Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2020
  Mesajlar
  3

  Beyitleri Günümüz Türkçesine Çevirme

  Recaizade Mahmut Ekrem'e ait aşağıdaki şiiri günümüz Türkçesine çevirebilir misiniz?

  Yakacık'ta Bir Mezarlık Alemi

  Bir şebti köyde âzim-i geşt ü güzâr idim
  Ahyâya dûr-geşte vü emvâta câr idim.

  Metrük bir mezarlık idi meskenim benim
  Yalnızca anda hâk-nişîn-i mezâr idim.
  Topraktı her mezâr-ı fakîrâne bî-ruhâm
  Fakrımla ben de zâir-i zî-ibtisâr idim.
  Cismimle çun alâmet-i makber sükûn-nümâ
  Fikrimle lîk muztarib ü bî-karâr idim.
  Vahşetle hâzirûn nazar-endâz idi bana
  Zîrâ ki içlerinde garîb-üd-diyâr idim.
  Etrâf pürdü nâle-yi guûk ü hezâr ile
  Lâkin sükût-i mevkie ben gûş-dâr idim!
  Giryân idim; fakat gözüm âzâde-yî dümû
  Yoktu lebimde nâle.. fakat nâle-kâr idim!

  Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım
  Geldi hayâli dîde-yi giryâne ağladım!

  Ârîydi gök nümâyiş-i reng-î sehâbtan
  Envâr akardı her tarafa mâh-tâbtan.
  Samt ü sükûn o mertebe hâkimdi mevkie
  Kim muztaribti bende olan ıztırâbtan!
  Benzerdi gâh o ses ki gelirdi baîdten
  Ol savta kim tahassul eder âsiyâbtan.
  Leylin rutûbeti geçerek tâ zemîne dek
  Bir bû-yi uhrevî duyulurdu türâbtan!
  Dehşet bulurdu dil müteharrik zılâlden
  Emvât kaldırırdı serin sanki hâbtan!
  Atfeyledim derûna nigâh-i tahassürü
  Duydum şu gizli nâleyi kalb-i harâbtan :
  Var mıydı kimse bende olan derde uğramış
  Şunda huzûr içinde yatan şeyh ü şâbtan?
  Ammâ yine bu derd iledir zevk u lezzetim
  Kurtarma ey Hüdâ beni bu iktirâbtan!

  Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım
  Geldi hayâli dîde-yi giryâne ağladım!

  Bir ucbe ses gelirdi derinden şebîh-i âh!
  Vahdet teneffüs eyler idi sanki gâh gâh!
  Eşcârdan zemine düşen sâye-yî kesif
  Çekmişti pîş-gâhıma bir perde-yî siyâh.
  Ol zulmet-i amîka-yı hîçî-nümûdta
  Pervâz ederdi dehşet ile tâir-î nigâh.
  Ta'mîk ede ede o zalâm-i şedîdeyi
  Fikrimde hâsıl oldu biraz nûr-i intibâh.
  Bir hayrın olmadan -dedim eyvâh masdarı
  Gitti hevâ yolunda hayâtım, yazık!.. Günâh!..
  Kasriyyet-i fiâlimi söylerdi lîk hep
  Feryâd edip ayaklarım altında her giyâh!
  Kandım bu hikmete dedim olmuş demek ezel
  Didâr-ı aşk ile mütecellî bana İlâh!
  Ömrüm ki yandı âteş-i aşka bu âna dek
  Sevda yolunda isterim olsun bütün tebâh.

  Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım
  Geldi hayâli dîde-yi giryâne ağladım!

  Semtin sükûn ü zulmeti artardı dem-be-dem
  Gûyâ çekerdi ka'rına doğru bizi adem!
  Dehşetle doldu hâne-yi kalbim fakat yine
  Asla hayâl ü hâtırıma gelmedi nedem.
  Nâ-geh tecessüm eyledi karşımda bir vücûd
  Bir kahramân-ı işve, mehâbetli bir sanemi
  Emvâc-ı nûr vâri vücûd-i lâtifini
  Örterdi nîm sütre-yi beyzâsı ham-be-ham
  Müdhişti gözleri, deheni lerze-dâr-ı hışm
  Giysûsu târumâr idi, ebrûları be-hem.
  Nûr-ı nigâhı berk-i belâdan nişân idi
  Seyyîr bir alevdi lebinden çıkan sitem!
  Ref eyleyip hevâya tehevvürle bir elin
  Takrîb ederdi nezdime kendin kadem kadem.
  Ettim kıyâm düşmek içün pây-i kahrına Eyvâh!..
  Uçtugitti o nûr-î semâ-harem.

  Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım
  Geldi hayâli dîde-yi giryâne ağladım!

  Daldım yine zeminine deryâ-yı fikretin
  Oldum duçâr-ı hevli nehengân-ı mihnetin.
  Yâ Rab! -dedim- tükendi hayâtım o bitmedi
  Pâyânı yok mu derd ü belâ-yî muhabbetin?
  Âzâdî-yi dili bana rûzî mi kılmadın
  Her dem esiri olmadayım ben bir âfetin?
  Gönlümde olmasa karasevdâ-yı çeşm-i yâr
  Neydi işim içinde şu deryâ-yı zulmetin?
  Tebdîl-i ayş, nakl-i mekân, hepsi bî-eser
  Yok mu Hüdâ cihanda devâsı bu illetin?
  Yok çünki pençesinden ümîd-i halâs-ı dil
  Ver bâri rahm kalbine ol bî-mürüvvetin.
  Bir kerrecik daha görün ey nûr-i çeşm-i cân!
  Öldürdü hasretin beni, öldürdü hasretin!
  Hayfâ! Diriğ!.. Yollu bir âvâze duydum âh
  Hâlim dokundu gönlüne sahrâ-yi vahşetin!

  Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım
  Geldi hayâli dide-yi giryâne ağladım!

  Recaizade Mahmut Ekrem
  .

Benzer Konular

 1. Beytin günümüz Türkçesi ve ne anlatmak istediği
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2020, 16:25
 2. Beytin günümüz Türkçesi nedir
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Nisan.2020, 21:42
 3. PDF Yönü ters olan sayfaları otomatik çevirme
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Kasım.2015, 03:49
 4. Çanakkale Şehitleri Şiiri Açıklaması-Günümüz Türkçesi
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Mart.2013, 20:11
 5. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Nisan.2012, 20:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •