İsimler (Adlar) Konu Testleri

1. Cümlede, zamirler dışında:
a) isim çekim eki alan,
b) Özne, nesne, dolaylı tümleç olan ve ekfiil alarak yüklemleşen sözcükler ad sayılır.
Bu açıklamaya göre: "Tüm büyük sanatçıların yapıtların*da sağa sola serpiştirilmiş özdeyişler, güzel sözler var*dır.'' cümlesinde kaç isim vardır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

2. Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

Kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı.

I II III IV V

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.3. I. Oğlum, korku filmlerini çok seviyor.

II. Şiirlerinin ana teması sonsuzluk duygusudur.

III. Baklavalık unun fiyatını yüksek buldu.

IV. Bu kentte arkadaşsız yaşanmaz.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi ikisi isimdir?A) I. ve III.

B) II. ve III.

C) I. ve II.

D) III. ve IV.

E) II. ve IV.4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru "sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?

A) Sonunda doğru yolu buldu.

B) Adam, eve doğru koşuyordu.

C) Daha, doğru düzgün konuşamıyorsun.

D) Tahtaya da bir doğru çizelim.

E) Doğru söze ne denir?5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ad göre*vinde kullanılmıştır?

A) Öğretmenimize demet demet çiçek geldi.

B) Eş dost yardımı ile bugünlere geldiler.

C) Merdivenlerden paldır küldür yuvarlanmıştık.

D) Yolun kenarında uzun uzun ağaçlar vardı.

E) Küçükken kara kuru bir çocuktu.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yazlık giysilerimizi çantalara yerleştirdik.

B) Depo işe yarar aletlerle dolu.

C) Odunlukta yakacak hiçbir şey kalmamış.

D) Kendi evimizde huzur buluyorum.

E) Para mutluluk getirmez her zaman.7.Bazı tür adları o türün tamamını veya büyük bir kısmını karşılayabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili tür adı bunu örneklendirecek biçimde kullanılmıştır?

A) Bahçe şu koruluğun hemen arkasında.

B) Köy şehre birkaç kilometre uzaklıktaydı.

C) Dün yoğun kar yağışı yüzünden okul tatil edildi.

D) Her şeyi bu kırık dökük demiryolundan bekliyorduk.

E) "Ağaç yaşken eğilir." demiş, atalarımız.8. Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı kullanıl*mıştır?

A) Köylüler meydanda toplanmışlardı.

B) Saçları çok fazla dökülüyordu.

C) Çocuklar bu saatte uykudadır.

D) Odada kocaman bir semaver vardı.

E) Ordu şehre kortej eşliğinde girdi.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ler, (- lar)" eki altı çizili sözcüğe diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Senin için Avrupalara kadar gittim.

B) Adam kanlar içinde yerde yatıyordu.

C) Onu sağlıklı görünce dünyalar benim oldu.

D) Ellerinde bir tek evleri kalmış.

E) Almanyalar bile ona dar geldi.10. Dilimizde, çoğul eki almadığı halde, çokluk anlamı içe*ren tür adları da vardır.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

A) Sorular bize zor gelmişti.

B) Saçımı istediğim gibi kesemedim.

C) Arkadaşımı hastanede ziyaret ettim.

D) Kendinize iyi bakmanızı öneririm.

E) Olanlardan kimi sorumlu tutmalıyız?11. Aşağıdakilerin hangisinde "-ler"eki eklendiği sözcüğe diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Geceleri bir ses böler uykumu.

B) Bu sokaklarda geçti benim çocukluğum.

C) Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar.

D) Yaprak yaprak dökülsün bütün hatıralar.

E) Senin için uçurdum dost kuşların hepsini.12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kulla*nılmıştır?

A) Ömrü boyunca sıcak bir yuvanın özlemini çekmişti.

B) Benim sözlerime her zaman inanırdı.

C) Karşıdaki hanımelinin kokusu bize kadar geliyordu.

D) Böyle kötü günlerde senin yanında olurum.

E) Önünden geçen turist kafilesine katılıp biraz gezdi.13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ad durum eklerinden birini almamıştır?

A) Okuldan çıkıp dükkâna uğrayacaktı.

B) Köyden şehre daha yeni indi.

C) Soruya yerinde bir cevap verdi.

D) Ansiklopedide aradığını bulamadı.

E) Onda ne buluyorsun, anlamadım.14. "Roman yazarı, deneyimi ve birikimi ile bir anlatı ustası*dır." cümlesinde adlar hangi halde bulunmaktadır?

A) Yalın durum

B) Belirtme durumu ( -i hali)

C) Yönelme durumu (-e hali)

D) Bulunma durumu (-de hali)

E) Ayrılma durumu (-den hali)15. Aşağıdakilerin hangisinde "-den" eki almış sözcük görevce diğerlerinden farklıdır?

A) Sözlerinden bu işi yapamayacağı anlaşılıyordu.

B) Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü.

C) Düşüncelerinden kesinlikle taviz vermiyordu.

D) Zavallı kadın merdivenlerden düşmüş.

E) Sürekli bel ağrılarından şikâyet ediyordu.16. Bölüğümüzde Ankaralı bir ere, eğitimdeki başarısı nedeniyle onbaşı rütbesi verildi.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Soyut ad

B) Topluluk adı

C) Özel ad

D) Bileşik ad

E) Tekil ad

17. Aşağıdakilerden hangisinde küçültme adı yoktur?

A) Şu tepeciği de aşarsak köy görünecek.

B) Küçücük bir masanın etrafına toplanmışlardı.

C) Raflara dizili şişeciklerde değişik baharatlar vardı.

D) Yolda yağmur sularıyla birçok gölcük oluşmuştu.

E) Vitrindeki biblolar, heykelcikler göz alıcıydı.18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-de" eki cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Telefona kimse cevap vermiyor, evde kimse yok galiba.

B) Aradığın konuyu ancak bu kitapta bulabilirsin.

C) Şemsiyeyi sıranın gözünde buldum.

D) Bahçe, iki metre yüksekliğinde bir duvarla çevrilmiş.

E) Dolapta yiyecek hiçbir şey kalmamış.19. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir isim vardır?

A) Rahat nefes alamayan insanlar horlanmış.

B) Odunlar çıtır çıtır yanıyordu.

C) Bir fısıltı şeklindeydi konuşması.

D) Atlar hep birden yarış pistine fırladı.

E) Sıcak çayı doldurunca bardak çatladı.20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı bir ad, aldığı ek nedeniyle somut anlam kazanmıştır?

A) Öğretmenlik, özveri ister.

B) Evdeki bütün eşyaları satmıştı.

C) Çiçekçiden bir demet gül almıştı.

D) Etrafına kuşkulu kuşkulu bakındı.

E) Bu dilekçeyi yazmak sana mı kaldı?


Cevap Anahtarı: 1)D 2)A 3)C 4)D 5)B 6)A 7)E 8)E 9)D 10)B 11)A 12)E 13)C 14)A 15)B 16)C 17)B 18)D 19)C 20)E