Reklam
Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Konu Testleri

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konu Testleri

  1. Eski Türklerde, göğün sahibi anlamına gelen "Göktanrı"ya inanılıyordu. Önemli günlerde sığır, şölen denilen ziyafetler düzenleniyor, yuğ denilen törenler yapılıyor; bu toplantılarda "koşuk, sagu" denen şiirler kopuz eşliğinde söyleniyordu. Kam, baksı, şaman ve ozan denen bilge kişiler, törenleri yönetiyor; toplumda dayanışma ve kültürel canlılık sağlanıyordu. Bu bilge kişiler aynı zamanda doktor, müzisyen, din adamı ve şairdiler.

  Bu parçada eski Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deginilmemiştir?

  A) Kendilerine özgü geleneklerinin olmasına

  B) Şiirlerinde, sözün ezgiyle birlikte dile getirilmesine

  C) Sözlü edebiyatın yazılı edebiyattan daha çok önemsenmesine

  D) Sanatçıların saygın kişiler olmalarına

  E) Sanatı yaşamın bir parçası olarak görmelerine

  2. Kopuz (çalgı), koşuk (aşk, doğa şiirleri), sagu (yas şiirleri), sığır (av törenleri), şölen (eğlenceler)...

  Bu terimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Anonim halk edebiyatı kavramlarıdır.

  B) Göktürk Yazıtları'nda yer almışlardır.

  C) Dede Korkut Hikâyeleri'nde geçmektedir.

  D) Anadolu'daki sözlü edebiyatla ilgilidir.

  E) İslamlık öncesi sözlü edebiyat terimleridir.


  3. İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatı ürünleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Halkı eğitmeyi amaçlayan özlü sözlere atasözü denmiştir.

  B) Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.

  C) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

  D) Aşka ve doğaya özgü duygular koşuklarda dile getirilmiştir.

  E) Ölen kişilerin ardından sagular söylenmiştir.


  4. Türk edebiyatının her döneminde görülen ve toplumda iz bırakmış kişilerin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiir türünün sözlü edebiyat dönemindeki adı aşağıdakiler*den hangisidir?


  A) Sav B) Sagu C) Ağıt D) Destan E) Koşuk  5. Kar buz kamug erüşdi

  Taglar suvı akışdi

  Kökin bulut örüşdi

  Kayguk bolup öğrişür

  (Günümüz Türkçesiyle: Kar bütün eridi / Dağların suyu aktı / Mavi bulut belirdi / Kayık gibi sallanır.)

  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 7'li hece ölçüsü kullanılmıştır.

  B) Lirik özellikler taşımaktadır.

  C) Kendine özgü uyak düzeni vardır.

  D) Bir sagudan alınmıştır.

  E) Dili arı bir Türkçedir.  6. Yıglap udu artadım

  Bağrım başım kartadım

  Kaçmış kutug istedim

  Yağmur gibi kan saçar

  (Günümüz Türkçesiyle: Arkasından çok ağladım / Bağrımdaki yara deşildi / Benden kaçan mutluluğu aradım / Gözüm yağmur gibi kanlı yaş döküyor.)

  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.

  B) Bir koşuktan alınmıştır.

  C) İlk üç dize kendi arasında uyaklıdır.

  D) Sözlü edebiyat dönemi ürünlerindendir.

  E) Ölüm acısı üzerine söylenmiştir.


  7. Aşağıdakilerden hangisi masal ve destanın ortak özelliklerinden değildir?

  A) Söyleyeninin belli olmaması

  B) Olay ve kişilerin doğaüstü nitelikler taşıması

  C) Halk dilinin özelliklerini taşıması

  D) Kaynağının tarihe dayanması

  E) Sözlü edebiyat ürünü olması


  8. Aşağıdakilerden hangisi destan türünün özelliklerinden değildir?

  A) Epik şiir özelliği taşır.

  B) Kahramanları olağanüstü kişilerdir.

  C) Ozanı, söyleyeni bellidir.

  D) Tarihteki bir olaya dayalı olarak yaratılır.

  E) Manzum olarak söylenir.


  9. Aşağıdaki Türk destanlarından hangisi İslamlığa geçişten sonraki dönemlere aittir?

  A) Battalgazi B) Bozkurt C) Ergenekon D) Türeyiş E) Göç

  10. Ben sizlere oldum kağan
  Alalım yay ile kalkan

  Nişan olsun bize buyan (yazgı)

  Bozkurt olsun bize uran (nara)

  Demir kargı olsun orman

  Av yerinde yürüsün kulan (katır)

  Daha deniz daha müren (nehir)

  Güneş bayrak, gök kurıkan (çadır)

  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Bir kağanın halkına verdiği savaş buyruğudur.

  B) Bir destandan alınmıştır.

  C) Ses ve söz uyumuna önem verilmiştir.

  D) Doğaya özgü unsurlar yer almıştır.

  E) Anlatımda yabancı sözcüklere başvurulmuştur.

  11. Aşağıdakilerin hangisinde yalnız İslamlık öncesi Türk destanları yer almıştır?

  A) Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Türeyiş

  B) Şu, Şehname, Ergenekon

  C) ilyada, Bozkurt, Ramayana

  D) Köroğlu, Türeyiş, Göç

  E) Bozkurt, Kalavela, Alp Er Tunga

  12. Aşağıdakilerin hangisinde destanın konusu yanlış verilmiştir?

  A) Alp Er Tunga: Alp Er Tunga'nın iranlılarla yaptığı savaşlar

  B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete'nin yiğitlikleri, Türk birliğini kurması

  C) Göç: Uygurların Ergenekon'dan çıkıp kendilerine yeni yerleşim yeri aramaları

  D) Türeyiş: Uygur hakanının kızlarının evliliğinden "Dokuz Oğuz" ve "On Uygur" boylarının oluşması

  E) Bozkurt: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyip çoğalması

  13. Aşağıdakilerin hangisinde Türk destanlarının tarihsel sıralaması doğru verilmiştir?

  A) Alp Er Tunga - Bozkurt - Oğuz Kağan - Göç

  B) Oğuz Kağan - Alp Er Tunga - Göç -Ergenekon

  C) Şu - Göç - Türeyiş - Oğuz Kağan

  D) Şu - Oğuz Kağan - Bozkurt - Türeyiş

  E) Oğuz Kağan - Şu - Bozkurt - Türeyiş

  14. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yazılı edebiyatın özelliklerinden değildir?

  A) Bu dönem, 8. ve 10. yüzyıllar arasında ortaya konan ürünleri kapsar.

  B) Göktürk ve Uygur yazısı olmak üzere iki tür yazı kullanılmıştır.

  C) Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan Göktürk Yazıtları bu döneme aittir.

  D) Bu dönem eserlerin dil ve tarih araştırmaları için belge niteliği taşır.

  E) Yapıtlarda yabancı kökenli sözcükler de kullanılmıştır.

  15. (I) Orhun Kitabeleri, Uygurların tarihini aydınlatma yönünden büyük önem taşır. (II) Gerçekte bu kitabeler, bir tür mezar taşıdır. (III) Türkler, ölenlerin ardından onların yaptıklarını, başarılarını, kişiliğini öven taşlar dikerlerdi. (IV) Bu taşlara "bengi taş" adı verilmektedir. (V) Anlatımlarıyla "söylev" niteliği taşır.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  16. I. Göktürk Yazıtları, bilinen ilk Türk alfabesini günümüze taşımıştır.

  II. Sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinde hem dinsel hem de din dışı etkiler görülür.

  III. Göktürk Yazıtları tarih, sosyoloji, etnografya için de bir belge niteliğindedir.

  IV. Şiirler dörtlüklerle yazılmakla birlikte; ikilikler ve üçlüklerle yazılan şiirler de vardır.

  V. Yazılı edebiyat ürünlerinde Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki lehçe kullanılmıştır.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  17. (I) Göktürk Yazıtları, Türklerin tarihini aydınlatan ilk yazılı belgelerdir. (II) Bunlardan ilki Göktürklerin dört hakanına vezirlik yapan Bilge Tonyukuk tara*fından 720 tarihinde diktirilmiştir. (III) Kültigin Yazıtı 732, Bilge Kağan Yazıtı ise 735 yılında onların ölümünden bir yıl sonra diktirilmiştir. (IV) Bunların yazarı Bilge Kağan'dır. (V) Bilge Kağan adına diktirilen yazıt söylev niteliği taşımaktadır.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

  A) Sav: İslamlık öncesi Türk edebiyatında, atasözünün karşılığı olarak kullanılan sözlü edebiyat ürünüdür.

  B) Sagu: Şölen denilen toplu ziyafetlerde ozanlar tarafından söylenen aşk ve doğa konulu şiirlerdir.

  C) Destan: Yazının kullanılmadığı dönemlere özgü, kahramanlıklardan ve olağanüstü olaylardan söz eden manzum öykülerdir.

  D) Koşuk: Savaş, kahramanlık, aşk ve tabiat gibi konularda söylenmiş anonim ürünlerdir.

  E) Şaman: Büyücülük, doktorluk, şairlik görevlerini yerine getiren saygın kimselerdir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Konu Testleri

  İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Konu Testleri

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan'ın oluşum özelliklerinden biri değildir?
  A) Toplumu derinden etkileyen bir olayın olması
  B) Bu olayın toplumun katkılarıyla çeşitlenip, boyutlanması
  C) Dilce yoğunlaşması, neşelenmesi; olaylarda birlikteliğin sağlanması
  D) Usta bir 'derleyici' tarafından derlenerek yazıya geçirilmesi
  E) Derleyenin olayları kişisel yeteneklerini kullanarak düzenlemesi, gerekirse yeniden oluşturması

  2. "Yuğ töreninde söylenen ağıtlardır. Ölenin ardından, onun ölümünden duyulan acıları anlatmak iiçn söylenir; çoğunlukla ölenin kahramanlıklarını, erdemlerini anlatan bu şiirde ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür."
  Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşuk B) Sav C) Destan D) Sagu E) Nefes

  3. 'Sözlü edebiyat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği
  B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, Sav, destanlar olduğu
  C) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği
  D) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği
  E) Bu verilerin yazarının kişiselliğini yansıttığını

  4.
  Alp Er Tunga öldü mi Alp Er Tunga öldü mü
  Isız ajun kaldı mu Kötü dünya kaldı mı
  Özlek öcin aldı mı Felek öcünü aldı mı
  Emdi yürek yırtılır Şimdi yürek yırtılır

  Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Türünün sagu olduğu
  B) Hece ölçüsüyle söylendiği
  C) Sözlü ürünler dönemi özelliklerini yansıttığı
  D) Arapça, Farsça sözcüklere rastlanıldığı
  E) Uyak, rediften yararlanıldığı

  5. Aşağıdakilerden hangisi 'doğal destan'ın özelliklerinden biri değildir?
  A) Olaylar toplumsaldır.
  B) Manzum, oylumlu eserlerdir.
  C) Yer, zaman, olay bütünselliği içinde öykülenirler.
  D) Kişiler, çoğunlukla gerçek kişilerdir.
  E) E) Destan zamanı, masal zamanı gibi belirsizdir.

  6. "Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır."
  Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sagu B) Koşuk C) Sav D) Destan E) Deme

  7. "Göktürk yazıtları" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, etnografya için de önemlidir.
  B) Göktürk yazıtları, ilk yazılı ürünler olarak değerlendirilir.
  C) Yazıtlarda 'söylev' özellikleri daha belirgindir.
  D) Uygur lehçesinin, tüm incelikleri görülür yazıtlarda.
  E) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı belgelerdir.

  8. "Türk lehçeleri"yle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) IX. yüzyıldan başlayan Uygur egemenliği Göktürkçe'yi Uygurca'ya dönüştürür.
  B) Türkçe'nin farklılaşması Göktürkler zamanında olur.
  C) İlk müslüman Türk devleti Karahanlılar, Hakaniye lehçesini kullanır.
  D) İlk islami eserler Hakaniyece verilir.
  E) Hakaniye Lehçesi, on dördüncü yüzyıldan sonra Çağatay Lehçesi adını alır.

  9. Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Göktürk alfabesi, ilk ulusal alfabedir.
  B) Sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır.
  C) Yerini sonradan Arap alfabesine bırakır.
  D) Otuz sekiz harfli Göktürk alfabesi oldukça kullanışlıdır.
  E) Hayvanlara vurulan damgalardan esinlenerek oluşturulduğu sanılmaktadır.

  10. Oluşumunu halen sürdürmekte olan destanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Kaan B) Kalevala C) Manas D) Çılgın Orlanda E) Ramayana

  11. 'Türk destanları, konuları' eşleştirilmesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
  A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga'nın halkıyla Çin'e göçü
  B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han'ın yaşamı
  C) Şu: Makedonya kralı İskender'le Şu'nun savaşları
  D) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
  E) Ergenekon: Ergenekon'da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları

  12. 'Doğal destan' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Zaman, oluşum sürecindeki özelliklerini koruyamaz, değişir.
  B) Olayın geçtiği coğrafya, yeryüzü biçimlerinden yaklaşık olarak çıkarılabilir.
  C) Destan dili, o dilin geçirdiği aşamaları saptamada önemli bir araçtır.
  D) Destan anlatımı çoğunlukla renksiz, cansızdır.
  E) Ulusal bilincin önemli kaynaklarıdır.

  13. 'Göktürk Yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İlkinde, Tonyukuk'un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği
  B) Onbiri sessiz, üçü sesli ondört harfli uygur alfabesiyle yazıldığı
  C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği
  D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı
  E) 1983'te Danımarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı

  14. Türklerin kullandıkları 'alfabeler' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesinin kullanıldığı
  B) Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinlerin yazıldığı
  C) İslamiyetin benimsenmesiyle Arap alfabesine geçildiği
  D) Cumhuriyetle birlikte Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin aldığı
  E) İlk İslami ürünlerin Uygur alfabesiyle yazıldığı

  15. 'Göktürk yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türklerin dil, din, yaşam biçimlerini yenilemek zorunda kalışlarını vruguladıkları
  B) Ulusal birliğe verilen önemi yansıttıkları
  C) Türklerin komşularıyla ilişkilerin önemli birer belgeleri oldukları
  D) Türklerin yaşamını, toplumsal öbekleri verdikleri
  E) Dilinin, kültürünü korumayan toplumların nasıl yok olduklarını belgeledikleri

  16. 'Göç' destanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Uygur destanı olduğu
  B) Kansu eyaletinde, Doğu Türkeli'ne yapılan göçü anlattığı
  C) Beş Balığ kentinin kurulmasına değinildiği
  D) Türklerin toprağa verdikleri önemi vurguladığı
  E) Uygur - İran savaşlarını konu edindiği

  17. Aşağıdaki yapma destan'lardan hangisi bir başka ozanındır?
  A) Sakarya Meydan Savaşı
  B) Üç Şehitler Destanı
  C) Yedi Mehmetler Destanı
  D) Çanakkale Destanı
  E) İnönüler

  18. Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Göktürk - Uygur - Arap - Latin
  B) Uygur - Göktürk - Arap - Latin
  C) Uygur - Arap - Göktürk - Latin
  D) Göktürk - Arap - Uygur - Latin
  E) Göktürk - Uygur - Latin - Arap

  19. Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca 'yapma' destanları kapsamaktadır?
  A) Gılgamış - Şehname - İlyada - Kaybolmuş Cennet
  B) Odise - Kalevala - Kurtarılımış Kudüs - Niebelungen
  C) Mahabharata - Sid - Çılgın Orlando - Şu
  D) Çılgın Orlando - Kurtarılmış Kudüs - Henriade - Kaybolmuş Cennet
  E) Şehname - Şu - Hendiade - Sid

  20. "Sav" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Atasözü olduğu
  B) Ağıtı karşıladığı
  C) Konusunun koşmayı andırdığı
  D) Kahramanlıkları anlattığı
  E) Bir şiir türü olduğu

 3. #3
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Konu Testleri

  İSLAMLIK ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI /HALK EDEBİYATI - TEST (25 SORU)

  1. (I) Dikili taşlar üzerine yazılan bu eserlerde Göktürklerin tarihinden söz edilmiştir. (II) Bu yazıtlar Oğuz Kağan, Bumin Kağan ve istemi Han adına dikilmiştir. (III) Yazıtları ilk kez Danimarkalı araştırmacı Thomsen okumuştur. (IV) Anı ve söylev niteliği taşırlar. (V) Yazıtlarda gelişmiş bir edebiyat dili kullanılmıştır.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Orhun Yazıtları ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

  A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?

  A) Er - Manas Destanı
  B) Göç Destanı
  C) Ergenekon Destanı
  D) Türeyiş Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı

  3. "Türkçenin Arapça ile koşu atları gibi yarış edebileceğini" göstermek, Türk dilinin zenginliğini, her duygu ve düşünceyi ifadeye elverişli olduğunu ispat etmek gibi bir düşünceyle Divanü Lügati't Türk adlı sözlüğü hazırlayan bu sanatçı 11. yüzyılda yaşamıştır. Onun bu eseri kültür tarihimizin çok önemli bir ürünüdür.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
  A) Yusuf Has Hâcip
  B) Ahmet Yesevi
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Edip Ahmet
  E) Ali Şir Nevai

  4............. destanında Göktürklerin demirden bir dağı eriterek kendilerine yol açmaları ve büyük bir devlet kurmaları anlatılır.
  Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Göç
  B) Ergenekon
  C) Oğuz Kağan
  D) Alp Er Tunga
  E) Manas  5.............söyleme geleneği, Orta Asya Türklerinin, ölüm nedeniyle düzenlenen törenlerde söyledikleri..........adlı şiir türüne kadar uzanır. Bugün de özellikle Orta ve Güney Anadolu'da ölen kimseler için, belli gelenekse davranışlar eşliğinde bu tür şiirler söylenmektedir.

  Bu parçadaki boşluklara getirilebilecek terimler, sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Mersiye, yuğ
  B) Ağıt, sagu
  C) Yuğ, koşuk
  D) Sagu, yuğ
  E) Sagu, ağıt

  6. Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

  A) Şiirlerin hece ölçüsüyle oluşturulması
  B) Nazım biriminin dörtlük olması
  C) Şiirlerde belli bir uyak düzeninin olmayışı
  D) Destan konularının fazlaca işlenmesi
  E) Ürünlerin yalın bir dille ortaya konması

  7. Halk şiirimiz gerçekçidir, hem de alabildiğine gerçekçi... Saz şairleri yaşadıklarını söylemişlerdir, dersek yanılmış olmayız. Şu ozanlara bakın : ............. kim bilir hangi eşsiz
  yayla güzelini sevmişti? .................. bize
  kavgayı ve özgürlüğü hatırlatır................ ise

  Toroslarda göçebe yaşayan ve yerleşik hayata geçmemekte direnen kitlelerin sesi olmuştur.

  Bu parçadaki boşluklara adları getirilebilecek sanatçılar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Dadaloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu
  B) Köroğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan
  C) Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu
  D) Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan
  E) Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu


  8.
  "Ten fânidür can ölmez
  Can gitti gerü gelmez
  Ölür ise ten ölür
  Canlar ölesi değül"

  dizeleriyle 13. yüzyıldan günümüz insanına seslenen; düşünceleri, sanat gücü, dil ve anlatımıyla Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden olan ve şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pir Sultan Abdal
  B) Sultan Velet
  C) Kaygusuz Abdal
  D) Yunus Emre
  E) Hacı Bayram Veli

  9.
  I. Türk tasavvuf edebiyatının ilk ürünüdür.
  II. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  III. Duru bir Türkçeyle yazılmıştır.
  Bu özellikler, aşağıdaki yapıtlardan hangisine aittir?

  A) Divanü Lügat-it Türk
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Kutadgu Bilig
  D) Atabet-ül Hakayık
  E) Vesilet-ün Necat

  10. Oğuz Kağan ve Ergenekon destanları hakkında bilgi veren kaynak yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divanü Lügat-it Türk
  B) Atabet-ül Hakayık
  C) Camiü't - Tevarih
  D) Divan-ı Hikmet
  E) Muhakemet-ül Lügateyn

  11. Aşağıdakilerden hangisi XI. yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig için yanlıştır?

  A) Devlet yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini konu edinir.
  B) Edebiyatımızın ilk mesnevisi sayılır.
  C) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
  D) Aruz ölçüsüyle oluşturulmuştur.
  E) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başyapıtlarındandır.


  12.
  I. Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla yazılmış bir eserdir.
  II. Eserde Oğuzların iç çatışmaları ve komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatılmıştır.
  III. İslam uygarlığı etkisindeki ilk edebiyat ürünüdür.
  IV. Eserde nazım ve nesir iç içedir.

  Yukarıdaki özelliklerden hangileri Dede Korkut öyküleri için doğrudur?

  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) II. ve III. E) III. ve IV.

  13. 12. yüzyılın Türk - İslâm dünyası için önem taşıyan dinsel öğüt kitaplarından biridir. İslamiyet'in ilk benimseniş yıllarında, özellikle İslam ahlakının temel ilkelerini kitlelere öğretmeyi amaçlayan bu eserde bilimin yararı, bilgisizliğin zararı, dilini tutma, cömertlik, cimrilik, hırs... konularında bilgiler verilmiştir.

  Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmektedir?

  A) Atebet-ül Hakayık
  B) Kutadgu Bilig
  C) Divanü Lügat-it Türk
  D) Şecere-i Türki
  E) Muhakemet-ül Lügateyn

  14. Aşağıdakilerden hangisi Halk hikayesi niteliği taşımaz?
  A) Hüsn ü Aşk
  B) Tahir ile Zühre
  C) Kerem ile Aslı
  D) Ferhat ile Şirin
  E) Arzu ile Kamber

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Kutadgu Bilig 11. yüzyılda ve Karahanlılar döneminde Hakaniye lehçesiyle yazılmış bir siyaset kitabıdır.
  B) Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan Orhun yazıtlarını, ilk kez Danimarkalı araştırmacı Thomsen okumuştur.
  C) Bazı Tekke şairleri hem Divan hem de Halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlardır.
  D) 15. yüzyılın sonlarında yazıya geçirildiği sanılan Dede Korkut Hikayelerinde nazım ve nesir iç içedir.
  E) Kaşgarlı Mahmut, Muhakemet-ül Lügateyn adlı yapıtında Türkçe ile Farsçayı karşılaştırmış ve Türkçenin daha zengin bir dil olduğunu öne sürmüştür.

  16. Aşağıda adları belirtilen halk ozanlarından hangisi Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir?
  A) Yunus Emre
  B) Kaygusuz Abdal
  C) Âşık Ömer
  D) Dadaloğlu
  E) Bayburtlu Zihni


  17. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı için yanlıştır?
  A) Düzyazıya göre şiirle ilgili ürünler ağırlıktadır.
  B) Şiirlerin çoğu bir ezgiyle birlikte söylenmiştir.
  C) Düzyazı alanındaki ürünler anonim nitelik taşır.
  D) Şiirlerde aruz ölçüsüne hiç yer verilmemiştir.
  E) Şiirde nazım birimi dörtlüktür; yarım kafiye daha çok kullanılmıştır.

  18. Batılıların, "Türklerin ilyada'sı" olarak adlandırdıkları .............adlı eseri okuyorum. Sonra Yunanlıların İlyada ve Odessiea'sına başlıyorum. Bizimkindeki "Tepegöz"ü,"Deli Dumrul"u Yunan destanlarında görüyorum. Adları değişmiş, dünyaya bakış açıları değişmiş. Yunan destanlarındaki kişiler düşmanlarını alt ederken akıllarıyla, sezgileriyle yola çıkıyor; bizimkiler ise Tanrı gücünden, peygamber sevgisinden güç alıyor.

  Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Er Manas Destanı
  B) Köroğlu Destanı
  C) Danişment Gazi Hikayeleri
  D) Dede Korkut Hikayeleri
  E) Ergenekon Destanı

  19. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının bir özelliği değildir?
  A) Genelde hece ölçüsü kullanılmış, bazı şiirler aruzla yazılmıştır.
  B) Ürünlerin hemen hepsinde Tanrı sevgisi işlenmiştir.
  C) Nazım birimi, beyittir.
  D) En çok kullanılan nazım türleri ilahi, nefes, deme, sathiye... gibi şiirlerdir.
  E) Şiirlerde daha çok yarım uyak kullanılmıştır.

  20. 16. yüzyılda yaşamış bir halk-tasavvuf şairimizdir. Tüm şiirlerini Divan edebiyatının etkisinde kalmadan hece ölçüsü ve duru bir Türkçe ile yazmıştır. Bektaşi inançlarını şiirleriyle dile getirir. Din dışı şiirlerinde ise halkın yaşantısını aşk ve doğa güzelliklerini anlatır. Şiirleri Anadolu, Azerbaycan ve Rumeli halkı arasında yüzyıllarca sevilerek okunmuştur.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
  A) Yunus Emre
  B) Pir Sultan Abdal
  C) Kaygusuz Abdal
  D) Nesimi
  E) Aziz Mahmut Hüdai

  21. "Ferman padişahın dağlar bizimdir" dizesiyle ün kazanan ve 19. yüzyıl Halk şiirindeki yerini alan sanatçı, hem söyleyiş hem de konu ve duyarlıkları bakımından diğer halk ozanlarından ayrılır. Aşk, doğa ve yiğitlik temalarını temiz bir Türkçeyle ve koşma, türkü gibi nazım biçimleriyle işlemiştir. Osmanlı hükümetince yerleşik düzene geçirilmek istenen Avşarlar, toprağa yerleşmek istemeyince hükümet kuvvetleriyle çatışmış, sanatçı da Avşarları desteklemiştir.
  Bu parçada hangi halk ozanımızdan söz edilmektedir?
  A) Karacaoğlan
  B) Âşık Ömer
  C) Köroğlu
  D) Dadaloğlu
  E) Kayıkçı Kul Mustafa

  22. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Kutadgu Bilig, aruz ölçüsüyle yazılmış bir eserdir.
  B) Sagu, eski Türk şiirinde hece ölçüsüyle söylenen bir tür ağıttır.
  C) Mevlit, Süleyman Çelebi'nin mesnevi biçimiyle yazdığı bir eserdir.
  D) Yunus Emre, şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.
  E) Orhun Kitabelerini yazan sanatçı Kaş-garlı Mahmut'tur.

  23. Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk'ü ile Ali Şir Nevai'nin Muhakemet-ül Lügateyn adlı eserinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aynı yüzyılda ortaya konulmuş olmaları
  B) İdeal bir devlet yönetimini konu edinmeleri
  C) Türkçenin başka dillerden üstün olduğunu savunmaları
  D) Aruz ölçüsüyle yazılmış olmaları
  E) Kimi Türk destanlarından bölümler içermeleri

  24. Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatının özelliklerinden biri olamaz?

  A) Şiirler genellikle musiki eşliğinde söylenir.
  B) Nazım türleri genelde gazel gibi kafiyelenir.
  C) ilahi, nefes gibi nazım türleri kullanılır.
  D) Şiirlerde öğretici, nasihat edici bir nitelik vardır.
  E) Dil yalın bir Türkçe olmasına karşılık, az da olsa Arapça ve Farsça sözcüklere de yer verilmiştir.

  25. Yedi yaşında iken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybeden sanatçı, asıl ününü Ahmet Kutsi Tecer'in tanıtıcı çalışmalarından sonra kazanmıştır. Halk şiiri geleneğini günümüzün zevk, görgü ve duygu dünyasına ustaca uyduran, Halk şiiri üslubuna yenilikler getiren değerli bir ozanımızdır. Şiirlerinde daha çok gurbet, aşk, özlem, doğa ve yaşama sevinci temalarına yer vermiştir.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Seyrani
  B) Kağızmanlı Hıfzı
  C) Murat Çobanoğlu
  D) Reyhanî
  E) Âşık Veysel

  Cevap Anahtarı: 1)B 2)A 3)C 4)B 5)B 6)C 7)C 8)D 9)B 10)C 11)E 12)C 13)A 14)A 15)E 16)D 17)D 18)D 19)C 20)B 21)D 22)E 23)C 24)B 25)E

 4. #4
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Konu Testleri

  1. (I) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Yazıtları, Yolluğ Tigin tarafından taşlara kazınmıştır. (II) Bu yazıtlarda Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, onlarla hesaplaşması söz konusudur. (III) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Bu yazıtlar üç büyük kişi adına diktirilmiş üç büyük anıttan oluşur. (V) Bu yazıtlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle yazılmış, Müslüman Türklerin tarihimize bir armağanıdır.
  Bu parçada verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  2.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, tabiat ve savaş konularında söylenen şiirlere (I)koşuk, yapılan yas törenlerine (II)yuğ, bu törenlerde söylenen şiirlere (III)sagu, öğüt verici atasözü niteliğinde olan sözlere (IV)sığır, ziyafet törenlerine de (V)şölen denirdi.
  Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  3.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait birçok destan vardır. Bunlardan —- Sakalar’a; —- Hunlar’a; —- Göktürkler’e ve —- Uygur Türklerine ait destanlardır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Ergenekon – Göç
  B) Manas – Oğuz Kağan – Köroğlu – Şu
  C) Alp Er Tunga – Ergenekon – Türeyiş – Şu
  D) Şu – Bozkurt – Oğuz Kağan – Türeyiş
  E) Satuk Buğra Han – Köroğlu – Manas – Türeyiş

  4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir destan değildir?
  A) Ergenekon Destanı
  B) Şu Destanı
  C) Manas Destanı
  D) Bozkurt Destanı
  E) Türeyiş Destanı

  5.
  Toplumun ortak malı olan, sözlü gelenekle günümüze gelen ve söyleyeni belli olmayan destanlara “doğal destan” denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
  A) İlyada ve Odessia
  B) Kalevela
  C) Ramayana ve Maharabata
  D) Oğuz Kağan
  E) Çanakkale Şehitlerine


  6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının “yazılı edebiyat” dönemine ait bir özellik değildir?

  A) Bu dönemin en önemli ürünü Göktürk Kitabeleri’dir.
  B) Bu dönemde koşuk, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir.
  C) Göktürk ve Uygur olmak üzere iki tür alfabe kullanılmıştır.
  D) Bu dönemdeki Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir.
  E) Yenisey Kitabeleri de bu dönemin yazılı ürünlerindendir.


  7. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?

  A) Koşma – Varsağı – Ağıt – Destan
  B) Koşuk – Sagu – Destan – Sav
  C) Koşuk – Ağıt – Sav – Destan
  D) Koşma- Semai – Sagu – Sav
  E) Koşuk – Semai – Varsağı – Ağıt


  8.
  Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü sonra da yazılı gelenekle gelen, bir milleti derinden etkileyen olayları anlatan ve ilk söyleyeni belli olmayan türe —- denir. Türk ve Dünya edebiyatında birçok örneği vardır. Bunlara Türklere ait —- ve yabancılara ait —- örnek verilebilir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir?
  A) yapma destan – Gılgamış – Şehname
  B) doğal destan – Genç Osman – Igor
  C) yapma destan – Çanakkale Şehitlerine – Kaybolmuş Cennet
  D) doğal destan – Oğuz Kağan – Kalevela
  E) doğal destan – Şehname – Gılgamış


  9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

  A) Dini ve tasavvufi konuları işlemek
  B) Arı bir Türkçeyle söylenmiş olmak
  C) Genellikle yarım kafiyeli olmak
  D) Dörtlükler halinde söylenmiş olmak
  E) Hece ölçüsüyle söylenmiş olmak

  I. Ergenekon Destanı
  II. Kalevala Destanı
  III. Şu (Saka) Destanı
  IV. Bozkurt Destanı
  V. Şehnâme Destanı

  10. Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere ait değildir?

  A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


  11.
  (I)İslamiyet öncesi saz şairlerinin (II)sığır denilen sürek avlarında (III)kopuz eşliğinde okunan, (IV)aruz ölçüsüyle söylenen ve (V)aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları işleyen nazım türü koşuktur.
  Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  I. Milletlerin hayatını derinden etkileyen olaylar anlatılır.
  II. Milli söyleyişten uzak, evrensel bir nitelik taşır.
  III. Olağanüstü olay ve kişilere sıkça rastlanır.
  IV. Nazım, nesir karışık olarak kaleme alınır.
  V. Divan edebiyatındaki karşılığına mesnevi denir.

  12. Yukarıda numaralı cümlelerden hangi ikisi doğal destanlar için söylenemez?

  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) II. ve V. E) IV. ve V.

  Keldin esin esneyü
  Kadka tükel osnayu
  Kirdi bodun kasnayu
  Kara bulıt kükreşür
  (Rüzgar eserek geldi
  Kar tipiye benzedi
  Halk titreyerek evlere girdi
  Kara bulutlar görülüyor)

  13. Bu dörtlük, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden hangisine örnektir?

  A) Sagu B) Destan C) Koşuk D) Sav E) Koşma

  I. Şinto – Japon
  II. İlyada ve Odeyssia – Yunan
  III. İgor – Japon
  IV. Nibelungen – Alman
  V. Ramayana ve Mahabarata – İngiliz

  14. Yukarıda verilen destan-millet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

  A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.


  15.
  Düşmanlar tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir yere gelmiş, burada dört yüz yıl yaşayıp çoğalmış ve demir dağı eriterek buradan çıkabilmiştir. Bu destan Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması bakımından da önemlidir.
  Bu parçada, hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türeyiş Destanı
  B) Göç Destanı
  C) Bozkurt Destanı
  D) Ergenekon Destanı
  E) Şu Destanı


  CEVAP ANAHTARI
  1-E 2-D 3-A 4-C 5-E 6-E 7-B 8-D 9-A 10-C 11-D 12-D 13-C 14-D 15-D

Benzer Konular

 1. Divan Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 16:08
 2. Tanzimat Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:23
 3. Serveti Fünun Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:20
 4. Dünya Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:30
 5. Halk Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 21.Nisan.2011, 19:15

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •