Reklam
Sayfa 3 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123
Toplam 19 adet sonuctan sayfa basi 15 ile 19 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #15
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  20006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SUSURLUK ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

  Adı Soyadı:
  Sınıfı / Numarası:
  SORULAR
  1) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.(10p)
  - Göktürkleri Yazıtları ........ yüzyılda ..... ............ devleti zamanında dikilmiş ve ......... .......... tarafından yazılmıştır.
  - Orhun Yazıtları bugünkü ............................ sınırları içerisindedir.
  - Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar :
  1-.............................. ........ 2-.............................. ................. 3-.............................. ...................
  2) a) Kutatgu Bilig adlı eserde hangi kavramlar sembolleştirilmiştir?(10p)
  b) Kutatgu Bilig hangi Türkçe ile yazılmıştır?
  c) Kutatgu Bilig ile edebiyatımızda hangi nazım geleneği başlamıştır?
  d) Kutatgu Bilig bir siyasetname niteliği taşır. Neden?
  3) Divan-ı Lugati't Türk adlı eserin Türk Edebiyatı açısından önemini yazınız.(10p)

  Ne varlığa sevinirim 4) a) Yandaki dörtlüğün nazım türü hakkında bilgi veriniz.(10p)
  Ne yokluğa yerinirim b) Dörtlüğü şekil açısından inceleyiniz.(5p)
  Aşkın ile avunurum c) Dörtlüğe hâkim olan edebi sanat hakkında bilgi veriniz.(5p)
  Bana seni gerek seni d) Dörtlük hangi düşünceyi yansıtmaktadır.(5p)
  Y.Emre.

  5) Sözlü Edebiyat döneminin özelliklerinden beş tanesini yazınız.(10p)
  I II
  Tümen çeçek tizildi ( Binlerce çiçek dizildi ) Yılan kendü egrisin bilmez, tevi boynun egritir.
  Bükümden ol yazıldı ( Tomurcuklarından çözüldü)
  Öküş yatıp özeldi (Uzun yatmaktan sıkıldı)
  Yirde kopa adrışur ( Yerden biter ,ayrışır )

  6) a) Yukarıdaki metinler İslamiyet öncesi hangi edebi ürünlerimizdendir? Bilgi veriniz.(4p)
  b) Metni şekil olarak inceleyiniz. (4p)
  c) Yukarıdaki edebi ürünlerimizin Halk Edebiyatındaki karşılıklarındaki karşılıklarını yazınız.(2p)

  7) Mitoloji nedir? Mitlerin doğuşu hakkında bilgi veriniz.(10p)

  Ol Kadrim kudret birlen nazar kıldı nazar kıldı: görmek mahrem bolup: sır olmak
  Hurrem bolup yir astıga kirdim mene hurrrem: mesut, sevinçli
  Garip bendeng bu dünyadan güzar kıldı yir astıga kirdim: yer altına girmek
  Mahrem bolup yir astıga kirdim mene güzar kıldı: geçip gitmek
  8) a) Dörtlüğü yorumlayınız.(10p)
  b)Dörtlükten hareketle Ahmet Yesevi'nin Türk Edebiyatı açısından önemini yazınız.(5p)

  BAŞARILAR


  "İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar; sadece düşle..."

 2. #16
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  2006/2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
  İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 10/C-D SINIFLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II. YAZILISI
  SORULAR
  (12) 1- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  a) ...................... ............... geçiş döneminin ilk eseridir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.Edebiyatımızda .......................
  .................... türünün ilk örneğidir.
  b) .............................. .......................... yazarı ......................... .........................’tur. Araplara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin
  Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır.
  c) ‘’Hikmet’’ adını verdiği şiirlerini ‘’Divan-ı Hikmet ‘’ adlı eserde toplayan ....................... ......................... edebiyatımızda
  .............................. .. kurucusu sayılır.

  (10) 2- -‘’ ‘Asl’ı kaybetmişse bir insan,arar.
  Asl’a dönmek için hep uygun an arar.’’ Beytini tasavvuf anlayışına göre açıklayınız.

  “Akşehir’e gelen bir bilgin,kentin en bilgili kişisiyle atışmak istediğini söylemiş.Nasreddin Hoca’yı çağırmışlar.
  Yabancı bilgin , değnekle yere bir daire çizmiş.Hoca Değneği elinden alıp bu daireyi ortadan ikiye bölmüş.
  Adam Hoca’nın çizdiğine bir çizgi daha çekmiş,daire dörde bölünmüş.Hoca dairenin üç bölümünü alır gibi yapmış; dördüncü bölümü karşısındakine verir gibi itelemiş.Yabancı , parmaklarını bir araya getirerek elini yere doğru sallamış.Hoca , bunun tam tersini yapmış.
  Karşılaşma sona erince yabancı bilgin açıklamış:
  “Sizin Hoca pek yaman ! Dünyanın yuvarlak olduğunu gösterdim,’Ortasında Ekvator var’,dedi. Dörde böldüm,’Dörtte üçü su, dörtte biri kara’,dedi.’Yağmur neden yağar ?’ dedim,’Sular buharlaşınca göğe yükselip bulut olur,sonra da yağmura dönüşür ‘,yanıtını verdi.
  Akşehirliler Hoca’ya da sormuşlar bu tartışmanın anlamını.Hoca şunları söylemiş:
  “Obur herif,’Bir tepsi baklava olsa’, dedi.’Tek başına yiyemezsin ‘, dedim, ‘yarısı benim’.’Dörde bölsek ne yaparsın?’dedi,’üçte birini yerim ‘ dedim.’Üstüne ceviz,fıstık filan eksek’, dedi.’İyi olur ama küllü ateşte olmaz, harlı ateş gerek ‘, dedim. Bırakıp gitti!”
  (10)3-Yukarıdaki fıkradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

  (10) 4- Okuduğunuz fıkrada anlatımı nükteli yapan unsur nedir?

  (10) 5- Nasreddin Hoca kaçıncı yüzyılda yaşamıştır? Nasıl bir kişiliğe sahiptir?

  (10) 6- Aşık Tarzı Halk Edebiyatının, Anonim Halk Edebiyatından ve Tasavvuf Edebiyatından farklı olan yönlerini yazınız.

  (8) 7- Dede Korkut Hikayelerinde işlenen konular nelerdir ? Dede Korkut Hikayeleri kaç hikayeden oluşur ?

  (10) 8- Aşağıdaki cümlelerdeki isim tamlamalarının bulup çeşitlerini yazınız.
  a) Akıllılık, başkalarının sözüyle hareket etmediğini bilmektir

  b) Vatan sevgisinin yüceliğini herkes benliğinde duyar.

  c)Ara sıra hapishane müdürünün izniyle , bir gardiyan refakatinde mezarlığa gidiyordu.

  d) Telefon numaralarını aklımda tutamam.


  (10) 9--“Koşmaya pek müsait olmayan bacaklarıyla yürümekle yuvarlanmak arasında acayip bir yürüyüşle geliyor.”cümlede geçen isim-fiilleri gösteriniz.

  (10) 10- Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat tamlamalarını bulunuz. Sıfatların çeşidini yazınız.
  a) Filmdeki olaylar, Bulgaristan sınırında geçiyor.

  b) Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacak.

  c) Belediye kaçak yapıya izin vermez.

  d) Kış günleri sazlı sözlü eğlenceler düzenleniyor burada.

 3. #17
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  PURSAKLAR LİSESİ 10 TME SINIFI 2006/2007 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR.

  -A-
  İLAHİ
  Bülbül eder ah ü figan
  Hasret ile yandı bu can
  Benim gönülcüğüm ey can
  Hakka geldi Hakka gider
  Yunus Emre

  -B-
  MESNEVİ
  Mâşuk ile âşık oldı bir zât
  Mahv oldı vücûd-ı nefy ü isbat

  Cân ile ten oldı bîr hakîkat
  Vahdetten açıldı bâb-ı rahmet
  Mevlâna

  -C-
  GAZEL
  Güler düşmen benüm agladuguma
  Acep şol kâfirin imanı yok mı

  ( mâşuk: âşık olan, zât: kişi,mahv: sâlikin alışkanlıklarından gelen özelliklerini ortadan kaldırması
  vücud-ı nefy ü isbat:sâlikin alışkanlıklarının yerine ibadetin hükümlerini koyması.hakîkat:gerçek, varlığından şüphe edilmeyen, bâb-ı rahmet: varlık kapısı )

  1. Yukarıdaki şiir parçalarını biçim (nazım şekli,nazım birimi,ölçü,uyak- redif) bakımından karşılaştırınız.
  2. Yukarıdaki şiir parçalarını (şairlerin şiir anlayışlarını da göz önüne alarak) anlamca inceleyerek şiirleri karşılaştırınız.
  3. “Su gibi kanumu topraga kardun
  Ne sanursın garîbin kanı yok mı” dizelerindeki söz sanatlarını bularak nedenleri ile birlikte yazınız.
  4. Aşağıda verilen tasavvuf terimlerinin anlamlarını karşılarına yazınız.
  Mâşuk:……………………………………………………………… ……………………….
  Mâsiva:…………………………………………………………… …………………………
  Seyr-i sülûk:……………………………………………………………… …………………
  Derviş:…………………………………………………………… ………………………….
  5. Divan-ı Hikmet adlı eseri kim yazmıştır?Eserin yazılış amacını açıklayınız.
  6. “Ay toldı dedi: Çok dinle fakat az konuş; sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.” cümlesinde vurgulanmak istenen düşünceyi açıklayınız.
  7. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları doldurunuz.
  a) Uygur dönemi eserlerinde……………………………………inanç larının etkisi görülür.
  b) İslamiyet Öncesi Edebiyatında sagu, Divan Edebiyatında………………………adını alır.
  c) 1069 yılında………………………..lehçesiyle yazılan eser………………………………………dir.

  8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
  a) Yunus Emre Tekke Edebiyatı şairlerindendir. ( )
  b) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir. ( )
  c) İlyada Destanı İslamiyet Öncesi Türk destanlarındandır. ( )
  d) Mersiye, Halk Edebiyatı nazım biçimlerindendir. ( )

  BAŞARILAR Özlem AKTAŞ YILDIRIM

 4. #18
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM
  II. YAZILI SORULARI

  Sûfîlere sohbet gerek, Cennet cennet dedikleri,
  Ahîlere ahret gerek, Bir evle birkaç hurî,
  Mecnun’lara Leylâ gerek, İsteyene vergil onu,
  Bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni.

  1. Yukarıdaki dörtlüklerde neler anlatıldığını kısaca yazınız.
  2. Dörtlükle ilgili aşağıdaki ifadeleri yazınız.
  Nazım Birimi: Nazım Biçimi: Ölçü: Tema:
  3. Birinci dörtlüğün kafiyelerini bularak kafiye şemasını yazınız.
  4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini doğru şekilde yapınız.
  Divân-ı Hikmet Yusuf Has Hacip
  Atabetü’l Hâkâyık Kaşgarlı Mahmut
  Muhakemetü’l Lügateyn Hoca Ahmet Yesevî
  Kutadgu Bilig Edip Ahmet Yüknekî
  Divân-ı Lügâti’t Türk Ali Şîr Nevâî
  5. Aşağıda Deli Dumrul hikayesinin olay örgüsü karışık olarak verilmiştir. Olayları oluş sırasına göre numaralandırınız.
  ( ) Deli Dumrul, kuru bir çayın üzerine bir köprü kurar.
  ( ) Geçenden otuz üç, geçmeyenden kırk akçe alır.
  ( ) Köprünün yakınındaki obada bir yiğit ölür.
  ( ) Deli Dumrul, Azrail’e kafa tutar.
  ( ) Azrail canını alacakken Deli Dumrul Hak Taâla’ya yalvarır.
  ( ) Allah u Taâla Deli Dumrul’dan canı yerine can bulmasını ister.
  ( ) Anne ve babası, canlarını vermek istemezler.
  ( ) Eşi canını verince Hak Taâla, Deli Dumrul’a yüz kırk yıl ömür verir.
  ( ) Dedem Korkut gelip destan söyler.
  ( ) Dedem Korkut dua eder.
  Yanaram mumlayın başdan ayağa
  Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı

  Güler düşmen benüm agladuguma
  Aceb şol kâfirin imânı yok mı

  Su gibi kanumu topraga kardun
  Ne sanursın garîbün kanı yok mı
  6. Yukarıdaki beyitlerde geçen edebî sanatları bularak karşılarına yazınız.
  7. Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun sözcükleri yazınız.
  a) Divân-ı Lügâti’t Türk …………………………………………..amacıyl a yazılmıştır.
  b) …………………………. Klasik ( Divan) edebiyatının ilk şairidir.
  c) Divan-ı Hikmet biçim olarak İslamiyet öncesi Türk şiiri nazım şekli olan …………………..un devamı; içerik olarak da …………………………………………….. geleneğinin başlangıcıdır.
  d) Karahanlılar ……………………alfabesini kullanmışlar ve ………………………………..ile konuşmuşlardır.
  e) Şimdiye kadar edebiyatımızda na’t türünde yazılmış ve Mevlid-i Şerif olarak da bilinen eserin yazarı ………………………………….’dir.
  8. Aşağıdaki yay ayraçlı yerlere, verilen bilgi doğru ise D; yanlış ise Y koyunuz.
  a) Battal Gazi ile Danişmend Gazi’nin ortak önü hayatını kötülüklerle mücadeleye adamalarıdır ( )
  b) Divân-ı Lügâti’t Türk mesnevi geleneğiyle yazılmıştır. ( )
  c) Divân-ı Hikmet alegorik bir eserdi. ( )
  d) Köktürk Yazıtları Türk milletinin özüne, kültürüne, devletine, gelenek ve göreneklerine bağlı kalmasını öğütler. ( )
  e) Türk edebiyatının yazılı dönemi Uygur metinleriyle başlar. ( )


 5. #19
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  10. SINIF TÜRK EDEBİYATI'2 DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR:


  A- (Her sorunun doğru cevabı 3 puandır.)


  1.Türk edebiyatının yazılı ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sagular B)Destanlar C)Göktürk yazıtları D)Kutadgu Bilig E)Savlar


  2.11.yüzyılda yazılan bu eser, İslam kültürünün etkisi altında oluşturulan ilk eser özelliğini taşır. Türk edebiyatında aruzla yazılmış ilk eserdir. Edebiyatımızın ilk mesnevisi olarak bilinen yapıt, Hakaniye lehçesiyle yazılmış olup alegorik (sembolik) bir özellik taşır.
  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Divan u Luğati't-Türk _ Kaşgarlı Mahmut
  B)Atabet-ül Hakayık_ Edip Ahmet Yüknekî
  C) Kutadgu Bilig_ Yusuf Has Hacib
  D)Divan-ı Hikmet_Ahmet Yesevi
  D)Orhon Yazıtları_ Yulıg Tigin


  3. Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Nazım ve nesrin iç içe olması
  B)Geçiş döneminin ilk ve en önemli eseri olması
  C)On iki hikâyeden oluşması
  D) Hikâyelerin Dede Korkut tarafından yazılması
  E)Duru, yalın bir halk Türkçesinin kullanılması


  4. SAGU- AĞIT- MERSİYE
  Yukarıda belirtilen türlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)farklı dönemlerde aynı konuyu işlemeleri
  B) Aynı nazım birimine sahip olmaları
  C)Hece ölçüsüyle dörtlükler halinde söylenmeleri
  D)Halk edebiyatı ürünleri olmaları
  E)Bir nazım biçiminin farklı türleri olmaları

  5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerden biri değildir?
  A)Sagular yuğ törenlerinde okunur.
  B)Av merasimlerinden sonra sığır adı verilen törenler yapılır.
  C)şiirler kopuz denilen saz eşliğinde söylenir.
  D)Şiirlerde nazım birimi olarak beyit kullanılır.
  E)Dil, yabancı dillerin etkisinden uzaktır.


  6.Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)İlk abide 720'de Bilge Tonyukuk adına dikilmiştir.
  B)Türklerin Çinlilerle yaptıkları bağımsızlık savaşları anlatılmıştır.
  C)Üç yazıtta da ağır bir söylev dili kullanılmıştır.
  D)Göktürk alfabesi kullanılmıştır.
  E)1893'te Thomsen tarafından okunmuştur.


  7.Destan bir ulusun yaşadığı savaş, göç gibi önemli olayları olağanüstülüklerle süsleyerek anlatan edebiyat ürünüdür. Bir ulusu derinden etkileyen olayların o ulus tarafından kuşaktan kuşağa aktarılarak oluşturulanlar doğal destan olarak adlandırılır. Bir ozan tarafından yazılanlara ise yapma destan adı verilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir?
  A)Çılgın Orlando
  B)Kaybolmuş Cennet
  C)Kurtarılmış Kudüs
  D)Nibelungen
  E)Kuvayı Milliye


  8.----- 13.yüzyılda Anadolu'nun doğusunda, buraya gelip yerleşmiş, buraları vatan tutmuş Oğuz Türkleri arasında yaşamış, yayılmış ve işlenmiş hikâyelerdir. Bu hikâyelerde Oğuz Türklerinin Gürcü, Abaza ve Trabzon Rumlarıyla yaptıkları savaşlar anlatılır. Hikâyeler, Oğuzların eski destan motifleri ile zenginleşmiştir. Karakter açısından destan özelliği taşımakla birlikte destandan halk hikâyeciliğine geçişin bir örneğidir.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Halk hikâyesi
  B)Köroğlu hikâyesi
  C)Ferhat ile Şirin
  D)Leyla ile Mecnun
  E)Dede Korkut hikâyeleri


  9.Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'in özelliklerinden biri değildir?


  A)11. yüzyılda Yusuf Has Hacb tarafından kaleme alınmıştır.
  B)Aruz vezniyle ve beyit nazım birimiyle yazılmıştır.
  C)Ahlak, dilin önemi, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.
  D)Didaktik bir eserdir, sembolik bir anlatımı vardır.
  E)Bazı bölümlerde nazımla nesir iç içedir.


  10.
  I.12.yüzyılda 'Edip Ahmet Yükneki' tarafından kaleme alınmıştır.
  II. Atabet'ül Hakayık 'hakikatler eşiği' anlamına gelmektedir.
  III. Aruz vezniyle mesnevi tarzıyla yazılmıştır.
  IV. Didaktik bir eserdir, cömertlik, doğruluk, ilim gibi konular işlenmiştir.
  V.Eserin dili oldukça sadedir; Arapça ve Farsça kelimelere rastlanmaz.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Atabet'ül Hakayık adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
  A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.


  11.Yıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını, taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte genellikle heceyi kullanmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema, Allah aşkı ve insan sevgisidir.
  Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  A)Yunus Emre
  B)Yusuf Has Hacib
  C)Mevlana
  D)Sultan Veled
  E)Hacı Bayram-ı Veli


  12.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A)Bir kısmı gazel bir kısmı dörtlük şeklinde söylenmiş şiirlerden oluşan Atabet'ül Hakayık didaktik bir vaaz, nasihat kitabıdır.
  B)Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya'da ilk tarikatı kurmuş ve İslami düşüncelerini aruzla yazılmış dörtlükler halinde düzenlediği Divan-ı Hikmet'te anlatmıştır.
  C)Türk edebiyatında fıkralarıyla tanınan Nasrettin Hoca 13. yy'da yaşamış bir alimdir.
  D)Yunus Emre şiirlerinde hem aruzu hem heceyi kullanmış, Risalet'ün Nushiye adlı mesneviyi yazmış ve Tekke edebiyatının kurucusu sayılmıştır.
  E)Tekke edebiyatının temsilcilerinden olan pir Sultan Abdal nefeslerini saz eşliğinde söylemiştir.


  13.Könglüm içün örtedi
  Yitmiş yaşığ kartadı
  Kaçmış özüğ irtedi
  Tün gün keçûp irtelür
  Bir sagudan alınan bu dörtlük aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
  A)Alp Er Tunga Destanı
  B)Orhun Abideleri
  C)Dede Korkut Hikâyeleri
  D)Divanü Luğati't Türk
  E)Kutadgu Bilig


  14.Tekke-tasavvuf edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Şiirlerde Allah aşkı ve Allah'a kavuşma arzusu dile getirilir.
  B)Temsilcileri tekkelerde yetişen şairlerdir.
  C)Şairler, sanat için sanat düşüncesiyle eser verirler.
  D)Asıl ölçü hecedir; ancak aruz ölçüsü de kullanılır.
  E)Şair, bağlı olduğu tarikatın görüşlerini şiir aracılığıyla duyurmaya çalışır.


  15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
  A)Alp Er Tunga destanında milattan önceki Türk İran savaşları anlatılır.
  B)şu destanında İskender'in bir gece baskınıyla Türkler tarafından nasıl yenildiği anlatılır.
  C)Bozkurt destanında Göktürklerin bir fişi kurttan nasıl türedikleri anlatılır.
  D)Göç destanında Ergenekon adı verilen yerde Göktürklerin çoğalmaları ve demir bir dağı delerek oradan kurtulmaları anlatılır.
  E)Oğuz Kağan destanında Mete'nin Orta Asya'da Türk birliğini nasıl sağladığı anlatılır.


  B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELER DOĞRU İSE SİZE AYRICA VERİLEN CEVAP KÂĞIDINDA (A) SEÇENEĞİNİ, YANLIŞ İSE (B) SEÇENEĞİNİ İŞARETLEYİNİZ. (20 puan)


  16)Dîvânü Lûgaati't- Türk'ün varlığı, 15. asır Türk âlimlerinden Ali Emiri Efendi tarafından haber verilmiştir.


  17)Mesaj iletme kaygısından dolayı İslami halk edebiyatı ürünlerinde dinsel temalar ağırlık taşımaktadır.


  18)Anadolu Türk tarikatlarının en önemlileri, topraklarımızda en derin, en geniş kök salanları ise Bektaşilik ve Mevlevilik'ti, Mevlevilik halk yığınlarını, Bektaşilik aydınları kendine çeker.


  19)Danişmendname ilkönce Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus'un emriyle Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından derlendi.
  20)Başka şairlerin birkaç dize ekleyerek bend biçimine dönüştürdüğü gazellere "tahmis", "terbi" adı verilir.


  C) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ. (20 puan)


  21)Anadolu'da 13. yy'da gelişmeye başlayan Tekke edebiyatının asıl kurucusu -------------------------------------------------'dir.


  22)Dede Korkut Kitabının asıl adı------------------------------------------------------------------------------dır.


  23)İslâm uygarlığı etkisinde kalan tekke edebiyatının özünü ----------------------------------- oluşturur.
  24)Dini Tasavvufi edebiyatta eserlerin çoğu-----------------------------------------olarak oluşturulmuştur.

  25)Mevlana Anadolu'da yetişen ilk ve en büyük Türk mutasavvıf olduğu halde eserlerini --------------------------yazmıştır.


  26)Dîvânü Lûgaati't- Türk hangi amaçla Arapça yazılmıştır? Yazınız. (5 puan)


  27) Gazeller nasıl isimlendirilir? İzah ediniz. (5 puan)


  28)Danişmendname'nin Türk edebiyatında uzun süre tarih kitabı gibi kabul edilmesinin sebebini yazınız. (5 puan)
  .

Benzer Konular

 1. 2011-2012 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:20
 2. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 03:30
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 19:13
 4. 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 22:23
 5. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •