Sıfat - Zarf Karışık Test


1. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Evli barklı bir adam böyle davranır mı?

B) Ülkede dirlik düzenlik sağlamayı başarmışlardı.

C) Güllük gülistanlık bir dünyada yaşamıyoruz.

D) Küçükken oldukça akıllı uslu bir çocuktu.

E) Yüzünde belli belirsiz bir yara izi vardı.2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Yeniye karşı aşırı bir tutkusu vardı.

B) Cenazeye gelenler siyahlar içindeydi.

C) Sanat, bir yaşam biçimiydi onun için.

D) Kendisini sevene sevmeyene kulak verirdi.

E) Kalın kazağım yerine inceyi getirmişsin.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işaret sıfatı kullanılmıştır?

A) Onları kaybetmemeni söylememiş miydim?

B) Lütfen hemen şunu bana verir misin?

C) Bu anlamsız inatlaşmaya son vermelisiniz.

D) Böyle korkusuzca yazardı yazılarını.

E) Bunu değil, ötekini izlemiştim.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, birden çok adı nitelemiştir?

A) Pek çok insan kitabı hayatından çıkarmış.

B) Müzikle kitleleri etkilemeyi başarmıştı.

C) Esprilerden hoşlanırım; ama bayağı değilse.

D) Adamcağızın pantolonu ütüsüz, gömleği eskiydi.

E) Şarkının içinde vurucu sözler, nakaratlar olmalı.
5. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, bir varlığın niteliğine ilişkin açıklama istemektedir?

A) Bu soruyu ona nasıl soracaksın?

B) Nasıl, bunu sen mi söyledin?

C) Nasıl bir kitap aramıştınız?

D) Bunca işin altından nasıl kalkacaksın?

E) Nasıl çıkacak onun karşısına?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü türce ötekilerden farklıdır?

A) O bir yıldızdı, çevresine mavi bir ışık yayan.

B) Seni o günlerin hatırı için bağışlıyorum.

C) Bir o, bir ben kalmıştık koca salonda.

D) Yine de o, öteki kitaplardan daha iyiydi.

E) O, yalnız bu tür hastalıklarda kullanılıyor.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A) Hangisinin daha yaramaz olduğunu anladınız mı?

B) Nasıl bir konuşma yaptı Profesör Ateş?

C) Öğrencilerin kaçını görüşmeye çağırdınız?

D) Gazetelerin hiçbirini mi okumadın bugün?

E) Niçin gülmez yüzü bu insanların?
8. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisi zarf (belirteç) görevindedir?

A) Ondan para isteme, zavallı bugünlerde meteliğe kurşun atıyor.

B) Açık arttırma ile paha biçilmez bir vazo satışa çıkarıldı.

C) Bizimki dışarı çıkarken yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş.

D) Babası çok para canlısı biri, annesi ise aksine eli açık.

E) Onun yürekler acısı halini gördükten sonra uykularım kaçtı.
9. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi, türce ötekilerden farklıdır?

A) İçin için ağlıyordu şu koca dağlar sanki.

B) O buralardan gidince çoluğu çocuğu ne yapacak?

C) Adamcağız parasını alamayınca söylene söylene gitti.

D) Hasta yatağında zar zor konuşuyordu bizimle.

E) Tas tas içtik, o güzelim yayla sularından.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Otur sana her şeyi bir bir anlatacağım.

B) Enine boyuna düşündüm ve karar verdim.

C) Son gün sazlı sözlü bir eğlence düzenlemişler.

D) Halının üstüne boylu boyunca uzanmıştı.

E) Adamcağız, utana sıkıla yanımıza geldi.
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru sıfatı yoktur?

A) Sınıfta kaç kişi vardı?

B) Nasıl bir elbise arıyorsunuz?

C) Ne tür müzik dinliyorsun?

D) Hangi sokağa taşındın?

E) Bunları neyle taşıyacaksın?12. “Sıfatların anlamlarını pekiştirme yoluyla kuvvetlendirdiğimiz gibi kimi eklerle de azlık ayırtısı katarak kısabiliriz. Bu da bir çeşit küçültmedir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir sıfat vardır?

A) Kapıdaki görevli iri yarı bir adamdı.

B) Derste yarım yamalak şeyler anlattı

C) Buraya sağlam mı sağlam bir bina yaptılar.

D) Bembeyaz masa örtüleri bahçeyi bir anda değiştirdi.

E) Buraya gelirken derince bir yerden atlamak zorunda kaldık.
13. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem

Yalnızlığın başkenti orası

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soru sıfatı

B) Belgisiz sıfat

C) Soru zamiri

D) Soru zarfı

E) Belgisiz zamir
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sıfat kullanılmamıştır?

A) Beş parasız adam size nasıl yardım etsin?

B) Yüzü yanık bir adam yanına yaklaştı.

C) Şu kırmızı kazaklı kız, arkadaşın mı?

D) Geniş ve dümdüz ova uzanıyor önümüzde.

E) Arka sıradaki öğrenciler dikkatle dinliyorlar.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir soru zarfı kullanılmıştır?

A) Öğretmen kaçıncı sayfayı ödev verdi?

B) Hangi konuda bilgi almak istemiştiniz?

D) Benimle kim ders çalışmak ister?

D) Beni neden erken uyandırmadınız?

E) Durakların kaçında tabela vardır?
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?

A) Toplantıya kaçı geliyor?

B) Hepsini mi ona verdin?

C) Kitabı herhangi biriniz getirsin.

D) Evdeki hesap çarşıya uymadı.

E) Sen de biraz anlayışlı ol.17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Yol boyunca dağlar, nehirler, yemyeşil ormanlar arasından geçtik.

B) Bu kış da Ankara’da tonlarca odun tüketildi.

C) Evcil hayvan beslemeyi sevmiyordu.

D) Kırlarda patates közlemeyi, çok severdi.

E) Akşam güneşi yavaş yavaş ufku terk ediyordu.
18. I. Toplantı ne kadar sürecek?

II. Koşullarımı mutlaka kabul etmeli.

III. Bu yıl epeyce yağdı yağmur.

IV. Benimle bir daha asla konuşma!

V. İçeri girerken ayakkabılarını çıkar.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde kesinlik zarfı kullanılmıştır?

A) I. ve III. B) II. ve III. C) II. ve IV.

D) III. ve V. E) IV. ve V.
19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türce ötekilerden farklıdır?

A) Sinirli davranışları ile itici olduğunun farkında değildi.

B) Son romanı pek başarılı sayılmamış edebiyat çevrelerinde.

C) Doğrusu ben de görüntülü telefondan hoşlanmazdım sanırım.

D) Öğretmenimizin ne zaman sözlü sınav yapacağı belli olmazdı.

E) Genç adam kararlı adımlarla ilerliyor hedefine doğru.
20. Dilimizde bir sıfat tamlamasında tamlayan ve tamlananın yeri değiştirilerek ad tamlaması yapılabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur?

A) Arazinin sulağı tercih edilir.

B) Arkadaşın iyisi böyle günde belli olur.

C) Köpeğin korkağına köpek mi denir?

D) Burada bahçelerin çiçeği eksilmez.

E) Armudun kokulusunu severim.


21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad tamlamasını belirten bir sıfattır?

A) Karanlık gecelerin sabahı bir başka olur.

B) Derste birkaç sınav sorusu çözdü öğretmenimiz.

C) Saçlarının sarı ışıltılarına vurulmuş çocuk.

D) Uzun kış gecelerinde masallar anlatırdı büyükannem bize.

E) Serin bir eylül günü parkta tanışmıştık onunla.22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A) Siz kuyumcu olunuz, ben demir olayım

B) Elmas saçan dehayı sizde bulayım

C) Kıvılcımlı her ocak, vatan için yanmıştır

D) Biz hepimiz bu ruhla sarılalım çekice

E) Gidelim serv-i revanım yürü Sâdabada
23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Şen adam güneşe benzer; girdiği yer aydınlanır.

B) Münafığın sonu gelmez, söner ocağı

C) Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın

D) Hak belleğin bir yola yalnız gideceksiniz

E) Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir belgisiz sıfat, bir belirtisiz ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?

A) Kaç ay, kaç yıl geçti aradan; hâlâ değişmedi bu huyu.

B) Yorgun insanların halinden anlamaz mısın?

C) Şubat ayı hiçbir yıl bu kadar soğuk geçmemişti.

D) Bize hiçbir açıklama yapmadan çekip gitti.

E) Programa birkaç sinema eleştirmeni de katılmıştı.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işaret sıfatı kullanılmıştır?

A) Hiçbirimizin kitabı, defteri yoktu geçen gün.

B) Şuradakileri hepimiz de daha çok beğenmiştik.

C) Bu acıyı tarif etmek kolay mı sanıyorsun?

D) Bunların her biri sağlığa zarar veren maddelerdir.

E) O, bazılarının sandığından daha akıllıdır.26. “Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Buradaki güzelliği dünyanın hiçbir yerinde göremezsin.

B) Güzel güzel konuşurken birden kalkıp gitti.

C) Bunca güzel elbisen varken neden hep kot giyiyorsun?

D) “Güzelliğinizi neye borçlusunuz?” diye ona sorarlar hep.

E) Dersin sonunda müdürün sürpriz yapması çok güzeldi.27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Gece lambasını karanlık odaya götürmelisin.

B) Bazı sorular öğrencilerin moralini bozuyor.

C) Serkan’ın araba tutkusu birkaç öğrenciyi de etkiledi.

D) Onur’la dün büyük bir mağazada karşılaştık.

E) Nilay’ın köpeği evdeki bütün koltukları yırtmış.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Ne kadar eli açık insanlar komşularınız...

B) Ne kadar uyarırsan uyar, kulak asmayacaktır o.

C) Boyundan büyük işlere kalkışmayacaktın.

D) Kitaptaki dizgi hatalarını bir daha gözden geçireceğiz.

E) Çocukcağız bütün yaz canını dişine takarak çalıştı.


29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zaman anlamı sınırlanmamıştır?

A) Herkes otuzundan sonra gelecek kaygısı duyar.

B) Oradan geçtiğimde bir sızı duyuyorum içimde.

C) Bazı günler sabaha kadar ders çalışırlardı.

D) O eski evde, geçen yıl olağanüstü bir tatil geçirdik.

E) Yaz, bütün güzelliğiyle hüküm sürüyor kıyılarımızda.
30. Aşağıdakilerin hangisinde cevap bir soru zarfıdır?

A) - Yarın akşam konuklarımız gelecek.

- Kimler?

B) - Bu yaz yurt dışına gidiyoruz.

- Nereye?

C) - O filmi daha önce seyretmiştim.

- Ne zaman?

D) - Arkadaşını biriyle gördüm.

- Nerede?

E) - Bunun rengini daha çok beğendim.

- Hangisinin?

CEVAP ANAHTARI: 1)B 2)C 3)C 4)E 5)C 6)B 7)B 8)C 9)B 10)C 11)E 12)E 13)A 14)D 15)D 16)E 17)D 18)C 19)B 20)D 21)B 22)C 23)B 24)E 25)C 26)C 27)C 28)E 29)E 30)C