Anlatım Biçimleri (Türleri) Konu Testleri anlatım türleri test,anlatım biçimleri test


1. Öykü, özellikle seçilmiş bir hedefe fırlatılan ok gibidir. Gerilimi, hızı bellidir. Bu yüzden, ilk cümleyle yola iyi çıkılmaz-sa öykü hedefini şaşırır. Onu, sonradan hedefe doğrultmak da olanaksızlasın Oysa roman bir dantel gibidir; ayrıntı ayrıntı örülerek yazılır ve yazılması daha kolaydır.

Bu parçanın yazarı, düşüncesini geliştirmek için aşa-ğıdakilerin hangilerine başvurmuştur?

A) Benzetme - tanımlama
B) Örneklendirme - karşılaştırma
C) Tanımlama - tanık gösterme
D) Örneklendirme - betimleme
E) Karşılaştırma - benzetme


2. Magazin dergileri, gündelik hayattan kaçışı sağlar gibi görünse de sonuçta, insanı yeniden dosdoğru gündelik hayatın içine atar. Bu özelliğiyle lastikle kaplanmış bir duvar gibidir. Kendisine atılanı, yumuşak inişle, geldiği yere gönderir; ama bir değişiklik olmuş yanılgısı da yaratır. Gerçek yaşamda herhangi bir serüven yaşamayan insanlara hayali serüvenler yaşatır.

Bu sözleri söyleyen yazarın amacı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Karşılaştırma yapmak
B) Kanıları değiştirmek
C) Olay içinde yaşatmak
D) izlenim kazandırmak
E) Düş gücünü arttırmak

3. Köşe yazarlığı hem çok kolaydır hem de çok zordur. Öyle bir an gelir ki sana ayrılan köşe ya çok büyür, ya da çok küçülür. Yazacağın konuda donanımlı ve birikimli değilsen, köşedeki boşluk büyüdükçe büyür, kocaman bir beyazlığa dönüşür. Eğer o konuda kafan ve yüreğin dopdoluysa, bu boşluk küçüldükçe küçülür; yetmez olur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama B) Karşılaştırma C) Öyküleme D) Betimleme E) Tartışma


4. Adam, bahçenin kenarındaki tulumbaya yaklaştı, işliğinin yakasını açtı. Kollarını sıvadı. Kasketini duvardaki çiviye astı. Onu gören karısı, kucağındaki yün yumağını atıp elinde havluyla kocasının yanına geldi ve "Çekeyim tulumbayı." dedi.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimleme B) Öyküleme C) Tartışma D) Açıklama E) Kanıtlama

5. "Dil doğal gelişimine bırakılmalıdır." görüşü, oldukça tehlikelidir. Tehlikesi, bu görüşün ilk anda çok doğru görünmesidir. Oysa, yanıltıcıdır bu. Dil bilincinin oluşmadığı dönemlerde, gerçekten de "kendiliğinden" diye nitelenebilecek bir gelişim olmuştur. Ancak, dil sorunu bir kez ortaya atıldıktan sonra "işi oluruna bırakma" söz konusu değildir. Türkiye'de her aydın, kalemi eline aldığı anda dil kavgasında yerini alır. "Millet" yerine "ulus" ya da "ulus" yerine "millet" diyen birinin, dil konusunda yansız olduğu düşünülebilir mi?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama B) Betimleme C) Öyküleme D) Tartışma E) Örnekleme

6. Kocaman bir kuş, kanatlarıyla gökyüzünü arşınlıyordu. Tüylerinin renklerinde yansıyan akşam güneşinin ayrışımlarıyla renkleniyordu gökyüzü. Sürekli değişen motiflerden dokunmuş bir koca kilimdi kanatları. Her dönüşünde biraz daha alçalıyordu. Ve birden gerdiği kanatlarıyla gökyüzünü iz iz yarıp uzaklaştı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur?

A) Öyküleme - örneklendirme
B) Açıklama - betimleme
C) Betimleme - öyküleme
D) Öyküleme - karşılaştırma
E) Benzetme - tartışma

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir?

A) Asım Bezirci'ye göre Kemal Tahir, romanlarında nitelikli insan yaratmaya özen gösterir.
B) Bu sanatçının, bugün olmasa bile, ileride mutlaka anlaşılacağına inanıyorum.
C) Bilmece çözmek için çok şey bilmek gerekmez; ama sözcük dağarcığının geniş olması gerekir.
D) Mayıs ayı gelince, gölün çevresi kuzeyden gelen binlerce kuşla dolup taşardı.
E) Çarşıdaki dükkânların camlarına bir şeyler asılmış, her yer renkli renkli kâğıtlarla donatılmıştı.


8.Genç kadın, martıların çığlıklarına dalmışken denize ateşböceği gibi bir şey uçtu. Bunu bir başkası, bir başkası daha izledi. Kadın, dalgın gözlerle, birbirini kovalayan bu garip böceklerin denizde teker teker eriyişlerini seyretti. Sonra birden az önceki kızgın demir kokusunu hatırlayınca yerinden fırladı. Kapıyı açar açmaz yüzüne çarpan sıcak bir dumanın ortasında, kaptanla çımacıyı yere çömelmiş, kan ter içinde bozulan motorla uğraşırken gördü.

Bu parçada hangi duyu organıyla seçilebilen ayrıntılara yer verilmemiştir?

A) Dokunma B) Görme C) Koklama D) İşitme E) Tat alma

9. Ömer Seyfettin'in öykülerindeki olaylar doğadaki olaylardan daha seçkin ve özeldir. Kendini göstermek istemediği halde hemen sezilir. İnsana, "Bu, Ömer Seyfettin'in kaleminden çıkmıştır." dedirtir, işte onun sanatı!..

Bu parçaya göre, Ömer Seyfettin'in ağır basan niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcılık B) Etkileyicilik C) Çok yönlülük D) Olağanüstülük E) Özgünlük


10. Kimi şiirle sadece bir yolculuğa çıkabilirsiniz, çıkabilirseniz eğer. Oysa, bu ozanın şiiri bir tek sözcükle bile okuru binlerce yolculuğa çıkartabiliyor. Kullandığı sözcükler, bizim sözcüklerimiz, ama o, onları kendi sesiyle söylemiş, kişiliğinin damgasını vurmuş sözcüklere.

Parçada sözü edilen ozanın şiirlerindeki en belirgin özellikler, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Doğallık - özgünlük
B) Yalınlık - doğallık
C) Yoğunluk - özgünlük
D) Doğallık - yalınlık
E) Akıcılık - duruluk

11. Romanın bir yerinde müşteri kılığındaki genç, tezgâhtara yaklaşıyor. Sevdiği kızı soracak ona; ama yazar buna fırsat vermiyor. Yazar, kumaşlar hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor. Gereksiz ayrıntılarla boğuyor romanı. Bu da okuyucunun, yapıtı elinden bırakmasına neden oluyor.

Bu parçada eleştirmenin, sözünü ettiği romanda bulduğu eksiklik aşağıdakilerde hangisi olabilir?

A) Doğallık B) Yalınlık C) Akıcılık D) Açıklık E) Sadelik


12. Şiirlerim her sözcükte ille de şiir olduklarını bildirmez. Ne bilmecedir, ne de tuzak. Sırları kolay çözülse bile güzellikleri kalır. Başka şiirleri çağrıştırmaz. Sözcüklerin yerindeli-ği, dizelerin arılık ve kısalığı, bitmeyen bir söyleşi gibi sürüp gitmesini sağlar onların.

Bu parçada şair, şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz etmemiştir?

A) Açıklığından B) Duruluğundan C) Özgünlüğünden D) Akıcılığından E)Yoğunluğundan


13. Şiirin çapraşık ve kat kat dokunması, anlamın yok edilmesine yönelik değildir. Bu, nesnenin çok yönlülüğünü tek kumaş üzerinde toplayabilmek için yapılmış olabilir. Şair, anlamı ve imgeleri basamak sözcükler arasına çok iyi serpiştirdiği için, şiir bize çok karanlık ya da kapalıymış gibi gelebilir.

Parçada sözü edilen özellik, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılabilir?


A) Doğallık B) Etkililik C) Yoğunluk D) Yalınlık E) Akıcılık

14."Bu yazarın sözlerinde bir eğretilik var. Sanki, hiçbir söz kendisine ait değil. Duygularını, düşüncelerini yapmacıksız anlatamıyor, bu nedenle de okuyucuyu sarmıyor anlattıkları. Yazar, kendi cümleleriyle yazmayı küçümsüyor olsa gerek. Oysa, iyi bir anlatımda aranan en önemli özelliklerden biri de içten geldiği gibi, ortaya ilk çıktığı gibi aktarma değil midir?" diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği yazarın anlatımında bulduğu eksiklik nedir?

A) Etkileyicilik B) Yalınlık C) Yoğunluk D) Açıklık E) Doğallık

15. Yazarın, bu yapıtında, kahramanının "bir şeyi sağlamlaştı-rıp kurmak için" nasıl çabaladığını, gerekli ayrıntılar aracılığıyla çok güzel anlattıktan sonra, bunlar yetmiyormuş gibi, anlattıklarına "Tüm bunlar bir şeyi sağlamlaştırıp kurmak içindi." diye bir cümle eklemesi, ustalığına gölge düşürüyor.

Parçaya göre, eleştirmenin, sözünü ettiği yazarın anlatımında bulunmasını istediği nitelik nedir?

A) Tutarlılık B) Yaratıcılık C) Yalınlık D) Akıcılık E) Bütünlük

16. Şiirsel söylemi kendinden öncekilerden öğrenen genç şair, şiirsel gerçeği de hayattan, kendi hayatından, başkalarının hayatından, nesnel gerçeklerden öğrenir. Bir şairin bunları başkalarının yapıtlarından öğrenmesine pek olanak yoktur. Kendi telefon direğine, kendi telgraf direğine, kendi vericisine sahip olmak istemiyorsa o başka...

Parçanın son cümlesinde belirtilmek istenen anlatım özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ozlülük B) Özgünlük C) Etkileyicilik D) içtenlik E) Yoğunluk

17. Aşağıdakilerden hangisinde bir kavram ona bağlı karşıtlıklar söylenerek belirginleştirilmiştir?

A) Tiyatro bir toplumun aynasıdır; bakmasını bilen herkes, orada kendini seyreder.
B) Sanat yapıtının iyisi, yaşamadıklarımızı yaşatır; kötüsü ise eğlendirir.
C) Tiyatro, iç yanması ve gözyaşı; kahkaha ve çiçeklenme okuludur.
D) Türk şiir geleneği, yetkinliğini kanıtlamış ustaların armağanıdır.
E) Yunus, Nâzım ve ötekiler olağanüstü özellikleriyle şiirimize damgalarını vurmuşlardır.

18. "Kurtuluş" filmi, savaş konusunun ağırlıkta olduğu bir yapımdır. (I) Konusu doğrultusunda savaş sahnelerine özel bir önem verilmiştir. (II) Gerek dekor ayrıntıları gerekse insan malzemesi açısından hiçbir çabadan kaçınılmamıştır. (III) Gelgelelim bütün bunlar, önemli bir eksikliği gidermeye yetmemiştir. (IV) Kitlesel savaş sahneleri içinde yer yer bireysel doruk noktaları oluşturulamamıştır. (V) Bir sivil ile bir askerin kısacık bir karşılaşmasında, bir kişinin yüz çizgileri ya da iç monologunda savaş anlamlandırılamamıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen filmde görülen eksiklik örneklendirilmiştir?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


19. Ressam, bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusu ile rıhtımın sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin arkadan vurarak yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı, yassı ve alçak kömür kayıkları, şimdi kuşluk vaktinin göz kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı, hırpani, asıl durumlarına pek yakın bir görünüm içindeydi.

Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?
A) Öyküleme - tartışma
B) Açıklama - öyküleme
C) Öyküleme - betimleme
D) Tartışma - açıklama
E) Tartışma - betimleme

20. Ağız kuruluğunu gidermek için yanında taşıdığı limondan bir parça emdi. içi yanıyordu. Dudakları, ağzı kupkuruydu. Günlerdir şöyle doya doya ne yedi, ne içti. Birkaç lokmayı bile güçlükle yutabiliyordu. Sabah, incecik bir dilim ekmeğe azıcık bal, bütün yediği buydu. Yarım bardak çayı bile içemedi. Her şey tadını yitirmişti sanki.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Öyküleyici anlatımdan yararlanma
B) Tatma duyusundan yararlanma
C) Gözlemlerden yararlanma
D) Sıfatlardan yararlanma
E) işitsel öğelerden yararlanma


21. Anlatımda açıklık, her şeyden önce kafanın açıklığını gerektirir. Dil bilinci aynı zamanda bilgi bilincidir. Bu yüzden açıklık, kolay kazanılan bir beceri değildir. Bilim adamı, kitleyle iletişimini, düşüncenin inceliğini savsaklayarak değil; düşüncenin incelik ve karmaşıklığını en saydam anlatım biçimlerine dökerek sağlayabilir.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurulmuştur?
A) Betimlemeye
B) Öykülemeye
C) Tanımlamaya
D) Açıklamaya
E) Karşılaştırmaya

22. Bu sanatçının yapıtlarında, toplumun büyük kesiminin yaşama koşullan, özlemleri, sevinçleri, acıları usta bir fotoğrafçı gözüyle çekilen fotoğraflar gibi eksiksiz yansıtılmıştır. Onun yapıtları, ışık düzeni iyi ayarlanmış, perspektifi yerinde bir fotoğraf gibidir.

Aşağıdakilerden hangisi, parçada, yapıtlarından söz edilen sanatçının anlatım özelliğine örnek gösterilebilir?

A) Bu yazarın hiçbir eserini beğenmediğimi daha önce de söylemiştim.
B) Yazar, ilk yapıtıyla bende büyük bir hayranlık uyandırmıştı; ama onun yazarlığı konusunda yanılmışım.
C) Özdemir Asaf'ın şiirlerinde insanı etkileyen, hayal dünyasına sürükleyen bir şeyler var.
D) Cahit Sıtkı, Otuzbeş Yaş şiirinde; "Dante gibi ortasındayız ömrün." diyor.
E) Çeviri yapıtları sevemiyorum; çünkü onlar, anadilimin tadını vermiyor bana.

23. Erzurum'a varır varmaz, sıfırın altında, pırıltılı bir soğuk karşılıyor bizi. Soğuğun dayanılmaz etkisiyle terminalin çevresindeki sokak lambaları parçalanmış gibi. insanların
iliklerine biriktirdikleri ne kadar sıcak varsa hepsi çekip gitmiş. Erzurum, dişlerini birbirine tak tak vuruyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yolların hangisine başvurulmamıştır?
A) Sıfatlardan yararlanma
B) Kişileştirme sanatına başvurma
C) Ad aktarmasına yer verme
D) Kişisel duyguları belirtme
E) Örneklendirmelere başvurma

24. Bir sanatçıyı anlamak kolay değildir. Evet, duygulanırız,coşkuya kapılırız, ağlarız; ama bunlar bizim bir sanat yapıtını, bir sanatçıyı anladığımızı göstermez tam olarak. Sa-
natçı ne demek istiyordu, biz neyi anladık? Bu soru, çoğunlukla yanıtsız kalır. Shakespeare'in hâlâ yorumlanması, onu tümüyle anlayamadığımızı göstermiyor mu?

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
B) Anılardan yararlanılmıştır.
C) Örneklendirme yoluyla, düşüncenin inandırıcılığı sağlanmıştır.
D) Konuşma havası içinde yazılmıştır.
E) Anlatılmak istenen, soru yoluyla pekiştirilmiştir.

25. Bu büyük bahçede, üzümleri toplanmış asmalar küsmüş gibi duruyor. Sessiz korkulukların geniş kenarlı şapkaları tepelerinde sallanmakta. Sonlarını bekleyen bitkilerin kaygılı dünyası. Kenarlarda yemyeşil dikenler; toprakta belli belirsiz bir hüzün soluğu...

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gözlemlerden yararlanılmıştır.
B) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
C) Doğaya özgü nitelikler insana aktarılmıştır.
D) Betimleyici öğeler kullanılmıştır.
E) Eksiltili cümleler kullanılmıştır.

26. Ozanların şiir çizgisi, şiirlerinin içeriğinden çok dillerinde belli eder kendini. Başlangıçta bu dilin girip çıkmadığı çukur, oyuk, yol, tepe yok gibidir. Yöresini araştırma, toprağını bulma çabasının ta kendisidir bu. Giderek, kendi seçimini yapar dil. Ayrıkotlarını temizler, girip çıktığı çıkmaz sokakları bırakır, kokladığı, kazdığı su yollarını bir kıyıya iter, sonunda deltasına yerleşir, sınırını çizer, otağını kurar. Bir ozanın şiir çizgisinin değişikliğini belirleyen işte bu dildir.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
B) Somutlamalara başvurulmuştur.
C) Örneklemeye başvurulmuştur.
D) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
E) Birbirini çağrıştıran sözcüklerden yararlanılmıştır.


27. Sevilen ya da nefret edilen sözcükler değil; insan, yaşam ve dünyadır. Gerçek yazar, dile egemen olmaya çalışırken sözcükleri unutur; doğrudan varlıkla, yaşamla, dünyayla uğraşır. Daha doğrusu dili kullanırken, dürbünle dünyayı seyreden biri gibi dikkatini sözcüklere değil, varlığa çevirir. Böyle yapmazsa, dünya yerine dürbünün kendisini seyreder.

Bu parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından özellikle hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetmeye
B) Karşılaştırmaya
C) Örneklendirmeye
D) Tanımlamaya
E) Tanık göstermeye

28. Doğayı nişanlı bir kız güzelliğinde görmek isteyenler, buraya ilkbaharda gelmelidir. Kendi sakinliğini size de sunan zümrüt yeşili otları çiğneyerek dolaşırsınız o zaman. Vadiden akan ırmağın şelalesi serinletir sizi. Güler yüzlü kavaklar eğilip sizi selamlarken gökyüzünde bir tek bulut bile göremezsiniz. Kuşların orkestrası tam bir uyum içindedir.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kişileştirmeden yararlanma
B) Kişisel duyguları belirtme
C) Benzetmeye yer verme
D) Görsel, işitsel öğelerden yararlanma
E) Tanımlamalara yer verme

29. Bir sürgün yeridir Bodrum; sevgilerin, düşlerin mavi gözcüsü, mavi derinliklerin çiçeği gibidir. Martı kanatlarının dövdüğü kubbesiyle kendini sürgünlerin ayakları altına seren mavi atlastan halıyı andırır. Mavi mavi soluyup gülen, insan, doğa ve özgürlüğün tutsağı Koca Balıkçı'ya uzanan son "Merhaba"dır Bodrum.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden vararlanılmamıştır?
A) Benzetmelerden
B) Betimleyici bir anlatımdan
C) Görsel öğelerle ilgili ayrıntılardan
D) Eksiltili cümlelerden
E) Kişileştirmeden

30. Ülkemize, resimde Ekspresyonizm'i getiren ilk ressam Şeker Ahmet Paşa'dır. Güzel Sanatlar Akademisi açma düşüncesini ortaya atan ve bu konuda büyük çaba gösteren Şeker Ahmet Paşa, aynı zamanda kadın ressamların katıldığı ilk sergiyi açan ve düzenlediği bir karma sergide ilk defa çıplak bir kadın tablosuna (nü) yer veren ressamdır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimleme B) Öyküleme C) Tartışma D) Alıntılama E) Açıklama


CEVAP ANAHTARI : 1.E 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.B 8.B 9.D 10.E 11.B 12.E 13.C 14.E 15.C 16.B 17.C 18.E 19.C 20.E 21.D 22.D 23.E 24.B 25.C 26.A 27.A 28.E 29.D 30.E