İsim - Zamir Karışık Konu Testi


1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme anlamlı bir addır?

A) Bu daracık pantolonla rahat edebilecek misin?

B) Öyle üzgün durma, azıcık gülümse, ne olur.

C) Minicik ellerini ceplerine sokmuş, ısıtmaya çalışıyor.

D) Sıcacık suyla küveti iyice doldurup içine daldı.

E) Parmağımın ucunda bir yaracık oluştu.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki, sonuna geldiği sözcüğe “benzerleri” anlamı katmıştır?

A) Barış Manço’lar kolay mı yetişir sanıyorsun?

B) Özgürlükleri kazanmak kadar kaybetmemek de önemlidir.

C) Adamlar kendilerini her konuda uzman sanıyorlar.

D) Toplumların gelişmişlik düzeyleri nasıl anlaşılır?

E) Sözler, buz üstüne yazılmış yazılar gibidir.3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük addır?

A) Çalışmakla kazanılır güzel günler.

B) Bazı arkadaşlar üye olmak istemiyor.

C) Sınavı kazanmak biraz özveri ister.

D) Planlı çalışmak işinizi kolaylaştırır.

E) Uzun bir koşudan sonra mola verdik.4. Biçimce tekil, anlamca çoğul olan adlara topluluk adı denir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk adı değildir?

A) Elinde bir demet kırmızı karanfil vardı.

B) Kervan akşama doğru hana sağ salim ulaştı.

C) Çoban sürüyü dağın yamacında otlatıyordu.

D) Küçük kızı için bir düzine kurşun kalem aldı.

E) Bizim sınıf iki gündür hiç süpürülmedi.5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir ad kullanılmıştır?

A) Üst kattan garip tıkırtılar geliyordu.

B) Çatlayan boruların onarılması gerek.

C) Yemek yerken ağzını şapırdatır.

D) Horlamazsan ben de uyuyabilirim.

E) Dışarda havlayan köpek bebeği uyandırdı.6. Kimi tür adları kişilere özel ad olarak verilebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür adı ile yapılmış bir özel ad yoktur?

A) Bekleyin, Çiçek de bizimle gelecek.

B) Yarın Kaya’yı okuldan kim alacak?

C) Dosyayı Selim’e imzalattınız mı?

D) Annesinin hastalığını önce Şahin öğrendi

E) Bahar, bugün pek neşesiz görünüyor.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum (hal) eki almış bir ad yoktur?

A) Bu konu üzerinde çok fazla düşünme.

B) Yoldan geçenlere çiçekler attılar.

C) Gençler, cumhuriyeti sizler yaşatacaksınız.

D) Çocuklar annelerini dört gözle bekliyordu.

E) Üç hafta sağ bacağı sarılı kalacakmış.8. Soyut adlar özne olup çoğullanırsa yüklem tekil olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?

A) Yol çalışmalarında dağlar büyük zorluk çıkardı.

B) Bu sesler beni benden alıp uzaklara götürür.

C) Hatıraları gözünde canlandırdı yaşlı kadın.

D) Duygular tüm insanları hemen hemen aynı biçimde etkiler.

E) Ormanlar ülkemizin hem süsü hem de ciğeridir.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı ortak bir belirtisiz ad tamlaması vardır?

A) Şiirin de romanın da görevi insanı insana yaklaştırmaktır.

B) Sizlere çiçek kokuları, renkleri getirdim dağlardan.

C) Gördüğünü, düşündüğünü yazmıyorsa ne yazacak?

D) Kalitesiz, sıradan bir kitabı bir bakışta anlardı.

E) Bu şiirler daha çok Acem ve Akdeniz havası taşıyordu.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok belirtisiz ad tamlaması vardır?

A) Şairin dizelerinde aruz ölçüsü kendini çok belli ediyor.

B) Yenilgi duygusu, kan kokusuna gelen köpekbalığı gibidir.

C) Sanatsal kaygı güdülmeden yazılmış bir roman okudum.

D) Eski özlemi, yeniyi anlamayanların özlemidir.

E) Beyaz diziler, pembe diziler okurdu durmadan.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır?

A) Uçağımızın kalkış saatine daha çok var.

B) Siyah bir güneş gözlüğü taktığı için onu tanıyamadık.

C) Büyük odanın penceresinden deniz görünüyordu.

D) Öğrencilerin zayıf notları ikinci yarıyılda düzelmişti.

E) Yoksul insanların dertlerini dinlemeye gitmiştik.12. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz ad tamlamasının tamlayanı cümle niteliğindedir?

A) Kendi uçağını kendin yap kampanyası hızla gelişiyor.

B) Artık gazete anketlerinin yerini TV anketleri alıyor.

C) Deli dana hastalığı çıkınca tavuk satışları patladı.

D) Hukuk sisteminde önemli değişiklikler yapılacak.

E) Türk - Fransız anlaşmazlığı Ermeni tasarısı ile yeniden gündeme geldi.13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ortak bir ad tamlaması vardır?

A) Konuşmacılardan birkaçı o konuya değindi.

B) Adayların adresleri, telefonları not ediliyordu.

C) Çiçek kokuları, kuş sesleri sarmıştı ortalığı.

D) Baharın gelişi en çok çocukları sevindirir.

E) Doğruların, yanlışların söylenmesi herkesi memnun etmez.14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlamanı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A) Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler

Kim ondan daha çok hayatı özler

B) Eriyen karlar gibi içinden

Bütün sıkıntıların akıp gidecek

C) Böyle akar bahar gelince

Irmakları bu memleketin

D) Ben yıllardır o yarin yolunu gözlerim

Yaş yerine kan akıtır benim gözlerim

E) Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı

Vatan borcu biter bitmez ordayım
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması vardır?

A) Okula giden en kestirme yol budur.

B) Otomobil durduğunda yolcular teker teker indi.

C) Üst kattaki piyano sabahtan beri hiç susmadı.

D) Doğa, bu insanlara biraz acımasız davranmıştı.

E) Kamyon, süt şişelerini dükkanın önüne bıraktı.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir?

A) Ani kalp krizlerinde yapılacak ilk müdahale hastayı kurtarabilir.

B) Sağlık Bakanlığı yeni mezun doktorlarının görev yerlerini belirledi.

C) B vitamini en çok yeşil sebzelerde bulunuyormuş.

D) Beslenme uzmanlarının önemi 20. yüzyılda daha iyi anlaşıldı.

E) Göğsünün sağ tarafı özellikle sabahları müthiş ağrıyormuş.17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, bir zincirleme ad tamlamasının tamlayanını nitelemektedir?

A) Bu yoksul dağ köyünün sorunları saymakla bitmezdi.

B) Kardeşimin anlamsız karne kaygısı günlerce sürdü.

C) Kentimizin bütün meydanları yemyeşildir.

D) Minik kuşların cıvıltısını dinlerdik sabahları.

E) Evimizin arka bahçesinde toplanırdık arkadaşlarla.18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, belirtili ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A) Hangisinin kumaşı daha iyisine onu almamı tavsiye etti.

B) Eleştirmenlerin çoğu sanatı ve sanatçıyı yönlendirdiğini sanır.

C) Birçoğunu tanımama rağmen, bu çocuğu bir türlü hatırlayamadım.

D) Yağmurun şiddeti arttıkça eve dönme isteğim de büyüyordu.

E) Başbakanın açıklamaları bazı gazetecilere doyurucu gelmedi.19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türce ötekilerden farklıdır?

A) Hiçbiriniz yaşamınızı bir düzene sokmak için çaba gösteremiyorsunuz.

B) Okul kitaplarındaki bu bilgiler, gözden geçirilmek zorundadır.

C) Şunları daha sonra çözüp sonuçlarını bir kağıda yazın.

D) Tanpınar’ı çok severim, o benim hayata bakışımı değiştirmiştir.

E) Bu kitapları kitaplığa, ötekileri masaya koyar mısın?20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Programa kimin çıkacağını söylediler mi?

B) Nasıl bir dünyada yaşamak isterdiniz?

C) Soruların kaçıncısında hata varmış?

D) Otomobilin arızası fren sisteminde miymiş?

E) Neden anlamaz insanlar birbirlerini?21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır?

A) Hâlâ koşar durur Karamanoğlu’nun kızı

Solgun elinde devletinin ay ile yıldızı.

B) Anlat bana bir parçacık ecdadımı anlat;

Muhtacım o efsaneye, tarihe masal kat.

C) Günler, elimin çizdiği yerlerden akardı;

Üç kıt’ada korkunç atımın izleri vardı.

D) Maziye sor, ecdadımı söyler sana kimdi;

Bir bitmez ufuktan, küre vaktiyle benimdi.

E) Çünkü üç kıt’ayı takmıştı bu ruh arkasına

Gidiyorken şu siyah örtülü sandukasına.22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde işaret zamiri vardır?

A) Bir devdi o sanmayınız cücedir

Mağrur başı Altaylar’dan yücedir.

B) Kır ata nal mı dayanır.

Dağlar uykudan uyanır.

C) Ateşten kızaran bir gül arar da,

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

D) Paydos bundan böyle çılgınlıklara

Şart koşmaya başladı aynalar.

E) İçmiş gibi geceyi bir yudumda

Göğün mağrur bakışlı bulutları23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir tamlama vardır?

A) Çocuk düşerse ölür, çünkü balkon

Ölümün cesur körfezidir evlerde

B) Mehtap kemer taze belinde

Yıldızlar onun güldür elinde

C) Tüfek icat oldu mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır

D) Sen kaçan bir yavru geyiksen dağda

Ben peşine düşmüş bir canavarım

E) Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın

Benliğim kazan ve aklım kepçe1)E 2)A 3)C 4)E 5)A 6)C 7)E 8)D 9)E 10)B 11)A 12)A 13)B 14)C 15)E 16)E 17)A 18)A 19)B 20)C 21)D 22)D 23)B