İsim Tamlamaları Konu Testleri

1. "Konağa bitişik Süleymaniye Camii'nin avlusunda buluşmuştuk onunla."

Bu cümledeki ad tamlamasının özdeşi, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bir ağaç gölgesinin serinliğine sığındılar.

B) Kasabadan ayrılırken Saffet Bey'in gözleri doldu.

C) önce Serhat Şehri'ne varıp bir süre orada durak*ladılar.

D) Saffet Bey hepsinin elini tek tek sıktı.

E) Saffet Bey harcırahının tamamını, şoförün cebine koydu.2. Dilene dilene eğilmiş belim

Yüzüm kaktüs yaprağına benzemiş

Bilmiyorum neden böyle tembelim

Kim bana "çalışma, yaşarsın" demiş.

Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5


3. Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan, adlaşmış sıfattan oluşabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamanın örneği vardır?

A) Gül dalında güzeldir, bunu unutma.
B) Annemin yaptığı mis gibi yemeklerin kokusu hâlâ burnumda tütüyor.
C) Daha ne olmasını bekliyordun, tembel işi ancak bu kadar olur.
D) Bu günlerde bütün gazeteler tencere tava kuponu verme yarışına girdiler.
E) Söğüt ağacı genellikle dere kenarlarında yetişen bir ağaç türüdür.


4. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Kim bilir belki bu kadar sevmezdik birbirimizi,

B) Uzaktan seyretmeseydik ruhunu birbirimizin.

C) Kim bilir felek ayırmasaydı bizi birbirimizden,

D) Belki bu kadar yakın olmazdık birbirimize.

E) Ayrılığı ölüm ile tartarlar;

Elli dirhem fazla gelir ayrılık5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?

A) Üniversite sınavını kazanmak için gece gündüz çalışıyorum.

B) Herkes ekmek parasını kazanmak için çalışıp kim*seye muhtaç olmamalı.

C) Hiçbir doktor gönül yarasının merhemini bulamadı.

D) Bu kitap tutumlu olmanın yaralarını anlatmak için yazıldı.

E) Daracık sokaklar geçilince karşınıza geniş bir cad*de çıkıyordu.6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması kullanılmıştır?

A) Akan su bulanıksa akar akar durulur.

B) İki bacak bir bedeni çekmez olur yorulur.

C) Neden Lokman Hekimler bulamadılar deva.

D) Her şey erir erimeyen bu zamanın elinde.

E) Yeşil yapraklar gibi yeşillere bezendim.7. Saffet Bey, Belediye'nin kapısından ok gibi fırlayıp ormanı teftişe gitmek üzere Hüsnü'nün ardı sıra cami*nin yolunu tutuğu an, Belediye reisi de, kapıdan fırladı*ğı gibi öbür yönde çarşıyı arşınlayıp, Parti Merkezi' ne destursuz girip Osman Ağa'nın karşısına oturmuştu.

Bu parçada kaç tane belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 58. Ad tamlamalarında zamirler, tamlayan ya da tamlanan olabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir olan bir ad tamlaması vardır?

A) Kaçak olarak kesilen ağaçların odunundan odun kömürü yapılıyormuş.

B) Saffet Bey, rugan ayakkabılarının ucunda zıpla*masını sürdürüyordu.

C) Osman Ağanın babası buraların en zengin insanıymış.

D) Terzi: "Kaymakam bu elbisenin neyini beğenmedi." diye söylenip duruyordu.

E) Hüsnü: "Bu işin sonunda yakayı ele vermek de var:" dedi.

9. Karagözlü anam neden ağlarsın;

Ağlarsın da yüreğimi dağlarsın.

Sabaha doğru ben gideceğim

Akşamdan azığımı bağlarsın

Yukarıdaki dörtlükte tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 510. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tam*laması kullanılmıştır?

A) Çölde yolculuk yapanlar, gündüz dinlenip gece ayın ışığında yollarına devam ederlerdi.

B) Bahar gelince ilk önce badem ağaçları çiçek açar.

C) Bizim köydeki derenin kenarında piknik yapardık.

D) Masanın örtüsünü her hafta başka bir öğrenci evi*ne götürüp yıkatırdı.

E) Müdür: "Öğrencilerin başarısını arttırmak için neler yapabiliriz:" diye sordu.11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düş*müş bir ad tamlaması vardır?

A) Okulun bahçesinde neşeyle oynayan çocukları gö*rünce birden eski günleri hatırladım.

B) Katmerli yalanlarından bıktım, artık sana inanma*yacağım.

C) Geyik, avcının onu yakalamak için kurduğu tuzak*tan son anda kurtuldu.

D) Hakemin gözü maçta yediği yumruktan sonra morardı.

E) İnsan babasının kıymetini ölmeden önce bilmelidir.12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme belirtisiz ad tamlaması oluşturmuştur?

A) Annem her akşam yaptıklarımı babama bir bir an*latırdı

B) Şırıl şırıl akan bir derenin kenarında saatlerce yürüsem de hiç yorgunluk hissetmem.

C) Günümüzde insanlar eş dost ziyaretlerini de unu*tur hale geldiler.

D) Bayramlarda komşularımızı bir bir ziyaret ederdik.

E) Araban olmadığına üzüleceğin yerde evi barkı ol*mayan insanların halini düşünsen iyi edersin.13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir İsim tamlaması kullanılmıştır?

A) Yalvarmak, yakarmak nafile, delikanlılık çağındaki cevher, gözünün yaşına bakmadan gider

B) Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar.

C) Gökyüzünün başka rengi de varmış, geç fark ettim taşın sert olduğunu.

D) Hayata beraber başladığımız dostlarla da ayrıldı yollar bir bir.

E) Neylersin, ölüm hepimizin başında; uyudun uyana*madın olacak, kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında.14. Saffet Bey'in derdi Osman Ağa'ya Yurt Bilgisi öğret*mek değildi, derdi başkaydı.

Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Belirtili ad tamlaması kullanılmıştır

B) Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır

C) Belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır.

D) Soyut ad kullanılmıştır.

E) Tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması kullanılmıştır.15. I. Gazete sayfalarının haber kalitesi gittikçe düşüyor.

II. Eskiden insanlarımız gün doğmadan önce uyanır, tarlalarına çalışmaya giderlermiş.

III. Rüzgârlı havalarda dışarı çıkarken daha sıkı gi*yinmelisin.

IV. Bana hep doğruluktan ayrılma diyen anamın sesi hala kulaklarımda çınlıyor.

V. Kahramanlık dolu bir mazisi olan bir milletin evlât*ları böyle mi olacaktı?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde belirtili ad tamlaması kullanılmıştır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve IV

E) IV. ve V.16. "Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış."

Yukarıdaki atasözünde bulunan altı çizili tamlama*nın özdeşi aşağıdaki atasözlerinin hangisinde var*dır?

A) Baba malı tez tükenir, malı evlat kazana.

B) El yarası geçer, dil yarası geçmez.

C) İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

D) Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya bağırsaktır, ya tırnak.

E) Dağ başından duman, yiğit başından boran eksik olmaz.17. Takısız ad tamlamalarında, tamlayan, tamlananın neye benzediğini ya da neden yapıldığını anlatır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez?

A) Annemin yıllar önce ördüğü yün kazağı hâlâ kulla*nıyorum.

B) Gece evimize giren hırsızlar, annemin altın bilezik*lerini alıp kaçmışlar.

C) Marmara'da deprem olduğunda eğlencesine ara vermeyen katı yürekli insanlar da var bu memle*kette.

D) Adana'daki taş köprü çok eski zamanlardan beri ulaşım için kullanılmaya devam ediyor.

E) Artık evlerimizi süsleyen saksılardaki çiçeklerin yerlerini naylon çiçekler aldı.

Cevap Anahtarı: 1)A 2)B 3)C 4)B 5)E 6)D 7)D 8)D 9)C 10)B 11)B 12)C 13)E 14)B 15)E 16)D 17)C