Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Kayıtsız Üye Misafir

  Beytin günümüz Türkçesi ve ne anlatmak istediği

  Merhaba, rica etsem aşağıdaki iki beytin günümüz Türkçesini ve ne anlatmak istediğini, anlamını açıklayabilir misiniz?

  Habâb-i âb-i hayât oldı ârızında bedîd
  Temevvüc eyleyicek mevc-i çîn-i pîşânı
  -----
  İhâta eyledi mâh-i ruhın sa'âdet ile
  Sipihr-i saltanatun encüm-i dırahşânı

  Arpaemîni-Zâde Mustafa Sâmî
  ----
  Kasidenin tamamı:

  KASİDE
  Kasîde-i Nûniyye Berây-i Sultân Ahmed Ez-İfâkât-i 'İllet-i Teb


  Aruz Kalıbı: mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilün

  1. Şükür Hudâya ki feyz-i 'amîm-i ihsânı
  Güşâde itdi dil-i zâr-i müstmendânı

  2. Hezâr hamd ü senâ kim Hudâ-yi 'azze ve cel
  Cihâna virdi yine bir neşât-i rûhânî

  3. Olup kesâd ile der-beste çâr-sûy-i emel
  Açıldı teng-i metâ'-i dükân-i şâdânî

  4. Zamân sirâyet-i feyz-i neşât ile hurrem
  Zemîn meserret ile reşk-i bâg-i Rıdvânî

  5. Hücûmı var o kadar inbisâtun 'âleme kim
  Olur neşât dahı leb-gezâ-yi hayrânî

  6. Cihân güşâde vü 'âlem şüküfte halk besîm
  Bu demde 'âmdur âyîn ü resm-i handânî

  7. Ki oldı 'illet-i gâ'iyyesi sürûr ü neşât
  Zuhûr-i sıhhat-i cism-i latîf-i sultânî

  8. O pâdşâh-i 'adâlet-penâh kim oldı
  Sikenderân-i zamân dergehinde derbânı

  9. Hudâygân-i felek-bârgâh kim dehre
  Vücûd-i nâzükidür mahz-i lutf-i rabbânî

  10. Sipihr-erîke şeh-i Cem-cenâb kim tutdı
  Cihânı velvele-i kûs-i şevket ü şânı

  11. Revân-i kâlbüd-i devlet-i cihân-gîrî
  Fürûg-i encümen-i tahtgâh-i 'Osmânî

  12. Şu'â-i neyyir-i ikbâl hân Ahmed kim
  Müsellem oldı ana mülket-i cihânbânî

  13. O pâdşâh-i Tehemten-şükûh-i yektâ kim
  Kul itdi dergehine husrevân-i devrânı

  14. Hazîz-i hâk-i der-i rif'at-âstânında
  Kemîne mûr ider da'vî-i Süleymânî

  15. Olur sevâbite mülhak nücûm-i seyyârât
  Sükûn-i gerdiş-i eflâke itse fermânı

  16. Sirâyet eylese kuhsâra hilmi eyler idi
  Çerâg-i bezm-i gazâlân çeşm-i şîrânı

  17. Celâli tefrika-fermâ olursa pervîne
  Benât-i na'şa döner hâlet-i perîşânı

  18. Nice tahammül ider düşmenân-i saht-dilân
  İder güdâhte-i tâb-i kahrı sindânı

  19. Zuhûr-i berk degül penbe-i sehâbı çü şem'
  Tutuşdurur şerer-i na'l-i sümm-i yek-rânı

  20. O dem ki tab'-i hoş-âyende-i medîha-tırâz
  İdince vasfını tahrîre hâme-cünbânî

  21. Kemâl-i feyz ile itdi derûnuma ilhâm
  Hudâ bu matla'-i rengîn-i gevher-efşânı

  22. Şüküfte oldı letâfetle verd-i handânı
  Çiçek çıkardı sanur halk o şâh-i zî-şânı

  23. Benân-i sun' ile üstâd-i çîre-dest-i ezel
  Cemâli mushafına itdi sîm-efşânî

  24. İhâta eyledi mâh-i ruhın sa'âdet ile
  Sipihr-i saltanatun encüm-i dırahşânı

  25. Habâb-i âb-i hayât oldı 'ârızında bedîd
  Temevvüc eyleyicek mevc-i çîn-i pîşânı

  26. Çiçek degül yed-i kudretle Îzid-i müte'âl
  Ser-i mübârekine saçdı dürr-i rahşânı

  27. Gören sanur gül-i al üzre şeb-nem-i terdür
  Çiçek ihâta idince o rûy-i tâbânı

  28. Hazân resîde olınca şükûfe-i 'ilele
  Açıldı gonçe-i sıhhat-şemîm-i rûhânî

  29. Sipâs ü minnet-i bî-had Hudâ-yi lem-yezele
  İrişdi 'âfiyet-i cism-i pâk-i sultânî...

  Arpaemîni-Zâde Mustafa Sâmî

  İndir-> Arpaemîni-Zâde Mustafa Sâmî Divanı
  https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-196126/...mi-divani.html
  .

Benzer Konular

 1. Beyitleri Günümüz Türkçesine Çevirme
  Konu Sahibi wingchun33 Forum Soru-Cevap
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Nisan.2020, 18:15
 2. Beytin günümüz Türkçesi nedir
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Nisan.2020, 21:42
 3. Çanakkale Şehitleri Şiiri Açıklaması-Günümüz Türkçesi
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Mart.2013, 20:11
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Nisan.2012, 20:21
 5. Dekoratör Nedir? Anlamı, Türkçesi
  Konu Sahibi refresh Forum TDK Yabancı Sözlere Türkçe Karşılıklar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Nisan.2012, 16:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •