Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Kayıtsız Üye Misafir

  Beytin günümüz Türkçesi nedir

  Asaf-i Risto-hıred kim dikkat-i endişesi
  Hayret-efza-yi 'ukul-i mu-şikafan olmada

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Beytin günümüz Türkçesi nedir

  Alıntı Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Asaf-i Risto-hıred kim dikkat-i endişesi
  Hayret-efza-yi 'ukul-i mu-şikafan olmada
  KASİDE
  Der-Hakk-i Sultân Ahmed Hân


  Vezni (Ölçüsü):
  fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün


  1. Geldi ol demler ki 'âlem şâd ü handân olmada
  'Ukdeler açılmada gamlar perîşân olmada

  2. Zulm ile vîrân olan diller olup ma'mûrezâr
  Köhne-bünyân-i sitem hâk ile yeksân olmada

  3. Gerçi yüz bin pâre olmışdı merâyâ-yi kulûb
  Her birinden şimdi rûy-i lutf tâbân olmada

  4. Muzmahil oldukda sedd-i bîm cân itdi zuhûr
  Birbirin ta'kîb iderken halk pinhân olmada

  5. Bîm-i cândan kimse göstermezdi baş her kârda
  Rûhdan ahfâ idi ser-der-girîbân olmada
  6. Sûdmend olmak nice mümkindür ol bâzârda
  Kim ziyân-i kemteri ser-mâye-i cân olmada

  48
  7. Gicelerde bî-çerâg eylerdi mazlûmân du'â
  Sâyesin câsûs zannıyla hirâsân olmada

  8. Böyle bir hengâm-i nâ-mesbûk idi kim her nefes
  Yâd olundukça müzîl-i 'akl-i insân olmada

  9. Ol hamûş ey dil bu da bir şîve-i takdîr idi
  Men'-i lâ-yüs'el komaz bu sırrı pursân olmada

  10. Çâre yok teslîmden gayrı bu hayretgâhda
  Kâr-i 'âlem in'ikâs-i fi'l-i Yezdân olmada

  11. Gerçi bu sâl-i teşettüt-fâlde emr-i Hudâ
  Ceyş-i dîni iktizâ itdi perîşân olmada

  12. Ba'd ez-în me'mûldür düşmenden ahz-i intikâm
  Kim hemîşe celb-i da'vât-i garîbân olmada

  13. Hak budur kim zahm ile mecrûh olan hâtırlarun
  Merhem-i tedbîr içün sa'y-i ferâvân olmada

  14. Müşrikîni garka-yâb eyler bu dem ümmîdümüz
  Mü'minînün seyl-i eşk-i çeşmi tûfân olmada

  15. Çün tekâbül üzredür dâr-i mükâfât-i İlâh
  Her 'ilâca derd her bir derde dermân olmada

  16. Gam yime ey dil zuhûr itdi henûz eltâf-i Hak
  Sîr-çeşm ol gayrı bezl-i hân-i ihsân olmada

  17. Gülsitân-i devleti açdı nesîm-i 'adl ü dâd
  Her giyâh-i huşkdan güller nümâyân olmada

  18. Her tehî-dest-i emel olmakda gül-çîn-i merâm
  Cûd ü himmet zer-feşân-i kîs ü hemyân olmada

  49

  19. Şâh-râh-i sâ'ilân-i matlaba şâfî cevâb
  Sükkerîn-cüllâb-i derd-i ye's ü hırmân olmada

  20. Çâr-sûy-i gam olup der-beste-i kufl-i neşât
  Behcet ü şâdî metâ'-i rûy-i dükkân olmada

  21. Çerh-i kec-reftâr olup ber-vefk-i hâtır cilve-sâz
  Gerdiş-i nâ-ber-savâbından peşîmân olmada

  22. Allâh Allâh bu ne tevfîk ü 'inâyetdür ki hep
  Ser-be-ser âsâyiş-i dünyâya fermân olmada

  23. Bu ne eltâf-i İlâhîdür ki dîn ü devlete
  Böyle bir zât-i melek-haslet nigehbân olmada

  24. Sad hezârân şükr-i Yezdânî ki ol sâhib-himem
  Revnak-ârâ-yi mu'allâ-sadr-i dîvân olmada

  25. 'Adl ü insâf ile halka dil-nevâz-i merhamet
  Lutf ü cûdı dest-gîr-i hâksârân olmada

  26. Bir vezîr-i pâk-gevherdür ki dehr-i 'âleme
  Fikri hayr-i mahz ü kârı lutf ü ihsân olmada

  27. Âsaf-i Risto-hıred kim dikkat-i endîşesi
  Hayret-efzâ-yi 'ukûl-i mû-şikâfân olmada


  28. Tab'ı beyt-i müfred-i mecmû'a-i rüşd ü sedâd
  Zât-i pâki matla'-i garrâ-yi dîvân olmada

  29. Cümle evsâfına yokdur hadd ü gâyet bâ-husûs
  Tavrı memdûh-i şehenşâh-i cihânbân olmada

  30. Ol şehenşâh-i 'avâkıb-bîn ü kâr-âgâh kim
  Çâk çâk-i 'akl-i Eflâtûn-i Yunan olmada

  ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMÎ
  ------------
  Kaynak: Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, Arpaemînizâde Mustafâ SÂMÎ Divanı
  .

Benzer Konular

 1. Beytin günümüz Türkçesi ve ne anlatmak istediği
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2020, 16:25
 2. Çanakkale Şehitleri Şiiri Açıklaması-Günümüz Türkçesi
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Mart.2013, 20:11
 3. Dekoratör Nedir? Anlamı, Türkçesi
  Konu Sahibi refresh Forum TDK Yabancı Sözlere Türkçe Karşılıklar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Nisan.2012, 16:11
 4. Maç, maç nedir,maç türkçesi,maç anlamı,maç hakkında bilgi
  Konu Sahibi refresh Forum TDK Yabancı Sözlere Türkçe Karşılıklar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Nisan.2012, 16:04
 5. Demagoji nedir? Demagojinin anlamı, Türkçesi
  Konu Sahibi refresh Forum TDK Yabancı Sözlere Türkçe Karşılıklar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Nisan.2012, 05:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •