İstidrak Sözcük anlamı : Yetişme, erişme, nail olmadır.


İstidrak Terim anlamı : Birisini övüyormuş gibi yapıp yermek, yeriyormuş gibi yapıp övmektir.


Örnek :


Öyle nâzik ki eğer şapkalı bir kunduracı
Evine gelse eder tâ kapudan istikbâl
Ziyâ Paşa


(Öyle nazik ki eğer şapkalı bir kunduracı evine gelse, onu tâ kapıdan karşılar.)


Şair burada sözünü ettiği kişiyi över gibi görünüyor, ancak yermektedir.