Edat - Bağlaç - Ünlem Karışık Konu Testleri


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?

A) Doğru söze itiraz etmek hata olur.

B) Doğrusunu söylemek gerekirse zaten bu işin ola*cağını düşünmemiştim.

C) Tek kol ve doğru tutum, her zaman iki kol ve yanlış tutumu yener.

D) Yapmayı planladığınız şeyin doğru olduğundan emin olun.

E) Asansöre doğru yürürken, yüksek sesle konuşur*ken gördüm.2. Aşağıdakilerin hangisinde edat cümleye karşılaş*tırma anlamı vermiştir?

A) Tembel insanlara göre başarı, çalışmaya değil, şansa bağlıdır.

B) Başarısız insanlara göre başarılı insanların daha zeki olduğu düşüncesi doğru değildir.

C) Bana göre başarmanın birinci şartı başarabilece*ğine inanmaktır.

D) insanların giyim kuşamları kendileri hakkındaki düşüncelerine göre şekillenir.

E) Herkese göre davranışlarını ayarlamak için uğra*şırsan kendin olmaktan uzaklaşırsın.3. I. - Yaa, demek inkâr ediyorsun, öyleyse suç ortağısın, yürü bakalım karakola!

II. - Elli yıllık çiftçiyim, böyle bir vahşet görmedim. Vah! Vah!

III. - "Hayvanlık bu, hayvanlık!" dedi öteki.

IV. - Buldum hırsızları, buldum! Bu çocuk, hepsini tek tek biliyor.

V. Kafasına koymuşsa seni barındırmaz burada!

Yukarıda verilenlerin hangilerinde "tehdit, korkutma" anlamı vardır?

A) II. ve III.

B) I. ve III.

C) II. ve IV.

D) II. Ve V.

E) I. ve V.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz*cük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Konuşması kötü olduğu için kimse onu dinlemiyor, oysa anlattıkları çok ilginç.

B) Bu ay borçlarımı ödedim üstelik biraz da param kaldı.

C) Ben ne senin ne onun işlerine karışmama konu*sunda kararlıyım.

D) Herkes başarılı olmak ister ama başarıya doğru giden yoldaki zorluklara katlanmayı göze alamaz.

E) Bundan sonra derslerine ister çalış, ister çalışma beni hiç ilgilendirmiyor.5. Aşağıdakilerin hangisinde "yalnız" edatının yerine kullanılan bir sözcük vardır?

A) "Bu nasıl yapılabilir?" daima yapabileceğine ina*nan insanların kapısını çalar.

B) Başarabileceğinize inanarak başarıyı elde edebi*lirsiniz.

C) İş başvurusu için gittiğimde sadece birkaç kişiyi görmüştüm.

D) Böyle düşünen insanlar inançla arzu etmeyi karış*tırıyorlar.

E) "Tamam bir deneyeceğim ama bu işin olacağını sanmıyorum." tavrı başarısızlığı getirir.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir sözcük yüklem olmuştur?

A) Aklınız bir düşünce fabrikasıdır; bir günde sayısız düşünce üreten verimli bir fabrika.

B) Kişi kalbinde düşündüğü gibidir.

C) Birçok düşünürün ortak görüşüne göre kişi kendi düşüncelerinin ürünüdür.

D) Kendinize inanmak; başarıya giden yolda atılan ilk adımdır.

E) Büyük fikir ve planlar çoğu zaman küçük fikir ve planlardan daha kolaydır.7. Kardeşler arasına, heyhat, su-'i zan düştü

Zedelendi sağduyu; körleşen iz'an düştü

Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın

İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım.

Yukarıdaki dizelerde kaç tane edat kullanılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Ben ömrüm boyunca yalnız sana kavuşmanın hayaliyle yaşadım.

B) Tek suçu bu olsa hiç önemli değil, siz onun diğer suçlarını bilmiyorsunuz.

C) Ben de .sizinle gelmek istiyorum yalnız iki günden fazla izin alma imkanım yok.

D) Konuyu değişik örneklerle açıklarsan daha iyi an*laşılmasını sağlarsın.

E) Bazılarına göre insan zengin olsun da nasıl olursa olsun önemli değildir.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanıl*mamıştır?

A) Mademki onun borcuna sadık biri olmadığını bili*yordun neden ona borç verdin.

B) insan bilginlerin yanında çenesine sahip olmalı ki mahcup duruma düşmesin.

C) En sevdiği dostları da onu bu kara gününde yalnız bırakınca bütün insanlara küstü.

D) Hani bana: "Senden başkasını seversem Allah beni kahretsin." demiştin.

E) Pek çok insan çalışması gerektiğini biliyor, fakat çalışmak için gerekli iradeyi gösteremiyor.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ise" bağlaç ola*rak kullanılmamıştır?

A) öğrencilik yıllarımızda bazı arkadaşlar gezip eğ*lenmeyi seçti biz ise derslerimize çalışmayı seçtik.

B) Derslerine çalışan arkadaşlarımızın şimdi kimileri öğretmen, kimileri doktor, kimileri ise mühendis ol*dular.

C) Öğretmenimiz ders çalışmayanlar işsiz kalırlar, perişan olurlar, siz ise ilende rahat edersiniz derdi.

D) Geçenlerde bir arkadaşım iş bulamadığından ya*kınıyordu ben ise çok güzel bir işte çalışıyordum.

E) İnsan öğrencilik yıllarında derslerine çalışmaz ise ileride çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır.11. Aşağıdakilerin hangisinde edata ver verilmemiştir?

A) En iyilerden biri olduğuna inanıyordu ve bu neden*le hareketleri ve davranışları en iyisiydi.

B) Geçenlerde genç bir yazar ile yazma tutkusu üze*rine konuşuyorduk.

C) Bir sen değilsin yaptıklarıyla övünen.

D) "Oo" dedi genç bayan yazar "Bay X olağanüstü bir yazardır; tabii ki ben onun kadar başarılı biri ola*mam."

E) Önemsiz bir kişi olduğuna inanan kişinin yaptığı her şeyde bir başarısızlık damgası vardır.12. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç iki dolaylı tüm*leci bağlamıştır?

A) Tembelliği yüzünden hem kendisini hem de ailesi*ni başkalarına el açmaya muhtaç etti.

B) Kedisinin yapması gereken işleri ne ona ne buna yaptırmaya kalkışmaz.

C) Bundan sonra ne borç veririm ne de borç alırım.

D) Akşam yemeğinde börek ve mantı olduğunu öğ*renince arkadaşımı da çağırmadan edemedim.

E) Köyünden ayrıldıktan sonra ne anasını ne de ba*basını bir daha arayıp sormadı.13. Aşağıdakilerin hangisinde "ile -le, -la" ötekilerden farklı görevdedir?

A) İş konusunda kendimi onlarla karşılaştırdım; ama dürüst olmak gerekirse benden daha üstün bir özellik göremedim.

B) İki yıl sonra şirket yeniden organize edildi ve bana önemli bir miktarda hisse ile para verildi.

C) Kabaca bir bakışla görülür ki, milyonlarca insan ça*balamakta fakat gerçekte başarılı olamamaktadır.

D) Zor bir durumla karşılaştığınızda "kazanacağım" diye düşünün "kaybedebilirim" diye değil.

E) Bir başkasıyla rekabet ederken "ben en iyiyim" di*ye düşünün "Ben de iyi sayılırım" diye değil.14.Aşağıdakilerin hangisinde edat öbeği cümlenin anlamını durum bakımından tamamlamaktadır?

A) Bu çevre yine bize hayattaki zirve noktalara ulaş*mak için çok fazla rekabet olduğunu söyler.

B) Yıllardır iş hayatında ve çeşitli mesleklerde başarı*sız olmuş birçok insanla konuştum.

C) Kendimi sıradanlık dünyasından yukarıya nasıl çı*kardığımı şimdiye kadar kimseye açıklamadım.

D) Artık karım yeni giysiler almak için para harcadı*ğında kendisini suçlu gibi hissetmiyor.

E) Neden ileriye doğru ufacık bir adım olacak bir işi almaya çalışıyorum?15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü edat görevindedir?

A) Senin her söylediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.

B) Günümüz insanları yalana o kadar alışmışlar ki, işimize gelince doğru, işimize gelmeyince yalan söylüyoruz.

C) Bazıları gençlikte iyiye doğru bir yöneliş görünce mutsuz oluyorlar.

D) Birçok insan yaptıklarının doğru olmadığını biliyor; fakat kendisini yanlışlardan kurtaramıyor.

E) Basının görevi insanlara doğru bilgiler vermekse niçin bu kadar çok yalan haber yayınlıyorlar?16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hem … hem" bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır?

A) Hem işini hem arkadaşını çok seviyor.

B) Çocuk hem sahilde geziyor hem balık tutuyor.

C) Gözyaşları hem yanağından akıyor hem akan gözyaşlarını silmeye çalışıyordu.

D) Yazarın hem şiirimize hem de hikâyeciliğimize ba*kışını öğreniyoruz.

E) Geziye hem öğrenciler hem öğretmenler geliyor.Cevap Anahtarı: 1)E 2)B 3)E 4)D 5)C 6)B 7)A 8)B 9)D 10)E 11)E 12)B 13)B 14)D 15)C 16)A