9.Sınıflar İçin Dil Ve Anlatım Çalışma Metni

Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içerisine ”d” veya “y” yazarak belirtiniz.
1-Dil ve kültür etkileşim içindedir; kültürdeki değişim dile yansır.( )
2-İletişim üç türlü kurulur:sözlü,yazılı,sözsüz..( )
3-Telefon resmi, simgeye örnektir.( )
4-Fısıltı sözcüğü göstergelerin nedensizliğine örnek gösterilebilir.( )
5-Belirtke,ikon,simge dil dışı göstergelerdir.( )
6-Bir metinde dil birden çok işlevde kullanılabilir.( )
7-Dilini konuşamadığımız bir ülkede trafikte yolumuzu bulmaya yarayan işaretlere belirti denir( )
8-Belirtkede gösterenle gösterilen arasında nedensellik ilişkisi söz konusudur.( )
9-Sözcüklerin o-k-u-l-d-a örneğindeki gibi art arda gelen seslerden oluşması çizgiselliğe örnektir( )
10-“Düşünen Adam” heykeli doğal göstergeye örnek gösterilebilir.( )
11-Reklamdaki slogana uyup bakkaldan o marka ürünü almamız dönütü örneklendirir.( )
12-İletişim tablosu alıcı,kaynak,ileti,kanal,dönüt kavramlarından oluşur.( )
13-Sözcükler aynı zamanda kodlanmış,şifreleri o dili konuşanlarca bilinen şifrelerdir.( )
14-Radyo sözcüğünün yazılışı, sözcük okunurken çıkan sesler “gösterilen” sözcüğün kendisi ise gösterendir( )
15-Okulumuzun fotoğrafı dil dışı göstergelerden belirtkeye örnek gösterilebilir.( )
16-Yerini belli etmek için işaret fişeği kullanan kişi göstergelerden “belirti”yi örneklendiriyor( )
17-Çocuğun ateşinin birkaç derece yükselmesi doğal göstergedir.( )
18-Göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına “gönderge” denir.( )
19-Sözcükleri anlam yönünden sınıflandıran öğretmen dilin ”göndegesel “ işlevini kullanır.( )
20-Dilimizdeki yabancı sözcükler,kültürün dile etkisini örneklendirir.( )

Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız.
1-“Yazımı okuyabiliyor musun?”cümlesinde dil-------------------------işlevinde kullanılmıştır.
2-Bir ikon…………………………………………..koşulu gerçekleşirse simge olur.
3-………………/………../………./…………dil dışı göstergelerdir.
4-“Geliyon mu leyn?”biçimindeki bir söyleyiş ,dilde-------------------- farklılığına bir örnektir.
5-Kutup yıldızı kuzeyi gösterdiği için dil dışı göstergelerden----------------------------örnektir.
6-Ödev hazırladığınız CD,iletişimde hangi öğeyi karşılar?-----------------------
7-Yalan söylediğimiz için yüzümüzün kızarması dil dışı göstergelerden------------------------örneklendirir.
8-“Üşüyorum/kapama gözlerini..”dizelerinde dil------------------------------işlevinde kullanılmıştır.
9-Belirtkelerde gösteren ile gösterilen arasında-----------------bir ilişki varken belirtilerde--------ilişkisi vardır.
10-Bir sözcüğün metin içinde farklı anlamlar kazanmasına iletişimde --------------denir.
11-“Tanzimat Edebiyatı ilk özel gazetenin çıkarıldığı tarihle başlar.”cümlesinde dil…………………işlevindedir.
12-İletişim öğeleri…...................... .............................. .............................. ........
13-Bir doktorun kullandığı kalp sözcüğü ile şairin kullandığı kalp sözcüğü birbirinden farklıdır;buna iletişimde--
14-Göstergeleri inceleyen bilim dalına------------------denir.
15-İnsanın başlangıçtan bu yana düşünce ve emeğiyle ortaya koyduğu her türlü birikime--------------------denir
16-Yazı dili--------------------gibi farklılıklar göstermez;kurallarla doludur.
17-Dilin metinlerle izlenebilen tarihi içerisinde ve ses,biçim farklılıkları gösteren kollarına----------
18-Bir şivenin yöresel farklılıklar gösteren kollarına------------------denir.
19-Belli bir grup arasında dayanışma amacıyla,doğal dilin sözcüklerinde değişikler yapılarak oluşturulmuş başkalarınca anlaşılmayı zorlaştıran sözcüklerden oluşan dile----------------
20-Azeri Türkçesi----------------------------farklılığını örneklendirir.