Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Konu Testi

  1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
  A) Yerli kaynaklara, halkın sorunlarına önem verme
  B) Şiirde hece ölçüsünü benimseme
  C) Klasisizm akımına uygun ürünler verme
  D) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanma
  E) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma

  2. Bu romanda okurun ilgisini çekecek neler yok ki!.. Batı ülkelerinde pek rastlanmayan o mahalle ruhu, Osmanlı İmparatorluğu'nda zorbalık rejiminin en yüksek biçimini aldığı dönemin portresi; II. Abdülhamit sarayının içyüzü, Jön Türkler, ortaoyununun ve karagözün Türk toplumundaki estetik değerleri, eski düğünler... Ve nihayet sevgiyi esas alan tasavvuf... Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede'nin müziği ile İtalyan Peregri'nin temsil ettiği Batı müziği... Roman kahramanı Rabia Peregrini'yi değil, musikiyi sever aslında. Hiçbir tarih, hiçbir sosyoloji, hiçbir ekonomi kitabı bundan yüz yıl önceki İstanbul'u bu kadar gerçeğe uygun anlatamaz, canlandıramaz.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mai ve Siyah B) Şıpsevdi C) Sinekli Bakkal D) Kiralık Konak E) Kırık Hayatlar

  3. Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfettin'le ilgili bilgi yanlışı vardır?
  A) Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.
  B) Sağlam bir öykü tekniği oluşturamamış, bu yüzden çok eleştirilmiştir.
  C) Bazı öykülerinde tarihten, efsane ve menkıbelerden yararlanmıştır.
  D) Öykülerinde çok yalın bir dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.
  E) Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşadığı olaylara da yer vermiştir.

  4. O, Fecr-i Ati'ye mensup olmakla beraber, dil bakımından onlardan ayrılır. Meşrutiyet devriminden sonra Servet-i Fünun'da çıkan hikayeleriyle özlediğimiz Türkçenin en güzel örneklerini vermiştir. Hikayelerinde üslupçuluk özentisi bulunmadığı gibi, gereksiz bir sanat cilvesi de yoktur. Onda, harcadığı emeği okuyucudan saklamasını ustalıkla beceren, gerçek bir sanatçı kimliği vardır. Hikayelerinin dili, tam anlamıyla bir İstanbul Türkçesidir.
  Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmaktadır?
  A) Refik Halit Karay
  B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Ömer Seyfettin
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  5. Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu köyüne yönelik ürünler bir arada verilmiştir?
  A) Zehra, Eylül, Kırık Hayatlar
  B) Sergüzeşt, Araba Sevdası, Nimetşinas
  C) İnce Memet, Kalp Ağrısı, Yaprak Dökümü
  D) Yorgun Savaşçı, Küçük Ağa, Ateşten Gömlek
  E) Karabibik, Küçük Paşa, Yaban


  6. Yakup Kadri bir dizi romanıyla toplumumuzun Tanzimat'tan günümüze kadar geçirdiği aşamaları anlatır. Sanatçı Bir Sürgün'de II. Abdülhamit'e başkaldıran Jön Türklerin durumunu..........adlı eserinde Tanzimat'tan I.Dünya Savaşı'na değin yetişen üç kuşağın çatışmasını, Hüküm Gecesi'nde II. Meşrutiyet döneminin parti kavgalarını......... ise
  Bektaşi tekkelerinin görünümünü başarıyla yansıtır.
  Bu parçadaki boş yerlere, sırasıyla getirilebilecek eserler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Sodom ve Gomore, Yaban
  B) Hep O Şarkı, Erenlerin Bağından
  C) Kiralık Konak, Nur Baba
  D) Bir Sürgün, Panaroma
  E) Panaroma, Sodom ve Gomore

  7. I. Yahya Kemal
  II. Ahmet Haşim
  III. Mehmet Akif
  IV. Tevfik Fikret
  V. Cenap Şehabettin
  Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
  A) I., II. ve III. B) II. III. ve V.
  C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV.
  E) III., IV. veV.

  8. Biçim olarak belli bir kalıba bağlı kalmayan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış; onda aruz sesini bulmaya başlamıştır. Şiirlerinde sosyal gerçeklere, toplum sorunlarına yer vermez; sessizlik, dinginlik arar. Bunu da rüyalarda ve musikide bulur. Şiirlerinde toplum değil, "ben" vardır; dış dünya değil, bilinçaltı daha çok yer tutar.
  Bu parçada, aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar
  B) Necip Fazıl Kısakürek
  C) Cahit Sıtkı Tarancı
  D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) Orhan Seyfi Orhon

  9. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin'in ortak özelliği aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
  B) Türkçülük düşüncesine yönelik çalışmalar yapmaları
  C) Genç Kalemler dergisini birlikte çıkarmaları
  D) Edebiyata Servet-i Fünun topluluğunda başlamış olmaları
  E) Yalnızca öykü türünde eser vermeleri

  10. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
  Ve bulutlar geçiyor aynadan
  Ve bugünlerde Melih Ve ben
  Aynı kızı seviyoruz
  Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
  A) Garipçiler
  B) Yedi Meşaleciler
  C) Beş Hececiler
  D) II. Yeniciler
  E) Milli Edebiyatçılar


  11. O, şiirden benzetmeyi, eğretilemeyi mecazları kaldırmanın gerekliliğini savunur. Şiirden ölçüyü atar, "anlam"ı şiirin temeli kabul eder. O, bir şiir ihtilalcisidir. "Edebiyat yapma hüneri"ne karşıdır. Türk şiirini, şairanelik-ten, yıpranmış kalıplardan, benzetmelerden kurtarmış; yalın halk dilini, gündelik sözleri, yergileri, esprili bir istifle şiirlerinde kullanmıştır. Japonların ulusal şiir biçimi olan "haika"lar şiirimize onunla girmiştir.
  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Haşim
  B) Tevfik Fikret
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Yahya Kemal Beyatlı
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel

  12. Hece ölçüsüyle yazdığı tüm şiirlerinde bir kuruluk görülse de Türk şiirinin yerlileşmesine önayak olan bir şair olarak Türk edebiyatındaki yerini almıştır. "Milli Şair" sıfatı ile anılan sanatçımız, şiirlerini yalın bir dille yazmıştır.
  Bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Akif Ersoy
  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Arif Nihat Asya
  D) Mehmet Emin Yurdakul
  E) Necip Fazıl Kısakürek

  13. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - eser eşlemesi yanlış yapılmıştır?
  A) Kiralık Konak - Hüseyin Rahmi Gürpınar
  B) Bir Kadın Düşmanı - Reşat Nuri Güntekin
  C) Yalnızız - Peyami Safa
  D) Tatarcık - Halide Edip Adıvar
  E) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil

  14. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" olarak bilinen topluluk içinde ver almamıştır?
  A) Orhan Seyfi Orhon
  B) Enis Behiç Koryürek
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Emin Bülent Serdaroğlu
  E) Halit Fahri Ozansoy

  15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?
  A) Huzur
  B) Sodom ve Gomore
  C) Fatih - Harbiye
  D) Kalp Ağrısı
  E) Göl Saatleri

  16. Edebiyata 1921'de şiirle başladı. Daha sora-ki dönemlerde deneme, eleştiri, kitap tanıtımı ile ilgili yazılar yazdı. Genç kuşaklara edebiyatın tanıtılması ve sevdirilmesi yolunda çalıştı. Bu yazılarda alışılmış kalıp ve düşüncelere eleştiriler yöneltip yenilikçiliği savundu. Öznel eleştiri anlayışıyla dönemin belli başlı yapıtlarının çoğunu ele aldı. Devrik cümleli anlatıma ve Türkçe sözcüklerin kullanımına büyük önem verdi.
  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız kimdir?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar
  B) Nurullah Ataç
  C) Fuat Köprülü
  D) Falih Rıfkı Atay
  E) Ahmet Haşim

  17. Sanatçının Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul kentlerini konu alan denemelerini topladığı "Beş Şehir", yaşamın değişkenliği içinde Türk insanının, onun duyarlığının ve yaratıcılığının yansıtılmaya çalışıldığı bir eserdir.
  Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Kutsi Tecer
  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar
  D) Abdülhak Şinasi Hisar
  E) Ahmet Muhip Dranas

  18. Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin yaşandığı bir dönemde................... adlı roman, bir
  coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçerek yeniden kavuşmaları şeklindeki geleneksel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride'nin şahsında bir "çağrı'ya dönüşmüştür.
  Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Yaban B) Sinekli Bakkal
  C) Çalıkuşu D) Akşam Güneşi E) Tatarcık


  19. Edebiyatımızda fıkra, makale, gezi, anı yazılarıyla ün kazanmıştır. Kısa cümlelerden oluşan, yalın, canlı bir anlatımı vardır. Ulusal Kurtuluş hareketini savunarak Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. Gezip gördüğü ülkeleri güçlü gözlemlerle yansıtan sanatçının Ateş ve Güneş, Zeytindağı adlı eserleri anı; Denizaşırı, Hind, Bizim Akdeniz adlı eserleri gezi türündedir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Falİh Rıfkı Atay
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Abdülhak Şinasi Hisar
  E) Refik Halit Karay

  22. 1930'lu yıllarda ölçülü uyaklı şiirlerle edebiyata giren sanatçı asıl ününü "Göl insanları" adlı kitabında topladığı öyküleriyle kazanmıştır. O, köy edebiyatı çığırının ilk temsilcilerinden biridir. Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti... gibi romanlarında köyü ve köy insanını konu edinmiştir. Sonraki romanlarında tarihsel konuları da ele alıp işleyen sanatçı, "Yorgun Savaşçı"da Kurtuluş Savaşı'nı, "Devlet Ana"da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarını anlatmıştır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaşar Kemal
  B) Kemal Bilbaşar
  C) Talip Apaydın
  D) Kemal Tahir
  E) Tarık Buğra

  20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin aruzla yazılmış şiirleri yoktur?
  A) Tevfik Fikret
  B) Recaizade Mahmut Ekrem
  C) Ahmet Haşim
  D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) Mehmet Emin Yurdakul

  21. 1946'da siyasal bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle ikincilik kazanınca ünlenmiştir. Garipçileri, eski toplumcu gerçekçileri eleştirmiş; barış, özgürlük, insan sevgisi, yalnızlık, umutsuzluk, aşk gibi temaları şiirinde işlemiş ve kendine özgü bir şiir anlayışı yaratmıştır. Halk şiirinin biçim özelliklerinden ve Divan şiirinden de yararlanmasını bilen sanatçı, şiirden başka roman, deneme, eleştiri türünde de eserler vermiştir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  B) Attila İlhan
  C) Cemal Süreya
  D) Turgut Uyar
  E) Edip Cansever

  23. "Bu romanı 'köy romanı' olarak yazmadım. Bir sosyal sorun attım ortaya. Entelektüellerle köylüler arasındaki uçurumu göstermek istedim. Roman kahramanımın yaşadığı mekanları çok dolaştım. Porsuk Çayı yöresindeki köyleri iyi bilirim. Romanın kahramanı Ahmet Celal aslında benim. Köylü ise oralarda gördüğüm, tanıdığım köylülerdir."
  Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karabibik
  B) Küçük Paşa
  C) Yaban
  D) Çalıkuşu
  E) Bozkırdaki Çekirdek

  24. Edebiyatımızda, İstiklâl Savaşı Halide Edip Adıvar'ın Yorgun Savaşçı, Yakup Kadri Ka-
  I
  raosmanoğlu'nun Yaban. Kemal Tahir'in Ateşten Gömlek. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa.
  II III IV
  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında işlenmiştir.
  V
  Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış kısımların hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
  A) I. ve II. B) I. ve III.
  C) II. ve V. D) III. ve IV.
  E) IV. ve V.

  25. Cumhuriyet döneminin usta şairlerinden olan sanatçı, milli ruh ve geleneksel kahramanlığımızı düşünce yönünden zenginleştirerek duygulu bir dille işlemiştir. Edebiyatımızda "Bayrak Şairi" olarak da tanınan sanatçı, Divan şiirinin nazım biçimlerinden olan rubaiye yeni bir anlam ve söyleyiş biçimi kazandırmıştır. Hem şiir hem düzyazı alanında eserler veren sanatçının Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler adlı eserleri ünlüdür.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arif Nihat Asya
  B) Necip Fazıl Kısakürek
  C) Yahya Kemal Beyatlı
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  E) Orhan Şaik Gökyay

  26. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde Divan edebiyatından, Halk şiirinden ve mitolojiden etkilenmeler görülür?
  A) Cahit Külebi
  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Ziya Osman Saba
  D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) Behçet Necatigil


  27. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, tiyatro türündeki eserlerinde tarihsel konuları işlemiştir ?
  A) Refik Erduran
  B) Ahmet Muhip Dranas
  C) Necati Cumalı
  D) Turan Oflazoğlu
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar

  28. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin edebiyat türü ötekilerden farklıdır ?
  A) Huzur
  B) Sahnenin Dışındakiler
  C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
  D) Mahur Beste
  E) Beş Şehir

  29. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan grupta yer almaz?
  A) Necip Fazıl Kısakürek
  B) Ziya Osman Saba
  C) Cevdet Kudret Solok
  D) Yaşar Nabi Nayır
  E) Kenan Hulusi Koray
  Cevap Anahtarı: 1)C 2)C 3)B 4)A 5)E 6)C 7)B 8)A 9)B 10)A 11)C 12)D 13)A 14)D 15)E 16)B 17)C 18)C 19)A 20)E 21)B 22)D 23)C 24)B 25)A 26)E 27)D 28)E 29)A

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: MİLLİ EDEBİYAT ve CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI KONU TESTİ

  1. (I) Halide Edip, önce bireysel, daha sonra toplumsal konulu romanlarında kadın psikolojisine ağırlık verir. (II) Reşat Nuri, dili ustaca kullanarak toplumun her kesimine seslenir.(III) Memduh Şevket Esendal, klasik öykü anlayışına uymayan ürünlerle dikkati çeker.(IV) Refik Halit Karay, gerçekçi öykülerinde Anadolu'yu ve toplum yaşamını, mizahi bir anlayışla yansıtır. (V) Sait Faik Abasıyanık, toplum sorunlarını ele aldığı romanlarıyla Türk romanını çağdaş bir çizgiye ulaştırır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ait bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  2. Bu romanda ana olay, Tanzimat yıllarından başlayarak Çanakkale Savaşı'na kadar süren, II. Abdülhamit ve I. Meşrutiyet dönemlerinin üç ayrı kuşağının simgesi olan üç kişi arasında gelişir : Naim Efendi yüce devlet katlarında görev aldıktan sonra emekli olmuş, görgülü bir Tanzimat efendisidir; Naim Efendi'nin damadı Sermet Bey dinden ve ulusallıktan nefret eden bir Batılı züppe tipidir; Naim Efendi'nin torunları olan Cemil ve Seniha ise eskiyi tümüyle reddeden Avrupa hayranı gençlerdir. Roman, bu üç kuşak arasındaki sosyal çatışmayı başarıyla yansıtır.
  Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?
  A) Sinekli Bakkal
  B) Kiralık Konak
  C) Yaprak Dökümü
  D) Araba Sevdası
  E) Kırık Hayatlar

  3. Türk öykücülüğünün en önemli kişilerinden biri olan sanatçı öykü konularını çok değişik alanlardan seçmiştir. Yazar, Başını Vermeyen Şehit, Pembe incili Kaftan, Kütük adlı öykülerinde Osmanlı tarihindeki bazı olayları; Bomba ve Beyaz Lâle'de Balkan Savaşı'nın acılarını; Falaka, Kaşağı ve And öykülerinde ise çocukluk anılarını anlatmıştır.
  Bu parçada bazı öykülerinin konusu belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  B) Halide Edip Adıvar
  C) Ömer Seyfettin
  D) Refik Halit Karay
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  4. Gözlem ve izlenimlerini öykülerinde başarıyla anlatan Refik Halit Karay, Türk toplumunun çağdaşlaşma sürecini aktaran Yakup Kadri Karaosmanoğlu, değişik konulu romanlarıyla kendini kabul ettiren Halide Edip Adıvar, yalın Türkçe ve hece ölçüsünü bay-raklaştıran Faruk Nafiz Çamlıbel, ulusal edebiyata doğru giden önemli aşamalardır.
  Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan birine ait değildir?
  A) Gönülden Gönüle
  B) Handan
  C) Hüküm Gecesi
  D) Miskinler Tekkesi
  E) Gurbet Hikayeleri

  5. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Akif Ersoy'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aynı türde eserler verme
  B) "Sanat için sanat" anlayışını benimseme
  C) Kendi dönemlerindeki edebiyat topluluklarına katılmama
  D) Aynı edebiyat topluluğunda yer alma
  E) Milli edebiyat akımına öncülük etme


  6. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?
  A) Son Kuşlar
  B) Yalnızız
  C) Tatarcık
  D) Yeşil Gece
  E) Nimetşinas

  7. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar bir arada verilmiştir?
  A) Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Canip Yöntem
  B) Ziya Gökalp, Recaizade Mahmut Ekrem, Hüseyin Cahit Yalçın
  C) Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yusuf Ziya Ortaç
  D) Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Fal Ih Rıfkı Atay
  E) Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir bilgi yanlısı vardır?
  A) Tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
  B) Şiirlerinde konuşma dilinin olanaklarından yararlanmış, nazmı nesre yaklaştırmıştır.
  C) Dil, ölçü, nazım birimi ve biçimleri yönünden kendini Milli Edebiyat akımının dışında tutmuştur.
  D) Şiirlerinde milli, tarihi konulara ve günlük hayata yer vermiştir.
  E) Gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaçlayarak, sosyal sorunları işlemiştir.

  9. Yenileşme hamleleri sırasında gelenekten uzaklaşan, Tanzimat ve Servet-i Fünun nazmına karşı Batı taklidi olmayan yerli şiirler yazdı. Öz şiirin müziğini, iç ahengini aradı. Şiirin konusundan çok söyleyiş tarzına dikkat etti. Batı sanatı ve düşüncesini ana kaynaklarına İnerek tanıyıp benimsemek düşüncesini savundu. Akdeniz medeniyetinin malı saydığı süssüz, yalın, sağlam sanat anlayışını benimsedi.
  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevfik Fikret
  B) Ahmet Haşlrn
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Yahya Kemal Beyatlı
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar

  10. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal'de ortaktır?
  A) Dini lirizm
  B) Nazmı nesre yaklaştırma
  C) Hece ölçüsüyle şiirler yazma
  D) Divan şiirinden etkilenme
  E) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulama

  11. "Yeni Lisan" akımının tutunmasında önemli payı bulunan, konuşma dilini yazılarında büyük bir ustalıkla kullanan bir yazardır. Hikaye ve romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Hiçbir "tez"e bağlanmaksızın sağlam bir teknikle, başarılı çevre tasvirleri içinde nefis bir üslupla olayları anlatır. İstanbul'un çeşitli hayat sahnelerini anlatan "İstanbul'un içyüzü", Hatay'ın Türklüğü davası uğruna yazdığı "Çete", yurt dışına sürülen politika kurbanlarını ele alan "Sürgün" adlı romanları bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Ömer Seyfettin
  B) Halide Edip Adıvar
  C) Refik Halit Karay
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Reşat Nuri Güntekin

  12. Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdaki bilgilerde hangisi yanlıştır?
  A) En basit olayları, en sıradan kişileri şiir konusu yapmıştır.
  B) "İkinci Yeni" şiir hareketinin öncüsü olmuştur.
  C) Şiirlerinde söz sanatları hemen hiç görülmez.
  D) Yer yer alaycı ve nükteli bir anlatımı benimsemiştir.
  E) Yalın bir dille, halktan kişilerin yaşamını şiirleştirmiştir.

  13................ Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'na kadar yetişmiş kuşakların düşünüş ve yaşayış farklarını, ........... İstanbul'un Mütareke yıllarındaki yaşayışını..............Milli Mücadele dönemi Anadolu'sunu başarıyla anlatır.
  Yukarıdaki boşluklara, sırasıyla. Yakup Kadri'ye ait hangi yapıtların adları getirilmelidir?
  A) Yaban, Hüküm Gecesi, Erenlerin Bağından
  B) Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban
  C) Ankara, Kiralık Konak, Hüküm Gecesi
  D) Okun Ucundan, Erenlerin Bağından, Yaban
  E) Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Kiralık Konak

  14. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar için yanlıştır?
  A) Yapıtlarında klasik ve romantik akımların etkisi açıkça görülür.
  B) Hiçbir edebiyat topluluğuna katılmamış, bağımsız kalmıştır.
  C) Kimi yapıtlarında, olayın akışını kesmiş okuyucuya değişik bilgiler vermiştir.
  D) Roman ve öykülerinde gülünç tiplere çok yer vermiştir.
  E) Yapıtlarında, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan halkı anlatmıştır.

  15. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın ünlü bir masal yazarıdır. Türk folklor ürünleri üzerine araştırmalar yapan, sözlü değerleri yazıya geçiren sanatçı, Türk masallarını kendine özgü bir üslupla yazdı. Sanatçı 1956'da "Açıl Sofram Açıl" adlı eseriyle Danimar-ka'daki H.C. Andersen ödülünü aldı.
  Bu parçada kendisinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eflatun Cem Güney
  B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  C) Bedri Rahmi Eyüboğlu
  D) Orhan Veli Kanık
  E) Melih Cevdet Anday

  16. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'le birlikte "Yeni Lisan" akımını ilk benimseyen sanatçılardan biridir. Edebiyata Fecr-i Âti topluluğunda başlamış; ancak sonradan Milli edebiyat akımını desteklemiştir. "Yeni Lisan" görüşünü benimsedikten sonra sade dille ve hece ölçüsüyle de şiirler yazan sanatçı, şairliğinden çok okul kitapları ve edebiyat tarihimiz üzerindeki araştırmalarıyla tanınmıştır.
  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
  A) Mehmet Emin Yurdakul
  B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  C) Süleyman Nafiz
  D) Ali Canip Yöntem
  E) Fuat Köprülü

  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Ahmet Haşim, fıkra yazarlığının yanı sıra sembolist ve empresyonist çizgide şiirler yazmıştır.
  B) Yahya Kemal Beyatlı, tek bir şiiri dışındaki tüm şiirlerinde heceyi kullanmıştır,
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirde Yahya Kemal'in ve Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.
  D) Önce heceyle sonra serbest ölçüyle şiirler yazan Cahit Sıtkı Tarancı, şiirlerinde yaşama sevinciyle birlikte ölüm korkusunu da ele almıştır.
  E) Orhan Veli Kanık, geleneksel şiir anlayışına karşı çıkarak, şiirlerinde geleneksel temalara, edebi sanatlara yer vermemiştir.

  18.
  · Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanmak
  · Günlük hayatın, sıradan insanların sorunlarını dile getirmek
  · Yaşama sevincini işlemek; espriden, nükteden yararlanmak
  · Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dili yeğlemek
  Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Garip Hareketi
  B) II. Yeni Grubu
  C) Milli Edebiyatçılar
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Fecr-i Aticiler

  19. ilk şiirleri Yeni Mecmua'da çıkan sanatçı, tasavvuf düşüncesinden aldığı ilhamı modern Fransız şiiri ölçüleri içinde değerlendirmiş; şiirlerinde insan, kainat, madde ve ruh problemlerini, insanın iç çatışmalarını, gizli duygu ve tutkularını başarıyla işlemiştir. Hemen her türde eser veren sanatçı, kendine özgü bir üslup yaratmıştır. Şiir alanında Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Çile; tiyatro alanında Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey önemli eserlerinden bazılarıdır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cahit Sıtkı Tarancı
  B) Ahmet Muhip Dranas
  C) Necip Fazıl Kısakürek
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar
  E) Asaf Halet Çelebi

  20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır?
  A) Nedim
  B) Şeyh Galip
  C) Ziya Paşa
  D) Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Mehmet Akif Ersoy

  21. 1940 sonrası Türk şiirinde Halk şiiri geleneğinden yola çıkarak yeni bir şiir anlayışına ulaşan sanatçı, günün geçerli akımlarına bağlanmadan kendisinin olan bir şiiri geliştirmiştir. Yalın, akıcı bir söyleyişe dayanan ve Halk şiirinden beslenen, Anadolu insanının yaşamını, doğayla ilişkilerini dile getiren bir şiirdir bu... Köy ve köylü gerçek kimliğiyle onun şiirinde yer alır. Sanatçının Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseri bir oratoryaya da konu olmuştur.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  B) Cahit Külebi
  C) Ceyhun Atıf Kansu
  D) Attila İlhan
  E) Oktay Rıfat Horozcu

  22. Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiiri ile İkinci Yeni şiirinin ortak özelliklerindendir?
  A) Soyutlamalara ve imgelere önem verme
  B) Mazmunlardan (kalıp sözlerden) yararlanma
  C) Ölçü ve uyağa dayanma
  D) Gelenekten yararlanma
  E) Belli nazım biçimlerini kullanma


  23. 1940'tan sonra kendine özgü bir üslup kuran sanatçı, şiirde felsefi temaları, gündelik hayatı, anlık sevinç ve tasaları, aşkı, ölümü işledi. Ölüm teması yaygın olarak bütün şiirlerinde görülmektedir. Ölüm düşüncesi, şairin zihnini yaşamının sonuna kadar kurcalamıştır. 1946'da bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında birinci olan sanatçı hece ile ölçülü, kafiyeli şiirler yazmış; serbest tarzı da denemiştir. Sanatçı, zaman zaman sembollere de başvurmuş, uzak çağrışımlar ve hayal oyunlarından yararlanmıştır.
  Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?
  A) Cahit Sıtkı Tarancı
  B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Ahmet Muhip Dranas
  D) Necip Fazıl Kısakürek
  E) Ahmet Kutsi Tecer

  24. Yeni edebiyatımız içinde söze, anlama, düşünce kavramlarına önem verenlerin başında gelir. Önce Haşim, daha sonra Yahya Kemal'in şiir anlayışının etkisinde kalır ama bunlardan kısa sürede sıyrılır. Estetik kaygı, biçim ve ses onda önemli öğelerdir. Makaleleri, denemeleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanınmış; esas ününü ise şiirleri ve romanlarıy-la kazanmıştır. Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler... önemli eserlerinden birkaçıdır.
  Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?
  A) Peyami Safa
  B) Memduh Şevket Esendal
  C) Ahmet Kutsi Tecer
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar
  E) Abdülhak Şinasi Hisar

  25. Yahya Kemal ile Ahmet Haşim'in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Konularını tarihten almaları
  B) Hem şiir hem düzyazı alanında eser vermeleri
  C) Aynı edebi toplulukta yer almaları
  D) Aynı edebiyat akımına bağlı olmaları
  E) Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmaları

  26. Aruz sizin olsun, hece bizimdir
  Halkın söylediği Türkçe bizimdir
  Bu dizeler, aşağıdaki sanat topluluk ya da eğilimlerinden hangisiyle ilgilidir?
  A) Tanzimatçılar
  B) Serveti Fünuncular
  C) Garipçiler
  D) Fecr-i Aticiler
  E) Milli Edebiyatçılar

  27. "Memleket Edebiyatı" adıyla bilinen akımın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Ahmet Haşim
  B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Orhan Veli Kanık
  E) Ahmet Muhip Dranas

  28. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hem Garipçileri hem de II. Yeni şiir hareketini eleştirerek, bunlara karşı çıkmıştır ?
  A) Attila İlhan
  B) İlhan Berk
  C) Melih Cevdet Anday
  D) Turgut Uyar
  E) Oktay Rıfat Horozcu
  29. Aşağıdaki romanlardan hangisinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu konu edinilmiştir ?
  A) Yorgun Savaşçı
  B) Devlet Ana
  C) Yer Demir Gök Bakır
  D) Küçük Ağa
  E) Ateşten Gömlek

  Cevap Anahtarı: 1)E 2)B 3)C 4)D 5)C 6)A 7)E 8)A 9)D 10)E 11)C 12)B 13)B 14)A 15)A 16)D 17)B 18)A 19)C 20)E 21)B 22)A 23)A 24)D 25)B 26)E 27)C 28)A 29)B

Benzer Konular

 1. Konu Testi: Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2018, 23:09
 2. ÖSS Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Soruları-Cevapları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 19:03
 3. Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar Konu Testi
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 16:18
 4. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve Sonrası Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:32
 5. Türk Edebiyatı (18. yüzyıl - 19. yüzyıl ) Konu Testi
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:04

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •