Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)

  9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)

  -A- GRUBU


  1-Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?
  A) Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur.
  B) Asıl kişiler Pişekâr ve Kavuklu ’dur.
  C) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
  D) Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.
  E)Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır.

  2.Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında Çehov tarzı öykülerin(Durum öykülerinin) en önemli temsilcisidir?
  A)Sait Faik Abasıyanık
  B)Halit Ziya Uşaklıgil
  C)Ömer Seyfettin
  D)Orhan Kemal
  E)Refik Halit Karay

  3.Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki asıl bölümdür?
  A)Mukaddime B)Muhavere C)Atışma D) Fasıl E)Bitiş

  Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü. Halk sarayının kapıcısı, gönül evinin yapıcısı.
  4-Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
  A) Seci B) İmale C) Cinas D) Aliterasyon E) Zihaf

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedaŞüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
  5-Yukarıdaki mısralarda bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Teşbih-i beliğ / Mübalağa
  B)Teşbih-i beliğ / Tecahül-i arif
  C)Mübalağa / Teşhis
  D)Kapalı istiare / Teşhis
  E)Tecahül-i arif / Kapalı istiare

  I. İlk edebi roman II. İlk realist roman III. İlk tarihi roman
  6-Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Mai ve Siyah- Cezmi- Araba Sevdası
  B) İntibah- Araba Sevdası- Cezmi
  C) Araba Sevdası- İntibah –Karabibik
  D) Karabibik- Eylül -Telemak
  E) İntibah- Mai ve Siyah- Cezmi

  7-“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
  A) Mektup B) Fıkra C) Deneme D) Makale E) Anı

  8.Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 97ÖYS
  A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
  B) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.
  D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır.
  E) Söz sanatlarına yer verilmiştir.

  9- İki tür hikâye tarzı vardır:
  1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikâyesi”
  2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikâyesi”
  Yukarıda özellikleri verilen hikâye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) A. Mithat Efendi Emin Nihat
  B) Ömer Seyfettin S. Faik Abasıyanık
  C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin
  D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
  E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi

  … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikâye ve romancısıdır. Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u, Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür10-Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cevat Şakir Kabaağaçlı B) Ahmet Muhip Dıranas C) Memduh Şevket Esendal D) Falih Rıfkı Atay E) Haldun Taner

  I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
  II. Kişi kadrosu geniştir.
  III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
  IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

  11-Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikâye B)Halk Hikâyesi C) Roman D) Masal E)Mesnevi

  12-Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?
  A) Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan
  ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.
  B) Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.
  C) Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.
  D) Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.
  E) Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.'

  13-Edebiyatımızda manzum hikâyeleri ile ünlü iki sanatçımız, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
  B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
  C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Er-soy
  D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
  E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim

  14-Tragedya türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kaba, çirkin sayılabilecek olaylar sahnede geçmez.
  B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
  D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E) Anlatımda soyluluk ve ciddilik aranır.

  I. Taklit yoluyla güzel hikâyeler anlatılır.
  II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
  III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
  IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

  15-Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ortaoyunu B) Meddah C) Karagöz D) Komedi E) Seyirlik Köy Oyunu

  16-Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?
  A) Deneme B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj E)Sohbet

  17- Aşağıda durum- kesit öyküsü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A ) Olaydan çok bir durumu anlatır.
  B ) Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.
  C ) Bu öykülere “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.
  D ) Gözlem önemlidir.
  E ) Sait Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir

  18- Aşağıdakilerden hangisi ‘geleneksel’ tiyatromuzun ürünlerinden biri değildir?
  A) Karagöz B)Hacivat C) Meddah D) Orta oyunu E ) Köy seyirlik oyunları

  19- Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?
  A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
  B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.
  C ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.
  D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
  E ) Etkileme gücü.

  Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe…………denir

  20- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A ) Masal B ) Yapma destan C ) Doğal destan D ) Halk hikâyesi E ) Efsane

  21.“Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
  Parçada sözü edilen, olaya dayalı türlerin hangi öğesidir?

  A) Olay B) Mekan C) Zaman D) Kişiler E) Anlatım

  22- Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
  A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
  B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
  C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
  D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
  E)Manzum olarak beş perde yazılıp oynanması

  23-Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel*liklerinden biri değildir?
  A)Göze ve kulağa seslenmeleri
  B)Güldürü öğesine yer vermeleri
  C)Şive taklitlerinden yararlanmaları
  D)Tek kişilik gösteri olmaları
  E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

  “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye ………….. denir. Cimri …………sevecen tip ….. ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
  24.Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A)tip- tip-karakter
  B) tip-karakter-tip
  C) karakter-tip- karakter
  D)tip- karakter- karakter
  E) karakter-tip-tip

  25- Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
  A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.
  B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.
  C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.
  D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.
  E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

  Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.

  26- Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Mizansen B) Suflör C) Monolog D) Pandomim E) Muhavere

  27- Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?
  A) Karakterler her tabakadan olabilir.
  B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.
  C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
  D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
  E) Üç birlik kuralına uyulur

  28.Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını
  Ortaya koyan yazı türüne ne denir?

  A) Fıkra B) Söyleşi C) Eleştiri D) Röportaj E) Makale

  Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikâye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

  29.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
  A) Karagöz B) Meddah C) Hacivat D) Ortaoyunu E) Mizah

  “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”
  30.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Trajedi B) Operet C) Dram D) Komedi E) Opera

  “Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.”
  31- Bu cümlede tanımı verilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aksiyon B) Mizansen C) Diksiyon D) MimikE) Suflör

  32-Aşağıdaki öğretici metinlerden hangisi gazete ve çevresinde gelişen edebi türlerden biri değildir?
  A) Anı B) Makale C) Deneme D) Röportaj E) Fıkra

  33.Batılı anlamda ilk tiyatro eserimizin adı, yazarı ve türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamamıyla doğru verilmiştir?
  A) Şinasi- Şair Evlenmesi – Dram
  B)Namık Kemal –Vatan Yahut Silistre- Dram
  C)Namık Kemal- İntibah-Komedi
  D) Şinasi- Şair Evlenmesi –Töre komedisi
  E)Şinasi- Görücü Usulü ile Evlenme-Komedi

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test)

  -B- GRUBU

  1- Aşağıda durum- kesit öyküsü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A ) Gözlem önemlidir. B ) Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.
  C ) Bu öykülere “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.
  D ) Olaydan çok bir durumu anlatır
  E ) Sait Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

  Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.
  2- Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Pandomim B) Muhavere C) Mizansen D) Suflör E)Fasıl

  “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye ………….. denir. Cimri …………sevecen tip ….. ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
  3-Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) tip-karakter-tip B) tip- tip-karakter C) karakter-tip- karakter D)tip- karakter- karakter E) karakter-tip-tip

  4- Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?
  A) Üç birlik kuralına uyulur.
  B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.
  C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
  D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
  E) Karakterler her tabakadan olabilir.

  5-Batılı anlamda ilk tiyatro eserimizin adı, yazarı ve türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamamıyla doğru verilmiştir?
  A) Şinasi- Şair Evlenmesi –Töre komedisi
  B)Namık Kemal –Vatan Yahut Silistre- Dram
  C)Namık Kemal- İntibah-Komedi

  6- Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
  A) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.
  B) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.
  C) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.
  D) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.
  E) Geleneksel tiyatromuz hem göze hem kulağa seslenir.

  7-Aşağıdakilerden hangisi ‘geleneksel’ tiyatromuzun ürünlerinden biri değildir?
  A) Orta oyunu B)Karagöz C)Hacivat D)Köy seyirlik oyunlarıE)Meddah

  8-Aşağıdaki öğretici metinlerden hangisi gazete ve çevresinde gelişen edebi türlerden biri değildir?
  A) Fıkra B) Makale C) Deneme D) Röportaj E) Anı

  Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikâye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.
  9.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
  A) Karagöz B) Skeç C) Hacivat D) Ortaoyunu E) Meddah

  10-Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel*liklerinden biri değildir?
  A)Göze ve kulağa seslenmeleri
  B)Güldürü öğesine yer vermeleri
  C)Şive taklitlerinden yararlanmaları
  D) Sözlü tiyatro örneği olmaları
  E)Tek kişilik gösteri olmaları


  11-Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?
  A) Sohbet B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj E)Deneme

  12-Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?
  A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
  B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.
  C ) Etkileme gücü.
  D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
  E ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.

  13-Halk hikâyeleriyle ilgili alarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Anlatım tümüyle nesre dayalıdır.
  B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.
  C) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
  D)Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
  E) Anlatıcıları okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir

  14-Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
  A) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
  B)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme.
  C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
  D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
  E)Manzum olarak beş perde yazılıp oynanması

  Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe…………denir
  15- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A ) Doğal destan B ) Yapma destan C ) Masal D ) Halk hikâyesi E ) Efsane

  16-Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?
  A) Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır.
  B) Asıl kişiler Pişekâr ve Kavuklu ’dur.
  C) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
  D) Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.
  E) Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur

  17-Tragedya türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kaba, çirkin sayılabilecek olaylar sahnede geçmez.
  B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
  D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E) Anlatımda soyluluk ve ciddilik aranır

  I. İlk edebi roman II. İlk realist roman III. İlk tarihi roman
  18-Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Mai ve Siyah- Cezmi- Araba Sevdası
  B) İntibah- Araba Sevdası- Cezmi
  C) Araba Sevdası- İntibah –Karabibik
  D) Karabibik- Eylül -Telemak
  E) İntibah- Mai ve Siyah- Cezmi

  19-Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?
  A) Fıkra B) Söyleşi C) Eleştiri D) Röportaj E) Makale


  20- Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
  B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C)Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
  D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E)Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.


  “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”
  21-Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Komedi B) Operet C) Dram D) Trajedi E) Opera

  “Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.”

  22- Bu cümlede tanımı verilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mimik B) Mizansen C) Diksiyon D) Aksiyon E) Suflör

  23-Aşağıdakilerden hangisi ‘geleneksel’ tiyatromuzun ürünlerinden biri değildir?
  A) Karagöz B) Köy seyirlik oyunları C) Meddah D) Orta oyunu E ) Hacivat

  24-İki tür hikâye tarzı vardır:
  1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikâyesi”
  2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikâyesi”
  24.Yukarıda özellikleri verilen hikâye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) A. Mithat Efendi Emin Nihat B) Ömer Seyfettin S. Faik Abasıyanık
  C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
  E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi

  25-Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?
  A) Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan
  Işıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.
  B) Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.
  C) Oyunun kurucusunun Şeyh Küşteri olduğu söylenir.
  D) Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.
  E) Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.

  26-Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında Çehov tarzı öykülerin(Durum öykülerinin) en önemli temsilcisidir?
  A) Refik Halit Karay B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Ömer Seyfettin
  D) Orhan Kemal E) Sait Faik Abasıyanık

  Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü. Halk sarayının kapıcısı, gönül evinin yapıcısı.
  27-Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
  A) Cinas B) İmale C) Seci D) Aliterasyon E) Zihaf

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedaŞüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
  28-Yukarıdaki mısralarda bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Tecahül-i arif / Kapalı istiare
  B)Teşbih-i beliğ / Tecahül-i arif
  C)Mübalağa / Teşhis
  D)Kapalı istiare / Teşhis
  E) Teşbih-i beliğ / Mübalağa

  29 -“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
  A) Mektup B) Makale C) Deneme D) Fıkra E) Anı

  I. Taklit yoluyla güzel hikâyeler anlatılır.
  II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
  III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
  IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
  30-Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ortaoyunu B) Meddah C) Karagöz D) Komedi E) Seyirlik Köy Oyunu


  31-Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi
  B) Sefiller - Şemsettin Sami
  C) Emil - Ziya Paşa
  D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa
  E) Robenson Hikâyesi - Ahmet Vefik Paşa

  … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikâye ve romancısıdır. Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u, Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür
  32-Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Memduh Şevket Esendal B) Ahmet Muhip Dıranas C) M Haldun Taner D) Falih Rıfkı Atay E) Cevat Şakir Kabaağaçlı

  33.Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyunundaki asıl bölümdür?
  A)Mukaddime B)Muhavere C)Fasıl D)Bitiş E)Atışma

Benzer Konular

 1. 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Mayıs.2011, 22:39
 2. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 03:30
 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 19:13
 4. 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2011, 14:16
 5. 9. Sınıf türk edebiyatı dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları (test)
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2011, 15:13

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •