Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Çalışmaları
Madde 14 — Eğitim bölgesi müdürler kurulu, ders yılı başlamadan en geç 15 gün önce, ikinci dönem başlamadan önce ve ihtiyaç duyulduğunda toplanarak;

a) Okulların öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi,

b) Eğitim bölgesindeki okulların uygun olan eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılması ve bazı sınıfların bu okullarda öğretim yapması,

c) Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG)

d) Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG)

e) Ölçme ve değerlendirmelerin tekniğine ve mevzuatına uygun olarak yapılması

gibi konuları görüşerek karara bağlar. Bu kararlar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince zamanında uygulamaya konulur.