke törenlerinde söylenir. Hiçbir tarikatın özelliklerini yansıtmaz."
  Bu şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B) Nefes
  C) Şathiye D) Deme
  E) Devriyye

  43. "Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bektaşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıtması, bu inancın savunucusu olmalıdır."
  Yukarıdaki sözü edilen bu şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B) Deme
  C) Devriyye D) Nefes
  E) Şathiyye

  44. Tasavvufta 'aşk' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Kişi dünyaya aşkla bağlanmalı, bütün nimetlerden yararlanmalıdır.
  B) Geçici aşk, dünya güzelliklerine; gerçek aşk, Tanrı'ya duyulan aşktır.
  C) Tasavvufta aşk, Tanrı'ya ulaşma, Tanrı'da eriyip yok olmalıdır.
  D) Aşk Tanrı'nın gizi (sır), insanlara bağışıdır.
  E) Evrenin yaratılmasına neden, Tanrı'nın kendine duyduğu aşktır; bu nedenle önemlidir.

  45.'Anonim Halk edebiyatı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halk kültür ve edebiyat yaratımının tümünü kapsar.
  B) Folklorun tam karşılığıdır.
  C) Sanatçısı bilinmez, bilinse de zamanla adı silinir.
  D) Bu edebiyat verileri belli süreçlerin özelliklerini taşır.
  E) Tanrı nedir, evren nasıl oluşmuştur? sorularına yanıt vermeye çalışır

  46. "Kendine özgü bir ezgiyle söylenen, bağlamalı (kavuştaklı) nazım biçimidir. Halkın çokça benimsediği bu tür ezgi konu ve yapısına göre ayrımlanır. Ezgilerine göre oyun havaları uzun havalar biçiminde kümelendirilebilir."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı nazım türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkü B) Semai
  C) Koşma D) Varsağı
  E) Mani

  47. "Yapısal yönden koşmayla birdir; koşmadan konusu, dörtlük sayısı, anlatım ve ezgisiyle ayrılır. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Konusu yiğitlik herkesçe bilinen bir olay, hastalık, savaş, deprem, eşkiya serüvenleri; kişisel, toplumsal... gülünçlüklerdir."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı şiir türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai B) Varsağı
  C) Koşma D) Türkü
  E) Destan


  48. "Koşma biçiminde, sekizli hece ölçüsüyle söylenir. Genellikle 3 - 5 dörtlükten oluşur. Koşmadan ezgisi, ölçüsüyle ayrılır. Özel bir ezgiyle söylenir. Sevgi, ayrılık, doğa konularını işler."
  Yukarıda sözü edilen 'Halk edebiyatı şiir türü' aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nefes B) Türkü
  C) Semai D) Varsağı
  E) Mani


  49. Aşağıdakilerden hangisi 'Anonim Halk edebiyatı' ürünlerinden biri değildir?
  A) Mani B) Türkü
  C) Ninni D) Koşma
  E) Bilmece

  50. Bakkal mısın terazuyu n'eylersin
  İşin gücün yoktur gönül eğlersin
  Kulun günahını tartıp n'eylersin
  Geçiver suçundan bundan sana ne
  Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Anonim olduğu B)Ölçüsü
  C) Uyak düzeni D) Şathiye olduğu
  E) Dil özellikleri  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRT
  HÜLYA KONU

 7. #21
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

  MERCAN LİSESİ
  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10/… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI


  1-İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım şekillerinin isimlerini yazarak bir tanesini açıklayınız.

  2-Mesnevi ve kaside nazım şekillerinin kafiye şemasını yazınız.
  3-Kutadgu Bilig adlı eserde kahramanların aşağıdaki kavramlardan hangisini temsil ettiğini yazınız.
  -Adalet: -Saadet:

  -Zeka: -Hayatın Sonu:

  4-Yunus Emre ile ilgili soruları cevaplayınız.

  -Yaşadığı yüzyıl:
  -En önemli eserinin adı:
  -Hangi edebiyatın temsilcisidir:
  -Şiirlerinde dil nasıldır:

  5-Kaygusuz Abddal ile ilgili soruları cevaplayınız.

  -Yaşadığı yüzyıl:
  -Temsilcisi olduğu edebiyat:
  -En önemli eseri:
  -Gelişmesine katkıda bulunduğu nazım şekli:  6-Hoca Dehhani ile ilgili soruları cavaplayınız.
  -Hangi edebiyatın ilk temsilcisidir:
  -Şiirlerinde nasıl bir dil kullanmıştır:
  -Şiirlerinde hangi konuları işlemiştir(din dışı,dini):
  -Yaşadığı yüzyıl:  7-Tasavvuf edebiyatında,aşağıdaki kavramlar neyi ifade etmektedir?
  -Meyhane:
  -Maşuk:
  -Saki:
  -Çile:


  8-Karşılaştırmayı yapınız.

  İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Farklılıkları İslamiyet Sonrası Türk Şiiri
  Nazım birimi
  Ölçü
  Tema


  9-Dede Korkut hikayeleri ile ilgili soruları cevaplayınız.

  -Yazıya geçirildiği yüzyıl:
  -Kaç hikayeden oluşmaktadır:
  -Türk edebiyatı için önemi nedir:  10-Destanların karşısına hangi ülkeye ait olduklarını yazınız.

  -İgor: -Gılgamış:

  -Ramayana: -Mahabbarata:

  11-Göktürk Kitabeleri hangi anıtlardan oluşmaktadır ? Bu anıtların Türk edebiyatı açısından önemi nedir?
  12-Göktürklerin yaptıkları bir savaşta yok olmalasının ardından bir dişi kurttan tekrar türeyişinin anlatıldığı destanın adı nedir.
  -  13-
  Şu dereden cıvıl cıvıl kuş gelir
  Armağanlar dolu gider boş gelir
  Sevda bilmeyene hayal düş gelir
  Şen ol yaylam şen ol bedir geliyor

  -Yukarıdaki dörtlüğün kafiyesini bularak kafiyenin türünü belirtiniz.  14
  ‘’Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta’’
  -Yukarıdaki dizede en belirgin söz sanatı hangisidir?


  15-
  ‘’Ahmet tilki gibi kurnazdır’’
  -Yukarıdaki dizede en belirgin söz sanatı hangisidir?  16-Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.
  -Harname: -Çile:
  -Safahat: -Kendi Gök kubbemiz:


  17-Karşıda kara yılan
  Kaşları divan divan
  Beni yardan ayıran
  Ne din bulsun ne iman

  -Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Türkü b)Mani c)Ninni
  d)Şarkı e)Semai

  18-Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir
  a)Ait olduğu ulusun dili söylenmesi
  b)Ulusları derinden etkileyen bir olayın anlatılması.
  c)Kahramanlarının ve anlatılan olayların olağanüstü özelliklere sahip olması
  d)Halkın tanıdığı bir ozan tarafından yazılması
  e)Halkın hayal dünyasında şekillenerek son şeklini alması.
  19-İlahi nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  a)Dini-tasavvufi konuların işlendiği
  b)7,8 ve 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı
  c)Genellikle dörtlük nazım şekli olduğu
  d)Divan şiiri nazım şekli olduğu
  e)Tarikatlara göre farklı isimler aldığı


  20-Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ‘’D’’,yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.

  -Türk toplumu için Nevruz Ergenekon’dan çıkış günüdür.( )
  -Destanlar doğuş aşamasında değişikliğe uğramaz ( )
  -Divan-ı Lügati’t Türk alegorik bir eserdir( )

  21-Boşlukları doldurunuz.

  -Tasavvufun temelini…………………nazariyesi oluşturmaktadır.
  -Türk edebiyatında hatıra türünün ilk temsilcisi ve ilk Türk tarihçisi Bilge …………… tur.
  -İslami Türk edebiyatının ilk eseri olan …………………………. , 1070 yılında ……………………………
  tarafından kaleme alınmıştır.Eserin ismi ‘’…………..………………………..’’ anlamına gelmektedir. ……….. veziyle ve ……………nazım şekliyle yazılmış bir eserdir.
  -Türkçe’nin ilk sözlüğü………………….adlı eserdir.
  Yunus Çatar
  T.D ve Edebiyatı Öğretmeni
  Başarılar dilerim
  MERCAN LİSESİ
  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10/… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  1.DÖNEM 3.YAZILSI CEVAP ANAHTARI

  1-Koşuk:Yiğitlik,aşk,tabiat,hasr et gibi konuları işleyen hece vezniyle ve dörtlükle söylenen şiirlerdir.
  -Sagu:Ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü,acıyı anlatan şiirlerdir
  -Sagu:Atasözü niteliği taşıyan kısa ve özlü sözlerdir.
  -Destan:Bir milletin, tarihi kesin olarak bilinmeyen çok eski devirlerde başlarından geçen savaş,göç,doğal afet gibi olayları ve bunlar karşısında takındıkları tavırları anlatan manzum ürünlere denir

  2-Kaside:aa,ba,ca,da,ea(33-99 beyit)
  Mesnevi:aa,bb,cc,dd (binlerce beyit)

  3-Kutadgu Bilig adlı eserde kahramanların aşağıdaki kavramlardan hangisini temsil ettiğini yazınız.
  -Adalet:Kün Toğdı -Saadet:Ay Toldı
  -Zeka:Öğdülmiş -Hayatın Sonu:Odgurmış

  4-Yunus Emre ile ilgili soruları cevaplayınız.
  -Hangi yy. da yaşamıştır:13.yy
  -En önemli eserinin adı:Risalet’ün Nushiye
  -Hangi edebiyatın temsilcisidir:Tasavvuf
  -Şiirlerinde dili nasıldır:Sade
  -Söylediği şiirlere ne denir:İlahi
  -Şeyhinin adı nedir:Tabduk Emre

  5-Kaygusuz Abddal ile ilgili soruları cevaplayınız.
  -Yaşadığı yüzyıl:14 yy.ın sonu ve 15. yy
  -Temsilcisi olduğu edebiyat:Tasavvuf edebiyatı
  -En önemli eseri:Kaygusuz Sultan Divanı
  -Gelişmesine katkıda bulunduğu nazım şekli:Şathiye

  6-Hoca Dehhani ile ilgili soruları cavaplayınız.
  -Hangi edebiyatın ilk temsilcisidir:Divan edebiyatı
  -Şiirlerinde nasıl bir dil kullanmıştır:Sade
  -Şiirlerimde hangi konuları işlemiştir(din dışı,dini):Din dışı
  -Yaşadığı yüzyıl:13

  7-Tasavvuf edebiyatında,aşağıdaki kavramlar neyi ifade etmektedir?
  -Meyhane:İlahi aşk şarabının içildiği tekke,dergah.
  -Maşuk:Allah
  -Saki:İlahi aşk şarabını sunan mürşit.
  -Çile:Nefsi öldürmek için yapılan zühd,terbiye

  8-Karşılaştırmayı yapınız.
  İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Farklılıkları İslamiyet Sonrası Türk Şiiri
  Dörtlük Nazım birimi Dörtlük,beyit
  Hece Ölçü Aruz,hece
  Doğa,aşk, kahramanlık Tema Doğa,aşk,karhama
  lık,İlahi aşk
  Sade bir Türkçe Dil Yabancı dillerden sözcükler girmeye başlamıştır

  9-Dede Korkut hikayeleri ile ilgili soruları cevaplayınız.
  -Yazıya geçirildiği yüzyıl:15.yy
  -Kaç hikayeden oluşmaktadır:On iki
  -Türk edebiyatı için önemi nedir:Destandan halk hikayesine geçiş ürünüdür.

  10-Destanların karşısına hangi ülkeye ait olduklarını yazınız.
  -İgor: Rus -Gılgamış:Sümer
  -Ramayana:Hint -Mahabbarata:Hint

  11-Göktürk Kitabeleri hangi anıtlardan oluşmaktadır ? Bu anıtların Türk edebiyatı açısından önemi nedir?
  -Tonyukuk -Kül Tigin -Bilge Kağan
  -Türk edebiyatının yazılı ilk kaynaklarıdır.

  12-Göktürklerin yaptıkları bir savaşta yok olmalasının ardından bir dıbir dişi kurttan tekrar türeyişinin anlatıldığı destanın adı nedir.
  - Bozkurt Destanı  13-
  Şu dereden cıvıl cıvıl kuş gelir
  Armağanlar dolu gider boş gelir
  Sevda bilmeyene hayal düş gelir
  Şen ol yaylam şen ol bedir geliyor
  -Yukarıdaki dörtlüğün kafiyesini bularak kafiyenin türünü belirtiniz.
  -‘’ş’’ ler yarım kafiye

  14
  ‘’Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta’’
  -Yukarıdaki dizede en belirgin söz sanatı hangisidir? (Teşhis)

  15-
  ‘’Ahmet tilki gibi kurnazdır’’
  -Yukarıdaki dizede en belirgin söz sanatı hangisidir (Teşbih)

  16-Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.
  -Harname:Şeyhi -Çile:N.F.Kısakürek
  -Safahat:M.A.Ersoy
  -Kendi Gök kubbemiz:Y:Kemal Beyatlı

  17-Karşıda kara yılan
  Kaşları divan divan
  Beni yardan ayıran
  Ne din bulsun ne iman
  -Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Türkü b)Mani c)Ninni
  d)Şarkı e)Semai

  18-Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir
  a)Ait olduğu ulusun dili söylenmesi
  b)Ulusları derinden etkileyen bir olayın anlatılması.
  c)Kahramanlarının ve anlatılan olayların olağanüstü özelliklere sahip olması
  d)Halkın tanıdığı bir ozan tarafından yazılması
  e)Halkın hayal dünyasında şekillenerek son şeklini alması.

  19-İlahi nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  a)Dini-tasavvufi konuların işlendiği
  b)7,8 ve 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı
  c)Genellikle dörtlük nazım şekli olduğu
  d)Divan şiiri nazım şekli olduğu
  e)Tarikatlara göre farklı isimler aldığı

  20-Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ‘’D’’,yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.

  -Türk toplumu için Nevruz Ergenekon’dan çıkış günüdür.(D)
  --Destanlar doğuş aşamasında değişikliğe uğramaz ( Y )
  --Divan-ı Lügati’t Türk alegorik bir eserdir(Y )


  21-Boşlukları doldurunuz.
  -Tasavvufun temelini yaratılış nazariyesi oluşturmaktadır.
  -Türk edebiyatında hatıra türünün ilk temsilcisi ve ilk Türk tarihçisi Bilge Tonyukuk’tur.
  -İslami Türk edebiyatının ilk eseri olan Kutadgu Bilig , 1070 yılında Yusuf Has Hacip
  tarafından kaleme alınmıştır.Eserin ismi ‘’mutluluk veren bilgi’’ anlamına gelmektedir. Aruz vezniyle ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir eserdir.
  -Türkçe’nin ilk sözlüğü Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserdir.

Benzer Konular

 1. 2011-2012 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:20
 2. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 03:30
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 14:16
 4. 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 22:23
 5. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •