1. Garip akımının özelliklerinden beşini yazınız. (5x5=25 P)
- Amaçları, şiirde iç ahengi yakalamaktır.
- Dış ahenk öğesi olan ölçü ve uyağa önem vermezler.
- Söz sanatların şiir için zararlı bulmuşlar ve şiirin kaynağının bilinçaltı olması gerektiğini savunmuşlardır.
- “Şiir halka seslenmelidir” anlayışıyla günlük hayatta olan her şeyi şiire konu olarak almışlardır.
- Şiire halktan, günübirlik yaşayan insan tipini sokmuşlardır.

2. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (4x5=20 P)
- Aşık Veysel’i edebiyata tanıtan sanatçı Ahmet Kutsi Tecer’dir.
- Yedi Meşaleciler şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır.
- Garipçi şairler Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu’dur.

3. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (2x10=20 P)
- Han Duvarları: Faruk Nafiz Çamlıbel
- Örümcek Ağı: Necip Fazıl Kısakürek
- Yeşil Gece: Reşat Nuri Güntekin
- Yağmur Kaçağı: Attila İlhan
- Düşten Güzel: Cahit Sıtkı Tarancı
- Murtaza: Orhan Kemal
- Lüzumsuz Adam: Sait Faik Abasıyanık
- Fatih-Harbiye: Peyami Safa
- Beş Şehir: Ahmet Hamdi Tanpınar
- Yorgun Savaşçı: Kemal Tahir

4. “Beş Hececiler’i kuru bir memleket edebiyatı yapmakla suçlayan, eleştiren ve onlara karşı oluşan” edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
A) Garipçiler
B) Hisarcılar
C) İkinci Yeniciler
D) Yedi Meşaleciler
E) Birinci Yeniciler

5. Siyasal fıkra ve makalelerinin yanı sıra özellikle gezi yazıları ve anılarıyla tanınır. Dış ülkelerde gördüklerini anlatırken Türkiye ile karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara değinir. “Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya”da Birinci Dünya Harbi yıllarından başlayarak günümüze kadar geçen olayları ve devrimleri aktarır.
Parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
A) H. Ziya Uşaklıgil
B) R. Halit Karay
C) F. Rıfkı Atay
D) A. Kutsi Tecer
E) Orhan Kemal

6. Aşağıda adları ve yapıtları verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? (5 P)
A) Nazım Hikmet – Vazgeçemediğim
B) C. Sıtkı Tarancı – Düşten Güzel
C) Kemal Tahir – Devlet Ana
D) Attila İlhan – Sisler Bulvarı
E) Necip Fazıl – Çile

7. Sanatçı, edebiyat hayatına şiirle başladı, daha sonra da eleştiriye yöneldi. Deneme ve eleştiri türünün Türk edebiyatında yerleşmesine önemli katkıları oldu. Türkçenin sadeleşmesi konusunda ısrarlı tutumu, devrik cümlenin yerleşmesi için gösterdiği çaba hayli istikrarlıydı. Döneminde ve kendinden sonra yetişen genç sanatçıların büyük bir bölümünü etkiledi. “Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze” deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır.
Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
A) Nurullah Ataç
B) Suut Kemal Yetkin
C) Sebahattin Eyüboğlu
D) Ahmet Haşim
E) Ahmet Rasim

8. – Huzur
– Mahur Beste
– Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Yukarıdaki romanlar aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? (5 P)
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Peyami Safa
D) Kemal Tahir
E) Oğuz Atay

9. “Şiire halktan, günübirlik yaşayan insan tipini soktular.”
Bu açıklama, hangi edebi topluluğun özelliğini yansıtmaktadır? (5 P)
A) Garipçiler B) Beş Hececiler
C) Hisarcılar D) İkinci Yeniciler
E) Fecr-i Âticiler

10. Aşağıdaki yazar–eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? (5 P)
A) Kemal Tahir – Devlet Ana
B) A. Hamdi Tanpınar – Huzur
C) Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata
D) Attila İlhan – Ben Sana Mecburum
E) O. Veli Kanık – Keşanlı Ali Destanı