Reklam
Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 19 adet sonuctan sayfa basi 8 ile 14 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #8
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  2006-2007 ÖĞRETİM YILI, İHKİB YENİBOSNA HAZIR GİYİM MESLEK LİSESİ
  1. DÖNEM,10. SINIFLAR, TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  2.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
  A grubu
  1. Kutadgu Bilig adlı eser hakkında detaylı bilgi veriniz.(10 puan)

  2. Gözüm seni görmek için
  Elim sana ermek için
  Bugün canım yolda kodum
  Yarın seni bulmak için
  Yunus Emre

  Salanlı sallanı gelmiş pınara
  Kadir Mevlam işimizi onara
  Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara
  Gün üstüne bir gün daha doğar mı?
  Karacaoğlan

  Yukarıdaki iki dörtlüğü aşk temasının işlenişi yönünden kıyaslayınız ve açıklayınız. (20 puan)
  3. Türk Edebiyatında “ilahi” türü hakkında bilgi veriniz.(10puan)

  4. Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni
  Yunus Emre
  Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?Dörtlüğü açıklayınız.(10puan)

  5. Hind’den bazerganlar gelür yayunur
  Pişer lokmaları açlar doyurur
  Aşıkları gelür bunda soyunur
  Erler gelür şahım Abdal Musa’ya
  Kaygusuz Abdal
  Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?Türü hakkında bilgi veriniz ve dörtlüğü açıklayınız.(15uan)

  6. Yanaram mumlayın başdan ayaga
  Nedür bu yanmagın payanı yok mu
  Hoca Dehhani
  Yukarıdaki beyiti açıklayınız.(15uan)

  7.Aşağıdaki tanımlamalarda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
  Gazellerin beyit sayısı …-… arasında değişir.
  Alevilikte nefes türünde yazılan şiirlere …………….. denir.
  Dede Korkut Hikayeleri …… tane hikaye ve bir önsözden oluşur.
  Divan-ı Hikmet, 12.yy’da ……………………………..tarafından yazılmıştır.
  ……………. adlı eser, Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır,eserin adı hakikatler basamağı anlamına gelir.

  Başarılar…
  Sema SAZCI
  Türk Dili ve Ed.Öğrt.  ADI,SOYADI: Tarih:
  SINIF-NO:
  2006-2007 ÖĞRETİM YILI, İHKİB YENİBOSNA HAZIR GİYİM MESLEK LİSESİ
  1. DÖNEM,10. SINIFLAR, TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  2.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
  B grubu
  1. Divan-ı Lügat-üt Türk adlı eser hakkında detaylı bilgi veriniz.(10 puan)

  2. Ben yürürem yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne akılem ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi
  Yunus Emre

  Kırmızı güllerden rengin almışsın
  Güzellikte kemalini bulmuşsun
  Sallanı sallanı suya gelmişsin
  Güzel senin ziyaretin pınar mı?
  Karacaoğlan

  Yukarıdaki iki dörtlüğü aşk temasının işlenişi yönünden kıyaslayınız ve açıklayınız. (20 puan)
  3. Türk Edebiyatında “gazel” türü hakkında bilgi veriniz.(10puan)

  4. Cennet cennet dedikleri
  Bir ev ile birkaç huri
  İsteyene vergil onu
  Bana seni gerek seni
  Yunus Emre
  Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?Dörtlüğü açıklayınız.(10puan)

  5. Urum abdalları gelür dost deyü
  Egnimizde aba hırka post deyü
  Hastaları gelür derman isteyü
  Saglar gelür şahım Abdal Musa’ya
  Kaygusuz Abdal
  Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?Türü hakkında bilgi veriniz ve dörtlüğü açıklayınız.(15uan)

  6. Delüpdür cigerümü gamzen oku
  Ara yürekde gör peykanı yok mı
  Hoca Dehhani
  Yukarıdaki beyiti açıklayınız.(15uan)

  7.Aşağıdaki tanımlamalarda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
  Kutagu Bilig adlı eserin yazarı,……………………………………..… dir.
  Deme olarak adlandırılan türe Bektaşilikte …………….. denir.
  ……………………………………Oğuz Türklerinin Rum,Abaza ve Gürcülerle yaptıkları savaşları konu alan destansı hikayelerdir.
  Atabet-ül Hakayık, 12.yy’da ……………………………..tarafından yazılmıştır.
  Türkler,……………………… döneminde Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır.

  Başarılar…
  Sema SAZCI
  Türk Dili ve Ed.Öğrt

 2. #9
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bafra Lisesi 10 Sosyal B Sınıfı Türk Edebiyatı Dersi
  Birinci Dönem İkinci Yazılı Sınav Sorularıdır.
  Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
  Karıştır göçünü ulu kervana
  Gün geçirip fırsat verme zamana
  Sakın uzamasın yol deyi yazmış
  Âşık Veysel
  S. 1. Yukarıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, nazım birimi, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz. (2+2+2+2+2= 10 P)

  S. 2. Birinci sütunda Türk destanların adları, ikinci sütunda bu destanların sahibi olan Türk devletlerinin adları verilmiştir. Bu destanların kime ait olduğunu tespit ettikten sonra, o devletin önündeki harfi ilgili destanın solundaki parantez içine yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  I. Sütun II. Sütun
  ( ) Gılgamış A Uygur
  ( ) Şu B Hun
  ( ) Ergenekon C Saka
  ( ) Türeyiş D) Sümerler
  ( ) Oğuz Kağan E) Göktürk

  İlahi öküş hamd ayur men sanga (İlâhi, pek çok hamdederim sana)
  Sening rahmetingdin umar men onga (Senin rahmetinden hayır umarım)

  Bilig birle bilnür törütgen (Bilgiyle bilinir yaratan Tanrı)
  Biligsizlig içre kanı hayr yidi (Bilgisizlikten nerde, gören hayrı?)
  Bilig bilmegendin bir ança budun (Bilgi bilmemekten nice insanlar)
  Özelgin but itip idim bu tidi (Elleriyle put yapıp rabbim dedi)
  S. 3. Yukarıda Atabet’ül Hakayık adlı eserden alınan bölümlerden hareketle, bu eserin nazım birimini, ölçüsünü, yazarının adını, Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiğini ve eserde nelerden bahsedildiğini yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  Nazım birimi:
  Ölçüsü:
  Yazarın adı:
  Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiği:
  Eserde nelerden bahsedildiği:

  S. 4. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.
  b) (...) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımaktadır.
  c) (...) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.
  d) (...) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.
  e) (...) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

  S. 5. Divanı- Lügat’it Türk’ün yazılış amacı nedir? Yazınız. (5+5= 10 P)


  S. 6. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi:
  Ölçü:
  Kullanılan dil:
  Alfabe:
  Konu:


  S. 7. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
  a) Köktürk Yazıtları ……… yüzyılda ………………………….. devleti tarafından dikilmiştir. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan …………….. …………………….. ile ……………. Tigin tarafından yazılmıştır. (1+2+2+1= 6 P)
  b) Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında …………….., Halk edebiyatında …………………… Divan edebiyatında ise …………… adı verilir. (1+1+2= 4 P)

  S. 8. Kutadgu Bilig’den alınan aşağıdaki beyitlerin karşısına Kutadgu Bilig’deki kişilerden hangisine ait olduğunu yazınız. (3+3+4= 10 P)

  Ked öglüg kerek hem biligli ukuş (Çok zeki ve aklı bilir olmalı) …………………………...
  Biliglig kişining yagısı öküş (Bilgili kişinin çoktur düşmanı)

  Törüdi ikigü manga bir sanı (Kanunda benim için birdir hepisi) ……………………
  Keserde adın bulmagay ol mini (Hüküm verirken fark bulmaz birisi)

  Kişike kerek tegme yirde biliş (Kişiye gerektir her yerde tanış) …………………………
  Biliş birle itlür kamug türlüg iş (Tanıdıkla görülür her türlü iş)

  S. 9. Mesnevi nazım şeklini 5 madde ile açıklayınız. (2+2+2+2+2= 10 P)

  S. 10. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır, hangi ürünlerden meydana gelir? Şema ile açıklayınız. (3+3+2+2= 10 P)


  Başarılar dilerim. 06.12.2006
  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bafra Lisesi 10 Sosyal B Sınıfı Türk Edebiyatı Dersi
  Birinci Dönem İkinci Yazılı Sınav Soruları Cevap Anahtarıdır.

  C. 1.
  a –––– cana “-an” sesleri tam uyak
  a –––– kervana “-a” sesi redif
  a –––– zamana Nazım birimi: Dörtlük
  b –––– yol deyi yazmış Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü

  C. 2
  I. Sütun II. Sütun
  (D) Gılgamış A Uygur
  (C) Şu B Hun
  (E) Ergenekon C Saka
  (A) Türeyiş D) Sümerler
  (B) Oğuz Kağan E) Göktürk

  C. 3.
  Nazım birimi: Dörtlük ve beyit.
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Yazarın adı: Edip Ahmet Yükneki
  Anlamı: Gerçeklerin (hakikatlerin) eşiği
  Konusu: Eser, dinî ögelerden bahseder (Allah’tan, peygamberden, Dört Halife’den vb.)

  C. 4.
  a) (D) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.
  b) (D) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımaktadır.
  c) (Y) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.
  d) (Y) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.
  e) (Y) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

  C. 5. Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu kanıtlamak için yazılan eser, Araplar’a Türkçe’yi öğretmeyi amaçlamaktadır.

  C. 6.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi: Dörtlük Beyit ve dörtlük
  Ölçü: Hece Aruz ve hece ölçüsü
  Dil: Halkın kullandığı öz Türkçe İslamiyetin etkisi ile Arapça ve Fasça
  Alfabe: Göktürk ve Uygur alfabesi Uygur ve Arap alfabesi
  Konu: İslamiyet öncesinde verilen ürünlerde Türk milletinin yaşayışını, inançlarını, üzüntülerini, sevinçlerini vb. görmekteyiz. İslamiyetin kabulüyle beraber İslami unsurlar (Allah, peygamber, melek vb.) eserlere girmiştir.

  C. 7.
  a) 8. – II. Göktürk (Kutluk Devleti) – Göktürk Alfabesi – Yollug
  b) Sagu – ağıt – mersiye

  C. 8. Ögdülmüş – Kün Togdı – Ay Toldı

  C. 9.
  - Aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında kafiyeli olan nazım şekline denir.
  - Kafiye örgüsü, aa, bb, cc, dd, ee... dir.
  - Mesneviler öğüt verici veya bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.
  - Bu şiirlerde savaş, aşk, din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular da işlenir.
  - Mesnevide anlam beyit içerisinde tamamlanır. Anlam bir beyitten başka bir beyite geçmez; ancak beyitler arasında konu bütünlüğü vardır
  - Aruzun kısa kalıpları ile yazılır
  - Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
  - Divan edebiyatında bugünkü anlamda roman ve hikaye yoktu. Mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutuyordu.
  - Beş mesneviyi bir araya getiren eserlere Hamse denir.
  - Türk edebiyatında ilk mesnevi 11 yüzyılda Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Billig” adlı eseriyle başlar. En uzun mesneviyi Mevlana yazmıştır.

  C. 10.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı:
  1. Sözlü Edebiyat (Sav, sagu, koşuk, destan)
  2. Yazılı Edebiyat
  a) Göktürk Yazısı (Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk Yazıtı)
  b) Uygur Yazısı (Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig)

  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Adı Soyadı :
  Sınıfı :
  Okul No :
  2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bafra Lisesi 10 Sosyal B Sınıfı Türk Edebiyatı Dersi
  Birinci Dönem İkinci Yazılı Sınav Sorularıdır.

  S. 1. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
  a) Köktürk Yazıtları ……… yüzyılda ………………………….. devleti tarafından dikilmiştir. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan …………….. …………………….. ile ……………. Tigin tarafından yazılmıştır. (1+2+2+1= 6 P)
  b) Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında …………….., Halk edebiyatında …………………… Divan edebiyatında ise …………… adı verilir. (1+1+2= 4 P)

  Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
  Karıştır göçünü ulu kervana
  Gün geçirip fırsat verme zamana
  Sakın uzamasın yol deyi yazmış
  Âşık Veysel
  S. 2. Yukarıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, nazım birimi, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz. (2+2+2+2+2= 10 P)

  S. 3. Kutadgu Bilig’den alınan aşağıdaki beyitlerin karşısına Kutadgu Bilig’deki kişilerden hangisine ait olduğunu yazınız. (3+3+4= 10 P)
  Ukuşluk kerek hem biliglig kerek (Akıllı ve bilgili olmak gerek) …………………………..
  Akılık gereg hem siliglig kerek (Cömert ve yumuşak davranmak gerek)

  Munu men me körgil könilik törü (İşte bak ben doğruluk ve kanunu ……………………….
  Törü kılkları bu baka tur körü (Kanunun özellikleri bunlardır, dikkat et)

  Kişike kerek tegme yirde biliş (Kişiye gerektir her yerde tanış) …………………………
  Biliş birle itlür kamug türlüg iş (Tanıdıkla görülür her türlü iş)

  S. 4. Mesnevi nazım şeklini 5 madde ile açıklayınız. (2+2+2+2+2= 10 P)

  S. 5. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır, hangi ürünlerden meydana gelir? Şema ile açıklayınız. (3+3+2+2= 10 P)


  İlahi öküş hamd ayur men sanga (İlâhi, pek çok hamdederim sana)
  Sening rahmetingdin umar men onga (Senin rahmetinden hayır umarım)

  Bilig birle bilnür törütgen (Bilgiyle bilinir yaratan Tanrı)
  Biligsizlig içre kanı hayr yidi (Bilgisizlikten nerde, gören hayrı?)
  Bilig bilmegendin bir ança budun (Bilgi bilmemekten nice insanlar)
  Özelgin but itip idim bu tidi (Elleriyle put yapıp rabbim dedi)
  S. 6. Yukarıda Atabet’ül Hakayık adlı eserden alınan bölümlerden hareketle, bu eserin nazım birimini, ölçüsünü, yazarının adını, Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiğini ve eserde nelerden bahsedildiğini yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  Nazım birimi:
  Ölçüsü:
  Yazarın adı:
  Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiği:
  Eserde nelerden bahsedildiği:

  S. 7. Birinci sütunda Türk destanların adları, ikinci sütunda bu destanların sahibi olan Türk devletlerinin adları verilmiştir. Bu destanların kime ait olduğunu tespit ettikten sonra, o devletin önündeki harfi ilgili destanın solundaki parantez içine yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  I. Sütun II. Sütun
  ( ) Manas A Uygur
  ( ) Alp Er Tunga B Hun
  ( ) Bozkurt C Saka
  ( ) Göç D) Kırgız
  ( ) Attila E) Göktürk

  S. 8. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Kutadgu Bilig Türk edebiyatında siyasetnâme türünün ilk örneğidir.
  b) (...) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımamaktadır.
  c) (...) Divânü Lügati’t Türk Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.
  d) (...) Orhun yazıtları Moğolistan’da bulunmaktadır.
  e) (...) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

  S. 9. Divanı- Lügat’it Türk’ün yazılış amacı nedir? Yazınız. (5+5= 10 P)

  S. 10. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi:
  Ölçü:
  Kullanılan dil:
  Alfabe:
  Konu:


  Başarılar dilerim. 06.12.2006
  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bafra Lisesi 10 Sosyal B Sınıfı Türk Edebiyatı Dersi
  Birinci Dönem İkinci Yazılı Sınav Soruları Cevap Anahtarıdır.

  C. 1.
  a) 8. – II. Göktürk (Kutluk Devleti) – Göktürk Alfabesi – Yollug
  b) Sagu – ağıt – mersiye

  C. 2.
  a –––– cana “-an” sesleri tam uyak
  a –––– kervana “-a” sesi redif
  a –––– zamana Nazım birimi: Dörtlük
  b –––– yol deyi yazmış Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü

  C. 3. Ögdülmüş – Kün Togdı – Ay Toldı

  C. 4.
  - Aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında kafiyeli olan nazım şekline denir.
  - Kafiye örgüsü, aa, bb, cc, dd, ee... dir.
  - Mesneviler öğüt verici veya bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.
  - Bu şiirlerde savaş, aşk, din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular da işlenir.
  - Mesnevide anlam beyit içerisinde tamamlanır. Anlam bir beyitten başka bir beyite geçmez; ancak beyitler arasında konu bütünlüğü vardır
  - Aruzun kısa kalıpları ile yazılır
  - Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
  - Divan edebiyatında bugünkü anlamda roman ve hikaye yoktu. Mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutuyordu.
  - Beş mesneviyi bir araya getiren eserlere Hamse denir.
  - Türk edebiyatında ilk mesnevi 11 yüzyılda Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Billig” adlı eseriyle başlar. En uzun mesneviyi Mevlana yazmıştır.

  C. 5.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı:
  1. Sözlü Edebiyat (Sav, sagu, koşuk, destan)
  2. Yazılı Edebiyat
  a) Göktürk Yazısı (Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk Yazıtı)
  b) Uygur Yazısı (Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig)

  C. 6.
  Nazım birimi: Dörtlük ve beyit.
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Yazarın adı: Edip Ahmet Yükneki
  Anlamı: Gerçeklerin (hakikatlerin) eşiği
  Konusu: Eser, dinî ögelerden bahseder (Allah’tan, peygamberden, Dört Halife’den vb.)

  C. 7.
  I. Sütun II. Sütun
  (D) Manas A Uygur
  (C) Alp Er Tunga B Hun
  (E) Bozkurt C Saka
  (A) Göç D) Kırgız
  (B) Attila E) Göktürk

  S. 8.
  a) (D) Kutadgu Bilig Türk edebiyatında siyasetnâme türünün ilk örneğidir.
  b) (Y) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımamaktadır.
  c) (D) Divânü Lügati’t Türk Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.
  d) (D) Orhun yazıtları Moğolistan’da bulunmaktadır.
  e) (Y) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

  C. 9. Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu kanıtlamak için yazılan eser, Araplar’a Türkçe’yi öğretmeyi amaçlamaktadır.

  C. 10.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi: Dörtlük Beyit ve dörtlük
  Ölçü: Hece Aruz ve hece ölçüsü
  Dil: Halkın kullandığı öz Türkçe İslamiyetin etkisi ile Arapça ve Fasça
  Alfabe: Göktürk ve Uygur alfabesi Uygur ve Arap alfabesi
  Konu: İslamiyet öncesinde verilen ürünlerde Türk milletinin yaşayışını, inançlarını, üzüntülerini, sevinçlerini vb. görmekteyiz. İslamiyetin kabulüyle beraber İslami unsurlar (Allah, peygamber, melek vb.) eserlere girmiştir.

  Fehim YILMAZ
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.

 3. #10
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  ADI SOYADI:
  …………………………….. NO:
  ………. SINIF:
  ………. DERSİN ADI:
  TÜRK EDEBİYATI (10. SINIF) SINAV TARİHİ
  … / … / 2006
  SORU DEĞERLENDİRME BAREMİ
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
  Sorunun değeri: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Öğrenci puanı:
  Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.
  SORU – CEVAP KAĞIDI FORMU
  SORULAR
  S-1-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız
  - Sagu sözlü edebiyat döneminde görülen bir türdür.( )
  - Destanlarda milletlere ait özellikler yoktur. ( )
  - Sözlü edebiyat ürünleri yazının olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. ( )
  - Türk Edebiyatı’nın yazılı dönemi Göktürk metinleriyle başlar. ( )
  - Divan-ı Lügati’t-Türk, Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabıdır. ( )

  S-2-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?
  I- İstanbul’un Fethi
  II- İslamiyet’in kabulü
  III- Batılılaşma hareketleri
  IV- Matbaanın kullanılması
  A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

  S-3-) Aşağıdaki dörtlüğün kafiyesini, kafiye şemasını ve ölçüsünü gösteriniz.
  Geh eserim yiller gibi
  Geh tozarım yollar gibi
  Geh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi
  Yunus Emre  S-4-) Aşağıdaki dizelerde geçen kişileştirme sanatını tespit ederek açıklayınız.
  Feleğin adeti böyledir işte!
  Bundan başkası da bahanedir zaten.  S-5-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
  A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk

  S-6-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  -Homeros Truva savaşlarını ………………………………………… destanında anlatır.
  -Ergenekon’dan çıkışın anıldığı ve bahar bayramı olarak da kutlanan güne …………………… denir.
  -İran şairi Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde geçen Saka Türklerinin büyük hükümdarı ……………………………….dır.
  - Destanlar oluşumları bakımından ……………………… ve ………..……………… olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  S-7-).- Kutadgu Bilig’de ismi geçen aşağıdaki kişilerin isimlerinin karşısına temsil ettikleri sembolleri yazınız.
  Kün Togdu: ………………………………………………………….. Ögdülmüş:……………………………………………………… ……
  Ay Toldu: ……………………………………………………………… Odgurmuş: ………………………………………………………….
  S-8-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.  S-9) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait destan kahramanlarının özellikleri hakkında bilgi veriniz.


  S-10-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait yazılı eserler, Göktürk Yazıtlarından başka Uygur dönemine ait metinler de bulunmaktadır. Buna rağmen sadece Köktürklerin metinlerinin anılmasının sebebi nedir?


  Not: Cevapları sorularını üstünde ve altlarındaki boşluklara yapınız. Toplam süreniz bir ders saatidir. Her sorunun değeri yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir.

  Hatice AKHARMAN Kasım KARACA Gülseren KAVAK Elif DEMİR
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CEVAPLAR
  S-1-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız
  - Sagu sözlü edebiyat döneminde görülen bir türdür.( D )
  - Destanlarda milletlere ait özellikler yoktur. (Y )
  - Sözlü edebiyat ürünleri yazının olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. ( Y )
  - Türk Edebiyatı’nın yazılı dönemi Göktürk metinleriyle başlar. (D )
  - Divan-ı Lügati’t-Türk, Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabıdır. (D )

  S-2-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?
  I- İstanbul’un Fethi
  II- İslamiyet’in kabulü
  III- Batılılaşma hareketleri
  IV- Matbaanın kullanılması
  A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

  S-3-) Aşağıdaki dörtlüğün kafiyesini, kafiye şemasını ve ölçüsünü gösteriniz.
  Geh eserim yiller gibi
  Geh tozarım yollar gibi
  Geh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi
  Yunus Emre
  Kafiyesi: (-ler gibi’ler redif, “l” sesleri ise yarım uyak) kafiye şeması: aaab ölçüsü: 8’li hece ölçüsü
  S-4-) Aşağıdaki dizelerde geçen kişileştirme sanatını tespit ederek açıklayınız.
  Feleğin adeti böyledir işte!
  Bundan başkası da bahanedir zaten.
  İnsana ait olan “adet”(bir durumu sürekli yapma) geleneği “felek” kavramı için kullanılarak kişileştirilmiştir.

  S-5-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
  A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk

  S-6-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  -Homeros Truva savaşlarını ……………İlyada…………………………… destanında anlatır.
  -Ergenekon’dan çıkışın anıldığı ve bahar bayramı olarak da kutlanan güne …………Nevruz………… denir.
  -İran şairi Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde geçen Saka Türklerinin büyük hükümdarı ……………Alper Tunga………………….dır.
  - Destanlar oluşumları bakımından ………………Doğal……… ve ………..…Yapma…………… olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  S-7-).- Kutadgu Bilig’de ismi geçen aşağıdaki kişilerin isimlerinin karşısına temsil ettikleri sembolleri yazınız.
  Kün Togdu: …………Adalet Hukuk…………
  Ögdülmüş:……………Zeka…………………
  Ay Toldu: ……………Saadet, Mutluluk……
  Odgurmuş: …………………hayatın Sonu……

  S-8-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
  Yazılı ve Sözlü

  S-9) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait destan kahramanlarının özellikleri hakkında bilgi veriniz.
  Olağan üstü özellikler sahip, halkını koruyan, savaşan Tanrısal özellikleri bulunan kişilerdir.

  S-10-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait yazılı eserler, Göktürk Yazıtlarından başka Uygur dönemine ait metinler de bulunmaktadır. Buna rağmen sadece Köktürklerin metinlerinin anılmasının sebebi nedir?
  Uygur dönemi eserlerinin dini içerikli olmaları açısından bunlar edebi kabul edilmemektedir.

  Hatice AKHARMAN Kasım KARACA Gülseren KAVAK Elif DEMİR

  ------------------------------------------------------

  SORULAR
  S-1-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız
  - Mesnevi sözlü edebiyat döneminde görülen bir türdür.( )
  - Destanlar çekirdek bir olay etrafında gelişmiştir. ( )
  - Sözlü edebiyat ürünlerinde kavmi özellikler görülmez. ( )
  - Uygur metinleri dini içeriklidir. ( )
  - Kutadgu Bilig Türk edebiyatı tarihinde ilk siyasetname örneğidir. ( )

  S-2-)Aşağıdaki edebi türleri ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
  Roman Beyit

  Destan Mitolojik öğeler

  Mesnevi Batı uygarlığı

  S-3-) Aşağıdaki dizelerde geçen Mübalağa (abartma) sanatını tespit ederek açıklayınız.
  Felek bir kere niyet edip ok atarsa
  Dağların başı kertilir.


  S-4-) Aşağıdaki dörtlüğün kafiyesini, kafiye şemasını ve ölçüsünü gösteriniz.
  Geh eserim yiller gibi
  Geh tozarım yollar gibi
  Geh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi
  Yunus Emre  S-5-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinden biridir?
  A)Gazel B)Mesnevi C) Koşuk D) Kaside E) Beyit

  S-6-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  -Köktürk Yazıtları …………………………………………………….da bulunmaktadır.
  -Kendi adına yazıt diken ve Bilge Kağan’ın veziri olan Türk devlet adamı ………………………………………….tur.
  -Mersiyenin İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı …………………………………………….dur.
  - İslamiyet öncesi Türk edebiyatında destanlarda geçen yaratılış ve türeyiş efsanelerine …………………………denir.

  S-7-).- Kutadgu Bilig’de ismi geçen aşağıdaki kişilerin isimlerinin karşısına temsil ettikleri sembolleri yazınız.
  Kün Togdu: ………………………………………………………….. Ögdülmüş:……………………………………………………… ……
  Ay Toldu: ……………………………………………………………… Odgurmuş: ………………………………………………………….

  S-8-) Göktürk Yazıtlarının edebiyatımız için önemini bir cümleyle yazınız.  S-9) Tarih boyunca Türklerin pek çok alfabe değiştirmelerinin sebebini yazınız.


  S-10-) Tarih boyunca Türkler pek çok alfabe değiştirmiş. Buna karşılık metinlerde bulunan ortak özellik nedir?  Not: Cevapları sorularını üstünde ve altlarındaki boşluklara yapınız. Toplam süreniz bir ders saatidir. Her sorunun değeri yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir.

  Hatice AKHARMAN Kasım KARACA Gülseren KAVAK Elif DEMİR
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  SORU – CEVAP KAĞIDI FORMU

  S-1-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız
  - Mesnevi sözlü edebiyat döneminde görülen bir türdür.(Y )
  - Destanlar çekirdek bir olay etrafında gelişmiştir. ( D )
  - Sözlü edebiyat ürünlerinde kavmi özellikler görülmez. (Y )
  - Uygur metinleri dini içeriklidir. ( D )
  - Kutadgu Bilig Türk edebiyatı tarihinde ilk siyasetname örneğidir. ( D )

  S-2-)Aşağıdaki edebi türleri ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
  Roman Beyit

  Destan Mitolojik öğeler

  Mesnevi Batı uygarlığı

  S-3-) Aşağıdaki dizelerde geçen Mübalağa (abartma) sanatını tespit ederek açıklayınız.
  Felek bir kere niyet edip ok atarsa
  Dağların başı kertilir.
  Felek denen kavramın ok atması mümkün değilken ok atarsa dağların başını kerteceği ifade edilmiştir Burada abartma kullanılmıştır.

  S-4-) Aşağıdaki dörtlüğün kafiyesini, kafiye şemasını ve ölçüsünü gösteriniz.
  Geh eserim yiller gibi
  Geh tozarım yollar gibi
  Geh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi
  Yunus Emre

  Kafiyesi: (-ler gibi’ler redif, “l” sesleri ise yarım uyak) kafiye şeması: aaab ölçüsü: 8’li hece ölçüsü
  S-5-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinden biridir?
  A)Gazel B)Mesnevi C) Koşuk D) Kaside E) Beyit

  S-6-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  -Köktürk Yazıtları ………………………Moğolistan…………………………… .da bulunmaktadır.
  -Kendi adına yazıt diken ve Bilge Kağan’ın veziri olan Türk devlet adamı …………Tonyukuk………………………………. tur.
  -Mersiyenin İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı …………………Sagu………………………….dur .
  - İslamiyet öncesi Türk edebiyatında destanlarda geçen yaratılış ve türeyiş efsanelerine …………Mit………………denir.

  S-7-).- Kutadgu Bilig’de ismi geçen aşağıdaki kişilerin isimlerinin karşısına temsil ettikleri sembolleri yazınız.
  Kün Togdu: …………Adalet Hukuk…………
  Ögdülmüş:……………Zeka…………………
  Ay Toldu: ……………Saadet, Mutluluk……
  Odgurmuş: …………………hayatın Sonu……

  S-8-) Göktürk Yazıtlarının edebiyatımız için önemini bir cümleyle yazınız.
  Türk edebiyatının ilk yazılı metinleridir.

  S-9) Tarih boyunca Türklerin pek çok alfabe değiştirmelerinin sebebini yazınız.
  Göçebe bir hayat yaşayan Türkler pek çok kültürün etkisinde kalmışlardır.

  S-10-) Tarih boyunca Türkler pek çok alfabe değiştirmiş. Buna karşılık metinlerde bulunan ortak özellik nedir?
  Değişmeyen ve ortak olan tek unsur dildir. Metinlerin dili Türkçedir.

  Hatice AKHARMAN Kasım KARACA Gülseren KAVAK Elif DEMİR

 4. #11
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  SORULAR
  1. Uygurların kültürel yaşamları hakkında bilgi vererek bu kültürün edebiyatlarına yansımalarını açıklayınız. Uygurlara ait yazılı eserlerden ikisini yazınız.
  2.Aşağıda yer alan Altay Türklerine ait olan destanda işlenen motifi açıklayınız.
  Yaratılış Destanı
  ……………….
  Tanrı yine buyurdu: “Bitsin dokuz dalı da!”
  Dallar çıktı hemence, dokuzlu budağı da.
  Kimse bilmez Tanrı’nın düşüncesi ne idi,
  Soylar türesin diye şöylece emir verdi:
  “Dokuz kişi kılınsın, dokuz dalın kökünden,
  Dokuz oymak türesin dokuz kişi özünden.”

  3.a)İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi ilk sözlü ürünlerimiz nelerdir?
  b) Aşağıda yer alan dörtlük sözlü ürünlerimizden hangisidir? Neden? Açıklayınız.
  c) Aşağıdaki sözlü ürünümüzün halk edebiyatındaki ve divan edebiyatındaki karşılığını yazınız.
  (Günümüz Türkçesi)
  Uluşup eren börleyü
  Yırtıp yaka urlayu
  Sıkrıp üni yırlayu
  Sıktap közi örtülür

  Erler, kurt gibi uluşarak
  Feryatla yaka yırtarak
  Yasçılar gibi ağlayarak
  Gözü yaşla örtülür

  4. Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  a) Kutadgu Bilig adlı eserle ………………………nazım şekli ………… nazım birimi…………… ölçüsü edebiyatımızda ilk kez kullanılmıştır.
  b) Divanü Lügati’t Türk ……………………………… tarafından kaleme alınmıştır.Türk Edebiyatının ilk ………………………….
  c) Kutadgu Biligde adaleti………………….. ,mutluluğu…………………..,aklı……………… ….,hayatın sonunu……………….. temsil eder.
  d) Bilge Kağan Yazıtı ……………………………………. tarafından yazılmıştır.
  5. Divan-ı Hikmet adlı eserin yazılış amacını açıklayarak yazarının ismini yazınız.
  6. ‘İgor-Şinto-Kalevala-Niebelungen-Manas’ verilen destanların hangi millete ait olduklarını yazınız.

  BAŞARILAR DİLERİM
  LÜTFULLAH AKDEMİR
  Türk Dili ve Edb. Öğrt.

 5. #12
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  NUSAYBİN LİSESİ 1. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  2. SINAVI

  SORULAR

  1) Kutadgu Bilig’deki sembolik dört kahraman hakkında bilgi veriniz ve bu eserin edebiyatımızdaki hangi ilkler arasına girdiğini belirtiniz. (10+10 p)
  2)
  3) Orhun Yazıtları’nın edebiyatımızdaki yerini – yazıtların içeriğini de düşünerek – açıklayınız.(15 p.)

  4) Doğal destan ile yapma destanı benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırınız. .(15 p.)

  5) Yazılı edebiyat dönemi ürünlerinden Uygur Metinleri hakkında bilgi veriniz. (15 p.)

  6) Göktürk destanlarından olan Ergenekon Destanı hakkında bilgi veriniz. (15 p.)

  7) Bu şiir anlamına göre hangi şiir türüne girer ,niçin? .(10 p.)

  Karvı çuvaç kuruldı (Yuvarlak otağım kuruldu
  Tugum tiklip uruldı Tuğum dikildive davullar vuruldu
  Süsi otun oruldı Düşman askeri ekin gibi biçildi
  Kançuk kaçar ol tutar (Şimdi onların başbuğu benden nasıl kaçar
  Askerlerim onu mutlaka tutacaktır )

  8) Mesnevi nazım türünü tanımlayıp mesnevinin günümüz edebiyatındaki karşılığını yazınız.. .(5+5 p.)


  NOT: Sınav kağıdının değerlendirmesinde kağıt düzeni,yazım kurallarına uygunluk,noktalama işaretlerine uygunluk doğrudan etkili olacaktır.

  ------------------------------------------------------------

  2006– 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  NUSAYBİN LİSESİ 1. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ
  2. SINAVI

  SORULAR

  1) Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı 5 madde ile karşılaştırınız. (20 p.)

  2) Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar’da dini inanış ; kültürü, edebiyatı ve dili nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.(15 p.)

  3) Orhun Yazıtları’ndan olan “ Kül Tigin Abidesi ” hakkında bilgi veriniz. (15 p.)

  4) Uygur destanlarından olan Göç Destanı hakkında bilgi veriniz. (15 p.)

  5) İnsanlar neden yapma destan oluşturma ihtiyacı hissetmişlerdir? (15 p.)

  6) Bu şiir anlamına göre hangi şiir türüne girer ,niçin? (10 p.)

  Begler atın argurup ( Beyler atlarını yordular
  Kadgu anı torgurup Kaygı ve keder onları zayıflattı
  Mengzi yüzi sargarup Bet ve benizleri öyle sarardı ki
  Kürküm angar türtülür Yüzlerine safran sürülmüş sanırsınız)

  7) Dörtlüğün ses benzerliklerini bulup kafiye şemasını gösteriniz. (10 p.)

  Kara çadır is mi tutar?
  Mardin tüfek pas mı tutar?
  Ağlayanım anam bacım?
  Elin oğlu yas mı tutar?

  NOT: Sınav kağıdının değerlendirmesinde kağıt düzeni,yazım kurallarına uygunluk,noktalama işaretlerine uygunluk doğrudan etkili olacaktır.

 6. #13
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  2006/2007 ÖĞRETİM YILI
  10/A-E SINIFLARI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. YAZILISI
  SORULAR

  (10) 1- Göktürk yazıtları kimlerin adına dikilmiştir ? Kitabelerde hangi alfabe kullanılmıştır ? Kitabelerin edebiyatımız açısından önemi nedir ?

  (10) 2- İslâmîyet’in kabulü ile edebiyatımızda ne gibi değişimler yaşanmıştır ? Açıklayınız.

  AY-TOLDU’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

  Ay-Toldı dedi : Fazla söz, sormadan söylenip insanı usandıran sözdür.
  Az söz ise sorulduğu zaman söylenen ve bir ihtiyacı karşılayan sözdür.
  Dilini güzel sözle süsleyen ve onun yüzünü açan şair bu vadide şöyle bir söz söylemiştir:
  Sözü güzel ve iyice düşünerek söyle ancak sorulduğu zaman söyle ve kısa kes.
  Çok dinle fakat az konuş ; sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.

  (10) 3- Parçada ele alınan düşünceler nedir ? Açıklayınız.

  (10) 4- Eserin yazarını , yazılış amacını ve edebiyatımızdaki yerini yazınız.

  (20) 5- Geçiş döneminin diğer ürünlerini, yazarlarını ve yazılış amaçlarını yazınız.


  İLAHİ
  Sûfilere sohbet gerek, Yunus çağırırlar adım,
  Ahilere ahret gerek, Gün geçtikçe artar odum,
  Mecnun’lara Leyla gerek, İki cihanda maksudum,
  Bana seni gerek seni Bana seni gerek seni.

  (10) 6-a) Şair ilk dörtlükte ne anlatıyor ?

  b) İlk dörtlükte yapılan edebi sanatı yapılış sebebiyle yazınız.

  (5) 7- Şair ikinci dörtlükte ne diyor ?Açıklayınız.

  (5) 8-Şiirde işlenen tema nedir ?

  (10) 9- Yunus Emre’nin fikrî ve edebî yönünü yazınız.


  (10) 10- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

  a) Tarih boyunca Türkler, ………………, ………………….., ……………, …………….. alfabelerini kullanmışlardır.

  b) Kutadgu Bilig’de adaleti …………………………, mutluluğu …………………………….. , ………………… Ögdülmüş, ………………………… Odgurmuş temsil eder.

  c) 14. yüzyılda başlayan ……………….. Edebiyatının ilk temsilcisi …………………………. ‘dir.


  İNCİ DEMİR
  EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

 7. #14
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  20006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SUSURLUK ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

  1) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.(10p)
  - Göktürkleri Yazıtları ........ yüzyılda ..... ............ devleti zamanında dikilmiş ve ......... .......... tarafından yazılmıştır.
  - Orhun Yazıtları bugünkü ............................ sınırları içerisindedir.
  - Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar :
  1-.............................. ........ 2-.............................. ................. 3-.............................. ...................

  İlim ilim bilmekdür ,Okumakdan mana ne
  İlim kendin bilmekdür Kişi Hakkk’ı bilmekdür
  Sen kendini bilmezsen Çün okudun bilmezsin
  Ya nice okumakdur Ha bir kuru emekdür
  Yunus Emre
  2) a)Şiirin nazım türü hakkında bilgi veriniz.(10p)
  b)Şiiri şekil bakımından inceleyiniz.(10p)
  c)Şiir hangi düşünceyi yansıtmaktadır?(5p)
  d)Yunus Emre’nin halkın gönlünde taht kurmasının nedeni nedir? Düşüncelerinizi yazınız.(5p)

  “Asl” ı kaybetmişse bir insan, arar.
  “Asl” a dönmek için hep uygun an arar.

  3) a)Yukarıdaki beyti “Asl” dan hareketle yorumlayınız.(10p)
  b) Bu beyit Divan Edebiyatının hangi nazım şeklinden alınmıştır? Nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)
  4) Geçiş Dönemi eserlerini yazarak, Divan-ı Hikmet hakkında bilgi veriniz.(10p)

  Şehrin sokaklarında ihanet yürüyor bu şiirlerde; tanıdık birileri ölüyor, mahkûmlar koğuşlarında sevda, özlem, özgürlük, sevgili örüyorlar gizlice. Genç ayrılıklar, tutsak mutluluklar yaşanıyor… Aykırı hayatların resmi geçidinde hep bir ağızdan söylüyoruz: “ Hayat zamanda iz bırakmaz, bir boşluğa düşersin bir boşluktan, birikip yeniden sıçramak için, elde var hüzün”…

  5) a) Yukarıdaki metinde yer alan sıfat tamlamalarını gösteriniz.(10p)
  b) Yukarıdaki metinde yer alan isim tamlamalarını gösteriniz.(10p)

  6) “ Aslanağzı, gecekondu, sivrisinek, biçerdöver, ağaçkakan” bileşik sözcüklerinin yapısı hakkında bilgi veriniz.(10p)
  BAŞARILAR

  “Başarı, başaracağım diyenindir.”

Benzer Konular

 1. 2011-2012 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 23:20
 2. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 03:30
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 19:13
 4. 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 22:23
 5. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •