Danişmendnamenin Özellikleri

 1. Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.
 2. 12 yy’da sözlü olarak şekillenmiş 13 yy’da yazıya geçirilmiştir.
 3. Anadolu coğrafyası destanda gerçek isimleriyle yer alır.
 4. Destanda adı geçen kahramanlar gerçek Türk beyleridir.
 5. Bu destan uzun bir süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.
 6. Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlendi.
 7. Eser ikinci olarak Osmanlı Hükümdarı Sultan İkinci Murad’ın emriyle Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından Türkçe olarak aralarında manzum parçaların da bulunduğu bir nesir diliyle 17 bölüm halinde yazdı.
 8. Battalname’nin bir devamı olarak kabul edilir.
 9. Halk şairleri tarafından da “Mefailün mefailün faulün” vezniyle manzum olarak yazılmıştır.
 10. Tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.
 11. Anadolunun birçok kütüphanesinde nüshaları bulunmaktadır.