Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Söz Sanatları Konu Testleri

  Söz Sanatları Konu Testleri


  1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetmeye başvurulmamıştır?


  A) Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam

  Bekleyenim olsa da razıyım kavuşmasam

  B) Uzan başucuma perdeyi indir

  Mum, olduğu gibi kalsın akşamdan

  C) Bebeklerin ulusu yok

  Bebekler çiçeği insanlığımızın

  D) Dökülmüş saçların omuzlarına

  Bulutla örülen aya dönmüşsün

  E) Tunç bir çehre parladı alevlerin rüzgârıyla
  Yüksek gururlu alnı, geniş omuzlarıyla

  2. Bir sözün benzetme amacı güdülerek başka bir söz yerine kullanılmasıyla yapılan sanatlı söyleyişe eğretileme denir.

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur?

  A) Salkım salkım mısralar gelir içimden Türkü söylemek türkülerin başka türlüsü

  B) Ben sana mecburum bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum

  C) Ey eski ve dayanıksız yaşam Sürüp geldin acının kanadında

  D) Kadınlar geçer yorgun bir rüzgâr gibi insanın camdan soluğu sokaklarda

  E) Görüyorsun ki çakıl taşları sende
  incilerse şairin kendi kalbinde kaldı

  3. Aşağıdakilerin hangisinde eğretilemeye
  başvurulmamıştır?

  A) Çelik testereyle kestim suları Yıkadım, duvara astım suları

  B) Dertler gecikince gidip yokladım Yırtık bohçalarda umut sakladım

  C) Ağaçlar kökünden kopacak gibi Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

  D) Ufukta pas tuttu birdenbire yaz Gün çabucak geçti, akşam tez oldu

  E) içimde kar donar, buzlar çözülür
  Yağan ateş midir, kor mudur bilmem

  4. Sonra koşar ayağında yıldızların nalınları
  Küçük çapkın dalgacıklar bir aşağı bir yukarı

  Bu dizelerde dalgalar, insana özgü özelliklerle

  anlatılarak kişileştirilmiştir.

  Aşağıdakilerin hangisinde aynı mecazlı söyleyiş

  örneklenmektedir?

  A) Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya

  B) Sırma saçlım, fidan boylum Gelir sallanı sallanı

  C) Sivas yollarında geceleri Katar katar kağnılar gider

  D) Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy

  E) Erzurum'dan akar Cennet pınarı
  Palandöken gülmez, nedir efkârı


  5. Görünce bir kuvvetin bükülmeyen kolunu
  Ne var değiştirse ayaklarım yolunu

  Bu dizelerde altı çizili sözcükler "insan"ı anlatacak biçimde kullanılarak ad aktarması yapılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde bu söz sanatını örnekleyen bir kullanım yoktur?

  A) Gece yarısı yollara düştü obalar Bre bu nasıl iştir Dadaloğlu

  B) Karanlıkta kaldık, yalnızlıkta kaldık İstanbul çığlık çığlığa ter döküyordu

  C) Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını Tanıdığım bir gülüş kıvrılacak içerde

  D) Bir şilep sızıyor gözlerinden

  Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun

  E) Anıların bırakıyor seni
  Sokaklar, evler, caddeler arasında

  6. Memleket isterim

  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

  Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından

  hangilerine başvurulmuştur?

  A) Ad aktarması - tenasüp

  B) Telmih - ad aktarması

  C) Eğretileme - abartma

  D) Kişileştirme-telmih

  E) Tecahül-i arif - tenasüp

  7. Deli gönül, neyi özler durursun?
  Acınacak dostun, cananın mı var?
  Dünya yansa yorganın yok içinde
  Harap olmuş evin, dükkânın mı var?

  Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulduğu söylenemez?

  A) Tenasüp B) Ad aktarması C) istifham D) Tecahül-i arif E) Kinaye

  8. Kimini vurguncu yaptı bu savaş
  Kimini karaborsacı

  Laf olur diye dost çayı içmeyenler

  Mahkemelik oldular rüşvet yüzünden

  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından

  hangisine başvulmuştur?

  A) Tezat B) Tariz C) Kinaye

  D) Abartma E) Ad aktarması

  9. Sansürlü, sıkıyönetim günlerinin birinde Hüseyin
  Cahit Yalçın, Ziya Gökalp ve beraberindekiler,
  Viranbag'da öğle yemeği yiyorlarmış. Bir ara Ziya
  Gökalp'in kızı Hürriyet ortadan kaybolmuş. Gökalp
  kızını ortalıkta göremeyince başlamış seslenmeye:
  - Hürriyet! Hürriyet!

  Hüseyin Cahit, acı bir gülüşle çevresindekilere dönmüş:

  Ziya Bey, hürriyetin kaybolduğunu ne çabuk fark etti! demiş.

  Bu parçada, Hüseyin Cahit'in cümlesinde geçen "hürriyet" ve "ne çabuk" sözleriyle yapılan sanatlar, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  A) Tevriye, tariz B) Kişileştirme, benzetme C) Benzetme, telmih D) Tenasüp, kinaye E) Tecahül-i arif, abartma


  10. Köroğlu'nun sevdası var başında
  Gümanı var şu gönlümün başında
  Leyla'yı ararken dağlar başında
  Mecnun'un aşkına giriftar oldum

  Bu dörtlüğün son iki dizesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

  A) Tecahül-i arif B) Telmih

  C) Eğretileme D) Kişileştirme

  E) Tevriye

  11. Koca Ragıp Paşa, kütüphanesine gittiğinde rafların,
  kitapların toz içinde olduğunu görür ve görevliye:
  "Aferin, senin kadar güvenilir bir adam daha
  görmedim. Sana teslim edilen kitaplara elini bile
  sürmemişsin!"der.

  Bu parçada Koca Ragıp Paşa'nın kütüphane görevlisine söylediği sözle yaptığı sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tariz B) Tevriye C) Tezat

  D) Hüsn-i talil E) Tecahül-i arif

  12. "Akıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını/
  Salkımsöğütler yıkıyordu suda saçlarını" dizelerinde
  şair, bir durumu hayali ve güzel bir nedene
  bağlayarak anlatmıştır.

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer özdeş bir mecazlı söyleyiş vardır?

  A) Günle birlikte erir uyuklayan mor dağlar Ekilmemiş tarlalar, çalı bitiren bağlar

  B) Böyle yalçın dağlarda sesiz dolaşanlar kim Köyler, ufka dizilen tozlanmış birer resim

  C) Dereler ardın sıra akmaya koyulmuş Arıyor batan güneş seni dağlar ardında

  D) Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla Köyümüz, köylümüz, memleketimiz

  E) Aynalara bakma, aynalar fenalık
  Denizi, sonsuz olanı düşün artık

  13. Önce şiirde sevdim kavgayı
  Özgürlüğü kelime kelime şiirde
  Mısra mısra sevdim yaşamayı
  Öfkeyi de sevinci de

  Bu dizelerde belli bir imge oluşturmak için birbirle*riyle ilgili kavramlar, bir arada kullanılmıştır. Bu söyleyiş özelliğine "tenasüp" denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde tenasüp vardır?*

  A) Bir çınar altında geçer her gecem Konuşur dururum orda rüzgârla

  B) Sen uyandın diye gün doğar Şu yol sen geçtiğin için güzel

  C) Sıra sıra dizilir yolun iki yanına

  Eski çadırlar gibi tozlanmış ıhlamurlar

  D) Gün bitti, ağaçta neşe söndü
  Yaprak ateş oldu kuş da yakut

  E) Paydos bundan böyle çılgınlıklara
  Sert konuşmaya başladı aynalar

  14. Ev kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
  Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

  Bu dizelerdeki altı çlzli sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Ben aşığım, el göğüste yüz yerde Gel efendim del sinemi yüz yerde

  B) Yetmedi eksinin gücü artıya Geçmedi denizin sözü martıya

  C) Çepeçevre bahar içinde bir yer gördük Ferhat ile Şirin'i beraber gördük

  D) Aranırken ayın ölgün sesini Soğuk ay öptü beyaz ensesini ,

  E) Açmış kollarını yükselen çamlar
  Her dalın ucundan ay nuru damlar  15. Aşağıdakilerin hangisinde yineleme (tekrir) sanatına başvurulmuştur?

  A) Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya

  B) içime bir kurt düştü, gece gündüz yer beni Ben bu dertten ölürsem, kabul etmez yer beni

  C) Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksan akıbet yer yer seni

  D) Benim için her bir sözün kıymetlidir inciden Gözyaşlarını akıtma gel, odur beni inciden

  E) Kaç gece bu sazı çaldım oturdum
  Kaç gece telinden sildim ben onu

  16. Her nere gidersen eyle talanı

  Öyle yap ki ağlatasın güleni

  Bir saatte söyle yüz bin yalanı

  El bir doğru söz söylese sen inanma

  Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından

  hangisi ağır basmaktadır?

  A) Mübalağa C) Tariz

  B) Kinaye D) Eğretileme

  E) Tecahül-i arif

  17. Almış aydınlığı günler yüzünden

  Geceler saçından siyah olmayı


  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

  A)Kinaye B) Hüsn-i talil

  C)Ad aktarması

  D) Tariz  E) Telmih

  18. Diyorlar ki kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz dalgalanmadan Bu dizelerdeki kimi sözcükler, hem gerçek hem mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanıl*mıştır.

  Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdekine özdeş bir söz sanatı vardır?

  A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan Geriniyordu eski bir duvarın sıvasında

  B) Eskici dükkanındaki asma saat Çelik bir şal atmış omuzlarına

  C) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

  D) Geceleri gölgem yollarda donar Kar gibi kürürüm kendi gölgemi

  E) Doğrusu çok alın teri döktük; ama değerdi
  Neşe veren kasvetimiz yorgunluğu giderdi

  19. Aşağıdakilerin hangisinde şair bir durumu bilmezden gelerek anlatmıştır?

  A) Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller İncimi kaybetmedim kırılsa da sedefim

  B) Sana varmak için verdiğim sözden Ben de anlamadım niye dönmüşüm

  C) Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların Boynuma çifte zincir, çift örgülü saçların

  D) Uyu da gündüzler su gibi dinsin Menekşe gözüne kirpikler insin •

  E) Saçını rüzgâr tarar, meltem okşar yüzünü
  Vücudunu gece ay, gündüz güneş kucaklar

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Söz Sanatları Konu Testleri

  EDEBİ SANATLAR VE SÖZ SANATLARI SORULARI-CEVAPLARI

  1. “Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovalayan İstanbul’u düşündüm.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? (1974/ÖSYS)
  A) Teşbih

  B) Teşhis

  C) Mürsel mecaz

  D) Tekrir

  E) Kinaye  2. Kurban olam kurban olam

  Beşikte yatan kuzuya

  Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır? (1976/ÖSYS)

  A) Cinas

  B) İstiare

  C) Benzetme

  D) Kişileştirme

  E) Abartma  3. Ey benim sarı tamburam,

  Sen ne için inilersin?

  İçim oyuk, derdim büyük

  Ben onun’çün inilerim.

  Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir.

  Böyle bir yazın sanatı (edebi sanat) aşağı*dakilerden hangisinde vardır? (1979/ÖSYS)

  A) Güleriz ağlanacak halimize.

  B) Şu karşıma göğüs geren,

  Taş bağırlı dağlar mısın?

  C) Sakinler meclisten çekmiş ayağı.

  D) Kısmetimdir gezdiren, yer yer seni,

  Arşa çıksan akıbet yer yer seni.

  E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını.

  4. Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

  Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır? (1980/ÖSYS)

  A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

  B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

  C) Şu bakır zirvelerin ardından

  Bir süvari geliyor kan rengi

  D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

  E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

  Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa  5. “Menekşeler külahını kaldırır”

  dizesindeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır? (1981/ÖSYS)

  A) Güzel gitti diye pınar ağladı

  B) Ak kuğular sökün etti yurdundan

  C) Gül budamış dal dal olmuş

  D) Kara yerde mor menekşe biter mi?

  E) Gözlerim kapıda kulağım seste  6. Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;

  Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

  Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? (1982/ÖSYS)

  A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan;

  Geriniyordu bir eski duvarın sıvasından

  B) Bir bulut geldi üstüne bahçenin,

  Bütün ağaçların keyfi kaçtı.

  C) Toros dağlarının üstüne

  Ay, un eledi bütün gece

  D) Eskici dükkanındaki asma saat,

  Çelik bir şal atmış omuzlarına

  E) Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu;

  Açtım avucumu altına tuttum  7. “Sakin ve rüzgârsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.

  Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? (1984/ÖSYS)

  A) Hava - Rüzgâr

  B) Rüzgâr - duman

  C) Hava - Ses

  D) Duman - Gök

  E) Duman - Ses  8. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu, hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesin*deki kullanılışına benzer bir kullanım, aşağı*dakilerden hangisinde vardır? (1984/ÖSYS)

  A) Ankara, bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi görmüştür.

  B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.

  C) O günlerde Konya’nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.

  D) İstanbul’un asıl manzarasına bir sivil mimari oluşturmuştur.

  E) Bursa kadar muntazam bir devrin malı olan bir şehir bilmiyorum.  9. “Ey saz benizli yolucu, sen, söyle bana,

  Kuş uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;

  Gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

  Dinlenmek için gidip yatacaksın?”

  Burada şairin “yolcu” diye seslendiği “ay”dır.

  Bunu, şiirdeki hangi sözlerinden çıkarabiliriz?

  (1985/ÖSYS)

  A) sema yolunda

  B) kuş uçmaz, kervan geçmez

  C) saz benizli

  D) gündüzün, gecenin hangi kovuğunda

  E) dinlenmek için gidip yatacaksın  10. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan, omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgâr ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hece böcekler, görülecek şey!”

  Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakiler*den hangisidir? (1985/ÖSYS)

  A) böcekler

  B) sisler

  C) rüzgâr

  D) ağaçlar

  E) dağlar  11. Kalem böyle çalınmıştır yazıma

  Yazım kışa uymaz, kışım yazıma.

  Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (1986/ÖSYS)

  A) benzetme (teşbih)

  B) cinas

  C) kişileştirme (teşhis)

  D) abartma (mübalağa)

  E) istiare  12. Durgun bir akşamın erguvan örtüsünü

  Yırtarken çekinerek gecenin kara eli

  Yorgun bir gölge, omzunda bir günün yükü

  Sürüklüyor ufuklara ağır adımlarını

  Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda*kilerin hangisinde verilmiştir? (1987/ÖSYS)

  A) Yorgun omuz - sürüklenen ufuklar

  B) Durgun bir akşam - ağır adımlar

  C) Erguvan örtü - bir günün yükü

  D) Akşamın örtüsü - omuzun yükü

  E) Gecenin kara eli - yorgun bir gölge  13. Kısmetindir gezdiren yer yer seni

  Arşa çıksan akıbet yer yer seni

  Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (1988/ÖSYS)

  A) Mecaz

  B) Cinas

  C) Kinaye

  D) İstiare

  E) Hüsn-i ta’lil  14. Anavarza at oynağı

  Kana bulanmış gömleği

  Kıyman a zalımlar kıyman

  Kör karının bir deyneği

  Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? (1988/ÖSYS)

  A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

  B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma

  C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

  D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bıra*karak olguyu başka bir nedene bağlama

  E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma  15. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: “Bana dokunma!” diye bağırdı.

  Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (1989/ÖSYS)

  A) Teşbih (benzetme)

  B) Tezat

  C) İstiare

  D) Kinaye

  E) İntak (konuşma)  16. İlahi, kabul senden ret senden; şifa senden, dert senden... İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

  Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdaki*lerden hangisine örnektir? (1989/ÖSYS)

  A) İmale

  B) Seci

  C) Aliterasyon

  D) Redif

  E) Cinas  17. Yalnız zaman olur bazı akşamlar

  Bir kadın çehresi; yanarken camlar

  Bir lahza belirir loş aynalarda

  Bu dizelerde geçen, “yanarken camlar” sö*zünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? (1990/ÖSYS)

  A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

  B) Bir sözü benzetme amacıyla bir söz yerine kullanma

  C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma

  D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

  E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama  18. Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosman*oğlu’yla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek: “Yabandan geliyoruz üstat, Yaban’dan!” der.

  Parçada geçen “Yaban’dan geliyoruz.” sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır? (1990/ÖSYS)

  A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme

  B) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma

  C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma

  D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanma

  E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme  19. Nedir can kim anı sen nazenin canane vermezler

  Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler

  Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?(1991/ÖSYS)

  A) Cinas

  B) Hüsn-i ta’lil

  C) Teşhis

  D) Tevriye

  E) İntak  20. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır? (1991/ÖSYS)

  A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.

  Gözüm yaşı değirmeni yürütür.

  B) Bu topraklar ecdadımın ocağı

  Evim, köyüm hep bu yerin bucağı

  C) Ne doğan güne hüküm geçer

  Ne halden anlayan bulunur.

  D) Derdim çoktur hangisine yanayım

  Yine tazelendi yürek yarası

  E) Yükseğinde büyük namlı karın var

  Alçağında mor sümbüllü bağım var  21. (I) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (II) Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini.

  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir? (1992/ÖSYS)

  A) I ve III B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V  22. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır? (1992/ÖSYS)

  A) Gönül sevdiğinden soğur

  Görülmeyi görülmeyi

  B) Gölgesinden dinlendiğim

  Koca çamlar yerinde mi

  C) Şu karşıma göğüs geren

  Taş bağırlı dağlar mısın

  D) Elbet bir devasız dertten

  Doğan göz bir zaman ağlar

  E) Uçtu kuşların kervanı

  Her biri bir dala gider  23. Aşağıdaki dizelerden hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır? (1995/ÖSYS)

  A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde

  B) Gördüm deniz dedikleri bin yaşlı ejderi

  C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar

  D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi

  E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi  24. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “cinas” vardır?(1995/ÖSYS)

  A) Gönlümle oturdum da hüzünlendin o yerde,

  Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.

  B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

  Arşa çıksan akıbet yer yer seni

  C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam;

  Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam

  D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman

  Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman

  E) Görmeden mecnunların sahradaki cem’iyyetin

  Sevdiğim meşk-i nigah eylesin ahularla sen  25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur? (1996/ÖSYS)

  A) Düşlerimde bir güzel

  Bakışı ayva çürüğü

  B) Tam otların sarardığı zamanlar

  Yere yüzükoyun uzanıyorum

  C) Asılı salkımlardır çocuklar

  Anaların uzun eteklerinde

  D) Saçların uçuşuyor rüzgârda

  Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor

  E) Acılarım, acılarım benim

  Çiçeğe durmuş badem ağacı  26. Tablasındaki taze salatalıkları övmek için, “Badem bunlar, badem” diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır? (1995/ÖSYS)

  A) Benzetme

  B) Tenasüp

  C) Kinaye

  D) Hüsn-i ta’lil

  E) Mecaz-ı mürsel  27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içine alınmış sözlerde bir söz sanatı vardır?

  (1997/ÖSYS)

  A) Ben, sizin sandığınız gibi “ünlü biri” değilim.

  B) “Beş sınıflı, tek öğretmenli” bir ilkokulda okudum ben.

  C) Dergi yöneticilerinin bu “hoşgörülü tutum”u duygulandırdı beni.

  D) Emekliliğin nasıl “güç bir iş” olduğunu bilmiyorum henüz.

  E) “Aslanın ağzındaki”ne yetişmek için koşuşturup duruyorum.  28. Çocuğun birine sormuşlar:

  - Ne olacaksın?

  - Adam olacağım, demiş.

  Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisi*ne örnek olabilir? (1998/ÖSYS)

  A) Benzetme

  B) Kinaye

  C) Tenasüp

  D) Mecaz-ı mürsel

  E) Hüsn-i ta’lil  29. (I) Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor. (II) Güneşle birlikte, kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyor insan; ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor. (III) Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş bu kentin geçmişini düşünüyor. (IV) Acaba bu tiyatro sahnesinde kaç oyun sergilendi, odeonda ne gibi sorunlar tartışıldı, ölümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda? (V) Bugün, bütün bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gömülmüş bir kentle karşı karşıyayız.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır? (2006/ÖSYS)

  A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V


  Cevaplar: 1-E 2-B 3-B 4-A 5-A 6-E 7-E 8-C 9-A 10-E 11-B 12-E 13-B 14-C 15-E 16-B 17-B 18-D 19-A 20-A 21-B 22-C 23-D 24-B 25-B 26-E 27-E 28-B 29-D

Benzer Konular

 1. Sıfatlar (önadlar) Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Aralık.2012, 01:44
 2. Ses Bilgisi Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:25
 3. Anlatım Biçimleri Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 13:55
 4. Cümle Yorumu Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 13:54
 5. Halk Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 21.Nisan.2011, 19:15

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •